Steniging: geschiedenis van een wrede straf

stoning_11_50Vorige week zijn in het noorden van Afghanistan, waar de Talibaan weer sterker worden, een man en een vrouw doodgestenigd omdat ze wilde trouwen zonder vergunning. Eerder deze zomer is een internationale campagne op gang gekomen om de Iraanse Sakineh Ashtiani te redden, veroordeeld tot steniging wegens overspel (zie bijvoorbeeld deze facebook pagina en dit blog). De New York Times publiceert naar aanleiding hiervan een interessant artikel vol details over de geschiedenis en huidige praktijk van steniging.

In een handvol islamitische landen is steniging een wettige straf. Naast Iran is dat bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, Nigeria, Sudan, Pakistan en Somalië. De straf staat niet in de koran, maar is in de islamitische wetten als straf voor overspel opgenomen. Ook in moslimkringen is deze straf omstreden. In Iran woedt er een fel debat over de vraag of steniging uit het strafrecht moet worden gehaald. Volgens Iraanse mensenrechtenorganisaties zijn er tussen 2006 en 2008 in Iran zeker zes stenigingen geweest; tien gevangenen hangt deze straf boven het hoofd. Afghaanse voorvechters voor de mensenrechten zeggen dat daar deze barbaarse straf juist weer vaker wordt toegepast.

In dit artikel staat ook een detail dat velen niet zullen weten: steniging komt niet alleen als straf voor onder moslims. Onder Iraakse Koerden die een oude Koerdische godsdienst aanhangen is in 2007 nog een meisje gestenigd. Bepaalde joodse wetten voorzagen in de oudheid ook in de mogelijkheid van steniging, maar volgens historici is niet duidelijk in hoeverre deze straf werd toegepast.


Dit bericht heeft 30 reacties op “Steniging: geschiedenis van een wrede straf”

 1. Farshad Hoseini zegt:

  28 augustus actiedag in Amsterdam tegen steniging
  Zaterdag 28 augustus om 14.00 uur organiseert het Internationaal Comité Tegen Steniging in drie Nederlandse steden een actie tegen de in Iran nog steeds toegepaste straf van steniging. Naast Amsterdam (Beursplein), Den Haag en Eindhoven wordt er wereldwijd in 100 steden gedemonstreerd. Directe aanleiding vormt de dreigende steniging van de Iraanse Sakineh Ashtiani (43) wegens overspel.
  Mensenrechtenorganisaties zetten zich wereldwijd in om de dreigende steniging van Ashtiani te voorkomen. De Iraanse autoriteiten ontkennen de steniging en beschuldigen Sakineh nu van moord op haar echtgenoot in plaats van overspel. Ze zit nog steeds in de dodencel. Honderdduizenden mensen hebben wereldwijd protestbrieven geschreven, petities ondertekend en actie gevoerd. Hun mening is dat steniging een gruwelijke, onmenselijke straf is, in strijd met de internationaal erkende mensenrechten. Dat is ook het oordeel van het Internationaal Comité Tegen Steniging.
  Sakineh mag niet worden gestenigd. Om dit te bereiken, doen de deelnemende organisaties een beroep op alle burgers om te laten zien dat zij ook tegen steniging zijn. Het islamitische regime in Iran behoort met Noord-Korea tot de gruwelijkste regimes ter wereld. Het onderdrukt zijn volk al 30 jaar. Sinds 1980 zijn reeds 150 mensen gestenigd voor overspel, voornamelijk vrouwen. Daarnaast staan er nog 23 mensen op de lijst om gestenigd te worden. Deze barbaarse moorden moeten worden gestopt!
  Deze actiedag in Nederland wordt georganiseerd door: International Committee Against Stoning, Iran Solidarity, Mission Free Iran, International Committee Against Execution

 2. Iran Comité zegt:

  Heel goed dat hier aandacht aan wordt besteed. Hebben jullie ook kennis genomen van de executie die de Nederlandse vrouw (43) van Iraanse afkomst boven het hoofd hangt omdat zij een vijand van god zou zijn. Zij heeft ruim zes maanden in een isoleercel en is gemarteld voordat zij op de televisie haar misdaden moest bekennen. Mogelijk wordt haar vonnis al binnen drie dagen voltrokken!
  http://persian2english.com/?p=13701

 3. Johan Nijhof zegt:

  Wat opvalt in dit artikeltje, is dat het de schijn wekt dat er “nog” wordt gestenigd. Steniging breidt zich echter ook in het strafrecht uit, en dat beperkt zich zeker niet tot Afghanistan. De wettelijke invoering in het strafrecht in Atjeh is van vorig jaar, de vonnissen voor andere misdrijven dan overspel breiden zich eveneens uit. Er is dus niet sprake van een handvol: ik tel op het eerste gezicht al 9 staten, vermoedelijk zijn het er wel meer. En nee, het staat niet in de Qur’an, maar wel in de hadith, en is daarmee evengoed gesanctioneerd.
  Dan nog twee opvallende beweringen in het artikel: onder moslims? De steniging werd door moslims ook graag toegepast bij ongelovigen. Inderdaad kenden niet alleen Arabieren, maar o.a ook Joden deze straf, die niet alleen het Oude Testament noemt, maar ook het Nieuwe, dus nog in de tijd van Jezus, zoals we allemaal weten van: “Wie uwer zonder zonden is, werpe de eerste steen!”. Het was de doodstraf die de Joden kenden, en de Sadduceeën ook aan Jezus wilden voltrekken, maar daarvoor moesten ze toestemming vragen aan het Romeinse gezag. Ook Handelingen komt nog enige malen steniging voor (Stefanus). Niet duidelijk in hoeverre deze straf werd toegepast? Wel, tot de dood erop volgde. Niet duidelijk is, waarvoor de steniging als straf werd uitgesproken, maar in elk geval dus voor overspel en voor godslastering.

 4. Marc Antony (Heerlen) zegt:

  Hopelijk zullen in Nederland kiezers en gekozenen van ALLE politieke partijen meelopen TEGEN steniging van de Iraanse Sakineh Ashtiani. Misschien dat deze onmenselijke wreedheid de Nederlanders weer kan binden. Tegenwoordig is m.i. vooral het islam-debat de oorzaak van verdeeldheid en demonisering geworden.
  Laten we in gedachten houden dat veel eerwraakmoorden (ook) in Nederland, hun oorzaak vinden in “misdaden tegen de islam” zoals overspel of bekering tot een andere religie.

  Laten we eensgezind beseffen dat de vrijheid van godsdienst een groot goed is en dat de islam in haar ideologie lijnrecht tegenover onze westerse opvattingen over vrijheid i.h.a. en vrijheid van godsdienst in het bijzonder staat. In hun ijver het op te nemen voor ‘minderheden’ laten veel linkse politici het tegenwoordig afweten als het gaat over misdaden die gepleegd worden vanuit geloofsovertuigingen. Ook de strijd voor emancipatie en gelijke rechten voor vrouwen/homo’s wordt niet meer met de felle overtuiging gevoerd die vroeger zo kenmerkend was voor progressieve partijen en politici. Tegenwoordig is het een onderwerp waarover maar beter niet kan worden gediscussieerd omdat het Geert Wilders in de kaart zou spelen. Het ontkennen van de problemen en het spelen van struisvogelpolitiek lost echter niets op en verdeelt Nederland nog meer in links-rechts denken (hoewel MIJ niet meer duidelijk is wat links is en wat rechts want Wilders komt bijvoorbeeld juist op voor joden/homo’s/vrouwenrechten en lijkt daarin sterk op Joop den Uyl die bijna dagelijks belde met Golda Me-ir in Israel, terwijl Marcel van Dam van de PvdA vorig jaar nog opriep om Israel op te doeken omdat hij vindt dat joden niets te zoeken hebben in het Midden Oosten en uitgezet moeten worden, of Harrie van Bommel die vooraan liep in een Hamas-demonstratie waar gescandeerd werd dat joden vergast moesten worden)
  Linkse politici die deportatie en apartheid uit grond van verschillen in ras en religie of onderdrukking vanwege geaardheid of geslacht verdedigen en rechtse politici die zich inzetten VOOR emancipatie en conservatisme juist BESTRIJDEN.
  Nederland is volledig de kluts kwijtgeraakt door het islam-debat

  MAAR

  ik hoop dat het verschrikkelijke lot dat deze Iraanse vrouw wacht, de tegenstellingen in Nederland verkleint en dat we eensgezind protesteren tegen onrecht en martelingen, wie de daders ook zijn en wat hun er ook toe heeft aangezet.

  Wat zou het mooi zijn als Pechtold EN Wilders schouder aan schouder voorop lopen om het leven van deze vrouw te redden. Dan is Nederland weer de moeite waard!

 5. Nan Luursema zegt:

  En de overspelige mannen, wat gebeurt daarmee?

 6. Johan zegt:

  Hoe hypocriet zijn wij met z’n allen?! Hoeveel Moslims zijn er vermoord sinds de invallen in Irak en Afganistan door Westerse kogels en bommen?

 7. Farid Boazza zegt:

  Ik vraag me echt af waarom men zich in zulke mate stort op de Islam. Het heeft alle tekenen van een aanval. Waarom wordt er over steniging geschreven, tewijl levenslang m.i. een wredere straf is. En het toppunt van wreedheid vind ik de oorlog op Irak, Afghanistan en Palastina.

  Laat niet weg dat we hier ook over kunnen schrijven. We hebben immers vrijheid van meningsuiting.
  Enige maanden geleden las ik dat twee blanke inwoners van Wassenaar een negroide kind hebben gekregen. Op zich was dit nieuwsfeit niet schokkend, dit hoor je wel vaker, maar dat de blanke man, die niet de vader van het kind is, de opvoeding dan wel alimentatie voor zijn rekening krijgt. En dit heet recht in een ‘beschaafd’ land.

 8. Noud Lentink zegt:

  @Farid,
  Ben het helemaal met je eens dat men geweld moet veroordelen ongeacht de religie en afkomst van de daders en slachtoffers.
  Daarom is betreurenswaardig dat sommige mensen die nu tegen de oorlog (van de VS) in Afghanistan zijn een paar jaar geleden hun mond niet open deden (tijdens de Afghaanse burgeroorlog). Voor de slachtoffers is het echt geen geruststelling dat ze door hun landgenoten worden gedood of in plaats van door Amerikanen of Russen.

 9. joop stevens zegt:

  Inderdaad Farid, de oorlogen in die landen zijn het toppunt van wreedheid: vrouwen worden weer teruggeworpen in de middeleeuwen, meisjes wordt onderwijs ontzegd en de scholen worden vernietigd,shiieten en soennieten moorden elkaar massaal uit, talibanmoordenaars vermoorden landgenoten enz. De slachtofferrol is uit de tijd. Zie de werkelijkheid onder ogen: de westerse wereld met al zijn fouten wil jullie helpen de middeleeuwen achter je te laten, maar het lijkt , dat de mannelijke moslims dat NIET willen. Zwakke vrouwen onderdrukken is makkelijk{en laf}

 10. Johan Nijhof zegt:

  @ Farid Boazza
  Heb nog wat dieper gespit en er zijn 50 staten met sharia, van de stenigende landen zijn er 3 de laatste 10 jaar bijgekomen, Nigeria, Kenia en Atjeh. Ik denk persoonlijk, dat de wreedheid en ongevoeligheid zelf weer in opmars is.
  Van Farids opmerking dat levenslang een wredere straf zou zijn dan steniging had ik verwacht dat er tegen zou worden geopponeerd. Een standpunt dat toch geen westerling, niet geïndoctrineerd door de persoonlijke wreedheid van de roverhoofdman die de islam instelde, zal kunnen delen, zou men denken. Beste Farid, het verschil tussen levenslang in je gezellig gemeubileerde kamertje met tv, toegang tot een bibliotheek, gezellig buurten bij medegevangenen, bezoek van echtgenote of vriendin met mogelijkheden tot vrijen, tenslotte nu en dan verlof, met het beworpen worden met stenen tot de dood erop volgt is echt groot. Ik vrees dat er iets mis is met de empathie. Essentieel is ook, dat opsluiting of doden een noodzaak kan zijn, maar de wijze waarop men een groep, een menigte zijn agressie laat botvieren op een slachtoffer, die bij overspelige vrouwen gemotiveerd zal zijn door wrok bij de vrijwillige beulen dat zij voor een ander koos, geen enkele bestaansreden heeft, die niet gelegen is in een steentijd-traditie die de hadith gehaald heeft. De oude Grieken hadden 1000 jaar voor Mohammed, vrede zij met hem, al bedacht dat men een volkomen pijnloze gifbeker kon serveren, nog smakelijk ook.
  Het is daarom, om de eerste vraag te beantwoorden, dat men zich stort op de islam, een godsdienst en politiek systeem gericht op verovering en waarin niet pas recent, maar al duizend jaar geleden een systeem van verovering van politieke macht door grootschalige terreur via sluipmoord werd ontwikkeld. De oorlogen in Irak, men herinnere zich de 1e Golfoorlog, een oorlog waarin een moedwillige grove aanslag op het milieu werd gedaan door het in brand steken van honderden oliebronnen. Zeker, Bush Sr. zal ook gedreven zijn geweest door de wil om oliebronnen te behouden en te verkrijgen, maar er was geen sprake van een vermoorde onschuld. Hoessein, die zijn eerste moord op zijn 17e pleegde, was een uiterst wrede tyran, die zich niet ontzag ook zijn eigen burgers op grote schaal te terroriseren en uit te roeien. Afghanistan is een oorlog in een land dat bijzonder rijk is aan delfstoffen, en tevens de grootste heroïneproducent ter wereld. De exportstroom daarvan is een voortdurende aanval op het westen. En als inderdaad de helft van de bevolking zou kunnen worden bevrijd van de andere, manlijke helft die haar vernederen en onderdrukken wil, is een behoorlijke portie geweld meer dan gerechtvaardigd. Palestina, een teer punt. Ik ben ook tegen een staat die gebaseerd is op een godsdienst en een gevoel van uitverkiezing, maar men moet goed in het oog houden, dat toen Oost Jeruzalem in 1948 door Jordaanse legers werd ingenomen, onmiddellijk de Joodse wijk daar met de grond gelijk werd gemaakt, en de bevolking verdreven. Nu eisen ze ook dat gebied weer op, omdat er immers Palestijnen hebben gewoond. Nee, Palestijnen zijn moeilijke mensen, het zijn tenslotte Arabieren nietwaar. In de 60-er jaren werd de Achille Lauro gekaapt door Palestijnen. Een Amerikaan in een rolstoel, Leon Klinghoffer werd vermoord en in zee gegooid, niet een Israeli of een Zionist, alleen maar een joodse naam. Israelis moeten zich in toom houden tegen Palestijnen, en dat is best moeilijk. Ze houden zich echter gedeeltelijk wel in toom: de Al Aksahmoskee met haar gouden koepel op de tempelberg bijvoorbeeld, die toch in hun macht is als bezetter, is niet opgeblazen en er zijn ook geen plannen voor. Dat de Arabische gevoelens van afkeer van de joden door het zionisme zouden zijn ingegeven, is laffe lariekoek. De Egyptische regeringskrant drukte vele jaren antisemitische karikaturen af, met gebruikmaking van clichés die van “Der Stürmer” stamden. De Jodenhaat van de vorige eeuw moge door Fransen zijn bedacht en door Duitse nazi’s uitgevoerd, de Arabische landen hadden een eeuwenoude traditie daarin. Tijd om daarmee ook eens op te houden, anders dan de Qur’an aanbeveelt. Laten we het hier dus houden op de merites van de steniging, en niet de discussie gaan verzieken met vergelijkingen. Geïnstutionaliseerde wreedheid is dan wel geen Arabisch patent, maar het is wel in 50 islamitische landen “recht”.

 11. Jan Muters zegt:

  Steniging is 100% democtatisch. Zeker in Afganistan en Irak. Het is namelijk zo dat onze goed Grrristelijke regentjes samen met Reichsführer Bush ( die overigens ook en goedgrristelijke man is) hebben beloofd dat we nooit terug zouden trekken uit Afganistan en Irak voordat deze landen zijn omgeturnd in een volwaardige democratie. En gezien aanhangers van de Grristelijke politieke ideologie niet mogen liegen van de HERE, ga ik er vanuit dat stenigen een uiting is van goed gristelijk, tenminste monotheistische, democratisch rechtsgevoel.
  Dus zo moet een democratie eruit zien volgens de Balkenendebende en de Bushbende.
  Het zij zo. Ik geniet vaker van deze goed democratische uitingen op TV. Vaak beter als die Hollywoodse prees szu lort en schiet iedereen aanflarden speelfilms. Tenminste echt bloed. Democratische waar voor mijn kijkgeld.
  Niks mis mee. Demcratie in naam van de here, allah whatever Ga zo door!

 12. Farid Boazza zegt:

  Noud

  De mensen die hun mond niet open deden, hebben geen toegang tot de media zodat men daar van kan horen. En degene die wel de beschikking over de media hebben, doen er wat anders mee dan geweld veroordelen. Kijk maar naar de demonstraties net voor de Irak-oorlog. Ondanks de hoeveelheid demonstanten, hebben ze het tij toch niet kunnen keren.

  Johan Nijhof
  Opmerkelijk dat het enige wat aan de 1ste golfoorlog opvalt: het in brand steken van olieputten. Ik zou daar niet zo snel op gekomen zijn als ik aan die oorlog denk. Kennelijk kan men toch voldoende afstand houden, misschien omwille van objectiviteit, terwijl een heel land platgebombardeerd wordt. In dit geval kan ik wel verwachten dat men de ene helft van een bevolking uitmoord om de andere helft te ‘redden’. Immers een hele bevolking uitmoorden kost veel tijd en geld.

  Even terug naar het stenigen.
  Ik heb mijn mening meegedeeld: levenslang is wreder dan stenigen. En als u beweert dat een levenlang gezellig in je eentje beter zou zijn omdat u als inwoner van het westen patent heeft op de waarheid, kan ik daar met u niet over twisten.

  Jammer dat u uw alleenrecht in de laatste zin laat varen. 50 landen die de Sharia voeren is ronduit een leugen.

  Verder is stenigen voor zowel man als vrouw die buiten het huwelijk seks heeft gehad. Je kan op basis van dit stuk de Taliban geen wreedheid jegens vrouwen verwijten. Ze zijn consequent.

 13. headscarf zegt:

  Leviticus 20 vers 10: een man die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, ………, zal zekerlijkm gedood worden, de overspeler en overspeelster. Oer de manier van terdoodbrenging laat Leviticus zich niet uit. Alleen voor waarzeggers is steniging de voorgeschreven wijze van terdoodbrenging.

  Dit is de Bijbel van Joden en Christenen. In feite is de Sharia niets anders dan het boek Leviticus met een paar kleine aanpassingen aan gebruiken van Bedoeïnen en Arabieren.

 14. Johan Nijhof zegt:

  50 landen met Sharia zei ik, niet dat ze uitsluitend sharia hanteren. Het is het cijfer dat Wikepedia hanteert, en op internet verder ook op vele informatiebronnen te vinden is.
  Als u met bewijsbare informatie kunt komen, dat dit cijfer niet klopt, kunt u het laten wijzigen.
  Het zou verhelderend zijn het aantal gestenigde mannen tegenover het aantal vrouwen te kunnen zetten, maar u weet zelf best, dat die veruit in de minderheid zullen zijn.
  Steniging is ook een keus, omdat zelfs Mohammed daarin volgens de hadith niet consequent was.
  Met de stelling dat de Taliban consequent wreed zijn heb ik geen moeite. Tegen alle levensvormen en alle geslachten. Maar je kunt ze dus best wreedheid tegenover vrouwen verwijten. Die uit zich namelijk niet alleen bij steniging, maar op alle terreinen des levens, te beginnen met de ontzegging van onderwijs.

 15. Els Geuzebroek zegt:

  Wat het stenigen onder joden betreft zoals dit in de bijbel is genoemd: dit was al afgeschaft sinds de Romeinen en de komst van het christendom. Zoals hierboven al gezegd had Jezus gezegd ‘wie zonder zonden is werpe de eerste steen’. Hoewel het christendom een mythe is, was Jezus volgens die mythe een jood die de joodse wet niet wilde afschaffen maar wel aanpaste aan een wereld waarin steniging niet langer ethisch werden gevonden.

  De islam is ook een voortzetting van het jodendom en het christendom, maar zij voerden alle gebruiken toe die juist waren afgeschaft vanwege hun barbaarse karakter weer in. Dat betreft ondermeer steniging, besnijdenis, veelwijverij, het offeren van dieren en het concept van het messianisme (heilige oorlog). (Dit laatste was door de Romeinen natuurlijk niet afgeschaft.)

  Dergelijke zaken worden overigens soms niet genoemd in de koran, maar in de hadiths, de uitspraken en handelingen van Mohammed, die eveneens tot de sharia behoren en dienen te worden nagevolgd door moslims.

  Het is dus een misvatting om te zeggen dat ook de joden de steniging kenden, want deze is nu juist afgeschaft met de komst van het christendom, en de joden hebben ook veel van deze primitieve gebruiken afgeschaft. Het is werd terug ingevoerd door de islam, een vorm van jodendom met geloof in christus (messias) die in de primitiefste vorm van onderdrukking is blijven hangen.

 16. Johan Nijhof zegt:

  @ Els Geuzebroek
  Geachte mevrouw Geuzebroek,
  Het punt dat u aanroert is uitermate interessant, juist in het kader van deze discussie. Helaas brengt u een aantal inzichten te berde, die beslist onjuist zijn. De Romeinen bezetten Israël in 63 voor Christus, waarna doodvonnissen slechts kunnen worden uitgevoerd, als ze door de Romeinen worden bevestigd, en dat doen ze dan ook. Er wordt nog wel degelijk gestenigd, zoals ook uit de bijbel blijkt. Christus is getuige van zo’n steniging wegens overspel, en enige jaren na zijn dood wordt Stefanus te Jeruzalem gestenigd (35 na Chr.), juist omdat hij de hogepriesters beschuldigt inzake de dood van Christus (Handelingen 2). Kort daarop, in 70 na Chr., wordt Jeruzalem verwoest, de diaspora begint, en Joden hebben nooit meer in de situatie verkeerd dat zij ergens een meerderheid vormden en in een eigen staatsverband rechtspraak konden plegen.
  Als zij in 1948 weer een eigen staat hebben, blijken zij in tegenstelling tot de omringende Arabieren de steentijd te zijn ontgroeid, en stellen heel humane straffen in, in overeenstemming met onze eigen rechtsopvattingen en in tegenspraak met Leviticus.
  Men kan ook niet zeggen dat Christus de wet wijzigde. Hij liet de stenigers een keer afdruipen, maar verklaarde immers uitdrukkelijk, dat hij niet gekomen was om iets aan de wet te veranderen?De islam heeft weliswaar veel ontleend aan jodendom en christendom, maar stenigen was beslist iets wat zij wel kenden, reeds in pre-islamitische tijd, en dus met hun verwanten, de Arabische stammen gemeen hadden. Dat geldt ook voor besnijdenis en veelwijverij.
  Wat u betogen wilt met “het concept van het messianisme (heilige oorlog)” is mij volstrekt onduidelijk, maar verband met het onderwerp van deze discussie kan er wel nauwelijks zijn.

 17. Jan Muters zegt:

  14 Nijhof
  Goed stuk behalve het gegeven dat er in 1948 een Joodse staat kwam. Palestina is in 1917 door Rothschild gekocht van Engeland. Balfour kreeg wat centjes om nog even Eerste Wereldoorlog te vieren. En Rothschild kreeg te toezegging dat de P_alestijnen de weg van de amerikaanse indianen zouden gaan volgen. Een van te voren afgesproken ethnische zuivering dus. Dit is nog eens toegegeven door een van de aanwezigen bij deze deal tijdens een soort parlementaire enquette ( commissie Peel 1936) namelijk Wiston Churchill.
  Dus al in 1`917 niet in 1948. In 1948 werd die Palestinse holocaust alleen maar een beetje opgevoerd. En duurt voort tot op de dag van vandaag.

 18. Farid Boazza zegt:

  Johan Nijhof

  Lees de afbeelding hier en zie dat u leugen na leugen produceert.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Countries_with_Sharia_rule.png

  Voor uw bibliotheek: er zijn nog geen 50 islamitische landen, laat staan 50 landen die de sharia volledig of gedeeltelijk hanteren.

 19. Els Geuzebroek zegt:

  Beste Johan Nijhof,

  Het probleem met de bijbel is dat het een mythe is, maar wel een mythe die het draagvlak voor een latere geschiedenis is gaan vormen. De termen Romeinen en christenen zijn vaak door elkaar te gebruiken. In feite zeggen moslims zelfs soms Romeinen (Rummi) als ze christenen op het oog hebben, heb ik me laten vertellen.
  Christus wordt genoemd als getuige van overspel, maar dit is ten eerste een mytisch verhaal, en bovendien wordt het gesitueerd in een periode waarin er nog geen ‘christus’ bestond.

  Christus, hoewel een mythische figuur dus, zegt weliswaar dat hij de wet niet wil afschaffen, maar de uitspraak over de eerste steen is wel verbonden met het verdwijnen van de steniging. Dat wil dus niet zeggen dat dit gebruik werd afgeschaft in het jaar dertig of zoiets. Het houdt in dat het geromaniseerde christendom of het gekerstende romeinse rijk een aantal gebruiken van het heersende jodendom niet accepteerde bij het overgaan van het christendom tot staatsgodsdienst. Ook aan dit laatste is geen jaartal te koppelen. Het gaat om een ontwikkeling van een religie die eeuwen in beslag nam.

  De conflicten over de aard van het christendom hebben tot vele schisma’s geleid, en een van die schisma’s was het ontstaan van de islam. Terwijl de Romeinen probeerden het christendom (of jodendom of messianisme of wat het ook was, dat is het probleem met die geschiedvervalsing) aan te passen aan de eisen van het Romeinse rijk, verzetten fundamentalisten in het oosten zich hiertegen. Niks nieuws onder de zon. Uit dit conflict ontstaat dus de islam, die allerlei oude bijbelse gebruiken niet wilde afschaffen.

  Mijn punt was helemaal niet om iets te zeggen over het ontstaan van het christendom, maar over het afschaffen van de steniging en enige andere gebruiken van de joodse wet, waarmee het christendom en de Romeinen verbonden zijn. Wanneer ze dit deden is niet zo belangrijk, als het maar gebeurde voor de komst van de islam, want anders is niet relevant voor deze discussie. Het offeren van dieren is bijvoorbeeld pas in een vrij late tijd afgeschaft, maar het was wel afgeschaft. De islam accepteerde deze afschaffing niet.

  Het punt is dat de steniging was afgeschaft en in het Byzantijnse Rijk (christelijk) niet meer voorkwam, maar toen de Romeinen werden verjaagd, werd het terug ingevoerd door degenen die de Romeinse mores niet accepteerden.

  Sorry voor dit hele verhaal, maar eigenlijk is het zowiezo niet in een alinea uit te leggen, omdat er een fout beeld van de geschiedenis heerst.

 20. Els Geuzebroek zegt:

  Beste Farid Boazza,

  Johan Nijhof heeft het wel degelijk bij het rechte eind. In feite hanteren alle islamitische landen ter wereld behalve Turkije de sharia. Alleen het gruwelijke strafrecht is hier vaak van uitgesloten. Het aantal landen dat het islamitische strafrecht toepast is beperkt, waarschijnlijk omdat dit ook moslims te gortig is.

  Maar in elk geval het islamitisch familierecht is wettelijk in alle moslimlanden, zodat vrouwen in moslimlanden geen vrijheid hebben maar onder curatele staan. Helaas. Hopelijk wordt ook dit gedeelte van de sharia overal ooit afgeschaft.

 21. Els Geuzebroek zegt:

  PS, Farid, ik zie op die kaart van Wikipedia dat er ook landen niet bij staan. Dat komt misschien omdat sommige landen niet volledig islamitisch zijn. Nigeria is bijvoorbeeld niet volledig islamitisch, maar waar een moslimmeerderheid is, geldt de sharia, ook het strafrecht met steniging.

  Hier is een website met een opsomming van landen waar de islamitische wet geldt, en in welke mate (als je op de link klikt). Dat zijn er wel minder dan vijftig, maar ik weet niet of dit volledig is.

  http://www.law.emory.edu/ifl/legal/

 22. Els Geuzebroek zegt:

  (PS, deze lijst is wel wat verouderd.)

 23. Johan Nijhof zegt:

  Nee, goddank zijn er (nog) geen 50 islamitische landen, maar wel:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia#Landen_waar_sharia_wordt_toegepast.

 24. Johan Nijhof zegt:

  Bedankt mevrouw Geuzebroek,
  Atjeh staat b.v. ook niet op die lijst (de staat waar dat vorig jaar, inclusief steniging is ingevoerd). Afghanistan staat er ook niet op, het staat ook niet in de wet, maar er wordt evengoed gestenigd. Veel griezeliger voor ons is dat er sharia wordt toegepast in ons eigen Nederland, waar islamitische huwelijken worden gesloten met 13-jarigen en erfenissen anders worden verdeeld dan volgens het Nederlands recht.

 25. Farid Boazza zegt:

  Els Geuzebroek,

  Waarom hoopt u dat de sharia wordt afgeschaft; ‘misschien omdat u het beste voor de moslims wil’. Als dit uw beweegreden is, dan zal u het met mij eens zijn dat de bezetting van Palastina opgeheven dan wel ongedaan dient te worden.

  De lijst van de landen die u aanvoert waar de islamitische wet geldt, is m.i. niet door een deskundige gemaakt: de bezetter van Palastina zou, schat ik zo, niet als islamitisch betitteld kunnen worden.

  Johan Nijhof

  U wil blijkbaar niet inzien hoeveel landen de sharia toepassen, en daar zal u ongetwijfeld redenen voor hebben, maar wat wilt u eraan doen? zou het gelegitimeerd zijn om landen binnen te vallen en de ene helft van de bevolking uit te moorden om de andere helft ‘te redden’. De europese geschidenis staat hier bol van, en men, volkeren en regeringen, weet nog steeds niet van ophouden.
  Ik denk dat het veel beter is om te focussen op binnenlandse aangelegenheden. Denk maar aan pedofilie aanpakken, levenslange straffen afschaffen, drugshandel en criminaliteit aanpakken etc..

 26. Johan Nijhof zegt:

  Daar zie ik toch een probleempje: uw pleidooi voor stenigen in plaats van levenslange straffen in combinatie met de drugshandel (die nu wordt aangepakt via de heroïneproducent, Afghanistan), het zou immers een kaalslag onder uw geloofsgenoten teweegbrengen?

 27. Jan Muters zegt:

  Ik weet niet zeker of het “management/apparatsjik” nog wat protocollen moet doorbladeren, rgeeltjes actualiseren adviescommissies en bindende adviescommissies moet gaan raadplegen alsmede een taalcommissie en een normen en waardenspecialist…. of dat het NRC onder druk staat van NAtionaal ZIonisten die toch al te veel invloed hebben op de Nederlandse media? En zelfs regelrechte censuur opleggen. Maar de beoordeling van nummertje 15 ( zegge: “vijftien”) neemt al behoorlijk wat tijd in beslag. Is Nafthaniel het er weer eens niet mee eens?

 28. Wim Raven zegt:

  Er wordt niet “nog” gestenigd op grond van de Sharia, er wordt “nu pas” gestenigd, d.w.z. de laatste tientallen jaren.

  Er zal wel altijd en overal gestenigd zijn als volksgericht, maar van een terechtstelling door steniging na een Sharia-veroordeling vermelden historische bronnen niets. En dat terwijl zij toch heel graag berichtten over allerlei andere wrede straffen: kruisigen, twee- of vierendelen, levend villen, koken, laten vertrappen door paarden of een olifant, enzovoort. Ook vroeger hadden de schrijvers al zin in sensatie, dus als er een steniging was geweest hadden zij zeker vooraan gestaan; net als de journalisten nu.
  Het is een combinatie van Wahhabisme én invloed van het protestantisme (Engeland, Amerika) geweest, die heeft geleid tot een nieuwe wijze van lezen van de juridische teksten en tot de wens, deze voortaan in alle gestrengheid toe te passen.

  Het volkse stenigen is “een steentijd-traditie die de hadith gehaald heeft”, god gezegd! Daarom was het onvermijdelijk dat zij in de oude rechtsboeken van de islam werd opgenomen. Maar bij de theoretische rechtvaardiging van steniging werden direct de gronden gegeven om deze níet te voltrekken. Dat was een dubbele moraal, een list, en daar was mee te leven. Nu is er een enkele moraal: niet meer leven en laten leven, maar zuur vertrokken mondjes en alles letterlijk nemen.
  (Mocht iemand toch een verslag over een steniging vinden in een oude historische bron (dus niet hadith), ontvang ik deze graag met bronvermelding.)

  Ik deel Farid Boazza’s mening dat de doodstraf in de islamitische wereld te verkiezen is boven levenslang. Daar zien gevangenissen er heel anders uit dan Johan Nijhof beschrijft.

 29. Wim Raven zegt:

  Johan Nijhof/Els Geuzebroek:
  En hebben de Joden vroeger wel gestenigd? In het oude Israël zeker. Maar de Thora is pas tot stand gekomen in een tijd dat er geen Joodse staatsmacht bestond. Dat was ook vóór de Romeinse bezetting van Palestina het geval, eigenlijk al vanaf de Babylonische ballingschap.
  In het Nieuwe Testament is wel sprake van steniging, bij voorbeeld door boze arbeiders in de gelijkenis van de wijngaard (Matth. 21:35). In Joh. 10:31 willen “de Joden” Jezus stenigen: een woedende volksmenigte dus. In Joh. 8 wordt de overspelige vrouw door Jezus’ interventie juist níet gestenigd; als dit wel was gebeurd was het een spontaan volksgericht geweest. Drie maal een volksgericht, of bijna volksgericht; geen terechtstelling.
  Paulus en Barnabas worden in Hand.14: 7 bijna gestenigd door “heidenen en joden, samen met hun leiders”. Alleen in Hand. 7 wordt Stefanus, met instemming van Saulus, gestenigd op gezag van het Joodse sanhedrin.
  Maar is dit ook werkelijk zo gebeurd? Bij de laatste teksten, misschien bij alle, moeten we rekening houden met een anti-Joodse bias. Het zijn immers christelijke teksten, die uitdrukkelijk met de joodse wetten wilden afrekenen.
  Een betrouwbaar antwoord op de vraag of de oude Joden gestenigd hebben lijkt me eerder te halen in Joodse bronnen zoals Mishna en Talmud, en nog liever geschiedschrijving, maar van die teksten heb ik helaas geen verstand. De rabbijnen zullen in ieder geval hebben moeten reageren op de Oudtestamentische voorschriften betreffende steniging. Het zou mij niet verbazen als zij dezelfde weg gekozen hadden als later de moslimse rechtsgeleerden: in theorie streng tot in alle gruwelijke details, maar in de praktijk zich eronder uit draaiend.

 30. Jan Muters zegt:

  wb 15 en 24. Ik leg me erbij neer. Het mag gewoon niet van CIDI. Ik respecteer dan maar deze machtsverhoudingen binnen de media.

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.