Berichten door Bart Hinke

Verdraaide feiten: de toegift

Geplaatst op 15-06-2010.

brinkman_wildersNog één verdraaid feit dan. Drie eigenlijk. Hero Brinkman verdedigde in Knevel & Van den Brink (vanaf minuut 20:50) vrijdagavond het PVV-voorstel tot ‘etnische registratie voor iedereen’. Met stelligheid deed hij onder andere de volgende beweringen:

Seksuele geaardheid wordt op ‘sommige scholen’ geregistreerd.

Deze veronderstelde praktijk is in ieder geval niet bekend bij homo-belangenorganistatie COC, dat overigens verklaart dat Brinkman deze bewering terug heeft genomen. Wel zijn er volgens het COC reformatorische scholen(gemeenschappen) die van leerlingen een verklaring te ondertekenen waarin ondertekenaar verklaart de homoseksuele levenswijze af te wijzen.

We weten nog steeds niet hoeveel mensen van Antilliaanse afkomst in Rotterdam zijn.

Precies is dit inderdaad niet bekend, maar over de omvang van de groep is wel een en ander te zeggen. Volgens het Centrum voor Onderzoek en Statistiek waren er in 2009 21.261 Antillianen in Rotterdam. Dit is een telling aan de hand van drie determinanten uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA): de geboorteplaats van de persoon zelf en van diens vader en moeder. Volgens een schatting in 2006 op basis van politiedata (Herkenningssysteem) en CBS-cijfers zouden er in 2003 12.000  Antillianen in Nederland ongeregistreerd zijn (tegenover 3.000 in 2000), maar dit is in 2009 wegens verkeerd toegepaste gegevens bijgesteld. Met het correcte gebruik van de gegevens is het aantal niet-geregistreerden Antillianen in 2007 in heel Nederland geschat op iets boven duizend.

De Verwijsindex Antillianen zoals in 2008 voorgesteld door het kabinet betrof ook etnische registratie, „zo raar is het dus niet”.

De vergelijking met de Verwijsindex gaat in zoverre mank dat daar geen sprake was van registratie op voorhand, maar van het verwerken van persoonsgegevens van een groep risicojongeren. Uiteindelijk zag het kabinet – na een pilot van twee jaar- toch af van registratie op etniciteit, na negatieve oordelen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Raad van State. Die laatste oordeelde:„een statistische waarschijnlijkheid is niet van belang bij behandeling van individuele gevallen. Het registreren van etniciteit heeft hier geen toegevoegde waarde.”

170 miljard staatsschuld extra bij PvdA? Niet. Wel?

Geplaatst op 08-06-2010.

dagobert-duckDe staatsschuld zal in 2023 bij de VVD 170 miljard euro minder zijn dan bij de PvdA, kopte de VVD gisteren. Namens de PvdA reageerde Kamerlid Diederik Samsom door te zeggen dat „de cijfers voor geen millimeter kloppen. Het CPB concludeert gewoon dat wij de financiële problemen volledig oplossen”. Wat is waarheid?

Samsom heeft gelijk dat het CPB het PvdA-programma houdbaar noemt, maar dat is ook niet wat de VVD hier bestrijdt.
In de berekening van de VVD daalt de staatsschuld van 418,3 miljard in 2011 naar 346,8 miljard euro in 2023 uitgaande van VVD-beleid, terwijl PvdA-maatregelen een stijging naar 510,8 miljard euro tot gevolg hebben in dat jaar. Volgens de liberalen leidt met name het rente-op-rente effect tot het aanzienlijke verschil tussen VVD (die immers sneller het tekort wil reduceren) en PvdA.

Samsom heeft gelijk dat het CPB het PvdA-programma houdbaar noemt, maar dat is ook niet wat de VVD hier bestrijdt.

In de berekening van de VVD daalt de staatsschuld van 418,3 miljard in 2011 naar 346,8 miljard euro in 2023 uitgaande van VVD-beleid, terwijl PvdA-maatregelen een stijging naar 510,8 miljard euro tot gevolg hebben in dat jaar. Volgens de liberalen leidt met name het rente-op-rente effect tot het aanzienlijke verschil tussen VVD (die immers sneller het tekort wil reduceren) en PvdA.

Overigens betreft het hier niet, zoals in enkele media gesuggereerd werd, een extra schuldtoename van 170 miljard euro bij de PvdA. Het gaat om de afwijking van het CPB-scenario van ongewijzigd beleid. Daarin loopt de staatsschuld in 2020 op naar 628,6 miljard euro (Economische Verkenning 2011-2015, blz. 64), en vervolgens naar ongeveer 780 miljard euro in 2023. De PvdA zit daar dus ook in de VVD-calculatie fors onder. Uitgaande van de VVD-berekening bedraagt de staatsschuld als percentage van het bbp bij de PvdA in 2023 54,5 procent en bij de VVD 37,0 procent. Billijke percentages in het licht van het Europees stabiliteitspact, dat 60 procent voorschrijft.

Of de berekening van de VVD klopt? Geld lenen kost geld, zei Frans Weekers (VVD) al, en het langer aanhouden van een tekort heeft nu eenmaal zijn prijs. Maar zo hoog? Het CPB heeft de macro-economische effecten niet mee kunnen rekenen, waardoor van beide programma’s niet precies bekend is wat de uitwerking is op de economie. Daarvoor is bij het doorrekenen van het regeerakkoord wel de tijd.

Update: en op verzoek van @cor mol hier cijfermatig de ontwikkeling van de staatsschuld volgens de VVD.

Op de persoon is niet mijn stijl. Dat is één.

Geplaatst op 07-06-2010.

Screen shot 2010-06-07 at 4.54.51 PMArie Slob van de ChristenUnie toonde zich in Vrij Nederland onlangs niet onder de indruk van de premier als teambuilder. Balkenende reageerde vandaag gepikeerd. „Dat je in campagnetijd zo nadrukkelijk begint over een persoon vond ik typisch. Dat zou ik niet hebben gedaan,” zegt hij op nu.nl. In Metro zegt Balkenende daarover ook nog: „dat is niet mijn stijl.”

Misschien niet direct zijn stijl, maar dan toch wel van de zijnen:

Zelf heeft Balkenende zijn beruchte aanval op PvdA-leider Wouter Bos (‘U draait en u bent niet eerlijk’) in de verkiezingscampagne van 2006 altijd verdedigd als niet op de man maar op de bal. Het ging over de koopkrachteffecten van PvdA-plannen met de AOW. Het beeld van een oneerlijke PvdA-leider werd niettemin door zijn campagneteam vakkundig uitgemolken, bijvoorbeeld met het dagelijkse ‘draaipunt van de dag’.

Meer recentelijk, na de val van het kabinet Balkenende IV, zei oud-premier Piet de Jong op het CDA-congres dat hij „zelden zoiets gemeens, achterbaks meegemaakt” had als Wouter Bos die „het schip liet stranden” voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een applaudisserende Balkenende zei daarop dat hij De Jong best als duo-lijsttrekker had gewild.

In Elsevier zegt Balkenende deze week trouwens wel dat Bos zich in de kabinetscrisis over Uruzgan liet „leiden door peilingen en door de vrees voor een nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat kun je niet maken!”

Toen partijgenoot en scheidend Kamerlid Annie Schreijer-Pierik in maart kenbaar maakte het niet eens te zijn met de aanstelling van Balkenende als CDA-lijsttrekker, zei laatste in het NOS Journaal: „Ach, afscheid nemen doet altijd een beetje pijn.” Weinig inhoudelijk.

En vorige week sprak Balkenende nog voor eigen achterban over een aantal VVD’ers. „Het is waar. De VVD had een goede naam. Zalm, De Grave, Linschoten, Nijpels. En via de DSB-route horen we niet zoveel meer.”

Dat was „een harde”, vond Balkenende zelf ook, „maar ja.” Het was een kwinkslag, meer niet, zei hij zaterdag in Nova (17:50 minuut).

De Krom (VVD) praat renteaftrek recht. Terecht?

Geplaatst op 04-06-2010.

vvd_zekerDe hypotheekrenteaftrek, zo betoogt Paul de Krom (VVD) op 21 dagendebat, is vooral voor mensen met een kleine beurs een uitkomst. Waar drie keer modaal 7 procent van het besteedbaar inkomen terugkrijgt door de fiscale regeling, besparen huishoudens beneden modaal „13 procent op het huishoudpotje”. Is dat zo?

Nee, althans niet als we 2008 nemen. Uit gegevens opgevraagd bij het CBS (tabel 2) blijkt dat 90 procent van de huishoudens met hypotheekschuld, ongeacht het inkomen, procentueel gezien gelijkmatig baat heeft bij de regeling voor hypotheekrente: 6,3 tot maximaal 7,5 procent van het besteedbaar inkomen.

Uitgaande van een modaal inkomen van 31.500 (2008, CBS) vallen drie 10%-inkomensgroepen onder de noemer beneden modaal. Twee daarvan besparen 6,3 en 6,4 procent van het besteedbaar inkomen dankzij de hypotheekrenteaftrek.

Uitschieter is echter de laagste 10%-inkomensgroep, mogelijk de groep waar De Krom op doelt. Daar besparen zo’n 81.000 huishoudens met een gemiddeld besteedbaar inkomen van 3.100 euro (!) per jaar liefst 1.080 euro door de hypotheekrenteaftrek, wat volgens het CBS neerkomt op een belastingbesparing van 35,2 procent. In die zin zou ‘morrelen aan de aftrek’ voor die groep hard aankomen.

Deze groep is zeer heterogeen.

Lees verder »

Roemer in de bocht met Laffer-curve

Geplaatst op 02-06-2010.

roemerKritiek op het 65-procents toptarief dat de SP voorstelt doet Emile Roemer „denken aan een oud economisch uitgangspunt. Ik geloof dat ze dat de Laffer-curve noemen, en dan mag je niet hoger belasting betalen dan 48% procent, als ik me goed herinner.” Dat zei hij gisteren in NOVA (minuut 35:20). „Het is een heel oud systeem ergens van begin vorige eeuw en vreselijk achterhaald.”

De Laffer-curve, genoemd naar de econoom Arthur Laffer, stamt uit de jaren ’70 van de vorige eeuw en werd omarmd door de conservatieve Amerikaanse regering-Reagan ter verdediging van belastingverlaging. Dit principe ‘stelt’ echter niet dat 48 procent het maximum is, maar slechts dat er een optimum is waarna verder verhogen van het tarief voor de belastingopbrengst geen zin meer heeft.

Of het achterhaald is: het Centraal Planbureau werkt in ieder geval wel onder de Laffer-veronderstelling dat er een optimaal toptarief te berekenen is (blz. 123, bijlage Keuzes in Kaart). Het Planbureau komt, ter ondersteuning van de SP nota bene, uit op een positief effect op de belastingopbrengsten bij verhoging naar 65 procent voor de hoogste inkomens. Econoom Bas Jacobs, gisteren Roemers opponent in NOVA, berekent in een publicatie in het blad Economisch Statistische Berichten echter een maximum toptarief van 48%. Het CPB en ook Roemer maken volgens hem een inschattingsfout.

Per mail bereikte ons nog de vraag over de werkgelegenheid in het SP-programma.

Lees verder »

Niet altijd verloor de kleinste coalitiepartij

Geplaatst op 01-06-2010.

rouvoet_goedemorgen_NL“We zijn de eerste kleinste coalitiepartij in de geschiedenis, geloof ik, die na regeringsverantwoordelijkheid op winst staat,” zei ChristenUnie-leider André Rouvoet vanochtend in het KRO-programma Goedemorgen Nederland (op 13:30 minuut). Is dat zo?

Dat Rouvoet een slag om de arm houdt is maar goed ook, want de bewering klopt niet. Nog in 2003 won de VVD, de kleinste partij in het kabinet Balkenende I, bij de verkiezingen in januari dat jaar 4 zetels (van 24 in 2002 naar 28). Dit na de implosie van de LPF (26 naar 8). Zie onder andere het uitslagenoverzicht op Kiesraad.nl.

D66, aan wie men onwillekeurig denkt bij verlieslijdende regeringspartijen, heeft het in 1977 gepresteerd om zetelwinst te boeken ‘ondanks’ regeringsdeelname in het kabinet Den Uyl (6 zetels in 1972, 8 in 1977). (Met dank aan Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.)

Eerder claimde de ChristenUnie al onterecht in de persoon van Rouvoet na de verkiezingen de nestor van de Tweede Kamer in de gelederen te hebben.

Jazeker, VVD en de Hypotheker

Geplaatst op 31-05-2010.

Screen shot 2010-05-31 at 1.38.48 PMDit weekend mocht de VVD, net als CDA, PvdA, D66 en PVV, zelf journalistiek bedrijven in de Telegraaf. Onafhankelijke berichtgeving moet daarbij niet verwacht worden.

‘VVD redt hypotheek’, kopt de VVD in een artikel waar een aantal huiseigenaren de noodzaak van de instandhouding van hypotheekrenteaftrek onder woorden brengen. De voorbeelden zullen rekenkundig vast kloppen, maar komen de personen uit onverdachte hoek?

Schrijnend geval in het artikel  is een ‘fulltime adviseur’ uit Rotterdam die er 15 procent aan besteedbaar inkomen bij inschiet als de hypotheekrenteaftrek wegvalt. Niet vermeld wordt dat hij hypothecair adviseur is bij hypotheekverstrekker De Hypotheker.

Lees verder »

Nederland uit de EU?

Geplaatst op 28-05-2010.

eu_vlagNiet alleen de VVD en PVV hebben voorstellen over immigratie en integratie die niet stroken met Europese wetgeving. Europaredacteuren Michel Kerres en Wilmer Heck legden gisteren in NRC uit dat sommige voorstellen alleen kunnen als Nederland uit de EU stapt. Enkele voorbeelden:

Uit het SP-programma: „We pleiten in Europees verband voor herinvoering van werkvergunningen voor Oost-Europese werknemers.”
Dit is strijdig met de richtlijn over het recht van vrij verkeer en verblijf van EU-burgers en familieleden die in 2004 eveneens met instemming van Verdonk tot stand kwam.
Terugdraaien is volgens hoogleraar Groenendijk „volstrekt onhaalbaar”. Een meerderheid van de EU-landen zou er niet mee instemmen. Het vrije verkeer van werknemers bestaat sinds 1968. Hoogleraar Spijkerboer spreekt van een „volkomen wereldvreemd voorstel” dat uittreding van Nederland uit de EU zou vereisen.

Uit het SP-programma:

„We pleiten in Europees verband voor herinvoering van werkvergunningen voor Oost-Europese werknemers.”

Dit is strijdig met de richtlijn over het recht van vrij verkeer en verblijf van EU-burgers en familieleden die in 2004 eveneens met instemming van Verdonk tot stand kwam.

Terugdraaien is volgens hoogleraar Groenendijk „volstrekt onhaalbaar”. Een meerderheid van de EU-landen zou er niet mee instemmen. Het vrije verkeer van werknemers bestaat sinds 1968. Hoogleraar Spijkerboer spreekt van een „volkomen wereldvreemd voorstel” dat uittreding van Nederland uit de EU zou vereisen.

Uit het PvdA-programma:

„In de toekomst zullen we daar (taaleisen voor huwelijksmigranten van buiten EU, red.) tevens een alfabetiseringstoets aan verbinden.”

Lees verder »

Breaking: GroenLinks wil niet meer kolencentrales

Geplaatst op 27-05-2010.

powerplantInvesteert GroenLinks inderdaad in kolencentrales, zoals gisteren VVD-leider Mark Rutte zei in het debat in Carré (zie hier op 03:20 min.)?

Kolencentrales associeert men doorgaans niet met GroenLinks. Deze bewering van Rutte is dan ook niet op voorstellen in het GroenLinks-programma (pagina 7) gebaseerd. Daar staat niets over investering in kolencentrales. Wel staat er (pagina 14):

Er komt een strenge CO2-norm voor nieuwe energiecentrales, die de bouw van kolencentrales verhindert. Bestaande kolencentrales gaan een kolenbelasting betalen, zolang de Europese emissierechten te goedkoop zijn.

Het CPB becijferde dat deze kolenbelasting een lastenverzwaring voor ‘bedrijven’ betekent van 0,3 miljard euro (Keuzes in Kaart, Bijlagen, pagina 75). Een weinig lonkend perspectief voor kolencentrales.

Geen breekpunten, zei Jack de Vries nog

Geplaatst op 26-05-2010.

vries_jackMet dank aan lezer Kurt Vogels, die ons attendeerde op een interview met ex-staatssecretaris Jack de Vries (CDA) in het EO-programma Moraalridders op 27 april.

CDA-leider Balkenende roept sinds vrijdag (lijsttrekkersdebat Radio 1) dat de hypotheekrenteaftrek een breekpunt is voor zijn partij. Maar de teruggetreden spin-doctor van het CDA Jack de Vries antwoordde, tijdens het ‘ja/nee’-spelletje aan het begin van Moraalridders, nog met ‘nee’ op de vraag of de fiscale regeling voor huizenbezitters een breekpunt is voor het CDA (op 04:00 minuut). Om daar later aan toe te voegen:

„In Nederland, in coalitieland, werken met breekpunten: dat kan niet. Je moet altijd samenwerken (…). Een breekpunt betekent op voorhand eigenlijk dat je zegt tegen de kiezer: je kunt op mij stemmen maar uiteindelijk wil ik geen verantwoordelijkheid dragen. Ik denk dat dit verkeerd is in een land als Nederland. (…) Mark Rutte zal er hetzelfde op antwoorden.”

Nu De Vries naar de achtergrond is verdwenen, is kennelijk ook afstand genomen van deze ‘geen breekpunten’-doctrine. Of zou het komen omdat De Vries in voornoemd ‘ja/nee’-spelletje ook voorspelde dat FC Twente geen kampioen zou worden?