Amsterdamse Vrije school moet subsidie terugbetalen

geert grooteDat het op de Geert Groote School locatie 2 in Amsterdam niet zo goed ging, was vorig jaar al duidelijk: opstappende bestuursleden, ouders in opstand, zeer zwakke onderwijsprestaties. Nu blijkt dat de gemeente Amsterdam de misstanden niet onbestraft laat. De school moet ruim 60.000 euro subsidie aan de gemeente terugbetalen. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders in de hoofdstad vandaag bekendgemaakt.

Lees verder »

Kwaliteit onderwijs op jenaplanscholen minder dan gemiddeld

jenaplanZijn meer vrijheid en meer eigen inbreng goed of slecht voor de leerprestaties van de basisschoolleerling? Daar is al jaren onduidelijkheid over. Onderzoekers Tineke Paas en Lia Mulder van het Nijmeegse onderzoeksinstituut ITS keken naar de prestaties van kinderen op algemeen bijzondere scholen. De conclusie? Op basisscholen met een vernieuwende onderwijsfilosofie, zoals jenaplan, Dalton en Montessori, blijven leerlingen achter bij hun leeftijdgenoten in het reguliere basisonderwijs.

Lees verder »

Minder middelbare scholen ‘zeer zwak’

schoolHet aantal zeer zwakke middelbare scholen is gedaald. In 2009 waren kregen 32 afdelingen van 16 scholen door heel Nederland het predicaat ‘zeer zwak’. Het betreft voor het overgrote deel de verschillende soorten vmbo-leerwegen, maar er zit ook een enkele havo- en vwo-afdeling bij.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) is tevreden met de daling, heeft ze vandaag de Tweede Kamer laten weten.

Lees verder »

64 plus 46 = 110 zeer zwakke mbo-studies

metaalHet waren er 64. Nu zijn het er in ieder geval 110, mogelijk ook meer. De lijst met „zeer zwakke” opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs is met 46 toegenomen. De Inspectie van het Onderwijs heeft nu 110 van de circa 11.000 mbo-opleidingen het predicaat „zeer zwak” gegeven. Deze dynamische lijst wordt maandelijks ververst.

Lees verder »

Dat het nog kan, zo’n klein schooltje

zonnedalNevel verhulde de horizon boven de akkers achter basisschool ‘t Zonnedal. Een jaar geleden was ik in het veenkoloniale lintdorp Alteveer, Oost-Groningen, voor een reportage over zwakke scholen in het Noorden. Op dat moment stonden 46 van de 108 ,,zeer zwakke” scholen in Groningen, Friesland of Drenthe.

Wat me verbaasde, terzijde van het verhaal waarvoor ik kwam, was dat het nog kán, zo’n klein schooltje. Alteveer, met ongeveer duizend inwoners, herbergt twee basisscholen - behalve ‘t Zonnedal (openbaar) ook de christelijke basisschool De Höchte. Op ‘t Zonnedal zaten vorig schooljaar twee leerlingen in groep acht en 31 leerlingen in de overige zeven groepen. De school telde drie (combinatie)klassen en vijf leerkrachten, inclusief de deeltijders en de directeur.

Lees verder »

Klachtenlijn mbo moet onvrede kanaliseren

demonstratie_mboKlagen helpt. De Inspectie van het Onderwijs treedt op ’als de brandweer’ om misstanden te onderzoeken in het middelbaar beroepsonderwijs. Als er een brandje – lees: onrust – is, dan gaan ze erop af. Dat werd duidelijk naar aanleiding van de commotie over de 64 ‘zeer zwakke’ en nog eens 500 ‘zwakke’ opleidingen. Maar de klachtenregistratie zoals ze nu is, is „versnipperd”, zegt staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). Ze wil daarom een klachtenlijn lanceren.

Lees verder »

Asscher-norm voor zwakke scholen Amsterdam van tafel

asscherZijn de Amsterdamse scholen nou zo zwak of vraagt de onderwijswethouder te veel van de basisscholen? Eind vorig jaar raakte de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (Onderwijs, PvdA) een gevoelige snaar op het moment dat hij zijn „ambities” formuleerde over de kwaliteit van Amsterdamse basisscholen. Die ‘Asscher-norm’ is niet toereikend, vonden de schoolbesturen. De scholen hebben nu gelijk gekregen.

Lees verder »

Onderwijsinspectie toont zwakke mbo-instellingen

roc_leerlingenDe mbo-wereld wordt een beetje transparanter.  De Onderwijsinspectie publiceert vanaf 1 februari maandelijks een lijst van „zeer zwakke” opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. De mbo-instellingen zelf staan niet direct te juichen over deze openheid. Opmerkelijk: de inspectie zal, „alleen de eerste keer”, enige censuur toepassen.

Lees verder »

Dijksma stuurt vliegende brigades naar zwakke scholen

supermanStaatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) stuurt ‘vliegende brigades’  uit om het onderwijs op zwakke basisscholen te verbeteren. Ze maakte vandaag bekend dat ze 1,7 miljoen euro ter beschikking stelt om deze brigades hun werk te laten doen. Scholen die door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zwak’ worden aangeduid, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal, kunnen zelf vragen om een bezoekje van de brigadiers. De vliegende brigade start in maart 2010; scholen kunnen een beroep op ze doen tot september 2011.

Lees verder »

De bewindsvrouwen reageren

dreske-1

Openbare basisschool de Dreske in Roswinkel.

Een aantal lezers van dit blog uitte kritiek op de ‘stevige’ maatregelen van de onderwijsstaatssecretarissen Dijksma (PvdA) en Van Bijsterveldt (CDA). De afgelopen dagen debatteerde de Tweede Kamer over een wet waarin een aantal van deze maatregelen zijn opgenomen: de ‘Wet goed onderwijs, goed bestuur’. Deze wet moet het kabinet meer bevoegdheden geven om in te grijpen bij zwakke scholen, onder meer op basis van gebrekkige onderwijskwaliteit.

Het Kamerdebat bood de gelegenheid om de bewindsvrouwen te confronteren met kritiek, van lezers en anderen. Een vraaggesprek.

Lees verder »