Het eindexamen van de dag: Fries (vmbo)

friesHet eindexamen kan een nachtmerrie zijn. NRC-redacteuren maken deze weken hun ’slechtste’ vak. Annemarie Kas, een oprjochte stads-Friezin, zette vanochtend haar tanden in het examen Fries (vmbo).

Do kinst it”, mailde Anna Marije Bloem me, in aanloop naar het Friese vmbo-examen van vanochtend. Bloem is leraar Fries aan de christelijke scholengemeenschap Bogerman en geeft les aan twee vmbo-examenklassen, op locaties in Wommels en Koudum. Sympathiek, want ik kin it helemaal niet, al ben ik geboren en getogen in Friesland. Ik spreek alleen een bytsje stadsfries, uit Leeuwarden. Vriendinnen die Friestalig zijn opgevoed, lachen besmuikt als ik Fries probeer te spreken, en na jaren Randstad is inmiddels ook de kenmerkende rollende ‘r’ grotendeels verdwenen. Lees verder »

Het eindexamen van de dag: natuur- en scheikunde (vmbo)

carbidschietenHet eindexamen kan een nachtmerrie zijn. NRC-redacteuren maken de komende weken hun ’slechtste’ examen, opnieuw. Guus Valk heeft gistermiddag natuur- en scheikunde 2 (vmbo) gemaakt in Tel Aviv.

Ik ben een alfa,  zoals vrijwel al mijn collega’s. Alfa, dat betekent vooral: geen bèta.  De meeste journalisten die ik ken,  weten niets van exacte vakken. Ze  vulden, net als ik destijds, hun  vakkenpakketten met geschiedenis, Latijn of Frans. Ze gingen  daarna Nederlands of geschiedenis studeren en klitten hierop gezellig samen bij de alfabolwerken  die de kranten zijn. Als correspondent in het Midden-Oosten kan ik verklaren: natuur- en scheikunde, dát moet verplichte lesstof zijn voor iedereen  die journalist wil worden in een  oorlogsgebied.

Lees verder »

Eindexamens voor 204.000 scholieren vandaag begonnen

eindexamen_183030e1Het is examentijd. Ruim 204.000 jongeren beginnen vandaag met hun centraal schriftelijk eindexamen: bijna 40.000 vwo’ers, 57.000 havo-scholieren en 108.000 vmbo-leerlingen.

Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt gaf vanochtend de  aftrap van het centraal schriftelijk eindexamen Nederlands op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum, nadat ze eerst al de examenkandidaten had toegesproken op het Eindexamenjournaal van 3FM.

Lees verder »

Rotterdamse eindexamenleerlingen zwakker dan in andere steden

eindexamen_183030eRotterdamse havisten slagen minder vaak dan de gemiddelde havo-scholier in Nederland. Ook het slagingspercentage van vwo’ers in Rotterdam ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft bekendgemaakt. Het verschil wordt bepaald door het aantal niet-westerse allochtone leerlingen in Rotterdam, zegt het CBS. In alle vier de grote steden scoren allochtone scholieren minder goed op hun eindexamen, maar in Rotterdam is het verschil tussen autochtone en allochtone scholieren opvallend groot.

Lees verder »

Slimmer werken om lerarentekort te bestrijden

rapport-onderwijsAan rapporten geen gebrek in de wereld van onderwijs en onderzoek. Twee weken geleden presenteerde de commissie-Veerman haar rapport over het hoger onderwijs, vorige week scheidde het Innovatieplatform zijn laatste advies af en vandaag is het de beurt aan het Netwerk Onderwijsinnovatie, dat het document Onderwijs kan zoveel slimmer het licht deed zien. Belangrijkste conclusie van het Netwerk, dat opereerde onder leiderschap van SER-voorman Alexander Rinnooy Kan: door onderwijs slimmer te organiseren en het onderwijspersoneel meer ruimte te geven, kan Nederland veel meer uit de onderwijssector halen dan nu het geval is.

Lees verder »

Nieuw opstapje voor vmbo’er die wil doorstromen

blokkenHet stapelen van diploma’s wás al bezig met een kleine comeback. Vanaf komend schooljaar is het stapelen weer een tikje gemakkelijker voor middelbare scholieren die willen doorstromen naar een hoger niveau. De ministerraad heeft vanmiddag op voordracht van staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA, Onderwijs) ingestemd met meer mogelijkheden om diploma’s te stapelen. Leerlingen kunnen voortaan een tweede vmbo-diploma halen, bijvoorbeeld als dat beter aansluit op een gewenste middelbare beroepsopleiding. Scholen krijgen daar dan geld voor. Dat was eerder niet zo.

Lees verder »

BON-bestuurder stelt zich verkiesbaar voor PVV

harm-beertemaHarm Beertema is bestuurslid van lobbyorganisatie Beter Onderwijs Nederland (BON) én staat op plaats 22 op de recentelijk gepresenteerde kandidatenlijst van de PVV voor de landelijke verkiezingen van 9 juni. Kan dat samengaan?

Ja, vindt Beertema, die het vmbo, mbo en ‘politieke zaken’ in zijn portefeuille heeft bij BON. „We hebben bestuursleden met allemaal verschillende politieke achtergronden zoals SP, VVD. En nu dus ook PVV.” Ook de rest van het bestuur heeft geen bezwaar, blijkt uit een verklaring die de BON heeft gepubliceerd op zijn website.

Lees verder »

Taalfouten op het eindexamen uit den boze

ExamenExamenkandidaten moeten op álle vakken tijdens het centraal schriftelijk examen foutloos Nederlands schrijven, niet alleen op het examen Nederlands zelf. De leerlingen mogen geen spelfouten maken, want ook taalfouten tellen mee. De onderwijswoordvoerders van het CDA en de SP hebben gisteren een motie met die strekking ingediend tijdens het debat over het wetsvoorstel over verhoging van het taal- en rekenniveau in het onderwijs.

Lees verder »

Minder middelbare scholen ‘zeer zwak’

schoolHet aantal zeer zwakke middelbare scholen is gedaald. In 2009 waren kregen 32 afdelingen van 16 scholen door heel Nederland het predicaat ‘zeer zwak’. Het betreft voor het overgrote deel de verschillende soorten vmbo-leerwegen, maar er zit ook een enkele havo- en vwo-afdeling bij.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) is tevreden met de daling, heeft ze vandaag de Tweede Kamer laten weten.

Lees verder »

Wel samen gymmen, niet samen leren

voetbalWat is het juiste moment voor een basisschoolleerling om, samen met zijn ouders en leraren, te beslissen over de rest van de schoolloopbaan? In Nederland gebeurt dat in groep acht, als kinderen een jaar of elf zijn. Volgens een rapport uit 2007 van de Oeso is in Nederland het niveauverschil tussen leerlingen uit de middenklasse en uit achterstandsmilieus vergeleken met andere landen zeer groot, doordat de keuze voor de vervolgopleiding té vroeg zou worden gemaakt. Kinderen uit sociaal achtergestelde milieus zouden daardoor automatisch naar het vmbo gaan en kinderen met een betere achtergrond naar havo en vwo. Toenmalig minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) vroegen de Onderwijsraad in april vorig jaar uit te zoeken of het selectiemoment moest worden verschoven.

Lees verder »