Amsterdamse Vrije school moet subsidie terugbetalen

geert grooteDat het op de Geert Groote School locatie 2 in Amsterdam niet zo goed ging, was vorig jaar al duidelijk: opstappende bestuursleden, ouders in opstand, zeer zwakke onderwijsprestaties. Nu blijkt dat de gemeente Amsterdam de misstanden niet onbestraft laat. De school moet ruim 60.000 euro subsidie aan de gemeente terugbetalen. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders in de hoofdstad vandaag bekendgemaakt.

Lees verder »

Kwaliteit onderwijs op jenaplanscholen minder dan gemiddeld

jenaplanZijn meer vrijheid en meer eigen inbreng goed of slecht voor de leerprestaties van de basisschoolleerling? Daar is al jaren onduidelijkheid over. Onderzoekers Tineke Paas en Lia Mulder van het Nijmeegse onderzoeksinstituut ITS keken naar de prestaties van kinderen op algemeen bijzondere scholen. De conclusie? Op basisscholen met een vernieuwende onderwijsfilosofie, zoals jenaplan, Dalton en Montessori, blijven leerlingen achter bij hun leeftijdgenoten in het reguliere basisonderwijs.

Lees verder »

Dijksma (PvdA) en Van Dijk (SP) in debat over onderwijs

dijksmaNa jaren van vernieuwingen mochten Ronald Plasterk, Marja van Bijsterveldt en Sharon Dijksma de afgelopen drie jaar proberen om de onderwijskwaliteit op te krikken. Zijn ze daarin geslaagd? Wat is er goed gegaan in de afgelopen drie jaar? Wat had beter gekund? En waar moet het de komende jaren naartoe met het onderwijs?

Nrc.nl organiseerde gisteren een live-interview over onderwijs met oud-staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) en Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Ook Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming (VVD) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) waren benaderd, maar zij waren verhinderd.

Lees verder »

Islamitisch College Amsterdam zoekt aansluiting bij Ibn Ghaldoun

moslimstudenteOm op de een of andere manier te kunnen voortbestaan, zoekt het Islamitisch College Amsterdam zijn heil in Rotterdam. De Rotterdamse islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun wil samengaan met het met sluiting bedreigde Islamitisch College Amsterdam (ICA). De scholen hebben daartoe afgelopen weekeinde een overeenkomst ondertekend. Het is nog onduidelijk wat voor vorm de samenwerking krijgt. Volgens de Islamitische Schoolbesturen Organisatie ISBO, die het proces begeleidt, kan dat op drie manieren. Het ICA kan met Ibn Ghaldoun fuseren, ofwel een nevenvestiging dan wel een dislocatie worden. Het verschil daartussen heeft te maken met de bekostiging.

Lees verder »

Belangenclub openbaar onderwijs: schaf bijzonder onderwijs af

badreligionDe Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), een belangenclub van bestuurders, leraren en ouders die betrokken zijn bij het openbaar onderwijs,  heeft gisteren jongerenorganisaties van politieke partijen gevraagd zich in te zetten voor een aanpassing van het verkiezingsprogramma van hun ‘moederpartij’. In dat amendement moet komen te staan dat er een onderzoek moet komen naar de voordelen van een onverzuild onderwijsbestel. Oftewel: een bestel met enkel openbare scholen en zonder katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.

Lees verder »

Minder middelbare scholen ‘zeer zwak’

schoolHet aantal zeer zwakke middelbare scholen is gedaald. In 2009 waren kregen 32 afdelingen van 16 scholen door heel Nederland het predicaat ‘zeer zwak’. Het betreft voor het overgrote deel de verschillende soorten vmbo-leerwegen, maar er zit ook een enkele havo- en vwo-afdeling bij.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) is tevreden met de daling, heeft ze vandaag de Tweede Kamer laten weten.

Lees verder »

Amsterdamse basisscholieren halen betere Citoscore

amsterdamGoed nieuws uit Amsterdam; de prestaties van de basisschoolleerlingen zijn sterk verbeterd. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat de resultaten van de Citotoets in Amsterdam als gevolg van het gemeentelijke onderwijsbeleid aanmerkelijk zijn verbeterd. Voor wie bekend is met de door toetsinstituut Cito gebruikte schaal van 500 naar 550: het betreft een sprongetje van 5 punten.

Lees verder »

Rechter: virtueel thuisonderwijs in Michigan goed

computerTwee ouders uit Breda mogen hun kinderen „virtueel thuisonderwijs” laten volgen. De rechtbank in Breda heeft dat vrijdag bepaald. De ouders zijn vrijgesproken van een verplichte inschrijving bij een basisschool. De ouders (beiden 30) houden hun kinderen thuis omdat het reguliere basisonderwijs niet aansluit bij hun geloofsovertuiging. Zij volgen lessen op een school in Michigan (VS).

Lees verder »

64 plus 46 = 110 zeer zwakke mbo-studies

metaalHet waren er 64. Nu zijn het er in ieder geval 110, mogelijk ook meer. De lijst met „zeer zwakke” opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs is met 46 toegenomen. De Inspectie van het Onderwijs heeft nu 110 van de circa 11.000 mbo-opleidingen het predicaat „zeer zwak” gegeven. Deze dynamische lijst wordt maandelijks ververst.

Lees verder »

Ibn Ghaldoun krijgt weer gemeentesubsidie

naas

Belgacem Naas, tot begin vorig jaar bestuursvoorzitter van Ibn Ghaldoun

Een langlopende vete tussen een school en een gemeente lijkt ten einde. De afgelopen jaren figureerden de islamitische, Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Ghaldoun en de gemeente Rotterdam geregeld samen in één nieuwsbericht. De school was door de Inspectie van het Onderwijs betiteld als ,,zeer zwak” en kreeg geen geld meer van de gemeente. Nu is de kwaliteit verbeterd en komt de school weer in aanmerking voor de gemeentelijke subsidie.

Een opmerkelijke fase in de vete was de oproep van toenmalig wethouder Geluk (onderwijs, CDA) in juli 2008 aan ouders om hun kinderen naar een andere school te sturen. Dat had Geluk, inmiddels bestuursvoorzitter van het ROC Midden Nederland, niet mogen doen, oordeelde de rechter. Het zat Geluk dwars dat de school zwak was, maar ook dat hij volstrekt niet kon communiceren met bestuursvoorzitter Belgacem Naas van Ibn Ghaldoun.

Lees verder »