Eindexamens voor 204.000 scholieren vandaag begonnen

eindexamen_183030e1Het is examentijd. Ruim 204.000 jongeren beginnen vandaag met hun centraal schriftelijk eindexamen: bijna 40.000 vwo’ers, 57.000 havo-scholieren en 108.000 vmbo-leerlingen.

Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt gaf vanochtend de  aftrap van het centraal schriftelijk eindexamen Nederlands op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum, nadat ze eerst al de examenkandidaten had toegesproken op het Eindexamenjournaal van 3FM.

Lees verder »

De vrijwillige ouderbijdrage is nooit verplicht

geldIeder jaar komen scholen langs bij de ouders van hun leerlingen: of de ouderbijdrage even kan worden overgemaakt. Daarbij vergeet 40 procent van de middelbare scholen en 15 procent van de basisscholen te vermelden dat deze ouderbijdrage vrijwillig is. Ieder kind dat onder de leerplicht valt, heeft recht op gratis onderwijs. Uit een vandaag gepresenteerd rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de gang van zaken rondom de vrijwillige ouderbijdrage op middelbare scholen en basisscholen blijkt dat bijna geen enkele onderwijsinstelling zich houdt aan de wettelijke regels.

Lees verder »

Nieuw opstapje voor vmbo’er die wil doorstromen

blokkenHet stapelen van diploma’s wás al bezig met een kleine comeback. Vanaf komend schooljaar is het stapelen weer een tikje gemakkelijker voor middelbare scholieren die willen doorstromen naar een hoger niveau. De ministerraad heeft vanmiddag op voordracht van staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA, Onderwijs) ingestemd met meer mogelijkheden om diploma’s te stapelen. Leerlingen kunnen voortaan een tweede vmbo-diploma halen, bijvoorbeeld als dat beter aansluit op een gewenste middelbare beroepsopleiding. Scholen krijgen daar dan geld voor. Dat was eerder niet zo.

Lees verder »

Bezuinigen op onderwijs, hoe dan wel?

collegezaalTwee ambtelijke werkgroepen hebben zich maandenlang gebogen over mogelijke bezuinigingen op het onderwijs. Gisteren presenteerden ze de resultaten van hun denkwerk. De rapporten over productiviteit in het onderwijs en het hoger onderwijs waren nog niet afgeleverd bij de Tweede Kamer of de reacties uit het onderwijsveld stroomden binnen. Die waren eensgezind negatief.

Lees verder »

Taalfouten op het eindexamen uit den boze

ExamenExamenkandidaten moeten op álle vakken tijdens het centraal schriftelijk examen foutloos Nederlands schrijven, niet alleen op het examen Nederlands zelf. De leerlingen mogen geen spelfouten maken, want ook taalfouten tellen mee. De onderwijswoordvoerders van het CDA en de SP hebben gisteren een motie met die strekking ingediend tijdens het debat over het wetsvoorstel over verhoging van het taal- en rekenniveau in het onderwijs.

Lees verder »

Rouvoet ten strijde tegen coffeeshops bij scholen

jointDe kersverse minister van Onderwijs slaagde er op zijn eerste werkdag mooi in zijn nieuwe portefeuille met zijn oude te verbinden. Minister Rouvoet (ChristenUnie) liet gisteren weten dat de minimale afstand tussen coffeeshops en scholen vergroot moet worden. Nu is die vastgelegd op 250 meter.

Lees verder »

Drie jaar Plasterk, Van Bijsterveldt en Dijksma

onderwijsDat was het dan, drie jaar Plasterk (PvdA), Van Bijsterveldt (CDA) en Dijksma (PvdA) op Onderwijs. Wat hebben ze eigenlijk bereikt onder hun bewind?

Het meest wezenlijke onderwerp van de afgelopen drie jaar was de verhoging van de lerarensalarissen. Plasterk reserveerde daarvoor een bedrag dat oploopt tot 1 miljard euro per jaar in 2020. Het oplopen van dat bedrag gaat wel langzaam, te langzaam volgens critici. Zo reserveerde Plasterk vorig jaar pas 411 miljoen voor de leraren. Bovendien staat het een volgend kabinet vrij om de langetermijnbegroting van Plasterk aan te passen.

Lees verder »

Onderwijskwaliteit volgens Van Bijsterveldt

bijsterveldtVeel beleid van het ministerie van Onderwijs beoogt de onderwijskwaliteit te verbeteren. Maar wat is dat precies, kwaliteit? En hoe die kwaliteit te verbeteren?

In antwoord op Kamervragen van Jack Biskop (CDA) gaf staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gisteren een verhelderend inkijkje in haar gedachten over onderwijskwaliteit.

Lees verder »

De bètastudent oefent nu weer basisdingetjes van algebra

cosinusHoera voor algebra. Niet alleen middelbare scholieren gaan weer rekenen, ook voor eerstejaarstudenten wordt het opkrikken van wiskunde menens. En dan hebben we het vooral over algebraïsche vaardigheden.

Dit collegejaar is er begonnen met het afnemen van een landelijke vaardigheidstoets, ontwikkeld voor ongeveer vijfduizend studenten die beginnen met een studie waarin wiskunde een belangrijke rol speelt, zoals een bèta- of economiestudie. Dat is vorige week onder meer gebeurd aan de Universiteit van Amsterdam. Lees daarover vandaag in NRC.

Lees verder »

Californisch model laat zich niet makkelijk exporteren

berkeley_logo1Minister Plasterk maakte deze zomer bekend dat hij een commissie wil laten kijken naar het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs. Door de forse instroom van studenten kraakt het huidige ‘binaire stelsel’ – wo en hbo – in zijn voegen. Wellicht is er een andere inrichting te verzinnen die beter aansluit bij de wensen en behoeften van de moderne onderwijsconsument.

Toen hij zijn plan lanceerde, gaf de minister het zogenoemde ‘Californische model’ als voorbeeld van hoe een hoger onderwijsbestel ook ingericht kan worden. Later haastte hij zich te zeggen dat hij met die opmerking uiteraard de commissie, onder leiding van CDA-prominent Cees Veerman, niet alvast een bepaalde richting uit wilde sturen. Nu waarschuwt de Amerikaanse universiteitsbestuurder Robert Berdahl, lid van die commissie, dat het Californische model zich niet zo makkelijk laat exporteren.

Lees verder »