Groei van aantal studenten ‘niet door de crisis’

collegezaalDe sterke toename van het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) dit collegejaar is niet veroorzaakt door de crisis. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Research voor Beleid in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Lees verder »

Keuzegids: massaliteit universiteiten tast onderwijs aan

keuzegidsuniHet wordt alsmaar drukker in het hoger onderwijs. Dit jaar meldden zich meer eerstejaars aan dan ooit. En die toestroom van studenten blijft niet zonder gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, zo blijkt uit de vandaag verschenen Keuzegids Universiteiten 2010. “Niet alleen in het hbo, ook op de universiteiten blijkt massaliteit een groeiend probleem”, schrijven de samenstellers, medewerkers van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

Lees verder »

Studenten Groningen gaan actie voeren

logo-rugHerrie in het Hoge Noorden. De studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gaan donderdag demonstreren tegen de uitkleding van de medezeggenschap op hun universiteit. Nadat op 1 september vorig jaar Sibrand Poppema aantrad als de nieuwe voorzitter van het college van bestuur, zijn de verhoudingen tussen studenten en universiteitsbestuur ernstig verstoord geraakt. De druppel die de emmer deed overlopen, was de wijze waarop de universiteit een bindend studieadvies voor eerstejaarsstudenten heeft ingevoerd.

Lees verder »

Stijging eerstejaarsstudenten 11 procent

collegezaal

Alles wees erop, en nu is het bevestigd. Het aantal eerstejaarsstudenten dat zich heeft ingeschreven voor een studie aan een Nederlandse universiteit is dit jaar sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, met tussen de 11 en 12 procent. De afgelopen jaren groeide het aantal eerstejaars met tussen de 4 en 5 procent.

Lees verder »

It’s the teacher, stupid

rekenen_161812dDames en heren wiskundigen, jullie hebben jarenlang de verkeerde discussie gevoerd. En ouders van basisscholieren, jullie hebben je laten meevoeren.

De gebrekkige rekenvaardigheden van de Nederlandse jeugd zijn niet veroorzaakt door verkeerde lesmethoden, maar door onkundige leraren en ontoereikende opleiding. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het gisteren gepubliceerde rapport Rekenonderwijs op de basisschool.

Lees verder »

Het einde van de mannelijke onderwijzer

onderwijzerJongens op de basisschool kunnen op veel scholen niet ravotten met een mannelijke onderwijzer. Al jaren niet. Diverse pogingen om daar iets aan te veranderen, halen weinig uit. Een op de zes eerstejaarsstudenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs, de pabo, is man. Dat is volstrekt onvoldoende ter compensatie van het aantal mannelijke onderwijzers dat de komende jaren met pensioen gaat. En dan valt ook nog eens de helft van de mannelijke pabostudenten voortijdig uit, tegen 30 procent van de vrouwen.

Lees verder »

De bètastudent oefent nu weer basisdingetjes van algebra

cosinusHoera voor algebra. Niet alleen middelbare scholieren gaan weer rekenen, ook voor eerstejaarstudenten wordt het opkrikken van wiskunde menens. En dan hebben we het vooral over algebraïsche vaardigheden.

Dit collegejaar is er begonnen met het afnemen van een landelijke vaardigheidstoets, ontwikkeld voor ongeveer vijfduizend studenten die beginnen met een studie waarin wiskunde een belangrijke rol speelt, zoals een bèta- of economiestudie. Dat is vorige week onder meer gebeurd aan de Universiteit van Amsterdam. Lees daarover vandaag in NRC.

Lees verder »

Middelbare scholieren gaan weer rekenen

rekenmachine

Hogescholen en universiteiten kunnen hun rekentoetsen voor eerstejaarsstudenten wel weer afschaffen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) maakte vanochtend bekend dat alle middelbare scholieren vanaf 2014 op hun eindexamens een rekentoets moeten maken. Met een beetje pech krijgt een leerling in mei op zijn eindexamen een toets die hij in september op de universiteit weer moet maken.

De maatregel van Van Bijsterveldt past goed in zowel het onderwijsbeleid van de drie zittende bewindslieden als in het politieke klimaat.

Lees verder »

Verstandige studiekeuze is trekken aan een dood paard

31224-studiekeuze-nogal-eens-verkeerdStudenten denken niet goed na over hun studiekeuze, blijkt uit onderzoek van ResearchNed. Twee op de vijf studenten vinden achteraf dat zij niet goed hebben nagedacht, met als gevolg dat een kwart van de eerstejaarsstudenten stopt of switcht.

Wat is dan verstandig kiezen? Veel ouders willen graag dat hun zoon of dochter kiest voor een studie met goede perspectieven op de arbeidsmarkt. Niet doen, zei lector ‘pedagogiek van de beroepsvorming’ Frans Meijers van de Haagse Hogeschool eerder deze week in nrc.next (lees het artikel hier). ,,Een studie die je kiest op basis van je verstand hou je maar een half jaar vol. Dat is trekken aan een dood paard.”

Lees verder »