Studentenkieswijzer gelanceerd

kieswijzerBij de digitale stemhulpjes die zijn gelanceerd in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni (de Stemwijzer en het Kieskompas) komt het onderwijs er maar bekaaid vanaf, vond de studentenvakbond LSVb. Vicevoorzitter Dennis Wiersma: „Bij een normale kieswijzer mag je al van geluk spreken als er één stelling over het onderwijs gaat, laat staan over het hoger onderwijs.” Daarom lanceerde zijn bond, in samenwerking met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), vandaag de Studentenkieswijzer.

Lees verder »

Onnodige Kamervragen over collegegeld tweede studie

Harbers

Tweede Kamerlid Mark Harbers (VVD)

De universiteiten zijn druk studenten aan het werven voor het komende collegejaar. In februari is in de Eerste Kamer de Wet versterking besturing hoger onderwijs aangenomen, die het mogelijk maakt een hoger collegegeld te vragen aan studenten die meer dan één bachelor- of masteropleiding willen volgen. Het mag geen verbazing wekken dat de universiteiten onmiddellijk van die optie gebruik maken. Kamerlid Mark Harbers (VVD) lijkt de nieuwe wet, en de afspraken eromheen, niet helemaal begrepen te hebben. Hij stelde dinsdag schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA).

Lees verder »

Bezuinigen op onderwijs, hoe dan wel?

collegezaalTwee ambtelijke werkgroepen hebben zich maandenlang gebogen over mogelijke bezuinigingen op het onderwijs. Gisteren presenteerden ze de resultaten van hun denkwerk. De rapporten over productiviteit in het onderwijs en het hoger onderwijs waren nog niet afgeleverd bij de Tweede Kamer of de reacties uit het onderwijsveld stroomden binnen. Die waren eensgezind negatief.

Lees verder »

Studenten Hotelschool Maastricht willen geld terug

pizzaBastiaan Weijers haalt morgen zijn bul op bij de Hoge Hotelschool Maastricht. Of het een bijzonder feestelijke gebeurtenis wordt, is nog maar de vraag. Weijers is namelijk de aanvoerder van een groep van 250 studenten die geld terugeist van de Hogeschool Zuyd, waartoe de Hoge Hotelschool Maastricht behoort. Gisteren deponeerden de advocaten van de studenten een dagvaarding bij de rechtbank in Roermond. De hogeschool vraagt de studenten jaarlijks een extra eigen bijdrage van ruim 600 euro boven op het collegegeld van 1.620 euro, voor het volgen van verplicht onderwijs. Dat willen Weijers en de zijnen gerestitueerd zien.

Lees verder »

Besluitvorming over hoger onderwijs ligt stil

collegezaalEn daar krijgen de studenten die zich de afgelopen maanden hebben verzet tegen enkele plannen van voormalig minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) zomaar de overwinning in de schoot geworpen! De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs,  Cultuur en Wetenschap heeft vanochtend een aantal belangrijke onderwerpen controversieel verklaard. Zo zal de beleidsnota  ‘Ruim baan voor talent’ van Plasterk niet verder worden behandeld. De  nota had onder meer betrekking  op de mogelijkheid tot het selecteren aan de poort van studenten en collegegelddifferentiatie.

Lees verder »

Weinig wol in Kamerdebat over stufi

Ronald Hans Anton PlasterkDe Tweede Kamer sprak vandaag met minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) over de mogelijke bezuinigingen op de basisbeurs. De minister was gevraagd naar het parlement te komen naar aanleiding van de studentenacties van vorige week. Al snel bleek echter dat hij niet van plan was inhoudelijke uitspraken te doen zolang de ambtelijke commissies aan het werk zijn die in opdracht van het kabinet onderzoek doen naar mogelijke bezuinigingen. Die commissies brengen uiterlijk op 1 mei verslag uit.

Lees verder »

En dan gaat het collegegeld ook nog omhoog

eerstekamerTerwijl de studenten in Utrecht dapper hun bezetting van het bestuursgebouw van de universiteit voorzetten, stemde de Eerste Kamer gisteren in met de ‘Wet versterking besturing bij instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsysthematiek en de rechtspositie van studenten’. Een hele mond vol, en in de wet wordt ook het nodige geregeld. De dames en heren senatoren hadden vorige week tijdens de plenaire behandeling veel te bespreken met de minister. Op hun aandringen, en overigens niet tot zijn grote spijt, verwijderde Plasterk  een passage uit de wet die voorzag in het instellen van een student-lid van het college van bestuur van de universiteit. De Tweede Kamer had met een amendement die zogenoemde assessor in het leven geroepen.

Lees verder »

GroenLinks wil studieloon en studietaks

dibiHet systeem van studiefinanciering heeft zijn langste tijd gehad. De ambtelijke werkgroep die de mogelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs onderzoekt, zal volgens veel ingewijden voorstellen de basisbeurs af te schaffen. Dat zou een miljard euro besparen.

Politieke partijen denken daarom na over een nieuw studiefinancieringsstelsel. De Tweede Kamerleden Mark Rutte en Halbe Zijlstra (beiden VVD) braken in september in NRC Handelsblad een lans voor de invoering van een leenstelsel.

Hun collega Tofik Dibi van GroenLinks zal vanavond tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer pleiten voor de invoering van een studieloon en een studietaks.

Lees verder »

Minder geld voor buitenlandse studenten

Ronald Hans Anton PlasterkMinister Plasterk (Onderwijs, PvdA) stuurde vandaag een notitie naar de Tweede Kamer met de klinkende titel: Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen: Aanvullende actielijnen in het kader van de internationaliseringsagenda ‘Het Grenzenloze Goed’.

Plasterk schetst daarin de zegeningen van de internationalisering voor het Nederlandse hoger onderwijs. Zijn doelen: het vergroten van de mobiliteit van Nederlandse studenten, het stimuleren van een meer internationale oriëntatie van onderwijsinstellingen, het stimuleren van de zogenoemde brain circulation en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten.

Lees verder »

Politiek biedt sluiproute voor dure tweede studie

studeren_234227e-150x150Dat het volgen van een tweede studie (veel) duurder wordt, is nog niet eens officieel besloten.

Morgen bespreekt de Eerste Kamer het voorstel van minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) om het collegegeld vrij te geven. Voor de 2.300 studenten die een dubbele master volgen, zou het collegegeld kunnen oplopen tot het tienvoudige van het reguliere bedrag van 1.620 euro. Maar nu al biedt de politiek een sluiproute om de nieuwe regels te omzeilen.

Lees verder »