It’s the teacher, stupid

rekenen_161812dDames en heren wiskundigen, jullie hebben jarenlang de verkeerde discussie gevoerd. En ouders van basisscholieren, jullie hebben je laten meevoeren.

De gebrekkige rekenvaardigheden van de Nederlandse jeugd zijn niet veroorzaakt door verkeerde lesmethoden, maar door onkundige leraren en ontoereikende opleiding. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het gisteren gepubliceerde rapport Rekenonderwijs op de basisschool.

Jarenlang vlogen voorstanders van het traditionele rekenonderwijs - liefhebbers van de staartdeling – en van het realistische rekenonderwijs - fans van de hapmethode – elkaar in de haren. Nu rekent 100 procent van de kinderen realistisch. Volgend jaar brengen uitgevers ook weer traditionele lesmethoden op de markt, opdat scholen meer keuze hebben.

Maar het belangrijkste, zegt de KNAW, is dat de toekomstige onderwijzers beter moeten leren rekenen. De afgelopen jaren bleek dat grote aantallen eerstejaarsstudenten op de pabo zakten voor een rekentoets op het niveau van groep acht. Zonder een onderwijzer die de lesstof voldoende beheerst, zullen kinderen nooit op een aanvaardbaar niveau leren rekenen. Ook zittende onderwijzers moeten naar zichzelf kijken. Zij moeten van de KNAW veel meer tijd en energie steken in bij- en nascholing.

Onderwijsstaatssecretarissen Dijksma (PvdA) en Van Bijsterveldt (CDA) scharen zich achter de aanbevelingen van de KNAW. Dijksma wil weten wat er gebeurt met het geld dat beschikbaar is voor nascholing, maar nu niet wordt gebruikt. Van Bijsterveldt wil het curriculum van de pabo’s onder de loep nemen.

Wat zijn uw ervaringen met het rekenonderwijs?


Dit bericht heeft 50 reacties op “It’s the teacher, stupid”

 1. Raphael Lapre zegt:

  Het is duidelijk dat niet alleen op basisonderwijs maar eveneens op middelbaar onderwijs Nederland streeft op middelmatigheid. Alle onderwijsvernieuwingen hebben tot gevolg gehad dat het niveau van de leerlingen daalt. Het is dus wel degelijk de methode die niet adequaat is. Indien we kijken naar onze Zuiderburen hebben zij een excellent niveau onderwijs. Vrijwel altijd traditioneel. Rijtjes stampen, voor de klas staan en verplicht huiswerk. In Nederland is het langzaamaan allemaal afgeschaft. Want we mogen de vrije zin van de leerlingen niet beklemmen. Kennis gaat nog altijd boven vrijzinnigheid, dát kan de leerling ook buiten school leren. Eveneens is het middelbaar onderwijs van een belabbert niveau. Eerstejaars ingenieurs kunnen tegenwoordig niet eens een logaritme opstellen of gevorderde integratietechnieken hebben ze nog nooit van gehoord. Het onderwijssysteem van Nederland moet dringend veranderen en naar mijn mening terug naar de oude tijden, waar rijtjes stampen normaal was en niet 1001 werkjes maken over vlinders, opstelletjes tot je erbij neervalt etc. Leer de mensen eerst kennis, de rest komt later. De hersenplasticiteit is namelijk in hun basisschoolperiode optimaal en dan kunnen ze al die “moeilijke” informatie nog aan. Ikzelf ben naar het buitenland getrokken, net om deze reden. Nederland is voor vele buitenlanders een lachertje qua onderwijs. Ik hoop dat het Ministerie van Onderwijs een duidelijke herstructurering zal voorzien voor alle lagen van het onderwijs. Terug naar een kenniseconomie is volgens mij de enige oplossing.

 2. h.peet zegt:

  Wat denkt u van het uitgebreide en toegestane gebruik van rekenmachines in de klas en op examens. Deze zorgen ervoor dat je allerlei rekenkundige handelingen snel weer vergeet of niet eigen maakt/

 3. Mark Opmeer zegt:

  Dat het niet aan de methoden ligt maar aan de leraren is wel een heel kort door de bocht samenvatting van het KNAW rapport.

  Het KNAW rapport concludeert dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de superioriteit van ofwel traditioneel rekenen ofwel realistisch rekenen. Een soortgelijk Amerikaans rapport kwam eerder al tot dezelfde conclusie. Maar het is niet zo dat overtuigend wetenschappelijk bewezen is dat traditioneel rekenen en realistisch rekenen even goed zijn, het rapport concludeert dat er te weinig goed wetenschappelijk onderzoek is om wat dan ook te concluderen. Geen beste beurt voor de onderwijsonderzoekers. In de aanbevelingen van hoofdstuk 4 pleit de KNAW voor beter onderzoek naar rekenonderwijs, onder andere het onderzoeken of traditioneel rekenen ofwel realistisch rekenen beter is.

  Het is dus helemaal niet zo dat de verkeerde discussie is gevoerd. Volgens de KNAW is het zo dat de discussie (nog) niet met wetenschappelijk bewijs beslist kant worden. De discussie gaat dus voort en wordt in de toekomst hopelijk beslecht door goed wetenschappelijk onderzoek.

 4. Mark Opmeer zegt:

  En dan dat het aan de leraren zou liggen. Een betere samenvatting is dat het aan de PABOs ligt. Zij geven bijvoorbeeld volgens de KNAW te weinig rekenonderwijs (Aanbeveling 6.2).

 5. Jan France zegt:

  Heb je het ooit zo bont meegemaakt? De leraren zijn dom.
  Zij hebben zelf op de lagere school één van de twee methodes aan moeten leren en blijken nu onvoldoende kennis te hebben en dat ligt natuurlijk weer aan hun leraren die ook onvoldoende kennis hadden en die hun leraren hadden ook onvoldoende kennis enz enz enz tot aan Adam en Eva toe. Rekenen leer je tenslotte op de lagere school en niet op de PABO. Ik neem aan dat je daar leert hoe je het moet overdragen: methode traditioneel of conservatief. Ik ben ouderwets opgeleid en kan uitstekend rekenen; mijn vrouw ook ouderwets opgeleid kan het absoluut niet ; daarentegen spreekt zij haar talen zeer goed.
  Het blijkt gewoon dat er op de lagere school
  tegenwoordig veel te weinig aan rekenen wordt gedaan en dat heeft niets met welke methode dan ook te maken.
  Evenals dat de kennis van geografie, geschiedenis en Nederlandse taal schrikbarend laag is.
  Maar ja de tere kinderziel van tegenwoordig heeft het al zo druk dat leren meer een 2e plan verhaal lijkt te worden. Ik weet niet hoe de lagere schooluren tegenwoordig zijn maar als kind op de lagere school hadden we 26 uur les incl 2 uur gymnastiek door een bevoegde leraar( CIOS of Academie).
  Middelbare school: per week 35 uur( van 50 minuten) x 40 weken =1440 uur per jaar. Kom daar nu eens om 1080 uur is al te veel voor onze jeugdigen; zij hebben natuurlijk wel veel meer afleiding (TV, Sport ) dan wij vroeger maar waar liggen de prioriteiten ?

 6. J.P. Jansen zegt:

  Aandacht voor de kennis van onderwijzers valt toe te juichen. Scholing is een ding, maar denk ook eens aan de selectie. Hebben aspirant onderwijzers wel een voldoende intellectuele instelling, of zijn het zelf jongeren die amper een boek lezen?

  Verder maak je een grote fout als je niet naar de opvoeding kijkt. Kom eens waar een groep kinderen aanwezig is. Je vergaat van het geschreeuw en de ongedurigheid. Rekenen zal met zulke kinderen niet langer gaan dan een kwartiertje. In 1960 zat een klas leerlingen van 7 jaar met gemak een uur te werken. Kortom: spreek jonge ouders aan op opvoeding en neem als school geen genoegen met een zooitje ongeregeld. Desnoods door selectie van kinderen op manieren en op de tijd die ze aandacht kunnen opbrengen voor een ding. Zonder het werk van de ouders kan geen onderwijzer wat beginnen.

 7. Raphael Lapre zegt:

  Inderdaad, rekenmachines zijn een hulpmiddel. Geen bijbel. Tegenwoordig wordt je geleerd welke knoppen je moet indrukken om een bepaalde opgave op te lossen. Dit is inderdaad de fout van de leraar. Eerst de essentie snappen, “oefenexamens” zonder rekenmachine waar je rijtjes moet maken. De leerling dan een extra punt laten verdienen op het echte proefwerk indien ze de rijtjes zonder rekenmachine goed kunnen. Natuurlijk kun je complexe opgaven alleen met rekenmachine maken. Maar je kan de opgave ook makkelijker maken, zodat ze het uit het hoofd kunnen en dat ze de methode leren beheersen.

 8. P. Lodder zegt:

  Even iets over de pabo Hogeschool Rotterdam.

  Mijn dochter heeft ruim 8 – 9 jaar gelden de pabo binnen 3 jaar met succes afgesloten in Rotterdam.
  Na terugkomst uit Amerika na 1 jaar High School na haar HAVO diploma heeft ze het eerste jaar pabo positief afgesloten. Van de 42 studiepunten heeft ze er z’n 20 min of meer cadeau gekregen (docenten keken het ingeleverde werk niet in de gestelde tijd na of het was zoek geraakt – binnen 6 weken moest het ingeleverde werkt nageken zijn)en de studenten kregen dan de studiepunt automatisch. Daarnaast werd je daar als een kleuter behandeld. Het tweede jaar heeft ze in de avonduren gedaan. Het het derde en vierde jaar in 1 jaar ‘s avonds. Overdag werkte ze bij AH. Ze zat sávonds in de klas met wat ouderen (30-35 jarige) en die pikte het niet als een docent vertelde “sorry damens vandaag heb ik even geen tijd gehad om het voor te bereiden en zal ik vanavond gebruiken om iets over mijn vakantie te vertellen” Ook lieten de damens het ingeleverde werk aftekenen als bewijs van inlevering. Ondanks dat kwam het regelmatig voor dat het werk zoek was of gewoon niet werd nagekeken. Dus niet alleen het niveau is buitengewoon laag maar veel ingeleverd werk wordt gewoon niet nagekenen en studiepunten worden gewoon verstrekt.

 9. Koen Berghuijs zegt:

  Het is een combinatie van, denk ik. Ikzelf zit nu in het eindexamenjaar van het atheneum en het niveau is inderdaad schrikbarend laag. Alles is vrijblijven: heb je je huiswerk niet? Geen probleem. Voorzetsels met derde naamval? Leerlingen weten niet eens wat een voorzetsel IS. Ligt het dan aan de leerlingen, de methoden of de leraren? Het is een combinatie van, maar het is ergens begonnen. Ik denk bij de slechte lesmethoden, qua boeken, etc. Als ik geschiedenisboeken van Malmberg uitt 1946 bekijk, zie ik daar véél meer informatie in staan dan de pocket-kleurboekjes van tegenwoorden. Het degelijke van het onderwijs is niet meer wat het geweest is. Terug naar de oude tijden, zou ik zeggen!

 10. Koen Berghuijs zegt:

  Zie hierboven: ‘tegenwoorden’ moet uiteraard ‘tegenwoordig’ zijn. Geen slecht onderwijs, gewoon een typfout! ;-)

 11. dummy hol zegt:

  Het begint al op de HAVO, waar het niveau zienderogen keldert. Daarna gaat het kaf naar de PABO. Zelfs HAVO leerlingen hebben moeite met begrijpend lezen. Vraag het leraren die nu met pensioen gaan.. je staat perplex. Dat alles begon in de 70-er jaren. Mijn vader was Rijksgecommitteerde bij de PABO en ik zag de scripties thuisvol fouten, maar hij mocht er van de Inspectie nooit wat van zeggen. Rekenen idem. Zijn advies was: stuur je kind nooit naar een ned. school,het wordt nog veel erger. Met dank aan LINKS!!.

 12. Sophie Nijhuis zegt:

  Als iemand die zelf 2 jaar pabo heeft gedaan kan ik zeggen dat de pabo waar ik op zat bijzonder slecht rekenonderwijs gaf. Leerlingen moesten in 2 jaar een rekentoets op groep 8 niveau halen. 80% van de antwoorden hoefden maar goed te zijn. Werd deze toets na 12x niet gehaald in die twee jaar, ach dan maakte je de toets toch thuis? Ach wil je niet aan groep 8 lesgeven? Dan maak je de toets toch niet.

  Op deze manier is het ook erg logisch dat kinderen geen rekenen meer leren, hun leraar kan het al niet (en trouwens ook niet spellen).

  De pabo moet moeilijker, en kinderen kunnen meer studielast gebruiken. Hoe kunnen kinderen succesvol door het middelbaar onderwijs gaan als ze nooit geleerd hebben huiswerk te maken?

 13. L. van Zuylen zegt:

  Je moet in het primair onderwijs beginnen met de basiskennis erin te stampen! Dan blijft het beter hangen. Mijn oudste kind leerde de tafels dankzij haar leraar die er liedjes van maakte, waarbij hij zichzelf begeleide op de gitaar! Fluitje van een cent. Voor mijn andere kinderen had het onderwijs iets nieuws bedacht. Kost alleen maar geld dat we weer met z’n allen moeten betalen en het effect was hopeloos!

 14. Frank de Groot zegt:

  Dit is te danken aan politieke correctheid.

  Hoe meer immigranten, hoe lager het niveau. Dit omdat onderwijs altijd op de kleinste gemene deler gericht is.

  De enige oplossing is vanaf zesjarige leeftijd (liefst op vierjarige leeftijd) kinderen op IQ en discipline te selecteren en het onderwijs strikt op IQ en discipline-niveau in te delen.

  Dan kunnen de kutmarrokaantjes hun eigen scholen krijgen, en de anderen niet omlaag trekken.

 15. Hans Freze zegt:

  Gezien de vele spel- en stijlfouten in zijn stukje, lijkt de heer Raphael Lapre slachtoffer te zijn geworden van belabberde onderwijsmethoden. Zou daar die tirade uit voortkomen?

 16. Marja de Jong zegt:

  Eens was ik tekendocent op een opleiding voor kleuterleidsters. Hierop zaten alleen meisjes met MAVO, dat in de plaats was gekomen voor de MULO, wat weer een gevolg was van de MAMMOETWET. Ook toen moest het allemaal al beter, de meeste MAVO meisjes waren goede aankomende kleuterleidsters, alhoewel ook toen geklaagd werd dat het niveau beduidend lager was dan voor de MAMMOET.

  Het aantal uren dat zij per week les kregen was veel hoger dan het aantal uren dat overbleef na de fusie tot PABO.
  Zelf meegegaan in de fusie heb ik ervaren dat een student uiteindelijk 16 contacturen per week op de opleiding hoefde te zijn. De rest was ondergebracht in zelfstudiepakketten. Dat was voor mij het moment om de pijp aan Maarten te geven en deze staats-LOI vaarwel te zeggen.

  Dat studenten nog maar een uur rekenen krijgen verbaast mij niets, alle uren zijn gereduceerd tot een getal van 1 op het rooster (behalve onderwijskunde, het vak dat geen vak is).

  Dat een docent het ingeleverde werk niet op tijd nagekeken krijgt is ook niet verwonderlijk, want de andere kant van deze urenreductie is de enorme verhoging van het aantal studenten dat per week aan een docent voorbij trekt. Die leveren allemaal werk in, maken proefwerken en dat moet nagekeken worden. Tja en dan gaat het mis.

  In 30 jaar tijd is de urentabel van de PABO van 30-35 uur per week (50 minuten) teruggebracht tot 16 uur per week (45 minuten), en het aantal studenten per groep toegenomen van 20 naar minimaal 30, de studielast is in getallen omgezet en aangezien zo langzamerhand niemand onder de 40 jaar nog kan rekenen, kan niet meer worden berekend hoeveel uren een student nog werkelijk voor zijn toekomstige beroep aan het studeren is.

  Nu is het rekenonderwijs onderzocht, het taalonderwijs is een ander heet hangijzer, net als het geschiedenisonderwijs, om over de vakken onder de streep (=expressievakken) maar niet te spreken.

  Conclusie, wordt het geen tijd om de PABO zelf eens onder de loep te nemen en er weer eens echt in te investeren i.p.v. keer op keer te bezuinigen (onder het mom van verbetering natuurlijk). Haal alle ruis eruit, geef vakinhoud weer een kans en schaf gelijk de macht van de onderwijskunde af.
  Wordt het toch nog weer mooi in onderwijsland.

 17. Jan de Jong zegt:

  Ik denk dat het op de lagere school al mis gaat.
  Lag bij de school van mijn kinderen toch wel aan de leerkracht van groep acht. Mijn kinderen betrapten hem op fouten bij het rekenen. Vervolgens werden ze onheus bejegend. @14 Rekenen op hun eigen niveau is belangrijk voor kinderen. De snelle leerlingen houden de uitdaging en de de langzame leerling kan bijgespijkerd worden. Het valt mij op dat kinderen van het VWO mij meestal niet bij kunnen houden qua snelheid en inzicht. Vind ik erg kwalijk. Dit moet toch aan het onderwijs liggen VWO’ers zijn toch de top qua intelligentie.

 18. J.P. Jansen zegt:

  Marja de Jong #16

  Ik had eens een leraar Grieks, die – met de Kerstdagen in aantocht – geen tijd had om een proefwerk na te kijken. Onze klas hield een inzameling voor enkele dozen met kerstballen. Die deden we hem cadeau, met het verzoek dan ook ons proefwerk eindelijk eens na te kijken. Het hielp!

  Zelfstudie is effectiever dan klassikale les, mits die maar serieus wordt aangepakt. Zet leerlingen enkele uren per dag aan de studie in een grote zaal, met verplichte aanwezigheid en stilte. Dat werkt zeer goed, als je raddraaiers maar buiten je school houdt en geen enkele concessie doet aan het niveau waarop je toetst. Studeren moet je zelf doen! Ga je echter met het niveau van toetsing sjoemelen, dan blijft er van je onderwijs niets over. Met verplichte aanwezigheid alleen kun je een excellent niveau niet halen, maar je voorkomt er wel de diepste ellende mee.

 19. Pellegrini Lastructura zegt:

  Wie het onderwijsbeleid van de PvdA de laatste decennia heeft gevolgd, kan niet anders constateren dat het juist die partij is geweest die van het onderwijs een PUINHOOP heeft gemaakt. Slecht lager onderwijs en het om zeep helpen van de ambachtsschool. Vergadering op vergadering en O resultaat.

 20. J.Vlijm zegt:

  zoals altijd op zoek naar een zondebok en daarbij zich niet realiseren dat de tijden wel eens veranderen.
  Thuissituaties die totaal verschillend zijn, interesse van kinderen, andere spelletjes, op school minder of niet automatiseren van de bekende tafels, andere rekensommen, hulpmiddelen,
  en tsja ook de bekende golfbeweging: eerst van het ene uiterste naar het andere en dan de middenweg zoeken.
  Dat wat we ‘vroeger’ hadden was zo gek nog niet. Werd er toen misschien te snel een grote verandering ingezet( basisschool / middenschool/ Mammoetwet/ afschaffen ambachtschool/ huishoudschool/ pa werd Pabo… samen op weg( alle kids zo lang mogelijk bij elkaar houden… alle niveau’s in een klas)

  en zo weet ik nog wel een paar redenen, waarom deze conclusie wat kort door de bocht is.

 21. Arjan de Visser zegt:

  Ik ben nu 37 en sta al 15 jaar voor de klas. In die korte tijd heb ik alle vormen van ‘onderwijsvernieuwing’ gezien. Van afschaffing van het VBO en MAVO tot de tweede fase en de basisvorming. In alle gevallen was het onderwijzend personeel daar zeer kritisch over, maar de politiek moest en zou doordrukken. Er is geen enkel minister geweest die aanbevelingen uit de onderwijssector aannam, wel van allerlei ambtenaren en ‘specialisten’. Het niveau heb ik zienderogen zien teruglopen. Voorbeeld: een woord correct schrijven werd minder belangrijk geacht dan de juiste spelling op te zoeken in het woordenboek. Het eerste is namelijk kennis en het tweede is een vaardigheid, ook wel competentie genoemd. Vaardigheden zijn al jaren in en dus verdwijnt kennis. Nog een voorbeeld: ik geef Duits. Weet u dat het een tijd lang zo geweest is dat je als docent vreemde talen geen woordjes meer mocht overhoren!!!!! Ook het niveau van de lerarenopleiding loopt zienderogen terug. In mijn tijd was een HAVO diploma minimum vereiste, toen werd het een MBO diploma en nu kan het al met een MBO niveau 3 diploma. Om nog maar te zwijgen van al die mensen die toestroomden uit het bedrijfsleven, omdat het toch wel lekker was al die vakanties. 3 jaar op de afdeling boekhouding gewerkt? Dan kun je makkelijk economie geven! Dan deed men een verkorte avondopleiding, stages hoorden daar niet bij trouwens. Hoe kunnen die collegae nou net zoveel geleerd hebben als ik in 4 jaar voltijd? En dan krijg je dus het volgende voorbeeld: een collega die Mens en Maatschappij (combinatie geschiedenis en aardrijkskunde) geeft en dan op de wereldkaart China niet aan kan wijzen!!!! Ik zou graag willen dat dit een grapje was.

 22. Johan Horeman zegt:

  Als we nou gewoon weer rekenen in het curriculum opnemen en regelmatig toetsen dan leert iedereen weer rekenen. Ook de zwarte Piet waar iedereen naar op zoek is.
  Rekenen is een kwestie van doen, van oefenen. De groenteman aan de kar en op de markt kon het uitstekend. De huisvrouwen die bij hem kochten ook. Als je het ze nu vraagt denk ik dat je nul terug krijgt. Bij hen ligt het niet aan de basisschool leraar. Ze zijn ook verdwenen of afhankelijk van elektronica.
  Als we bepaalde waarden belangrijk vinden moeten we daar gewoon weer aandacht aan geven, en bereid zijn er voor te betalen.

 23. Martinus de Borst zegt:

  30 jaar geleden, toen ik voor een verblijf van 5 jaar in Engeland arriveerde, viel mij meteen op, dat ´de Engelsen´ in het algemeen gesproken slecht in (hoofd)rekenen waren.
  Ik zocht de oorzaak, onder andere, in het feit, dat ze pas 10 jaar met het decimale stelsel werkten.
  Het onderwijs van mijn jonge kinderen wees uit, dat rekenen in de eerste schooljaren, minder belangrijk werd geacht, en dat sociale vaardigheid eerder aandacht kreeg, dan feitelijke kennis en kunde´.
  De kinderen waren b.v. al vroeg bekwame sprekers en konden een stukje tekst prima voordragen, ook al schortte het aan rekenkunde.
  Kort gezegd: Het schoolprogramma was anders ingericht en de kennis vakken kwamen pas later aan de orde. Dat zou dus de oorzaak van de eerder geconsteerde zwakke (hoofd)rekenkunde kunnen zijn.
  Overigens komen de grootste financiële talenten uit het Verenigd Koninkrijk. Dus kennelijk speelt het niveau van het Universitaire Onderwijs ook een rol.

  Nu ik door, overigens plezierige omstandigheden, op mijn al stevig gevorderde leeftijd, mijn stinkende best moet doen om de Portugese taal tot op een redelijk niveau onder de knie te krijgen, nu pas begin ik het nut in te zien, van wat mij als jonge tiener is aangedaan, om Nederlandse Grammatica in mijn kop te krijgen.
  Voor mij persoonlijk, is hiermee het bewijs geleverd, dat men in het onderwijs teveel nadruk legt op ´de geestelijke souplesse´ bij het bepalen van de leeftijd waarop kinderen iets moeten ´kunnen´.

  Een kwartaal gefocuste aandacht op Wiskunde, toen ik 17-18 jaar was, had meer resultaat opgeleverd(nu een 5-),dan het zielloze zweten in de eerdere jaren daarvoor. Want op mijn 11e jaar was ik al een zeer getalenteerd hoofdrekenaar, dus aanleg daar schortte het niet aan!.

  Ik ben geneigd om als reactie op het wetenschappelijk rapport, aan de wetenschappers een suggestie te doen, om eens een gesprek aan te gaan met een groot sportcoach (b.v. Guus Hiddink). Aan zo´n coach zou de vraag kunnen worden voorgelegd, waarom het is, dat technisch begaafde jonge spelers, ´zo slecht de wedstrijd lezen`. Het antwoord zal iets zijn in de geest van ´Daar hebben ze nog niet genoeg ervaring voor´.
  M.a.w. Een leven lang leren is misschien wel de beste oplossing voor het gesignaleerde probleem; niet alleen de leraren.

 24. Mark Opmeer zegt:

  In het begeleidende artikel in de NRC
  http://www.nrc.nl/binnenland/article2405773.ece/Rapport_daling_niveau_rekenonderwijs_ligt_aan_leraar
  staat:

  Dat laatste weerspreekt Marja van den Heuvel-Panhuizen, hoogleraar didactiek reken-wiskundeonderwijs aan het Freudenthal Insituut van de Universiteit Utrecht en verdediger van de ‘realistische’ didactiek. Er is wel degelijk onderzoek dat het positieve effect laat zien van de realistische methode, stelt zij. „We hebben de gegevens van het Cito, van vóór de invoering van de nieuwe methoden. We hebben gegevens van zowel de traditionele als de realistische methode.”

  Marja vergeet voor het gemak het MORE onderzoek, waar zij nota bene zelf mede-auteur van is, waaruit kwam dat de realistische didactiek slechter is dan de traditionele didactiek. Zoiets noemen ze in het Engels ‘cherry-picking’.

  Bovendien, dat leerlingen die via de realistische methode les kregen het beter deden op het CITO onderzoek geeft vooral aan dat de ‘realisten’ heel effectief zijn geweest in hun lobbywerk bij het CITO. Zo komen sommen als 1/2+1/3 en 673×568 niet voor op de CITO toets. En hierop geeft de traditionele didactiek nu juist betere resultaten dan de realistische didactiek.

 25. Jan Aerts zegt:

  Het is de statuur van het onderwijs, het stelsel waarbinnen wordt bepaald hoe het onderwijs zich dient te manifesteren. Dat levert vanzelf slechte leraren en slechte methoden op. Zo zit dat. Het onderwijs is in oorsprong toch bedoeld als kennisoverdracht? Door hen die daartoe gekwalificeerd zijn? Men heeft het voortdurend over de zelfredzaamheid van de leerling, als of die de stof en de methodiek te komen tot kennis en inzicht uit zichzelf begrijpt. Dat is de grootste onzin en onrecht die je een kind, een leerling kunt aan doen.
  Wat is er mis met het vertrouwde klassikale onderwijs? Op alle dure Engelse kostscholen wordt die vertrouwde methode nog steeds gevolgd. Dat is slechts weggelegd voor hen die dat kunnen betalen. Voor het overgrote deel is er gewoon geen keuze. Dit is het aanbod en hiermee zult u het moeten doen. Het gevolg is overal merkbaar. De potentiële student presteert onder de maat, omdat zij elementaire basisbeginselen van school uit niet meekrijgen. Rekenen mag men bij benadering verklaren, gecombineerd met een taallesje. Het wonder van de mathematiek, het leren abstract te denken, acht men niet belangrijk. Onder-wijs (met nadruk op het eerste deel) moet leuk zijn. Maar de leergang naar begrijpen is niet altijd leuk. Dat vergt inspanning, geduld en volharding. Heel bewust wordt onze kinderen de beloning van inzicht en kwalificaties onthouden. Onderwijs is in de laatse fase een proeve van bekwaamheid, een streefgetal, het bereiken van de eindstreep. Dat allemaal kan leiden tot uitzonderlijke prestaties, tot gedegen burgers. Dat alles ligt opgesloten in goed onderwijs. Nog nooit is de mogelijkheid daartoe zo groot geweest. Wat zien we? Gepruts en dat al jaren lang. Iedereen uiteindelijk zwak begaafd. Dat is de sombere uitkomst. De PABO nu haalt het bij lange na niet bij de kweekschool vroeger. De school is een dumpplaats, een verblijf waar vele zinloze uren moeten worden doorgebracht. Middelbare scholieren zijn nauwelijks in staat tot behoorlijke conversatie. Twee, drie lettergrepen geeft al een behoorlijk niveau. Daar zijn zij niet schuldig aan. De onderwijzer vandaag de dag ook niet (helemaal). Het systeem brengt deze ellende voort. Wat erg voor al die kinderen.

 26. Dieter Heymann, Houston, USA zegt:

  Mijn lerares zei: na negen maal negen leer je niks nieuws meer. Dat was in 1934 in de zogenaamde “goede oude tijd” toen kassierders en kassierdsters bij Albert Heijn uit hun hoofden moesten kunnen rekenen. De “goede oude tijd” drilde veel kinderen voor de negotie en nauwelijks meer dan dat.
  Overigens had die lerares volkomen gelijk want na negen maal negen leer je inderdaad niks nieuws.

 27. bianca fieret zegt:

  Leerkrachten zien zich geconfronteerd met steeds meer leer- en gedragsproblemen. Als “ervaringsdeskundige” kan ik stellen dat het nascholingsbudget op scholen niet altijd adequaat wordt ingezet. Meestal is dat schoolgericht, niet op het individu. Dat is jammer want daardoor heb ik mij over de afgelopen twee decennia genoodzaakt gezien een klein kapitaal aan bijscholing uit te geven, al was het alleen maar om het voor mezelf leuk te houden.
  Het succes van een school staat of valt met een management dat het onderwijs en de onderwijzers weet aan te sturen. Daarnaast vraag ik mij af of de overheid voldoende wil investeren in zogenaamde “slechte leerkrachten”.

 28. Jan van zondert zegt:

  Het ligt niet aan de lesmethoden. Die zijn jaren liever gezegd eeuwen geleden ontwikkeld door mensen die de tijd kregen en begaan waren, geen boerenlullen die denken dat ze intelligent zijn.
  Nu hebben de beleidsmakers geen tijd of zijn meer begaan met hun eigen welzijn om iets nieuws te creeëren. Nee ze nemen iets over van een andere land, waarmee ze in economische perspectief een betere toekomst voor zich zien / voor het land zien. De tweedeling is idioot. Het polderen van het middelbare onderwijs. Half ingevoerd in een systeem die niet voor geschikt was en nog steeds niet is. Het is het inplanteren van een been aan de schouder.

  In deze tijden hoeft je niet met je hoofd te rekenen. Alleen de oudjes bejaarden klagen steen en been daarover. Zich zelf een klopje op de schouder te geven.
  Excel kan voor je berekenen. Een rekenmachine versnelt het rekenwonder.

  Mensen zijn dom aan het worden. Hebben alleen aandacht voor hun uiterlijk. Wie wil nou een natuurkundigen of wiskundigen worden. Als een mooi uiterlijk zo veel meer lol met zich meebrengt.
  Alle programma’s gaan daarover direct of indirect.
  De talentenshows is blooming business.
  Ieder halve randdebiel kan op tv zijn of haar kunstje doen. Ze zijn zo trots op. Niet wetend dat de andere dat ook kan.

  De werk waarvoor men wordt opgeleid is niet meer zoals vroeger. Het aanzien van het vak is weg. Alles staat in de boeken. De docent heeft niks toe te voegen. behalve hun treurige leven. Leerlingen hoeven alleen maar een boek te lezen of voor sommige te leren om een methode te begrijpen en toe te passen. Die ene stap is voor de meeste een krachtinspanning.

  Een wat det men met het geleerde. Men komt te werken bij een kantoor. De taken zo verdeeld dat iedereen zijn uurtje kan doen. Eenvoud en gestandaliseerd.

  Het ligt niet aan de docenten of de leerlingen of de lesmethoden. Zeker niet de lesmethoden.
  Het ligt aan de opbouw van het leven.

 29. J. Aldenhoven zegt:

  Ik WAS docent wiskunde. Op geen enkel niveau, van VMBO t/m gymnasium, kon er nog iemand rekenen zonder rekenmachine. Er wordt op de basisschool geen “gevoel voor getal” gekweekt. Zolang “delen door nul is flauwekul” en zijns gelijken pas in de brugklas (als je geluk hebt!) worden aangereikt, zal het met welke methode dan ook, vechten tegen de bierkaai blijven. En daarover ook: Je moet eerst kunnen rekenen om van een verhaaltje een sommetje te kunnen maken. Anders blijft het 3×5 = -2….

 30. A. Paul zegt:

  Het onderwijs is niet meer wat het was.. Klopt allemaal, want het niveau en de inhoud van de vakken zijn drastisch omlaag gegaan de afgelopen 20 jaar. Als nu iemand havo doet, is het qua kennis en kunde te vergelijken met de mavo toen. VWO is te vergelijken met havo.
  Ook de kennis en kunde van de leraren/docenten valt tegenwoordig tegen. Er staan veel te weinig academici voor de klas. Hoe kan een leraar (een HBO’er met een tweedegraads bevoegdheid) VWO-leerlingen voorbereiden op de universiteit als hij/zij er zelf niet eens heeft gestudeerd??
  Kijk eens naar de site http://www.bevoegd.nl. Kijk en huiver hoeveel onbevoegden er in het voortgezet onderwijs lesgeven. Schoolbesturen willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Waar gaat al dat geld naar toe? Naar de airco op de kamer van de rector, die er bijna nooit is want hij moet vergaderen met andere collega-rectoren. De rest van de school zucht onder de hitte en bibbert onder de kou.
  Nederland is geen kenniseconomie, zoals dit kabinet wil. Nederland is een kennisseneconomie, want kennis wordt zelfs in het onderwijs niet beloond. Ik weet namelijk van scholen die de gym-leraar is schaal LC zetten, terwijl een academicus met een eerstegraads moet zwoegen voor een LB.

 31. Anna Rallo zegt:

  Vroeger was alles altijd beter. Persoonlijk huiver ik voor de wereld die Dieter Heywegt, reactie nummer 26 schetst. Er moet een tussenweg mogelijk zijn, & het moet mogelijk zijn die te bewandelen zonder te reikhalzen naar een idyllisch en onwaarschijnlijk verleden vol mensen die al-le-maal konden spellen en rekenen, en respect hadden voor de bovenmeester.

 32. G.J. Stemerdink zegt:

  Frank de Groot illustreert deze discussie ten overvloede: het is geen kleinste gemene deler, maar kleinste gemene veelvoud en grootste gemene deler….

 33. Anna Rallo zegt:

  Excuus, meneer Heymann.

 34. E v.Leeuwen zegt:

  Na veel vergaderen, heeft men een nieuwe schuldige aangewezen.
  Rijst de vraag: zijn er dan leraren die niet bevoegd zijn in het (basis)onderwijs ?. Bosjes staat in de media.
  .
  Wie heeft leraren aangesteld, mogelijk gemaakt om niet bevoegden aan te stellen ?. Dat is de schuldige.
  Men wist wat/welk niveau voor de klassen kwam te staan.
  .
  Maar er zijn ook leerlingen van na de onderwijs vernieling die goed kunnen rekenen. Is de eigen ervaring.
  Als ouders hen bijstaan tijdens het schooljaar.
  Als ouders durven te vragen: ‘hoe ging het op school, wat voor cijfers heb je gehaald ?’ en niet voor de lieve vrede thuis het onderwerp mijden.
  Ouders thuis zelf bijles geven en dat mag best op de traditionele manier van rekenen enz. Graag zelfs is de ervaring.
  .
  Het kan ook nog gewoon aan de leerling liggen.
  Te stom om voor de duvel te dansen, zeiden ouders dan thuis, als er weer een onvoldoende gevallen is, en voelde ‘Jantje’ zich aangesproken,
  gelukkig was dat maar zelden.
  Er werd dan meer bijles thuis gegeven, om de onvoldoende op te krikken.
  .
  Kom daar maar eens mee bij een (minister van de)PvdA, die uigaat van een maakbare samenleving door vadertje staat.

 35. J.P. Jansen zegt:

  Een van de meest dominante doelstellingen van het hedendaags onderwijs is sociale gelijkheid. Het kind van de kleine man moet ook de kans krijgen op behoorlijk onderwijs. Dit is een loffelijk streven. Laten we dat streven eens nader bekijken.

  De eerste zaken die een kind moet hebben geleerd voordat het in een grote groep kan functioneren, zijn manieren. Wild roepen door de uitleg van de leerkracht heen is uit den boze. Een behoorlijk opgevoed kind weet dat uit ervaring. Schreeuwen doe je niet. Nu zou het een zaak van maatschappelijke gelijkheid wezen tolerant te zijn tegenover kinderen die zulke manieren niet hebben meegekregen. Groter dwaasheid bestaat niet. Het hele onderwijs gaat eraan ten onder. Maatschappelijke gelijkheid houdt in dat IEDER kind zich aan zekere normen moet houden. Tolerantie voor wangedrag komt voort uit ongelijke eisen, niet uit gelijke. Daartoe is opvoeding noodzakelijk. Sinds wanneer zou de kleine man niet in staat zijn een kind manieren bij te brengen? Zo achterlijk is de kleine man heus niet. Maar als hij met een grote mond zijn zin kan krijgen, is hij toch een ezel als hij net gedrag voorstaat! Het is veel gemakkelijker de opvoeding aan je laars te lappen en later jaloers te zijn als het resultaat blijkt tegen te vallen. Wie jaloers is, beklaagt zich gemakkelijk over ongelijke kansen. Er is maar een ding ongelijk: de bereidheid van opvoeders om hun prijs te betalen.

  Soortgelijke overwegingen gelden voor de werkhouding van kinderen en jongeren. De kans op school krijgt iedereen. Er zijn beurzen, er is algemeen toegankelijk onderwijs. Het wezenlijke probleem is de ongelijkheid in de bereidheid zijn prijs te betalen. Maak je sommen en je taaloefeningen maar. Wees gelijk en doe net als ieder ander de moeite. Als je echter liever de flinke kerel uithangt met een grote mond, beklaag je dan niet over ongelijke kansen. De kans krijgt ieder. De noodzakelijke prijs betaalt menigeen liever niet. Wat is er dan gemakkelijker dan te roepen over ongelijke kansen?

  Het streven naar sociale gelijkheid heeft veel kwaliteit van ons onderwijs de nek omgedraaid. Docenten kunnen niets beters doen dan zich te organiseren buiten die kringen, die een verkeerde opvatting van sociale gelijkheid voorstaan: de proletarische school, waarin men denkt iets te kunnen krijgen zonder de gepaste prijs te hoeven betalen. Docenten, organiseert U buiten de linkse kerk.

 36. John Karlson zegt:

  Ik ben het met de heer Jansen eens wat betreft het doorgeschoten gelijkheidsprincipe. Ik wil hier graag nog aan toevoegen dat kinderen dikwijls het doelwit zijn van marketing campagnes en media. Deze vergroten en versterken tegenstellingen. Het beeld wat ze krijgen is onrealistisch. Dit vindt zijn weerslag in de verwachtingen van kinderen en tieners. Deze hebben het idee dat alles voor hun mogelijk moet worden gemaakt. Er ontstaat hierdoor een verwrongen beeld van gelijkheid. Namelijk dat: Elke behoefte gekweekt in publieke sfeer door het individu bevredigd moet kunnen worden.

 37. p hansen zegt:

  Als je leraren op lagere scholen en hoger eigenlijk als voetvegen beschouwt, vergelijkbaar met vuilnisophalers.Iets als een noodzakelijk kwaad, verbaas je dan niet over het niveau.
  De waardering voor het leraarschap is dermate minimaal, (geen status en onderbetaald)datje wel gek bent in het onderwijs te gaan werken als je wat beters kan krijgen.

  Wat de kiezer wil, wat de overheid vraagt krijgen ze.
  Jongeren die bij gebrek aan beter, dan maar in het
  onderwijs gaan werken. Hoezee!!!

  p.s. vroeger was het aan de orde van de dag en volstrekt normaal dat leraren zich tijdens hun eigen onderwijsloopbaan verder schoolden. Van mAvo, havo vwo HBO to Universiteit. Die optie is defacto om zeep geholpen. Een carriere binnen het onderwijsveld dmv een lesgeven-carriere zit er dan niet meer in.

 38. c westhuis zegt:

  Tja,
  hoe was het ook al weer
  1×1 = opdreunen en maar stampen
  staartdelingen, o ja daar kreeg je een rest
  Na al die hulpmiddelen van rekenlineaal tot spreadsheet gewoon nu weer lekker even zelf rekenen op een papier;
  Taal, jammer maar geen taalgevoel was het vroeger; Maar dankzij rekenen ontstond later een begrip voor taal: grammatica=rekenregels met heel veel uitzonderingen die je als feitje kunt leren.
  Moraal van verhaal: ieder z’n talent en blijf prikkelen, stimuleren, waarderen. Op enig moment lukt het!

 39. Lieve Lodewyckx zegt:

  Ben in de jaren 60 opgeleid als onderwijzeres in Vlaanderen. Wij moesten een VWO-vooropleiding hebben. Bovendien staat in het Vlaamse onderwijs kennis voorop en niet het hebben van meningen over alles. Vreselijk ook in NL het feit dat kleuterleidsters ook in de hogere klassen van het basisonderwijs les mochten geven. Splitsen terug die hap! Het gaat om andere vaardigheden.

 40. Auckje van der Leij zegt:

  Met betrekking tot het commentaar van de heer Lapré: belabberd is met een d.

 41. K. Chon zegt:

  In de zorg is het een bekend verschijnsel: Er werken steeds meer mensen in de bedrijfstak, maar er komen steeds minder handjes aan het bed.

  Ook in het onderwijs is het zo, maar (uiteraard) hoor je de deskundigen er niet over. En (uiteraard) zwijgen ze over de permanente verandermanie waar de sector al decennia mee te kampen heeft.

  Dat de motivatie om met kinderen te werken veel belangrijker is geworden dan kennis van zaken, is bepaald niet verwonderlijk. De motivatie om de klus te doen staat behoorlijk onder druk, je kunt niet gemotiveerd genoeg aan de slag gaan. Nederlandse kinderen (en ouders !) zijn namelijk verworden tot verwende, onhandelbare etters, het valt Nederlanders niet eens op, maar een kijkje op een school in naburige landen zou dat direct duidelijk maken.

 42. Nan Luursema zegt:

  Een jaar of tien geleden heb ik een jaar lang grammatica en schrijflessen lesgegeven op twee hogescholen in Bergen (techniek) en Amsterdam (marketing & pr). De taalvaardigheid van de marketeers was niet noemenswaardig beter dan die van de technici. Wat mij vooral dwarszat was dat zinsbouw en spelling totaal niet belangrijk werden gevonden en dat de schoolleiding hier volstrekt niet mee bleek te zitten. Murw misschien? Gedemoraliseerd? Nee… Studenten mogen geen onvoldoendes krijgen, die moeten om financiële redenen zo snel mogelijk door het systeem worden gejaagd, anders kost het de instellingen geld. Het zou mij niet verbazen als dit bij het lager- en vervolgonderwijs ook zo is. Plus dat het zo zielig is, natuurlijk, om een luie leerling te vertellen dat hij nog maar een jaartje over moet doen.

 43. Jeanine Venema zegt:

  Als jonge docente met diverse opleidingen (docent muziek, pabo en lerarenopleiding Nederlands(nog niet helemaal bevoegd, wel bekwaam…) voel ik mij altijd behoorlijk aangesproken als het gaat om het onderwijs.
  Ik vind het zonde dat ik een hele generatie verloren zie gaan als het gaat om kennis, cognitieve- en sociale vaardigheden.

  Bij het vak Nederlands zie ik het in de brugklas al misgaan. De meeste leerlingen die binnenkomen op h/v-niveau kunnen niet fatsoenlijk spellen (werkwoordspelling) en ontleden. Hierbij komt veel de opmerking voorbij: “Dit heb ik echt nog nooit gehad, juf!” terwijl ik uit eigen onderzoek weet dat de basisschoolmethodes zouden moeten aansluiten op het VO.
  Op de verkorte leerroute pabo heb ik zelf slecht onderwijs gehad. De selectie van studenten is vreemd. Ik had studiegenoten waar ik zelf later nooit mijn kinderen aan zou toevertrouwen en toch mochten ze elke keer weer blijven. Docenten gaven voorbereidend werk op en gaven daar een college over. Dit was een samenvatting van wat je gelezen had. De avonden dat lessen vervielen zijn talrijk geweest. Dit werd bijna nooit ingehaald.

  Wat mij betreft mag het VO-onderwijs flink strenger. Zeker naar de leerlingen en hun ouders toe. Ik krijg vaak te horen dat het vak Nederlands wel erg veel voor ze is en erg zwaar. a. Doe dan meer in de les. b. Let op als er iets wordt verteld.
  Veel ouders weten niet wat voor gedrag kinderen in de klas laten zien! Het is soms ronduit schandalig en bedreigend.
  (gelukkig heb ik ook heel veel schatten van kinderen rondlopen, maar die raken vaak ondergesneeuwd door het gedrag van anderen). Daarnaast wordt vervelend gedrag vaak door ouders vergoelijkt.

  Voor de bo- en vo-scholen geldt: kleinere klassen. Het is zo moeilijk om klassen van 28 tot 30 kinderen les te geven. Bij 22 leerlingen overzie je veel meer en heb je als docent ook de tijd om bij iedereen te kijken of het daadwerkelijk goed gaat!

  In het bo zou ik graag de vakleerkracht weer terug zien. Die studeren hier niet voor niets voor en het geeft de groepsleerkracht meer ruimte om vakken als rekenen en taal beter voor te bereiden.

  De specialisatie uit de pabo halen, lijkt mij een slecht idee. Elke bouw heeft zijn specifieke aanpak en kennis. Juist die specialisatie geeft een beetje diepgang.

 44. Giovani Pellegrino zegt:

  Wat wil je nu na ruim zestig jaar ondermaats onderwijs in taal en rekenen. Kinderen werden lesuren ontzegd omdat er moest worden vergaderd. Bij uitgevallen lesuren liepen ze in de stad te dwalen en lieten het laatste werkelijke lesuur varen. Hij heb, groter als, hun hebben en nog meer van dat moois. Taalontleding hing er als een natte dweil bij. Alles moest LEUK zijn. Academici die niet in staat zijn een behoorlijke sollicitatiebrief te schrijven. In een woord zielig. De rekening wordt nu gepresenteerd.

 45. p. borm zegt:

  leuk dat die pabo-studenten weer leren rekenen en schrijven. Eigelijk hadden ze dat al lang moeten kunnen. Zonde van de moeite: te weinig en te laat. Selectie aan de deur helpt veel beter. Waarom energie steken in iemand die op zijn zestiende onvoldoende kan rekeken/ schrijven?? Jammer is ook dat op deze manier het toch nog tientallen jaren duurt voor het probleem uit het onderwijs gegroeid is. Laten we de huidige docenten zomaar zitten? Dat is onaanvaardbaar. Wat hard nodig is is het toetsen van de bestaande docentenpopulatie op de gewenste reken- en taalvaardigheden. Allemaal een proeftoets en bij onvoldoende goed resultaat ontslag. Een geen multiple choice flauwekul maar een toets in het wild: sommen zelf maken ,het dictee helemaal uitschrijven en gebruik maken van grammaticale invuloefeningen. En een zes is volstrekt onvoldoende voor een onderwijzer; het moet minimaal een acht zijn op het eindniveau van de basisschool.
  Verder zou het verstandig zijn om spellingshervormingen slechts een maal per eeuw door te voeren (als het al echt moet). Wat je in je jeugd leert moet een leven lang mee kunnen gaan.

 46. Jeanine Venema zegt:

  @ 44. De docenten kiezen ook niet voor vergaderen onder schooltijd. Het is ook niet meer te plannen binnen schooltijd.
  Laatst was daar in de docentenkamer ook een discussie over. Je komt tijd tekort in de lessen, omdat er steeds van alles tussendoor moet waardoor steeds lessen uitvallen.

  Een toets onder leraren gaat niet meer helpen. Is er nog wel geld om dan alle uitvallers te scholen?

 47. F. Dias Santilhano zegt:

  Ach, ach, ach, wat een zooitje is het geworden in de laatste 20 tot 30 jaar in het Nederlands onderwijs. Op lagere school moest het maar “LEUK” zijn en veel spelletjes SPELEN en je hoeft of beter gezegd “MAG” geen huiswerk doen voor school. De onderwijzer is dan ook al erg oververmoeid van deze “baby sitting clubs”. Kom je dan op de middelbare scholen terecht, dan is het feestjes vieren en organiseren en veel zuipen in drugs doen. Alleen maar zes vakken en huiswerk doen als je nog tijd er voor hebt. “Nee man, dat is te gortig, dat is allemaal veels te veel werk.”
  Ach tegen woordig heb je reken “mashientjes” en computers die het werk voor je doen. Je hoeft er je kop niet over te breken. Maar weet men hoe de fork in de steel zit? Ach kom nou toch?
  Weet er nog iemand wat “Van Daalen At Oliebollen” betekent.
  Ja ik ben nog een van de ouderwetse scholing. Veel rekenen doen, ja en veel uit je hoofd kunnen rekenen. En taal, je moest goed kunnen schrijven en lezen. En wat ook belangrijk is, je moet kunnen begrijpen wat je las. Veel diktees, je moest de spelling beheersen, weten maar de punjes en komma’s geplaatst moeten worden. Gramatika werd je ook aangeleerd.
  In de laatste 2 jaar van mijn Nederlandse lagere scholing heb ik de volgende vakken moeten kunnen beheersen, dat is: Rekenen, Nederlandse taal, aardrijkskunde (Nederland en de wereld), geschiedenis (niet alleen vaderlandse), de beginselen van de Franse taal, en de beginselen van wiskunde met name algebra.
  En dan toch heb je nog veel tijd over om te spelen.

 48. Niveau taal en rekenen nog steeds onder druk « Bijles zegt:

  [...] cijferen, meten, tijd, breuken, et cetera. Kinderen zijn er niet goed in. Volgens een artikel in NRC Handelsblad worden de gebrekkige rekenvaardigheden veroorzaakt door onkundige leraren en een gebrekkige [...]

 49. Anne van Heijdonk zegt:

  Ik vind dat het aan de leraaar of lerares ligt. Toen ik in groep 7 iemand had die alles goed uitlegde en ook de tijd voor rekenen nam, snapte ik alles goed en maakte ik goede toetsen. Maar nu ik in groep 8 iemand heb die alleen het rekenen uitlegd aan de “zwakere”leerlingen en alles maar half doet omdat we te weinig tijd hebben word het veel lastiger.

 50. onderwijsethiek.nl » Blog Archive » Examenlicentie zegt:

  [...] Vier weken geleden berichtte de Open Universiteit op haar website dat er iets was misgegaan met de beoordeling van ingeleverd tentamenwerk en dat zij zich genoodzaakt zag daarop ‘nu alvast’ een toelichting te geven. Maar vervolgens heeft zij niets meer van zich laten horen. Het ziet ernaar uit dat zij haar falende examencommissie niet heeft teruggefloten en dat zij het nasmeulende incident in de doofpot heeft gestopt. Het verbaast me dat het Ministerie of de Onderwijsinspectie niet de publiciteit heeft gezocht om duidelijk uit te spreken dat hogeronderwijsinstellingen hun examenlicentie zullen verspelen als ze hun bevoegdheden in strijd met de wet gebruiken. Het OU-incident staat namelijk niet opzichzelf. Er tekent zich een vast patroon af: door bijzondere omstandigheden waaraan studenten part noch deel hebben, moet het tentamen opnieuw worden afgelegd, ook al zou het in eerste instantie voldoende zijn gemaakt, maar de studieleiding vindt dat zó sneu voor de betrokken studenten dat zij hun een vrijstelling verleent. Door deze geste voorkomt zij tevens mogelijke schadeclaims. Volgens mij moet de wetgever uitdrukkelijk bepalen dat de faculteitsdecaan of het college van bestuur dergelijke loze vrijstellingen ter vernietiging moet voordragen aan het lokale college van beroep voor de examens. Een vast patroon? Oordeel zelf: Open Universiteit: alle studenten die op 22 januari hun online-tentamen bij een OU-studiecentrum hadden afgelegd en upgeload, kregen de desbetreffende studiepunten gratis bijgeschreven, aangezien vele ingevulde tentamenformulieren door een computerstoring verloren waren gegaan (OU 15/2/2011). TU Eindhoven: alle eerstejaarsstudenten die de herkansing Mechanica hadden afgelegd, kregen de desbetreffende studiepunten gratis bijgeschreven, aangezien hun ingevulde en ingeleverde tentamenformulieren door toedoen van de universiteit in het ongerede waren geraakt (Soggen 7/2/2009). Vrije Universiteit Amsterdam: de tweedejaarsstudenten Geneeskunde hoefden het tentamen VvT niet af te leggen en kregen allen de desbetreffende studiepunten gratis bijgeschreven, aangezien de antwoordsleutel voortijdig door of namens de faculteit op het intranet gepubliceerd was (Soggen 5/2/2009). Hogeschool Rotterdam: een jaar of tien geleden gold bij de PABO als regel dat studenten hun studiepunten gratis kregen bijgeschreven als hun gemaakte en ingeleverde tentamen was zoekgeraakt of niet binnen zes weken was nagekeken (NRC 5/11/2009). [...]

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.