Wat is Nederland toch een schijnheilig land

Waarom heeft het zo lang geduurd eer het seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk in Nederland aan het licht kwam? NRC Handelsblad en de Wereldomroep berichtten eind februari voor het eerst over mogelijk misbruik van minderjarigen door paters salesianen in de jaren zestig en zeventig. Sindsdien zijn er bij deze krant en de omroep bijna driehonderd meldingen van soortgelijke gevallen van seksueel misbruik en fysiek geweld binnengekomen. In de Verenigde Staten kwam het misbruik binnen de Katholieke Kerk tien jaar geleden al aan het licht, en ook in Ierland, Canada en Duitsland was er al eerder ruime aandacht voor.

Lees verder »

Wouter is een watje

Het is wat cru dat Wouter Bos en Camiel Eurlings nu tot ‘vaandeldragers’ van de emancipatie worden uitgeroepen (de Volkskrant, 13 maart). Het kabinet waar beiden deel van uitmaakten dreigde ooit van start te gaan met een regeerakkoord waar wel een dierenparagraaf in stond, maar waar met geen woord gerept werd over emancipatie. Dat hadden de heren destijds in Beetsterzwaag, waar ook al geen vrouw mocht aanzitten, zo bekokstoofd. Alleen omdat Wouter door de vrouwen in de PvdA-fractie werd teruggestuurd naar de onderhandelingstafel is er uiteindelijk toch een emancipatieparagraaf, of iets wat daar op lijkt, in het regeerakkoord gekomen.

Lees verder »

Harteloos Nederland

Vanuit New York blijft het een surrealistisch schouwspel: het gekrakeel in Nederland over de verkiezingspamfletten in het Turks. De Amerikaanse Civil Rights Act schrijft voor dat al het verkiezingsmateriaal dat in een kiesdistrict in het Engels beschikbaar is, ook in elke minderheidstaal beschikbaar moet worden gesteld. Van een minderheidstaal is in dit verband al sprake als er meer dan tienduizend burgers zijn die de taal spreken of als het om meer dan 5 procent van alle stemgerechtigden gaat.

Lees verder »

The underwhelming president

Zelfs zijn meest vurige pleitbezorgers beginnen hun geduld te verliezen met Barack Obama. De Amerikaanse president denkt het tot voor kort machtigste land ter wereld te kunnen besturen als een buurtwerker. Je kunt zeggen van zijn voorganger Bush wat je wilt, maar die zou nooit bij de eerste de beste electorale tegenslag zijn belangrijkste wetgevingsproject uit handen hebben laten vallen. Dat is precies wat Obama deed toen de Republikein Scott Brown in januari geheel onverwacht de verkiezing om de Senaatszetel van de vorig jaar overleden Edward Kennedy won in Massachusetts. De Democraten verloren daarmee de cruciale zestigste stem in de Senaat, die ze nodig hebben om de ‘filibuster’ (een procedure voor parlementaire obstructie) te beëindigen.

Lees verder »

Economie is geen exacte wetenschap

In de Den Uyl-lezing heeft PvdA-leider Wouter Bos de ideologische veren weer aangebonden die zijn voorganger, Wim Kok, vijftien jaar eerder in dezelfde Den Uyl-lezing had afgeschud. Daar waar het private en publieke belang haaks op elkaar staan, is het soms beter om publieke belangen voor de markt af te schermen dan te pogen de markt te temmen, aldus Bos. Toezichthouders lopen vaak achter de feiten aan en lopen het risico ten prooi te vallen aan ‘regulatory capture,’ waarbij de toezichthouder feitelijk belangenbehartiger voor de ondertoezichtgestelde wordt (case in point, de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner).

Lees verder »

Bankiers met boter op hun hoofd

Ooit een man ‘sorry’ horen zeggen? In ieder geval niet centralebankpresident Ben Bernanke, die tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Economic Association in Atlanta begin januari het monetaire beleid in aanloop naar de financiële crisis verdedigde. In zijn toespraak verweerde Bernanke zich fel tegen critici die claimden dat het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), het officiële rentetarief van 2002 tot 2008 te laag had gehouden.

Na het barsten van de dotcomzeepbel aan het begin van deze eeuw, en in verband met de onzekerheid die was ontstaan door de aanslagen van 11 september, verlaagde de Fed de rente van 6,5 procent in december 2000 tot 1 procent in juni 2003. Pas in 2004 begon de Fed de rente weer stapsgewijs te verhogen.

Lees verder »

Het Westen heeft een dosis Chinees confucianisme nodig

Columnisten raakten de afgelopen weken niet uitgeschreven over wat een troosteloos decennium we wel niet achter de rug hadden. Volgens Martin Wolf (Financial Times) verschilt de situatie waarin we ons nu bevinden niet van die van een eeuw geleden, toen we aan de vooravond van twee verwoestende wereldoorlogen stonden. Ook Ruth Marcus (The Washington Post) heeft geen goed woord over voor de voorbije tien jaar en ziet meer onheil in het verschiet.

Het is slechts een kwestie van perspectief. De 1,3 miljard inwoners van China, bijna twee keer zoveel als de inwoners van de Verenigde Staten en de Europese Unie bij elkaar, kijken juist terug op een vruchtbaar decennium. Het percentage Chinezen dat in armoede leeft is gedaald van 65 procent in 1981 tot 4 procent in 2007. Meer dan een half miljard Chinezen zijn daardoor aan de goede kant van de armoedegrens beland.

Lees verder »

De lessen van Dubai World

De aankondiging van Dubai World, op 25 november, dat het de betaling van zijn schulden voor onbepaalde tijd opschort, zorgde op de aandelenbeurzen voor een storm in een glas water. ‘Wordt Dubai het nieuwe Lehman Brothers?’ vroeg deze krant zich bezorgd af. Toegegeven, de aankondiging van Dubai World dat het de afbetaling van 59 miljard dollar aan schulden een half jaar opschort, kwam op een ongelukkig moment. De Arabische wereld was vier dagen op slot vanwege Eid al-Adha, het islamitische offerfeest dat gevierd wordt tijdens de bedevaartstocht naar Mekka, en de Amerikaanse aandelenmarkten waren gesloten vanwege de viering van Thanksgiving.

Lees verder »

De Peking Express

Het bezoek van Barack Obama aan Azië is goeddeels onopgemerkt gebleven. In de Verenigde Staten overschaduwde Sarah Palin met de publicatie van haar boek Going Rogue en haar optreden bij televisiediva Oprah Winfrey met gemak het presidentiële uitstapje. In China blokkeerden de autoriteiten effectief het internet, zodat van de strak geregisseerde town hall meeting van Obama met Chinese studenten slechts weinigen kennis konden nemen. Alleen in de omgeving van Shanghai werd het evenement op de lokale televisie uitgezonden. De gezamenlijke persconferentie van beide presidenten, die wel weer rechtstreeks via de Chinese staatstelevisie was te volgen, beperkte zich tot het voorlezen van vooraf opgestelde verklaringen.

Lees verder »

Het werk van God

Toen de Britse premier Brown afgelopen weekeinde tijdens de vergadering van de G20 in St. Andrews tot ieders verrassing pleitte voor een wereldwijde belasting op financiële transacties, een zogenoemde Tobin-tax, werd hij onmiddellijk terecht gewezen door de Amerikaanse minister van Financiën, Timothy Geithner. Onder geen beding zouden de Verenigde Staten een dergelijke wereldwijde transactiebelasting steunen. Ook het voorstel om financiële instellingen die te groot zijn om failliet te gaan, op te breken, is aan dovemansoren gericht.

Lees verder »