Archief voor: donderdag 3 september 2009


Fiets zonder chip

Op de fietsmetchip.jpgfiets ben je vrij. Je moet je natuurlijk wel aan de verkeersregels houden, maar je wordt niet gemonitord zoals gebeurt wanneer je aan het bellen, internetten en autorijden bent. Die vrijheid is misschien binnenkort wel verleden tijd, vreest jurist en privacyconsultant Tijmen Wisman. Hij houdt een pleidooi tegen de verplichte chip voor fietsen, een idee van CDA-Kamerlid Joop Atsma.

Wisman wil niet dat de overheid fietsen kan traceren via RFID-chips. Een verplichte chip vindt hij een ondemocratische inmenging  van de overheid die ertoe kan leiden dat de staat straks algehele controle op de publieke ruimte uitoefent:

“Een staat gebaseerd op democratische rechtsbeginselen zou echter zeer kritisch moeten zij ten opzichte van maatregelen die een inperking betekenen van deze rechtsbeginselen. Zeker wanneer deze niet noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het effectieve gezag, maar wel de medewerking van burgers vereist. De overheid is er in de eerste plaats om de burger te dienen, niet andersom.”

Hopelijk komt staatssecretaris Huizinga (van de ov-chipkaart) niet op het idee chips en cameratoezicht verplicht te stellen voor de fietssnelwegen die eraan komen.

(Foto van FaceMePLS)