Pensioenen korten. Handelt DNB volgens de letter of de geest van de wet?

pensioen_foto

Veertien pensioenfondsen moeten van de staat hun uitkeringen verlagen. De economische crisis is de oorzaak, maar dat neemt niet weg dat veel mensen hun ‘verworven recht’ aangetast zien.

Toch is deze maatregel juridisch houdbaar, meent Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht. In dit opiniestuk legt hij uit hoe de Pensioenwet in elkaar steekt.

Het korten op pensioenaanspraken is in die wet opgenomen als laatste middel dat een pensioenfonds kan gebruiken om een tekort op het vereiste eigen vermogen weg te werken. Bijstorting door de werkgever is bij de veertien fondsen niet mogelijk, omdat de werkgever daartoe niet verplicht is. En gezien de nijpende situatie is er geen tijd om te wachten op beleggingsrendement. “De afgelopen jaren is er een duidelijke tendens dat een werkgever zich alleen nog maar bindt tot het betalen van vaste vooraf bepaalde premie aan het pensioenfonds, waardoor het verdere financiële risico bij het pensioenfonds en dus uiteindelijk bij de pensioenaanspraakgerechtigden komt te liggen.”

De Nederlandsche Bank kan daarom niet veel anders doen dan de regels handhaven en de pensioenfondsen met onvoldoende herstel zo nodig via een aanwijzing dwingen om tot korten over te gaan, aldus Lutjens.

Hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen heeft niet veel op met de juridische benadering van De Nederlandsche Bank. “Juristen die puur op economische ervaring koersen doen het prima in normale tijden, maar richten enorme schade aan door gedachteloos recepten uit normale tijden toe te passen in abnormale tijden”, schreef hij op 24 augustus in NRC Handelsblad.

U kunt hier eerdere discussies over de pensioenproblematiek teruglezen.

Moet de staat opdraaien voor tekorten bij pensioenfondsen?

spaarpotHet was kiezen tussen twee kwaden: een nieuwe recessie of een lagere pensioenuitkering. De Nederlandsche Bank en demissionair minister Donner (Sociale Zaken) kozen voor het laatste, en verordende veertien van de circa zeshonderd pensioenfondsen de uitkeringen te verlagen.

Lezer Bart Gleichman steunt de maatregel. We moeten de pijn delen, schreef hij dit weekend in de brievenrubriek. Maar ook het feit dat de huidige pensioengerechtigden de hoogste pensioenen genieten die ooit in Nederland zijn ontvangen, speelt voor hem mee. “Bovendien hebben zij veelal al geprofiteerd van regelingen om vervroegd uit te treden.”
Lees verder »

Zorg voor uniforme basispensioenpolis

portomonneeDe huidige regelingen voor ouderen vertonen steeds meer gaten. Een uniforme basispolis zal voor velen een  houvast zijn, betoogt Wiemer Salverda, in dit artikel.

Het redactioneel commentaar Bezorgde oude dag (28  januari) verbindt aan het  rapport van de commissie-Goudswaard de conclusie dat particuliere pensioenvoorzieningen aan belang winnen.

Dit is feitelijk al lang gaande, schrijft Wien Salverda (directeur van  het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies aan de UvA), maar tegelijk is deze ‘derde pijler’ het slechtst denkbare  toekomstperspectief voor ons pensioenstelsel. “Vergeleken met AOW en bedrijfspensioen zijn particuliere voorzieningen (zelf sparen, overwaarde van huis te gelde maken en commerciële pensioenverzekeringen) kostbaar, inefficiënt en onbetrouwbaar.”

Lees verder »

‘Hogere pensioenleeftijd is niet onrechtvaardig voor mensen met zware beroepen’

zware_beroepenMensen vroeg afschrijven door ze met pensioen te sturen vergroot juist de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk.

Dat schrijven de hoogleraren economie Lans Bovenberg en Sweder van Wijnbergen in dit opiniestuk.

“Mensen met lagere inkomens leven korter dan hogere inkomens, en willen meestal ook eerder stoppen. Dat heeft echter meer te maken met een zwakke sociaal-economische positie dan met een zwaar beroep.”

Verschillen in levensverwachting tussen arm en rijk komen volgens de economen niet zo zeer door slijtage op het werk maar door een ongezondere levensstijl van mensen met een zwakke sociaal-economische positie.

“Navrant is dat na de pensionering deze gewoontes meestal verder verslechteren. Mensen vroeg afschrijven door ze met pensioen te sturen vergroot juist de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. (lees hier het volledige artikel)”

Bovenberg en Van Wijnbergen vinden dat er ingezet moet worden op verandering van levensstijl, tijdige omscholing van zware beroepen naar ander werk, en verbetering van de arbeidsmarktkansen van lager opgeleiden – bijvoorbeeld door loonkostensubsidies.

Wat vindt u? Lijkt het u ook onverstandig om mensen met zware beroepen vroeger met pensioen te sturen?

Dreig niet met verlaging van pensioen

Door Sweder van Wijnbergen en Roel Beetsma (hoogleraren economie aan de UvA)

Paniek over dekkingsgraad van pensioenfondsen is niet nodig. Rente zal stijgen, en dus de dekkingsgraad.

Er is paniek in de Nederlandse pensioensector. Eerste slachtoffer is minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA), die een vast budget voor ambtenarensalarissen heeft en alle ruimte voor loonsverhogingen ziet verdampen nu het ABP de premies gaat verhogen onder druk van toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en minister Donner (Sociale Zaken, CDA). Ter Horst heeft zelfs laten weten dat ze mogelijkerwijs tot ontslagen zal moeten overgaan.

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Nederlandse pensioenfondsen zijn €100 miljard rijker dan gedacht

Door Hans Rademaker en Jan Bertus Molenkamp (Van Lanschot Bankiers)

In Nederland wordt naar alle mogelijkheden gekeken om de economie te stimuleren. Wellicht worden er binnenkort tientallen miljarden uitgetrokken om de economie aan de praat te krijgen. Op hetzelfde moment worden onze pensioenfondsen arm gerekend wat een destimulerende uitwerking heeft.

Het wordt hoog tijd voor integraal denken. Dit laatste punt heeft enige uitleg nodig. Stel, u hebt € 10.000 en u wilt dit 50 jaar lang uitzetten. U kunt dan kiezen tussen een verwacht rendement op basis van a) het theoretisch rendement van 3,1%, vastgesteld door DNB en b) het marktrendement van 4,1% van een 50-jarige staatsobligatie. Wat kiest u? Dit lijkt een retorische vraag. Ieder weldenkend mens zal zonder twijfel kiezen voor antwoord b, een hogere rente met meer zekerheid. De DNB kiest echter voor uw pensioen voor antwoord a.

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Pensioenen: weinig reden tot ongerustheid

Door Wiemer Salverda (directeur van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies en lid van de deelnemersraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP)

De Nederlandsche Bank heeft geen geduld voor natuurlijk herstel van de pensioenfondsen. Dat is vreemd, want uitsluitend de dagkoers en dagrente bepalen de waarde van de verplichtingen. De toetsingsregels geven daarom een foutief beeld van de werkelijke pensioensituatie. Voor de lange termijn is er geen reden tot ongerustheid.

Lees hier het volledige artikel

DISCUSSIE: Pensioenen verlagen?

Pensioenen bevriezen of verlagen is contractbreuk

Door J. Veldman

Pensioengerechtigden ontvangen hun uitkering uit de pot die zij zelf gevuld hebben. Hun pensioen bevriezen of zelfs verlagen is onrechtmatig. Het pensioen is een overeenkomst tussen gerechtigde en pensioenfonds. Minister Bos moet die afspraken bewaken, niet schenden.

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is de huidige pensioenpot van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) meer dan voldoende gevuld om de huidige pensioengerechtigden van een welvaartsvaste uitkering te voorzien.

Lees hier het volledige artikel

Pensioenen nu niet omlaag. De echte recessie moet nog komen

Door Dolf van den Brink (hoogleraar Financial Institutions)

Het zou onrechtvaardig zijn om de pensioenen te verlagen, omdat de huidige pensioentrekkers het economisch herstel niet meer meemaken.

De wereldeconomie is zwaar over-leveraged geraakt: de verhouding financiële activa / nationaal inkomen is sinds 1980 opgelopen van 1:1 tot ruim 4:1. En dat is veel te veel. Het is aannemelijk dat deze factoren de wereldeconomie 10 á 15 procent hebben opgeblazen. En dat zal in de nabije toekomst worden gecorrigeerd. Deze correctie is gestart in het bankwezen. En nu komen via de kredietcrisis de bedrijven aan de beurt. Het ziet ernaar uit dat over een paar jaar de overheden volgen.

Lees hier het volledige artikel