Tien keer zoveel PR-medewerkers als journalisten. Baart dat u zorgen?

voorlichterEr zijn 150.000 voorlichters en pr-medewerkers actief tegen 15.000 journalisten. De eerste groep wordt steeds professioneler en de tweede groep heeft door verminderde inkomsten steeds minder tijd zaken goed uit te zoeken.

De getallen komen uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA), dat vandaag wordt gepresenteerd. En de zorg wordt geuit door Mirjam Prenger, mediaonderzoeker en docent Journalistiek van de UvA. “In de communicatie daarentegen weten ze steeds beter hoe je de feiten moet verpakken in een mediageniek verhaal waarmee het beeld van het eigen bedrijf wordt versterkt.”

Behalve met het verstrekken van informatie en het op de nieuwsagenda krijgen van eigen onderwerpen houden persvoorlichters zich bezig met de beeldvorming in de media van hun bedrijf, instelling of ministerie.

Wat vindt u? Vermoedt u weleens dat een journalistiek artikel het product is van een uitgekiende mediastrategie van PR-medewerkers? Zou de media daarom vaker verantwoording moeten afleggen over hoe belangrijke primeurs tot stand gekomen zijn? En als u zelf in de voorlichting of PR werkt: kunt u dan aangeven hoe u journalisten zover krijgt uw informatie te publiceren? Onderzoekt u als lezer soms zelf de bronnen als u de verslaggeving niet vertrouwd?

Debatverslag: Over de toekomst van de media

Minister Plasterk (Media, PvdA)Door Jan Benjamin en Mirjam Keunen

Minister Plasterk (Media, PvdA) overweegt te laten onderzoeken of de websites van de publieke omroep oneerlijke concurrentie zijn voor andere nieuwssites, zoals de webedities van kranten en commerciële omroepen. Dat zei hij maandag 7 december tijdens een druk bezocht debat in Amsterdam over de toekomst van de media, georganiseerd door NRC Handelsblad en De Rode Hoed.

De websites van de omroepen worden betaald met publiek geld. Zij verstoren daardoor de activiteiten van commerciële partijen op het web, zei hoofdredacteur Birgit Donker van NRC Handelsblad gisteravond. Met name op het gebied van reclame. „En het ís al zo moeilijk om geld te verdienen op het web”, aldus Donker. Zij kreeg bijval van Arendo Joustra, hoofdredacteur van opinieweekblad Elsevier. Lees verder »

Karzai moet kiezen voor persvrijheid

Door Thomas Bruning (NVJ), Bart Dijkstra (Free Voice) en Leon Willems (Press Now)

Het huidige Afghanistan telt 300 kranten (waaronder 14 die dagelijks verschijnen), tenminste 15 TV stations, honderden radiostations (vaak in privé-eigendom) en 7 nieuwsagentschappen.

De Afghaanse regering en de internationale gemeenschap verwijzen graag met trots naar deze mediadiversiteit als een van de grote stappen voorwaarts sinds de val van de Taliban, nu zeven jaar geleden.

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Politie, justitie én de pers reageerden overhaast op ‘terreurdreiging’ Ikea

Door Britta Böhler (advocaat en lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks)

Waarom heeft men uitsluitend op basis van de anonieme tipgever meteen voor het zwaarste middel gekozen en arrestatieteams op de verdachten afgestuurd? Dat is nogal wat, vooral als later blijkt dat de aanhouding onterecht was.

In een rechtsstaat dienen maatregelen die ingrijpen in de levenssfeer van burgers te voldoen aan de eis van proportionaliteit en hierbij mogen ook de mogelijke gevolgen van een onterechte arrestatie niet uit het oog worden verloren.

Er was ook geen journalist te bekennen die de echtheid van de dreiging in twijfel trok. Op de persconferentie en ook daarna werd niet doorgevraagd over de validiteit van het tiptelefoontje en dus werd de dreiging in de kranten van vrijdagochtend alom als feit gepresenteerd.

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Tussen informatie, nieuws en meningen overheerst de naar nihilisme neigende desinteresse

Door Rob Wijnberg (filosoof)

In de strijd om de aandacht van het verveelde publiek ontmoeten de media en de politiek elkaar bij oppervlakkigheid. Met diepgang bereikt de journalist het publiek niet meer en de politicus het nieuws niet. Het gevolg is dat de neiging om te reflecteren bij iedereen afneemt.

Mediapersoonlijkheden als Jort Kelder en Jan Mulder komen in één week vaker aan het woord dan de meeste hoogleraren, academici en wetenschappers in hun hele carrière.

Lees hier het volledige artikel

Stop met zwart maken farmaceutische industrie

Door Anthony Hall (arts en werkzaam voor de farmaceutische industrie)

De farmaceutische industrie heeft in de afgelopen honderd jaar meer bijgedragen aan gezondheid en welzijn dan menig andere bedrijfstak. De mensen in deze sector doen ijverig en oprecht hun werk.

De journalistieke paniekzaaierij is daarom hoogst beledigend, ook al komt die voort uit onwetendheid. Het lijkt wel of in de afgelopen jaren de farmaceutische industrie constant in het nieuws is, en meestal met een negatief verhaal.

Lees hier het volledige artikel

Een land zonder goede kranten is het recept voor onwetende en bange burgers

Door Jan Marijnissen (Tweede Kamerlid, SP)

Goede journalistiek is een steunpilaar van de democratie en onmisbaar voor politici. Verdwijnt die, dan zijn wij een prooi voor de macht.

Een democratie kan niet zonder goed geïnformeerde burgers. Op hun beurt kunnen zij niet zonder kwaliteitsjournalistiek. Want de controle op de macht is niet alleen voorbehouden aan politici in het parlement of de gemeenteraad. Ook de burgers hebben het recht te weten wat er speelt binnen en rond de macht.

Lees hier het volledige artikel

Laat abonnees aandeelhouder worden van de krant

Door Marco Bunge (abonnee van NRC Handelsblad)

NRC Handelsblad verdient een eigenaar die de krant vrij en verlicht laat opereren.

Achtereenvolgens NDU, PCM, SDM, Apax en, wederom, SDM blijken wegbereiders voor het vinden van die eigenaar: abonnees en lezers van de krant zelf. Zij hebben een belang dat parallel loopt aan de grondbeginselen van de krant: lux et libertas.

Lees hier het volledige artikel

Maak NRC en Volkskrant los van elkaar

Door Pepijn van Ginneken (advocaat mededingingsrecht)

Bij de verkoop van PCM kan de NMa een einde maken aan de misstand van vijf landelijke dagbladen in één hand.

Een mogelijke overname van PCM, de uitgever van NRC Handelsblad (met inbegrip van nrc.next), de Volkskrant, Trouw en (deels) het Algemeen Dagblad door het Belgische mediabedrijf De Persgroep biedt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een kans om een historisch gegroeid mededingingsprobleem op te lossen.

Lees hier het volledige artikel