De kredietcrisis is niet de oorzaak van het begrotingsprobleem

Door Martijn van der Steen (co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)

De kredietcrisis ontmaskert de slechte onderbouwing van de miljoenennota’s. De politieke koehandel heeft daarom meer schuld aan het begrotingsprobleem, dan de kredietcrisis. Het crisisberaad moet de staatsman van de politicus onderscheiden.

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Liberalen moeten terug naar hun kern

Door Frank Ankersmit (hoogleraar intellectuele geschiedenis en tot voor kort lid van de VVD)

De VVD moet de huidige kredietcrisis aangrijpen om het pad van het neoliberalisme te verlaten en terug te keren naar het liberalisme. Betrek daar ook de leden bij.

Voor de VVD is de kredietcrisis een groot ongeluk. Allereerst is er de pech dat iedereen de kredietcrisis in verband brengt met wat men gewoonlijk als ‘neoliberalisme’ aanduidt. Een partij die zich ‘liberaal’ noemt, heeft dan meteen al een probleem. Helemaal terecht is dat overigens niet.

Lees hier het volledige artikel

Schaf die bonussen toch gewoon helemaal af!

Door André de Waal (professor management) en Paul Jansen (hoogleraar bedrijfspsychologie)

Sinds de kredietcrisis liggen de bonussen onder vuur. Niet alleen de exorbitante bonussen voor topbestuurders, maar ook die voor middel- en lager management.

Eindelijk wordt er, na decennia waarin allang bekend was dat bonussen juist averechts werken op de prestaties, gesproken over de noodzaak om ‘iets’ te doen aan het bonussenfestival. Maar wat ons zo verwondert is dat de roep vooral gaat om een eerlijker bonusstructuur, wat vertaald wordt in het toekennen van lagere bonusbedragen. Daar gaat het fout: ook een klein beetje van iets dat niet werkt, werkt niet!

Lees hier het volledige artikel

Toptalent komt niet meer hierheen

Door Herman Philipse (universiteitshoogleraar wijsbegeerte)

Nederland heeft net zo goed onderzoek nodig als andere landen, die er meer aan uitgeven. Het helpt de economie als de aardgasbaten zijn opgedroogd.

‘What is important, is seldom urgent”, zou president Dwight D. Eisenhower ooit hebben gezegd. Het citaat wijst op een blinde vlek bij veel politici, bestuurders en managers. Ze besteden tijd en geld vooral aan het urgente, of het nu belangrijk is (de kredietcrisis) of niet (gratis schoolboeken). Onvoldoende aandacht gaat naar minder spoedeisende zaken, ook al zijn die van buitengewoon belang. Zo’n relatief verwaarloosde zaak in ons land is investeren in wetenschappelijk onderzoek, hetgeen blijkt uit de cijfers.

Lees hier het volledige artikel

Neo-protectionisme is de redding

Door N.F. van Manen (jurist en rechtssocioloog, UvA)

Het reddingsplan van vijf topeconomen (NRC 24 februari 2008) is ondoordacht. Zij staan daarin niet alleen. Reddingsplannen bestaan eigenlijk steeds uit het verplaatsen van inkomsten en uitgaven.

Er zou, bijvoorbeeld, meer aan infrastructurele projecten moeten worden uitgegeven. Meteen volgt de vraag: hoe wordt dat dan gefinancierd? Dan volgt, bijvoorbeeld, de suggestie dat er maar op de AWBZ moet worden bezuinigd. Wat behelst zo’n voorstel? Het ene soort uitgave wordt door een ander vervangen. Netto komt er niet meer in de economie. Hoe dat Nederland kan redden, is onduidelijk.

Lees hier het gehele artikel

Hier een reddingsplan voor de economie

Door Lans Bovenberg, Sweder van Wijnbergen, Bas Jacobs, Arnoud Boot, Willem Buiter (economen)

Politiek bekvechten over ‘stimuleren’ of ‘saneren’ is vruchteloos. De uitdaging is beide te combineren zonder dat ze elkaar ondermijnen.

Ook het Centraal Planbureau is nu om: de economische groei voor 2009 wordt op -3,5 procent ingeschat – een naoorlogs unicum. Voor 2010 voorziet het CPB een krimp van 0,25 procent. Dit is nog optimistisch, want de meeste financiële crises duren veel langer dan een jaar.

Lees hier het gehele artikel, Lees verder »

Crisis haalt Den Haag in

Door Steven Brakman en Arjen van Witteloostuijn (hoogleraren economie)

Flexibilisering en ICT brengen de economie in een stroomversnelling. Ook in tijden van recessie. Beseft de overheid dat wel.

De economische voorspellingen van het Centraal Planbureau vallen veel somberder uit dan was voorzien. De snelheid waarmee de recessie zich uitbreidt, is ongekend.

Lees hier het gehele artikel

Mensen vluchten in consumptie om gebrek aan status te verhullen

Door Erik Bähre (economisch antropoloog, Universiteit Leiden)

Geld geeft pas status als je het uitgeeft. Het probleem van deze tijd is dat veel mensen zonder status toch geld hebben. Zij camoufleren hun gebrek aan status met consumptie. De kredietcrisis zal de mensen ontmaskeren die hun schuld in stilte dragen.

Ik heb niet veel sympathie voor de financiële wereld en geniet er eerlijk gezegd ook wel een beetje van als de goeroes van het financiële verkeer een veeg uit de pan krijgen.

Lees hier het volledige artikel

Geld is niet genoeg

Door J. Th. Degenkamp

De huidige crisis is naar algemeen gevoelen een kind van veel vaders, maar een aantal centrale veroorzakers is toch wel aan te wijzen.

In de financiële sfeer is jarenlang sprake geweest van leven op de pof, dat mede mogelijk werd gemaakt door het goedkoopgeld-beleid in Amerika onder leiding van de heer Greenspan en de dereguleringsdruk van het Bush-regime.

Lees hier het volledige artikel

Gebruik recessie voor scholing

Door Peter Conneman (adviseur arbeidsvoorwaarden en Lans Bovenberg (hoogleraar economie)

De gevolgen van de economische recessie worden voelbaar. Veel bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd en wegens noodzakelijk geachte afslankoperaties dreigen massaontslagen.

Werkloosheid kan aanzienlijke economische en sociale schade aanrichten. Denk bijvoorbeeld aan frustratie en onverschilligheid bij schoolverlaters die niet aan de slag komen. Of aan een onvrijwillig vertrek van ouderen die liever willen doorwerken – al was het alleen maar om hun inkomen op peil te houden nu hun pensioenfonds waarschijnlijk gedurende langere tijd hun pensioen niet kan indexeren.

Lees hier het volledige artikel