In de gemeenten zijn nog echte sociaal-democraten

integratie_cartoon

Al dat gedoe over hoofddoeken, boerka’s en handenschudden is Haags. Lokale afdelingen van de PvdA kennen veelal een andere integratiekoers.

Dat betoogt Ella Vogelaar, oud PvdA-minister voor Wonen, Wijken en Integratie, vandaag in dit opiniestuk.

Ze reageert op hiermee op de oproep van Mohammed Benzakour en andere vooraanstaande moslims om niet op de PvdA te stemmen. Vogelaar toont echter wel begrip voor hun onvrede met de koers van de landelijke PvdA.
Lees verder »

PvdA heeft allochtoon niets meer te bieden

stempotlood

De PvdA maakt de religieuze identiteit van allochtonen verdacht. Ze houdt moslims verantwoordelijk voor criminaliteit en werkloosheid, terwijl ze weet dat er sociaal-economische oorzaken aan ten grondslag liggen.

Daarom vinden allochtonen niet meer vanzelfsprekend onderdak bij de PvdA, betogen vooraanstaande moslims vanmiddag in NRC Handelsblad. Onder de auteurs bevinden zich Halim el Madkouri (programmamanager Forum), Brahim Bourzik (Landelijk Beraad Marokkanen), Layla Hacena (voorzitter Participatie Team Rotterdam) en Mohammed Benzakour (schrijver).
Lees verder »

Vergeet de vrouwen: zij redden het wel in de top

En weer is een discussie ontstaan over een quotum voor vrouwen in hoge functies.
Maar zij redden het wel, betogen Rob Hartgers en Pierre de Winter (beiden freelance journalist): “Hoewel het ongetwijfeld zo is dat de laatste meters – het binnendringen van het machtigste, welvarendste, mannelijkste netwerk van Nederland – de moeilijkste zijn, breekt een keer de dam door. Naar wij geloven gebeurt dat echt de komende twintig jaar. Het vertrouwen dat ze dat op eigen kracht gaan bereiken zou de dames sieren.”

allochtonen

Een veel groter probleem is het percentage allochtonen in managementfuncties: “Tekenend is de reactie van multinationals die wij vroegen naar niet-westers allochtone topmanagers in hun rangen. Het gros bleef het antwoord schuldig, een enkel bedrijf was zo chic toe te geven (nog) geen geschikte mensen te hebben en twee wilden niet meewerken. In de bovenste gremia van het Nederlandse bedrijfsleven zijn allochtonen nog veel dunner gezaaid dan vrouwen.”

Toch zijn Hartgers en De Winter niet negatief over de kansen van allochtonen. Volgens hen is op het een gegeven moment bittere economische noodzaak voor bedrijven om in een multiculturele samenleving een diverse samenstelling van de organisatie na te streven.

Het hele betoog kunt u hier lezen.

PVV geeft terecht aanzet tot zakelijk debat over immigranten


Door Pieter Nieuwenhuijsen (freelance journalist en voormalig hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur)

Dat de PVV wil weten wat niet-westerse allochtonen ons kosten, is goed, betoogt Pieter Nieuwenhuijsen. Met deze vraag stelt de PVV impliciet dat de aanwezigheid van immigranten een land per saldo iets positiefs moet opleveren.

Het wordt hoog tijd dat we in Nederland ook de wederzijdse belangen van immigratie in gaan zien.

Lees het volledige artikel van Nieuwenhuijsen op nrc.nl/opinie

Gay Krant verwijt Tariq Ramadan eigenlijk dat hij moslim is

Door Markha Valenta (WRR-onderzoeker)

Wat Tariq Ramadan persoonlijk van homo’s vindt, doet er niet toe, schreef WRR-onderzoeker Markha Valenta over deze omstreden bruggenbouwer. Meer dan honderd lezers klommen in de pen op de website nrc.nl. Vandaag reageert Valenta.

“Dat Ramadan oproept tot respect in de omgang met homo’s en lesbo’s is niet voldoende voor de Gay Krant. Zolang Ramadan geen openlijk afstand doet van de Islamitische traditie, is hij ‘extra gevaarlijk’. In die zin, komt de aanval van de Gay Krant op Tariq Ramadan in feite neer op aantijgingen dat hij een moslim is.”

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Tariq Ramadan en de angst voor een echte dialoog

Door Afshin Ellian (columnist NRC Handelsblad)

Theoloog en deeltijdimam Tariq Ramadan is weer aan het ruziën. En weer is het hetzelfde liedje: dit en dat heb ik niet gezegd en mijn tegenstanders zijn leugenaars. In zijn ruzie met Frits Bolkestein ging hij nog een stap verder: „Bolkesteins retoriek is gevaarlijk”.

Markha Valenta ontwaart in de opvattingen van Ramadan een aantal principes: Europa en zijn moslims kunnen door één deur zonder dat geweld wordt gedaan aan de waarden van de een of de ander. En de islam is heel goed in staat om zichzelf te hervormen door middel van rigoureus, analytisch onderzoek waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de onveranderlijke fundamenten van de islam en wat rekbaar is en openstaat voor verandering (Opinie & Debat, 4 april). Is dat zo?

Lees hier de volledige column

Velen in het Westen denken als Tariq Ramadan

Door Markha Valenta (WRR-onderzoeker)

Als Tariq Ramadan gevaarlijk is, is dat niet omdat hij Europa afwijst, maar het juist omarmt.

De recente aanval van de Gay Krant op Tariq Ramadan is het zoveelste voorbeeld van hypocrisie in de islam- en integratiediscussie. Al jaren wordt Tariq Ramadan verweten dat hij een wolf in schaapskleren zou zijn. Keer op keer wordt de vraag gesteld: ‘wie is de ware Tariq Ramadan?’

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Wil de ware Tariq Ramadan eindelijk eens uit de kast komen?

Door Henk Krol (hoofdredacteur van de Gay Krant)

Zolang onduidelijk is wat Tariq Ramadan bedoelt als hij iets zegt (bijvoorbeeld over homo’s, vrouwen en joden) doet de stad Rotterdam er goed aan te onderzoeken of hij wel de juiste persoon is om begrip te kweken tussen moslims en niet-moslims.

‘Ik moet mijn woorden zo verpakken dat ze beter aansluiten bij het oor dat er naar luistert”, zegt professor Tariq Ramadan op zijn luistercassette 15, deel 2 (16:34 min.). Dat geldt misschien wanneer hij optreedt als prediker van Allah. Maar het zorgt er ook voor dat hij door wetenschappers en journalisten overal ter wereld wordt aangeduid als een man met een dubbele boodschap. En juist daarom wordt hij vaak niet begrepen.

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Namenlijst Marokko discrimineert Berbers

Door Mohammed Benzakour (schrijver)

Op de Marokkaanse lijst van toegelaten namen ontbreken vooral namen van Berberse afkomst. Daar moet snel een einde aan komen.

Op deze wijze wil Marokko de identiteit van haar onderdanen – dus ook die in Nederland wonen – waarborgen. Dat Marokko zelf aan culturele vrijheidsbeknotting doet is natuurlijk al erg genoeg. Maar men kan stellen: ’s lands wijs, ’s lands eer; dat moet Marokko zelf weten. Onbegrijpelijk wordt het echter als blijkt dat óók Nederlandse ambtenaren deze namenlijsten braaf volgen.

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Moet de PvdA voor de harde lijn kiezen in het integratiedebat?

De ‘gettocultuur’ van Marokkaanse probleemjeugd moet gebroken worden met gebiedsverboden en ‘statusverlaging’. Dat staat in een nieuwe PvdA-notitie.

De ‘nieuwe koers’ kwam op 25 november in de openbaarheid, nog geen maand na het min of meer gedwongen vertrek van Ella Vogelaar, de oud-minister voor Integratie die zich er niet voor schaamde ‘soft’ te zijn. Lees verder »