Kamervragen over ‘anti-PVV-cursus’ Erasmus Universiteit

wilders_bosma

Hoe win je het debat van een PVV’er? Dat was de insteek van een workshop van de Erasmus Universiteit. Nadat dit weblog er vrijdag verslag van deed uitte PVV-Kamerlid Martin Bosma zijn woede in Kamervragen.

Honderdduizenden PVV-kiezers betalen mee aan die universiteit, schrijft Bosma. “Deze cursus is een klap in hun gezicht.” In de workshop met als titel Framing: het geheime wapen van Wilders! werden de debattrucs van zijn partij geanalyseerd. Met als doel om je niet in de hoek te laten drukken door een PVV’er. Op kosten van “de belastingbetaler”, schampert Bosma.

PVV: geen subsidie voor deze workshop

Van staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD, Onderwijs) eist hij opheldering over de ‘anti-PVV-cursus’. “De gedachte dat wetenschappelijk onderwijs waardevrij dient te zijn heeft in Rotterdam blijkbaar nog niet postgevat”, zo leidt Bosma de Kamervragen in. “De kosten van deze bijzonder bevooroordeelde workshop dienen te worden ingehouden op de subsidie voor de Erasmus Universiteit.” Misschien vindt Bosma in de VVD’er een gelijke: de liberalen hebben in 2008 een meldpunt opgericht waar ouders kunnen klagen over te linkse schoolboeken.

Lees verder »

PVV-gedoogakkoord klaar. Kunt u uw vingers hierbij aflikken?

ferrier

In ruil voor gedoogsteun zullen CDA en VVD wensen van de PVV honoreren. Die wensen zijn vanmiddag bekend gemaakt in dit concept gedoogakkoord. Een selectie van concrete voornemens.

Immigratie en integratie: huwelijksdwang wordt strafbaar, de leeftijdseis voor een buitenlandse partner gaat naar 24 jaar, de mogelijkheid om radicale geestelijken niet toe te laten of uit te zetten wordt maximaal benut, voorkeursbeleid bij sollicitaties op basis van geslacht en etniciteit wordt beëindigd, migranten financieren zelf hun inburgering, gelaatsbedekkende kleding wordt verboden, politie en leden van de rechterlijke macht mogen geen hoofddoek meer dragen.

Veiligheid: preventief fouilleren wordt geïntensiveerd, zwaardere straffen op geweld tegen ambtenaren, meer cameratoezicht, minimumstraffen bij recidive, apart alarmnummer voor dierenmishandeling, voortaan alleen wiet of hasj halen met clubpas van coffeeshop, minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar, afschaffing van de bonnenquota, invoering van een nationale politie en minister voor veiligheid.

Ouderenzorg:
twaalfduizend extra zorgverleners, invoering recht om dagelijks te douchen en te luchten, inspecties in zorginstellingen met mystery guests, kleinschalige zorg wordt bevorderd, een meldplicht voor ouderenmishandeling en een AOW-leeftijd van 66 jaar in plaats van 67.

Bezwaren? Adviseer in het reactiepaneel de CDA-leden en in het bijzonder de vooralsnog dissidente CDA-Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan.

NB: Alleen reacties onder vermelding van voor- en achternaam worden geplaatst.

  • Update 1 oktober, 11.30 uur: CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan zal dinsdag voor het regeer- en gedoogakkoord stemmen als een grote meerderheid van het CDA-congres zaterdag voor is.

Aftocht Wilders zal islamdebat naar hoger plan trekken

stembureau

Iedereen die niet kritiekloos tegenover de islam staat, moet eerst uitleggen dat hij anders dan Geert Wilders is. Die situatie is na de verkiezingen voorbij, voorspelt Gert-Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie.

De peilingen zeggen hem dat de gijzeling van het islamdebat door Wilders niet lang meer zal duren. In dit artikel neemt Segers alvast een voorschot op hoe hij de problemen met de islam wil benoemen. “Een reis langs de randen van de islamitische wereld is een reis langs conflicthaarden.”

Het is daarom niet verwonderlijk dat de islamitische immigranten zo’n spannende verhouding hebben met hun gastland, analyseert Segers. En juist daarom is het van belang het gesprek met moslims aan te gaan over de betekenis van vrijheid en tolerantie voor andersdenkenden. En niet alleen maar waarschuwen, zoals Wilders doet.

Wat is doorslaggevend voor uw stem?

Wouter Bos plaatste zich als staatsman boven de anderen. Dat argument gaf het Nederlands Debat Instituut om de PvdA-leider als winnaar uit te roepen van het lijsttrekkersdebat gisteravond.

Het kijkerspubliek wees juist Geert Wilders aan als nummer 1. Hij kreeg 32 procent van de stemmen tegen 24 procent voor Bos.

Duidelijk en aansprekend taalgebruik. Dat is volgens het instituut doorslaggevend. Bekijk hier het debat:

sitestat

Een keuze in het stemhokje is echter op meer gebaseerd dan technische oordelen. Zeker bij de lokale verkiezingen gaat het om een mix van lokale issues, landelijke issues en de personen die de partij vertegenwoordigen.

Wat vindt u?
In hoeverre bepaalt u uw keuze op basis van presentatie en debattechnieken? Leest u nog het partijprogramma door? Of gaat het u echt om de persoon? Is dit lijsttrekkersdebat, dat niet over lokale onderwerpen ging, van invloed op uw keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Is ‘de arbeider’ vanzelfsprekend een sociaal-democraat?

cartoon
De opkomst van het populisme, het verlies aan vertrouwen in de politiek, de haat tegenover de bestuurlijke elite. Wat is daar nu precies de oorzaak van? En waarom straalt die rancune zo af op het zetelaantal van de PvdA?

Vandaag reageert Meindert Fennema (lees hier zijn stuk), hoogleraar Politieke Theorie, op een essay dat Geert Mak vorige week zaterdag in NRC Handelsblad schreef. Hij is het niet eens met Maks analyse dat de PvdA de arbeiders van zich heeft vervreemd door zich niet te bekommeren om hun hardwerkende bestaan. Lees verder »

Is het zinvol om de PVV met fascisme te vergelijken?


Door Ton Zwaan (verbonden aan het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies van de KNAW en aan de afdeling sociologie/antropologie van de Universiteit van Amsterdam) en David Barnouw (werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie).

Ja, meent Ton Zwaan. De vergelijking tussen PVV en fascisme is zinvol om zo een nieuwe beweging historisch te duiden.

De overeenkomsten hebben vooral betrekking op de organisatorische en ideologische aard van de beweging, op de politieke stijl, de politieke doelen en de electorale aantrekkingskracht. Treffend zijn onder meer het steeds oproepen en voeden van vage gevoelens van wantrouwen, angst en haat, het in toenemende mate flirten met politiek geweld en het systematisch opbouwen van collectieve haatfantasieën.

Lees hier het volledige artikel van Ton Zwaan.

Nee, stelt David Barnouw. Zonder Auschwitz dien je je ook behoorlijk tegenover je medemens te gedragen. Haal die oorlog er dan niet altijd bij wanneer je dat wat je slecht vindt, wilt bestrijden.

Waarom wordt de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald als men iets wat men slecht vindt wil bestrijden? Die oorlog wordt door de meesten als ‘de laatste goede oorlog’ gezien en als je die maar aan je kant hebt, zul je wel gelijk hebben. Bij de bestrijding van racisme (en antisemitisme) wordt de Tweede Wereldoorlog vaak pontificaal naar voren gehaald. Maar waarom eigenlijk? Ook zonder Auschwitz dien je je behoorlijk tegenover je medemens te gedragen, vind ik.

Lees hier het volledige artikel van David Barnouw.

De kredietcrisis is niet de oorzaak van het begrotingsprobleem

Door Martijn van der Steen (co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)

De kredietcrisis ontmaskert de slechte onderbouwing van de miljoenennota’s. De politieke koehandel heeft daarom meer schuld aan het begrotingsprobleem, dan de kredietcrisis. Het crisisberaad moet de staatsman van de politicus onderscheiden.

Lees op nrc.nl/opinie het volledige artikel

Tussen informatie, nieuws en meningen overheerst de naar nihilisme neigende desinteresse

Door Rob Wijnberg (filosoof)

In de strijd om de aandacht van het verveelde publiek ontmoeten de media en de politiek elkaar bij oppervlakkigheid. Met diepgang bereikt de journalist het publiek niet meer en de politicus het nieuws niet. Het gevolg is dat de neiging om te reflecteren bij iedereen afneemt.

Mediapersoonlijkheden als Jort Kelder en Jan Mulder komen in één week vaker aan het woord dan de meeste hoogleraren, academici en wetenschappers in hun hele carrière.

Lees hier het volledige artikel

De peiling van Maurice de Hond deugt niet

Door Joop van Holsteyn (bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek)

De opiniepeilingen van De Hond zijn niet gebaseerd op goede, representatieve steekproeven. Daarom moet er geen grote waarde aan worden toegekend, stelt Joop van Holsteyn.

Het feit dat De Hond, zoals veel anderen, gebruikmaakt van internet om zijn vragen voor te leggen en antwoorden te vergaren, is als zodanig niet relevant. Waar het eerst en vooral misgaat met Peil.nl, en in beginsel met alle peilers die op deze wijze hun respondenten verzamelen, is dat de groep deelnemers aan de peiling niet het resultaat is van een willekeurige (aselecte) selectie van Nederlandse kiesgerechtigden.

Lees hier het volledige artikel