Moet de hypotheekrenteaftrek inzet van verkiezingsstrijd worden?

huis

Het CDA wil niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de partij vanmiddag bekend maakt. Ook de VVD wil er niet aan. Toch is het afschaffen van het belastingvoordeel voor woningbezitters helemaal niet zo omstreden meer.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van TNS Nipo in opdracht van De Volkskrant. “Liefst 63 procent kan zich in een dergelijke bezuiniging vinden. Zelfs onder VVD­, CDA- en PVV-stemmers is een meerderheid ervoor dat niet alle betaalde hypotheekrente op het eigen huis aftrekbaar blijft van de inkomstenbelasting.”

GroenLinks kondigde vorige week al aan voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek te zijn. “De overheid stopt jaarlijks vele miljarden in de aftrek van de hypotheekrente. Dit bevoordeelt de hogere inkomens en drijft de prijzen op. Dat maakt het voor starters moeilijk om een eigen woning te kopen”, aldus het verkiezingsprogramma voor 9 juni. Ook D66 aast op de hypotheekrenteaftrek als bezuinigingspost.

Advocaat-belastingkundige Albert Jan van Soelen vindt het daarentegen oneerlijk als de huizenbezitters van nu opgezadeld worden met een vermogensverlies. En dat niet alleen. “Zonder renteaftrek dalen de huizenprijzen flink. Er dreigt dan 200 miljard euro aan particulier vermogen te verdampen. Dat is ook riskant voor de banken. ” Bovendien zullen huizenbezitters volgens Van Soelen dan minder geneigd zijn hun huis te verkopen, wat de doorstroming – in tegenstelling tot wat GroenLinks beweert – juist niet bevordert.

Nu de partijen zich uitgesproken hebben zal het H-woord onderdeel van de verkiezingscampagne worden. Zeker nu er grote bezuinigingen op stapel staan kan de hypotheekrenteaftrek niet meer genegeerd worden.

Wat vindt u?
Gaat u uw stem mede bepalen op het H-standpunt van politieke partijen? Kunt u in uw reactie aangeven wat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor u persoonlijk betekent? Is dat eigenbelang doorslaggevend voor uw keuze?


Dit bericht heeft 69 reacties op “Moet de hypotheekrenteaftrek inzet van verkiezingsstrijd worden?”

 1. Emil Havas zegt:

  Dit opiniestuk staat net boven het opiniestuk “Volksidentiteit conserveren?”

  Ik zou zeggen, yeah, how Dutch can you get! De hypotheekaftrek is al jaren inzet van verkiezingen, van verjaardagborrels, van koffie-automaatconversatie op het werk, de hypotheekaftrek is ons intiemste slaapkamergeheim, de hypotheekaftrek is zó Hollands dat hij een eigen monument verdient groter en imposanter dan het monument op de Dam, hij hoort op de eerste plaats in onze canon te staan, een eigen nationaal museum voor de hypotheekaftrek!

 2. Liudger Silva zegt:

  Een lastig item, waarover de wildste verhalen in de wereld zijn.
  Eén van de verhalen is, dat het de prijzen zou opjagen: ook als dit waar is, geldt dat voor iedereen de regels van de aftrek gelijk zijn, Wordt de renteaftrek afgeschaft zullen de prijzen nooit zoveel dalen, dat er makkelijker een huis gekocht kan worden: wil je een hypotheek, dan kun je immers met je inkomen alleen een lagere hypotheek krijgen, als de aftrek vervalt: het te kopen huis blijft relatief even duur.
  Daarnaast is de hoofdreden van de huizenprijs in Nederland de grondprijs: doordat velen (gemeenten, projectontwilkkelaars, tussenpersonen etc etc) hun brood willen verdienen met verkoop van grond en er maar weinig bouwgrond is wordt de prijs enorm opgejaagd. Huizenprijzen zouden volgens mij enorm kelderen, als er veel meer bouwgrond ter beschikking zou komen, en alle tussenpersonen zouden worden uitgeschakeld. Overigens profiteert de overheid ook ruim van de toename van de grondprijs: zie de ontwikkeling van de canon voor de erfpacht.

  Ik ben er zelf nog niet uit. Ik denk, dat voor mijzelf het nadeel van het vervallen van de afrek voor het laatste stukje van mijn hypotheek ongeveer zal wegvallen tegen een mogelijke verlaging van de WOZ.

  Wel ben ik als liberaal in principe voor zo weinig mogelijk bemoeienis van de overheid met ingrepen in de marktwerking: vanuit deze ideologie ben ik voor een afschaffing van de aftrek. En ik bekijk enigszins ironisch, dat de partijen die het hardst roepen om afschaf van de aftrek een in de grond liberaal standpunt innemen, terwijl zij ook het hardst tegen het liberalisme zijn. De PvdA en de SP als voorstanders van meer marktwerking!!!!

 3. Maria Pekelharing zegt:

  GL en D’66 misbruiken dus de hypotheekrenteaftrek voor eigen gewin, om na de verkiezingen weer sloten water in die wijn te doen. Het zou buitengewoon dom zijn om in deze tijd aan die aftrek te tornen, tenzij je de werkeloosheidscijfers graag boven het miljoen ziet uitkomen, om weer een record te vestigen. Naast een overwaarde die deels weer in de economie terugvloeit zijn dermate veel bedrijfstakken (in)direct aan de bouw verbonden dat je de grootst mogelijke risico’s loopt, bijvoorbeeld op aanzienlijk verdere verhoging van de staatsschuld. Aldus bijt de slang in zijn eigen staart. Geleidelijke afbouw, te beginnen met limiteren van financiering en aftrek tot bijv. max. 5 ton lijkt me het minst ingrijpend, om de motor niet helemaal tot stilstand te brengen. Verder zou je kunnen overwegen eerst spaartegoeden aan te spreken, tot een bepaald percentage. Waar we voor moeten waken is een sterke waardevermindering, waar velen de overwaarde al geleidelijk aan opsouperen, wat de economie ten goede komt. In ieder geval zijn overhaaste besluiten uit den boze, en al helemaal als inzet bij verkiezingen.

 4. Marc Wortmann zegt:

  Het onderwerp is belangrijk genoeg om een rol te spelen in de verkiezingsstrijd. Dus mijn antwoord is ja. Verder lijkt het mij niet verstandig nu ingrijpende wijzigingen aan te brengen gezien het negatieve effect op de economie. We moeten juist dingen doen die de groei stimuleren, niet afremmen. De mogelijkheden voor aftrek zijn al aardig ingeperkt de laatste jaren. Het meest eerlijke systeem lijkt mij om dit te combineren met een vlaktaks, dan heeft iedereen er evenveel voordeel van.

 5. Jacob Roodenburg zegt:

  ” HET CDA TORNT NIET AAN DE HYPOTHEEK-RENTE-AFTREK “,

  Tja, als je het in de peilingen zo slecht doet als de CDA nu, en op zeer korte termijn Balkenendes IV bestuurlijk en regerend-falen moet bedekken om een komende verkiezings-nederlaag te voorkomen, tja tjeetje, dan heb je zelfs ‘spinmeister Jack de Vries’ niet meer nodig om een verkiezings-slogan te verzinnen.

  Welnee, het met 20 of 29 of 35 miljard Euri? opgelopen financiërings-tekort kan je veel beter en veel gemakkelijker via een verlaging of afschaffing van de zorg en/of huurtoeslagen, het uitkleden van de (basis)zorgverzekering-dekkingen en het verhoging van de zorg-no-claim aanpakken, da’s pas sociaal en gristenlijk! En bijkomend voordeel (voor het CDA) is het gegeven, dat de sociale klasse die de hier-bovenstaande zorg & huurtoeslag-regelingen het meest nodig hebben om te overleven, ook de klasse is die het minst de gang naar de stembus maken.

  De huidige HYPOTHEEK-RENTE-AFTREK, ooit bedoeld voor mensen en gezinnen die zonder zo’n regeling niet of nauwelijks in aanmerking kwamen om een hypotheek aan te vragen, is steeds meer een regeling geworden ten bate van ‘de vermogende Nederlandse elite’ die er de hoogste rente-aftrek mee bedingen voor hun één-miljoen+ Euro kostende vastgoedjes.

  Leuker kunnen we’t voor de ons kent ons marginalen niet maken moeten de CDA verkiezings-programma-makers hebben gedacht, want met een verkiezings-programma-voorstel, om de hypotheek-rente-aftrek regeling weer zo in te richten dat die mensen en die gezinnen die zo’n regeling ‘ECHT NODIG HEBBEN’ om huiseigenaar te kunnen worden (en blijven), komt het CDA niet! Wel wordt door het CDA de potentiële en huidige lagere-middenklasse en middenklasse (het gross van de trouwe stembusgangers) een zeer onterechte angst (vrees des heren?!) aangejaagd voor zelfs de meest nodige en zinnige ‘herinrichting’ van een huidige hypotheek-rente-aftrek regeling, die miljarden Euro’s doet toekomen aan mensen en gezinnen die dat absoluut niet nodig hebben!

  Wat kost een huis ‘NU’ voor de klassen waar de regeling oorspronkelijk voor bedoeld was?

  Zo tussen de 250.000 en 400.000 Euro?! Oké, waarom dan geen voorstel van dit CDA om ‘de staats-financiële tering naar de nering’ te zetten met het duidelijke signaal naar ‘hun electoraat’ en een nog duidelijker signaal naar de hele Nederlandse bevolking dat er met het CDA ‘EN-EN’ gekozen kan worden in tegenstelling tot de CDA-bangmakerij van het ‘EN-OF’!

  Andere partijen dan het CDA zijn kennelijk wel in staat met voorstellen te komen om de onder Balkenendes CDA regeringen opgelopen staats-schuld en financiërings-tekorten in redelijke mate (met behoud van een rente-aftrek regeling voor de oorspronkelijke doelgroepen en/of een over tientallen jaren gespreidde afschaffing) en met oog voor de maatschappelijke-verhoudingen, aan te pakken.

  De keuze per 9 Juni is aan de kiezers, waarvan ik van harte hoop dat zij zich niet laten bang maken door een 4 maal met Balkenende aan kop falend CDA dat duidelijk, nee, overduidelijk geen enkele grip heeft op de realiteit, noch begrip voor maatschappelijke verhoudingen in deze zeer veranderlijke tijden.

 6. OliBlogger zegt:

  @Liudger Silva (#2): U noemt het ironisch dat PvdA en SP voorstanders zijn van afschaffing en zodoende meewerken aan marktwerking. Nog ironischer is dat de liberale VVD, in het algemeen een fervent voorstander van marktwerking, tegen afschaffing van hypotheekaftrek is.

 7. H. Velleman zegt:

  Vrij simpel(hoop ik): Het probleem ligt niet bij de enkele miljoenen, die uitgespaard kunnen worden met hypotheek belasting aftrekvermidering, maar hoe de tientallen verkwanselde miljarden, zowel bij de provinciale- als stadsbestuurders, pensioenfondsen als banken efficiënt terug te laten komen waar ze thuishoren! Dit soort hypotheses zijn m.i. politieke lachertjes, om de aandacht van het ware onderliggende probleem op te lossen en, wellicht politiek heel onelegant en onconventioneel, de fouten van het laatste kabinet keihard te herstellen of terug te draaien, voor zover dat nog mogelijk is. Liefst financieel afstraffen en verhalen op die partijen, die nodeloze ondoordachte verspillingen over ons hebben afgeroepen!
  Voorbeeld: Het DSB faillisement en Ijsland kosten per voorval meer dan deze opbrengsten in de komende jaren!

 8. L. Vis zegt:

  Rente(af)trekkerij versus rentmeesterschap al vele jaren pikante inzet van verkiezingen. Hoogtijd voor de langere termijn visie.

  Na kritiek op het bonusbeleid van bankiers, waarbij eigen belang doorslaggevend is gebleken, galmt nu kritiek op de voor velen lucratieve hypotheekrenteaftrek.

  Populisme minnende partijen die sterk appeleren aan Agst&Hebzucht bij veel burgers, zullen niet nalaten om dit thema ongenuanceerd in te zetten in de strijd om meer macht.

  Naar verwachting zullen nadelige effecten van opheffing zoals waardevermindering op den duur neutraliseren. Onderbouwing vanuit een termijn visie is nodig.

 9. C Wildschut zegt:

  Het CDA laat zijn doorgaans wel aanwezige zorg voor structurele verbeteringen even voor wat het is met het oog op de zekerheid zoekende kiezer; een beetje opportunistisch. De hypotheekrenteaftrek is al onderwerp van de verkiezingen, en het is er belangrijk genoeg voor. Wat mij betreft wordt de aftrek afgeschaft, onder gelijktijdige afschaffing van eigenwoningforfait e.d. Het zijn allemaal onnodige en onwenselijke interventies in de woningmarkt. Het prijsopdrijvend effect van de aftrek is simpel: door de aftrek kunnen mensen zich een hogere hypotheek permitteren. Gezien de krapte op de woningmarkt schieten de prijzen dan omhoog. Daar komt nog bovenop dat mensen net zo lang in hun huis willen blijven tot ze er de aanschafprijs plús 6% overdrachtsbelasting uit kunnen halen. En zo houden we elkaar collectief voor de gek. En ja, er verdampt particulier vermogen, maar waar kwam dat vermogen überhaupt vandaan? Juist, gebakken lucht. Afschaffing van de aftrek hoeft niet zo erg te zijn, kijk maar naar Noorwegen. Afschaffing doet even pijn (als we het nu doen vooral bij de babyboomgeneratie, die kunnen het lijden), maar levert straks een structureel gezondere markt op, waar bovendien geen bergen belastinggeld in wegvloeien.

 10. D.Th. Lagewaard zegt:

  @Jacob Roodenburg

  De huidige HYPOTHEEK-RENTE-AFTREK, ooit bedoeld voor mensen en gezinnen die zonder zo’n regeling niet of nauwelijks in aanmerking kwamen om een hypotheek aan te vragen,….

  Hoe komt u aan deze wijsheid? Omdat GL of D’66 dat zeggen? Welnu, staat u mij toe dit misverstand uit de wereld te helpen. De HRA werd in 1893 geintroduceerd als compensatie voor de invoering van het toengeheten huurwaardeforfait, het denkbeeldige inkomen waarover inkomstenbelasting moest worden afgedragen.

  En voor de goede orde. Tot het moment dat de 70% van de executiewaarde maatstaf werd losgelaten waren de inkomsten ex huurwaardeforfait hoger dan de mindere inkomsten als gevolg van de HRA. Was dat niet het geval geweest dan had de HRA waarschijnlijk voor de tweede wereldoorlog zijn afgeschaft.

 11. Mevr. Bloem zegt:

  Ik vind dat partijen die wel willen tornen aan de hypotheekrenteaftrek dat op een prima manier doen: zeer geleidelijk namelijk. Groenlinks bijvoorbeeld wil pas starten in 2015 en er tot 2040 over doen. Dat lijkt mij prima. Ik heb de HRA altijd een oneigenlijk en oneerlijk systeem gevonden. Ik ben er dus voor dat het afgeschaft wordt, maar geleidelijk. Zodat het evenwichtig gebeurt en uiteraard de overdrachtsbelsating ook in ogenschouw nemen en de het huurbeleid. Het moet denk ik een evenwichtig en totaalpakket worden. Ik zal dus altijd gaan stemmen nu op een partij die de HRA het bespreekbaar wil gaan maken, omdat het gewoon MOET.

 12. Jitso Keizer zegt:

  Het meest eerlijk lijkt afschaffing van de aftrek hypotheekrente met terugwerkende kracht, zodat het door het volk gewilde belasting betalen naar draagkracht volledig tot zijn recht komt. Hoewel volledig? Er bestaat ook nog het pensioenfondsensysteem dat eveneens verworden is tot een veel toegepast middel, zelfs door rechters!, om geld uit de zakken van laagbetaalden terecht te doen komen bij welgestelden. Die het niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te bevredigen.
  Al lange tijd verdient de eenvoudige werknemer te weinig om zich een eigen huis te veroorloven en moet hij huren tegen een flinke prijs. Ondermeer van veelverdieners die meer geld krijgen dan nodig is voor levensonderhoud en zo kans zien om de kloof tussen rijk en arm verder te vergroten. Van hetzelfde overigens via bezit van aandelen in bedrijven die flinke winst afromen van de klanten, terwijl een goed alternatief is lagere prijzen in cooperatieve, collectieve productie en distributie.
  Bij correctie achteraf van beide misstanden, belastingaftrek op hypotheekrente (zodanig dat de rijke een woning voor netto tientallen procenten minder kan verwerven dan een minimumloner kwijt zou zijn) en de door het volk niet begrepen stiekume dieverij via het pensioenfondsensysteem, vloeien er honderden miljarden in de Schatkist en kan het land met frisse moed vooruit. Dan svp ook herverdeling van de betere en mindere banen op het programma hebbend, want dit is noodzakelijk om echt democratisch samen te leven en van eenzelfde tafel, zonder produkten van Mammon’s bio-industrie, te kunnen eten.
  De VVD en het CDA, evenzo de goed verdienende PvdA-bonzen zullen willen houden wat ze hebben, ook al wordt dit onrechtmatig verkregen. Namelijk in strijd met art 60 van het Verdrag van Parijs (1953), welks principe is dat ieder op zijn wens goederen en diensten, dus ook huizen en oudedagsregeling kan verkrijgen voor dezelfde lage prijs als anderen. Ergo zonder begunstiging via de Schatkist, uitgevoerd door een in linkse ogen kwalijke regering. Bedenk dat een werkelijk open, eerlijke markt niet zonder dit art kan en zoek uit welke politieke partijen je zou kunnen rangschikken onder een Sociale Unie die grondige correctie in het vaandel heeft. Kost dat enige moeite dan mag u er ook voor beloond worden, net als parlementariers geld, salaris ontvangen voor hun inspanning (welke helaas meestal gericht is op het best behartigen der belangen van de eigen financiele klasse). Gewoon honderd euro contant op het stembureau voor de oprechte kiezer of overschrijving van het waardering uitdrukkend bedrag op zijn rekening.

 13. M. Renzen zegt:

  Wat mij opvalt is dat niemand het heeft over het eigen woning forfait. Feitelijk is dit ooit bedacht om het “nut” dat hogere inkomens zouden hebben bij hypotheek rente aftrek gedeeltelijk weer teniet te doen.
  Door het eigen woning forfait buiten de politieke discussie te houden kun je je vraagtekens zetten bij het feit of ze wel zuiver beoogd wordt.

 14. gustave claessens zegt:

  Dacht het niet, de zomertijd is een veel omvattender item.
  Welke partij gaat er voor deze doctrine af te schaffen?

 15. manfred eigner zegt:

  Na alle commentaren gelzen te hebben volgt hier mijn mening.
  ervaring: ik heb net mijn huis verkocht (na 2 jaar) met een waardedaling van ca Euro 60000,- op een oorspronkelijke vraagprijs van E 368000 (getaxeerd!!!). E.e.a ging conform de marktwerking!! Ben blij dat het verkocht is met alle paniekverhalen die tegenwoordig in de media de ronde doen: mij mening is dat de MARKT uiteindelijk de verkoopprijs bepaald!! Aftrekbaarheid hypotheekrente kan niet aan de orde zijn omdat anders de overheid beschuldigd kan worden van onbehoorlijk bestuur. De mensen die nu een hypotheek hebben, zijn financiele verplichtingen aangegaan en je kunt hun niet zomaar in de kou zetten. Dit geld overigens ook voor diegenen die een aflossingsvrije hypotheek hebben gesloten. Verder moet ik kwijt dat bij het introduceren van aflossingsvrije hypotheken de overheid heeft zitten slapen of wellicht moedwillig??? Je kon op je vingers natellen dat de aftrekbaarheid van de hypotheekrente een grote vlucht zou nemen. Mijn stem voor 9 juni ligt al vast!!!

 16. Frya Delhaize zegt:

  Onbegrijpelijk dat men aan dat monster van hypotheekaftrek zo blijft hangen. Natuurlijk zal afschaffing op korte termijn enige pijn veroorzaken, maar dat gebeurt wel vaker en hierbij kan men nog begrijpen dat het uiteindelijk effect sorteert. Huizenprijzen zakken?? Misschien, in elk geval nodig! Eigenlijk is er niet veel verschil met de Internet-hype op de beurs jaren ’90. Alles is één grote luchtbel en heeft niets met de daadwerkelijke waarde van de hoeveelheid gestapelde stenen of gestorte beton te maken.
  Welke politicus denkt werkelijk dit te kunnen volhouden in Europa? Kortzichtigheid op het ‘eiland’ Nederland. Geen enkel ander land heeft een dergelijke absurde regeling. Ik woon inmiddels tien jaar heel erg plezierig en tegen hogere kosten n België, waar geen aftrek bestaat, maar wil beslist niet meer terug naar jullie zogenaamde paradijs. Was altijd een CDA-stemmer, maar op 9 juni gaat mijn stem nu naar een meer reëlere partij. Jammer.

 17. Harrie Vrijmans zegt:

  L. Vis (@8),

  Populisme zou ik definieren als de doorgaans beloftenvolle en “oplossingen”-aandragende kretologie waaraan een goede en overtuigende argumentatie als onderbouwing van al dat moois ontbreekt.

  Dan is per definitie bijvoorbeeld de SP geen populistische partij, omdat al haar voorstellen wortelen in een degelijk en telkens weer beoordeeld en doorgerekend partij-, annex verkiezingsprogramma, dat telekns weer laat zien dat de daarin geformuleerde beleidsdoelstellingen en voorstellen haalbaar en betaalbaar zijn.
  Desondanks kunnen heel wat (rechtse) tegenstanders van deze partij het niet laten om –dus leugenachtig en ten onrechte- deze partij van populisme te betichten, vandaar dat ik deze expliciet noem.

  Van een onpopulistische gedegenheid en waarheidsgetrouwheid van al die mooie politieke praatjes van overige partijen ben ik lang niet altijd zo zeker en vaak zelfs vind ik deze, op z’n zachtst gezegd, regelrecht misleidend.

  Voorts, “Angst&Hebzucht”….aldus zo typografisch door u wergegeven: die zijn ECHT niet uitsluitend te vinden in een context van overduidelijk populisme maar zijn –meestal verbloemd en mooi verpakt- basis en uitgangspunt van heel wat -doorgaans rechtse en z.g. “liberaal” zich noemende- politiek…

  Harrie V.

 18. e.starink zegt:

  NRC-Vraag 1: Gaat u uw stem mede bepalen op het H-standpunt van politieke partijen?
  Antwoord: ja. Ik ben van mening dat we met de eigen-woningregelingen al jaren te ver zijn doorgeschoten en tot grote ongelijkheden zijn geraakt – met name binnen de groep eigen-huisbezitters. De partij die staat voor een maximumbedrag aan aftrekbare hypotheek en een voor ieder gelijk percentage rentevoordeel kan mijn stem krijgen (mits ook andere punten dan H. mij aanstaan – er is immers meer dan H alleen).
  NRC-Vraag 2: Kunt u in uw reactie aangeven wat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor u persoonlijk betekent?
  Antwoord: algehele afschaffing in een klap zou voor mij desastreus zijn. Maar dat zal de realiteit ook niet worden: enkele linkse partijen hebben al gekozen voor geleidelijkheid. Maar een renteaftrek tegen een vast tarief van (stel) 40% kan ik (thans 52 %) wel dragen en wil ik ook best dragen omdat de huidige criante ongelijkheid tussen veelverdieners en modale en lagere inkomens mij gewoon tegen staat.
  NRC-vraag 3: Is dat eigenbelang doorslaggevend voor uw keuze?
  Antwoord: neen. Er is in de toekomst meer belangrijk dan alleen H.

 19. Liudger Silva zegt:

  @6 OliBlogger
  Ik heb reeds jaren geleden mijn lidmaatschap van de VVD opgzegd, omdat zij naar mijn bescheiden mening niet liberaal waren, maar vooral gericht waren op het eigenbelang van de meer gegoede leden, zonder waar te maken, dat ze een volkspartij zouden zijn.
  De VVD is alleen liberaal, omdat ze zichzelf liberaal noemt.
  Mijn lidmaatschap eindigde ruim voordat de VVD niet alleen de marktwerking ging propageren (op zich niet onjuist) maar niet inzag, dat sommige zaken niet geprivatiseerd moesten worden (bv de netwerken voor gas of electriek) en andere zaken zich niet lenen voor een marktwerking (gezondheidszorg).
  Bovendien hebben zij de graai-bonuscultuur zonder enig weerwerk laten ontstaan. Ik geloof nog altijd, dat mensen in essentie weliswaar niet gelijk zijn (de liberale reden om inkomensverschillen te accepteren) maar dat er geen enkele reden kan zijn om de ene arbeider (omdat hij zg werkgever is) met miljoenen naar huis te laten gaan en andere mensen met een minimuminkomen te laten zitten.

  Maar deze discussie gaat over de hypotheekrente. Ik voel meer voor een een vorm van aftoppen van het inkomen boven een bepaald inkomen (bv €200.000) voor werkgever-arbeiders dan frutselen aan de hypotheekrenteaftrek. Zo kunnen bonussen (waarom immers een excessieve bonus, als je gewoon je werk doet of omdat de markt meezit) etc. grotendeels naar de staatskas afvloeien, terwijl het totaal van secondaire arbeidsvoorwsaarden (oa de hypotheek aftrek, pensioenopbouw, kosten gezondheidszorg etc etc) Nederland toch een goede plaats laten zijn om te wonen en werken.

 20. Marco Reinhoudt zegt:

  De hypotheekrente aftrek is al jaren een politiek heikel punt. Dat is tot op zekere hoogte terecht, maar het blijft een taai vraagstuk.

  het probleem echter is, dat je niet zomaar kunt besluiten de hypotheekrente aftrek af te schaffen of drastisch te gaan inperken zonder daarbij naar andere zaken te kijken zoals huurwaarde forfait, huurtoeslag, overdrachtsbelasting en vermoedelijk vergeet ik nu nog wat zaken die allemaal in verband staan met de typische Nederlandse huizenmarkt.

  Laat ik voorop stellen, dat ik bepaald geen voorstander ben van afschaffing van de hypotheek rente aftrek (2 verdiener – 2,5 x modaal) aangezien ik destijds op de top van de huizengekte (2000) mijn huidige huis heb gekocht toen er huizen van eigenaar wisselden zonder dat me het object überhaupt gezien hadden. Ik ben echter ook van mening, dat het anders zou moeten, maar niet zomaar de hypotheekrente aftrek afschaffen of beperken zonder daarbij de andere zaken zoals die verfoeide overdrachtsbelasting en het huurwaarde forfait aan te pakken.

  Daarnaast ben ik er een groot voorstander van om de controle uit te breiden (nee absoluut niet door extra ambtenaren, maar gewoon door particuliere ondernemingen die dit soort opdrachten via aanbestedingen kunnen verwerven) die het enorme aantal mensen in Nederland met een huurtoeslag eens steekproefsgewijs een bezoekje komen brengen. Men moet dan niet verbaast staan van het feit dat vele bewoners niet eens in de betreffende woning wonen of bijvoorbeeld feitelijk veel beter voorstaan dan men op heeft gegeven. De kosten die met deze controle gemoeid zijn, zullen niet opwegen tegen de vermoedelijk opbrengsten als ik de krantenartikelen van de afgelopen jaren hier op na sla. Goed, dat even terzijde, nu terug naar de essentie van mijn betoog ten aanzien van mijn mening rondom het al dan niet afschaffen van de hypotheekrente aftrek.

  Als ik naar mijn eigen situatie kijk, kunnen wij momenteel nog redelijk rondkomen, maar als de aftrek van de hypotheekrente gaat verdwijnen, zullen we echt naar een minimum afglijden ondanks dat we ca. 2,5 x modaal inkomen hebben. Het huis is namelijk op de piek van de afgelopen 30 jaar in huizenland gekocht en aangezien ik in Almere woon zijn de prijzen hier nog nauwelijks gestegen vanwege het feit dat er hier nog voldoende aanbod is van nieuwe woningen (vrij op naam), dus waarom een bestaande woning met overdrachtsbelasting kopen, nietwaar? Zodra de hypotheekrente aftrek verdwijnt of beperkt gaat worden, gaat het merendeel van de huizenbezitters zijn woning niet verkopen, want de huizenprijzen storten in aangezien de huidige huizenbezitters (en dat zijn niet allemaal eigenaars van miljoenen-optrekjes zoals in dit blog wordt beweerd – ons huis is ca. € 315.000 waard) zich blauw hebben betaald aan de bubbel die de overheid onbewust of bewust heeft gecreëerd. Ik zal mijn woning in ieder geval niet meer (kunnen) verkopen, terwijl de woninglasten (de hypotheekrente + aflossing) wel gewoon op het oude (hoge) niveau blijft staan. Zolang we nog beide genoeg verdienen om deze kosten op te brengen zullen we dit dus doen, maar verkopen en daarmee nog eens opgezadeld worden met een negatieve opbrengst lijkt me uitgesloten. Zo zullen honderdduizenden Nederlanders redeneren en de Nederlandse huizenmarkt zit op slot al nooit tevoren!

  Kortom, ik ben een fel tegenstander van het plan om de huidige hypotheek rente aftrek gewoon maar even op te heffen zoals een aantal politieke partijen nu voorstellen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, dat de hypotheekrente aftrek beperkt wordt tot een hypotheekbedrag van laten we zeggen € 800.000 aangezien dit soort panden niet bepaald door armoedzaaiers worden gekocht. Als er iets aan de hypotheek rente aftrek wordt gewijzigd, dan kan dat alleen in mijn ogen als ook de andere daarmee in verband houdende zaken zoals huurwaardeforfait, overdrachtsbelasting en huurtoeslag worden aangepakt!

 21. Martinus de Borst zegt:

  Het CDA heeft dus besloten om de Rabobank te redden, verpakt in een mededeling om de H. aftrek niet aan te pakken.
  Wat konden ze ook anders!. De Rabobank is van de leden van de coöperatie en verlies zou tot vervelende consequenties voor de leden gaan leiden. Dat zijn veelal CDA stemmers, dus alle Nederlanders worden verleid om alweer een instituut dat zichzelf in de gevarenzone heeft ´gebankierd´ te redden.

  Dus het gaat niet over de hypotheekaftrek?. Nee, natuurlijk niet!.
  Het afbouwen en fiscaal herinrichtingen van een subsidie aan bezitters van een eigen huis, (als dank, omdat ze geen door de regering gefinancierd huurhuis bewonen), is niet zo razend moeilijk.
  Prof Stevens , prominenet CDA lid roept al jaren dat het eigen huis eerst maar eens overgeheveld moet worden naar box 3; waarin maar één belastingpercentage wordt geheven, t.w. 30%.
  Een huurwaarde forfait kent box 3 niet!
  Verder zou een afschrijvingspercentageop de geleende som van zeg 2,5 % per jaar(rente niet meer aftrekbaar over afgeschreven bedrag)), niet tot onverantwoorde financiële lasten leiden.
  Dat huizenprijzen maximaal 20% zouden kunnen dalen, is in een markt van vraag en aanbod een natuurlijk verschijnsel. ‘t Is alleen jammer voor het aantal huizen dat de huizenbouwers en de bank momenteel in portefeuille hebben. Maar die staan ook vooraan wanneer er winst wordt gemaakt.

  Het CDA waakt over haar eigen belangen en de vraag is of we daar als land erg veel aan zullen hebben.

 22. Johan Ouendag zegt:

  Nu: lower middleclass inkomen, voordeel vanwege H-aftrek 150 euro per maand op 600 euro rente.
  Straks: Bezuinigen is een redelijk voorstel, geleidelijk zodat aanpassing door ons mogelijk is, en woningmarkt geen schok krijgt.

  Overigens, bij de aangifte van 2009 gemerkt dat voor veel extra uitgaven voor o.a. studie en ziekte een drempelbedrag (voor aanmerking als aftrekpost) geldt waardoor wij in de praktijk hiervan niets vergoed krijgen. Hogere inkomens kunnen hier meer “terugverdienen”.

  Ik vind dat nivellerende regels moeten gelden als de H-aftrek wordt afgebouwd. Maar ook dat de regering nu daadwerkelijk gaan bezuinigen, in plaats van het steeds te hebben over 2024.

  Iedereen doet besmuikt als op TV wanbetalers uit de doeken doen hoe ze toch op te grote voeten hebben geleefd. Dat hadden ze toch wel kunnen berekenen? Onze landsbalans mag echter zonder problemen een groot tekort krijgen. Dus een partij die een redelijk maar effectief voorstel doet voor afbouw van de H-rente, heeft mijn steun. Overigens liever ook bezuinigen op JSF en mega-infra projecten.

 23. Maria Pekelharing zegt:

  20-Marco Reinhoudt—Prima voorbeeld van een dagelijkse praktijk die velen aangaat!
  Overigens zullen de gemeenten bij de dan verwachte waardedaling nog meer en juist drastisch moeten gaan snijden, waar de (gestaag stijgende) OZB en (idem) Rioolbelasting belangrijk deel van hun inkomsten uitmaken. Waar dat in veel gemeenten toe leidt moge duidelijk zijn: niet snijden, maar extra belasten, met de huizenbezitter wederom de dupe.

 24. J.Meester zegt:

  Een goed plan om moet inzet worden van de verkiezingsstrijd. We hebben legio problemen in Nederland, waaronder het begrotingstekort, de zorg en het onderwijs, de misstanden in de financiële sector en zo meer.
  Wel goed om de hypotheekrenteaftrek op de agenda te plaatsen. Maar erg eenzijdig om dit als speerpunt te benoemen.

 25. P. de Heer zegt:

  Beste mensen,

  Schaam jullie rot!
  Zo, nu ik even de aandacht hebt, tijd om te lezen:

  De HRA wordt betaald van de belasting centen opgebracht door anderen, mensen net als U. Deze anderen lijken in de hele HRA discussie door niemand te worden vertegenwoordigd. Iedereen doet alsof er een magische pot met gratis geld (de overheid) bestaat die via de huizenkopers extra welvaart het land in brengt.

  Het is echter zo dat mensen die huren en belasting betalen de rekening gepresenteerd krijgen. Nee, huursubsidie krijgen deze mensen ook niet. Zij hebben welvaart in moeten leveren om de overconsumptie van de rijkere kopers te ondersteunen. Het gaat hier niet om enkele tientjes, maar bijna om een netto maandsalaris per persoon per jaar en dat al decennia lang.

  Daarnaast hebben de huurders doordat de subsidie enkel via schuld werkt ook nog eens alle nadelen van de inflatie gehad en geen van de voordelen. Inflatie omdat we leven met een fractioneel banksysteem, waarbij zo’n 90% van het uitgeleende geld voor het moment van lenen niet eens bestaat. Hierdoor is heel veel meer geld in omloop gekomen door de HRA, er waren jaren dat er meer dan 10% geldgroei was (de echte inflatie).

  Dus als je geen rente aftrek hebt, dan betaal je dus voor diegenen die de aftrek wel hebben. In dit stelsel betalen de gemiddeld minder verdienende huurders de overconsumptie van de gemiddeld rijkere kopers. Ook mensen die meer lenen dan ze kunnen dragen met hun eigen inkomen worden gesubsidieerd. Maar hier moeten anderen dus wel FLINK voor inleveren, economische winst is er dus sowieso niet. Als je dat wel denkt, geef mij dan maar meteen al je geld, dan stimuleer ik wel de economie :) .

  Dus iedereen die praat over de huizenmarkt en de bouwsector als zijnde de ruggengraat van de economie staat gewoon uit zijn nek te lullen. Als we nu de huizenbezitters gaan ontzien door de HRA geheel of gedeeltelijk in stand te houden, dan moet de klap van de noodzakelijke bezuiniging dus door dezelfde groep van de bevolking worden betaald die al zo lang is benadeeld door de HRA. Kom tot de werkelijkheid en realiseer dat de huizen prijzen gewoon te hoog zijn geworden t.o.v. het inkomen van overgebleven potentiële kopers. De prijzen zijn velen malen sneller gestegen dan het inkomen van de mensen en zijn dus onhoudbaar. De prijs gaat vanaf nu hoe dan ook naar beneden, met of zonder de HRA.

  Onze huizenmarkt is feitelijk niets anders van een door de overheid (met geweld ontvreemd geld) in gang gezet piramidespel. Klinkt nu niet echt iets dat koste wat kost in stand gehouden kan worden, of wel soms?

  Vooralsnog worden miljoenen huishoudens stilletjes uitgekleed om de kopers te ontzien middels de HRA. Maar wie vertegenwoordigd deze huishoudens, is er ook maar iemand die het over HEN heeft?

  Nee dus!

  En er is niemand geweest die eenieder verplichte een huis te bezitten, net zo goed dat er geen regeling is die je verplicht een auto te bezitten of een jacht. Op geen van deze producten is een HRA achtig iets van toepassing en dus maar aannemen dat het voor huizen wel 30 jaar zo zal blijven als je een huis koopt is gewoon zelfbedrog.

  En als je jezelf bedriegt, dan moet je ook zelf je verlies nemen. En beslist niet tot in den eeuwigheid het geld via de HRA afpersen van de huurende medeburger of moeilijk gaan doen als je zelf luxe in moet leveren.

  Wat dit betreft is de hele HRA discussie tot nu toe een regelrechte farce, een aanfluiting van onze democratie. Of mogen we het vanaf nu officieel een kleptocratie gaan noemen? Een woord wat de lading tenminste wel dekt!

 26. K. Punt zegt:

  Ik denk dat iedere partij die een aanpassing van de aftrek hypotheekrente voorstaat zal moeten aangeven in welke mate deze beperking gaat gelden. Natuurlijk zal de aftrek niet zomaar afgeschaft worden, dat zijn van die indianenverhalen waar geen mens beter van wordt. Er moet echter wel wat gedaan worden aan de subsidie die nu vrijwel ongelimiteerd uitgegeven wordt.
  Neem een hypotheek van 5 ton, tegen 6% een aftrekpost van €30.000. De besparing op de inkomstenbelasting (zeg € 15.000) is een voor deel woonsubsidie voor lieden waarvoor dat niet bedoeld is. En als politieke partijen eraan gaan werken om dat op den duur de wereld uit te krijgen is dat een positief punt in mijn ogen.

 27. Harrie Vrijmans zegt:

  Liudger Silva (@19),

  Enigszins verbaasd (want menige bijdrage van u gelezen) ben ik van u te horen “eigenlijk” VVD-er te zijn, want ik als christen en de SP beschouwend als de partij die momenteel in heel veel opzichten Christus’ bedoelingen het meest nabij komt, ben het hier volkomen met u eens, met inbegrip van uw vaststelling dat mensen onderling verschillen en dat daarin een rechtvaardiging mag zitten van redelijke en dus rechtvaardige inkomensverschillen.

  Het is immers goed om nog maar eens de (altijd weer beschuldigende!) drogreden door te prikken dat socialisme slechts gedijen kan op “iedereen, ongeacht de zwaarte van of de mate van verantwoordelijkheid behorend bij diens presteren, dezelfde beloning”:
  Verstandige mensen beseffen heel goed dat zulks intrinsiek onrechtvaardig en bovendien dom is.
  Maar wel mag met algemene instemming gestreefd worden naar een rechtvaardige verhouding tussen hoogste en laagste beloning.
  Dan zal eens te meer blijken dat voor een laag/hoogverhouding, zoals die tegenwoordig als “normaal” wordt opgedrongen, geen enkele overtuigende, OOK geen economische(!), argumentatie is te vinden.

  Het kan niet genoeg herhaald worden: in (neo)liberalisme hebben nogal wat partijen (zelfs GroenLinks!) een ogenschijnlijk redelijk klinkend “alibi” gevonden om datgene wat vaak bij nadere beschouwing niet veel meer is dan te vrij gelaten en dus onbeteugeld egoisme, “salonfähig” te maken.
  Ik zie dat bijvoorbeeld ook goed belichaamd in “gladde” Pechtold wiens kwaliteiten ik vooral zie in de manier waarop hij –ondanks overduidelijk blijken van het tegendeel in het programma en stemgedrag van deze partij- D66 weet te verkopen als “progressief en zelfs “sociaal liberaal”.
  Overigens, de massamedia maken het hem daarin heel gemakkelijk, want prikken het imago van deze “lieveling” nooit eens grondig door.

  Tenslotte: ik ben het met velen hier eens dat een abrupte en totale afschaffing van de HRA zeer ongewenst is: maar wel vind ik dat met ingang van de volgende kabinetsperiode TENMINSTE moet worden begonnen met beperking en –na niet al te lange tijd, vervolgens – afschaffing van de HRA bij een huizenprijs boven 350.000 Euro.

  HRA voor zeer dure huizen die overduidelijk in bezit zijn van (multi)miljonairs, zou eigenlijk al meteen moeten worden afgeschaft.
  Het is te gek voor woorden dat ruim de helft van de 11 à 12 miljard euro per jaar belastingderving als gevolg van de HRA (netto, na verrekening van overdrachtskosten etc.) ten goede komt aan deze groep.
  Daarvoor is – naar de geest van de wet (en die appelleert altijd aan gezond verstand en meestal ook aan rechtvaardigheidsgevoel)- de HRA nooit bedoeld geweest.

  Harrie V.

 28. Paul Lookman zegt:

  Heldere en zinnige redenering van P. de Heer (#25), die ik graag bijtreedt. Laat het CDA dus maar de hypotheekrenteaftrek inzet van de verkiezingsstrijd maken. Met de argumenten van De Heer kan daar dus eenvoudig brandhout van worden gemaakt. En nu maar hopen dat Job Cohen meekijkt op dit discussieforum en de argumenten van De Heer voor de camera’s net zo goed weet te verwoorden. Om vervolgens zijn kernelementen voor de verkiezingen naar voren te schuiven, zaken die elk zinnig mens bezighouden: werk, werk en nog eens werk.

 29. M. den Engelse zegt:

  @ P. de Heer, petje af voor uw betoog.

  De HRA wordt inderdaad door iedereen betaald. Het is een grote overheveling van inkomen van niet-huizenbezitters naar wel-huizenbezitters, met als gevolg: Onbetaalbare woningen, verlies aan welvaart en een torenhoge staatsschuld.

  En die staatsschuld, die is helaas van ons allemaal.

 30. J. Was zegt:

  Waarom moeten toch de huizen zo duur blijven (worden) terwijl de bejaarden en de gehandicapten wederom het gelag moeten betalen. Denken jullie werkelijk dat de jeugd NU 2,5 ton neerlegt voor een huisje en over 20 jaar ook ons pensioen betaald. Vanaf 1 juli boven de 2,5 ton afschaffen en daaronder voor 60% minderen!

 31. J.Nelissen zegt:

  Wie nu de renteaftrek gaat aanpakken en in zijn programma zet, zal de komende maanden al merken ,wat het effect hiervan voor onze werkgelegenheid en economie al is. Het broze herstel zal al flink verstoort worden. je zult maar met twee huizen zitten of voor je werk moeten verhuizen. Kennelijk zijn er veel politieken partijen met deze problemen niet bezig.Mensen die grote zorgen hebben over een prijs terugval van moeilijk te verkopen woningen en door deze handelwijze met niet te betalen hypotheken achter blijven.
  Met deze maatregel op dit moment zetten zij de B.V. Nederland op grote achterstand.Gevolg een werkeloosheidsgolf met de zelfde effecten als in de VS, spanje, GB.

 32. Maria Pekelharing zegt:

  25-P. de Heer—Die magische pot met gratis geld is en wordt wel aan meer discutabele doeleinden besteed, te denken valt aan miljarden verslindende prestigeprojecten als JSF, HSL, Noord-Zuidlijn, maar ook de criminaliteit, de markt van Welzijn en Geluk etc. etc. Kwestie van keuzes, ook al hebben wij niets te kiezen. Dat u de bestedingen van belastinggelden onder de loep neemt, prima, maar dan niet selectief.
  Ook ontbreekt voor huurders het risico van waardedaling (zoals momenteel het geval is) waar de gemeentelijke taxatie tevens bij achterloopt, alsmede het risico van stijgende hypotheekrente (die ook op 12% heeft gestaan). Daarnaast komt maar een deel van het onderhoud voor rekening van huurders, ze kunnen met minder consequenties verkassen, kunnen tevens in aanmerking komen voor huursubsidie, en hoeven ook zonder renteaftrek vaak minder op te hoesten dan een eigenaar. Overigens is inflatie ook niet eeuwigdurend, en van meer factoren afhankelijk dan de geldhoeveelheid, terwijl mogelijk daaruit voorvloeiende rentestijgingen direct de huiseigenaren treffen, en niet de huurders.
  U stelt voorts ‘Dus als je geen rente aftrek hebt, dan betaal je dus voor diegenen die de aftrek wel hebben.’ Ja, zo lust ik er wel een paar uit de lucht gegrepen koppelingen. Gaat al onze wegenbelasting naar (aanleg / onderhoud) wegen toe? Komt alle rioolbelasting ten goede aan riooluitbreiding en -onderhoud? Wat wordt er bij overdrachtsbelasting dan nog meer overgedragen dan uitgepompt geld? Komt de dividendbelasting bij effectenbezitters terug en krijgen we bij de kansspelbelasting een hogere kans dan 0,0001% om terug te verdienen?
  Ik weet niet wie er het hardst ‘uit zijn nek staat te lullen’, maar vermoed dat u nogal aan wensdenken doet, en daarbij de realiteit enigszins uit het oog verliest. inderdaad is de bouwsector een belangrijke ruggengraat van de economie, kijk maar eens goed in uw huis (en tuin) rond. Het zijn niet alleen de talloze bestanddelen van, in en aan uw huis, maar bij nieuwbouw geldt dat tevens de complete inrichting. De bouw is een stam met een schier eindeloze reeks vertakkingen, die alle worden getroffen als de boom wordt neergehaald, en de bijkomende werkeloosheid vormt nog een extra aanslag op de belastingen.
  Na de stichting van een huis wordt de waarde voor een belangrijk deel bepaald door de wet van vraag en aanbod, en alleen exeptioneel hoge rentetarieven brengen daar verandering in. Lagere tarieven zorgen voor stabilisering, en de waarde is nogal relatief. Een vriendje van me woonde een tijdje in Beijing, en betaalde daar voor een miezerig huurflatje 2.500,-, over een koophuis hoefde hij helemaal niet na te denken. Maar zelfs in een stadje als A’dam betaal je voor hetzelfde huis grof meer dan in Lutjebroek, zo werkt die markt nu eenmaal.
  Dat de overheid ons geld met geweld ontvreemdt ben ik helemaal met u eens, maar dat geldt ook de willekeur waarmee ze het vervolgens over de balk smijt, en dat kunt u echt niet alleen de huizenbezitter verwijten. En inderdaad is er niemand die je verplicht bezit te hebben, van huis tot hondenhok, van auto tot driewieler en van bankstel tot boomstronk. Helaas, mensen kiezen voor gemak, voor meer en beter, voor ruimte en groen etc. Kleptocraten van wieg tot graf, ten koste van alles en iedereen. Misschien een ideetje om de aantallen eens drastisch te verminderen?

 33. cm van heugten zegt:

  Als de hypotheekrente aftrek wordt afgeschaft kan ik niet meer rondkomen
  Met dat bedrag en mijn vakantie geld hou ik het hoofd net boven water.
  Ik stem op de partij die de aftrek niet afschaft.

 34. J.Kermers zegt:

  Gezinsinkomen: 1.975,- netto p.m. ex. vak.toeslag; geen 13e maand.
  Vaste lasten: 2/3 inkomen p.m.
  2 studerende kinderen
  Eigen huis sinds 1985, hypotheek (aflossingsvrij): 105.000,-
  Belastingteruggaaf i.v.m. hypotheekrente, per maand: plm. 200,-

  Heb me nooit gerealiseerd dat onze belastingteruggaaf opgebracht wordt door degenen die geen eigen huis bezitten noch huursubsidie ontvangen. Het is duidelijk dat wij in ernstige financiële problemen raken als de hypotheekrenteaftrek ineens afgeschaft zou worden (het Scandinavische model). Ik kan me evenwel vinden in de voorstellen van zowel Groen Links als SP, ofwel een combinatie ervan.

 35. Olaf Moens zegt:

  Zoals zo vaak grijpt de politiek die thema aan om zieltjes te winnen.
  Zelf woon ik in het zuiden van het land en 2 verdiener met een vrijstaand huis waar ik hard voor heb moeten werken, en nog trouwens. Zou de Aftrek afgeschaft worden zal ik ook gewoon hier kunnen blijven wonen, echter als ik mijn baan verlies en i.p.v 3 jaar nog maar 1 jaar WW krijg zullen we het moeilijk krijgen. Velen zullen net als mijn vrouw en ik hard hebben gewerkt voor hun huis en zo financieel iets voor hun oude dag hebben willen opbouwen. Nee laat ze de banken aanpakken waar de mentaliteit van de managers alweer dezelfde is als toen “het” begon. Als men dan voor een vrije marktwerking is, had die banken en andere bedrijven die er slecht voor stonden, dan ook failliet laten gaan.Heb mijn leven lang links gestemd en zolang GL er is hebben ze mijn stem gekregen, nu twijfel ik of ik toch niet op onze populist GW moet stemmen om de Haagse bluf in te tomen?

 36. P.de Heer zegt:

  32. Maria Pekelharing,

  “Die magische pot met gratis geld is en wordt wel aan meer discutabele doeleinden besteed”

  Dus? Alles wat krom is krom laten zijn? Waar zit de logica in uw redenatie?

  “Ook ontbreekt voor huurders het risico van waardedaling”…

  En stijging…of zijn we dat al weer vergeten? Als je huurt betaal je om te wonen, je consumeert iets. Als je koopt dan bouw je naast je consumptie, tevens een bezit op, als je tenminste afbetaald. Het is niet meer dan logisch dat aan bezit meer verantwoordelijkheid en risico kleeft.

  En toch, ondanks de overige belastingen omtrent wonen, zijn kopers nog altijd voordeliger uit dan huurders, dus ondanks de mega hypotheken! Uw betoog is er dus een van “Kop, ik win, munt de rest verliest”. Hetzelfde waar heel Nederland van baalt als dit het bankwezen betreft.

  “U stelt voorts ‘Dus als je geen rente aftrek hebt, dan betaal je dus voor diegenen die de aftrek wel hebben.’ Ja, zo lust ik er wel een paar uit de lucht gegrepen koppelingen”

  Uit de lucht gegrepen koppeling? Je betaald toch minder inkomsten belasting als je een huis koopt dan een ander die huurt? Dit betekend automatisch dat een ander zonder dat voordeel indirect extra moet betalen om de algemene voorzieningen in stand te houden. Het geld moet tenslotte wel ergens vandaan komen en deze koppeling is dus heel reëel!

  Wat betreft belastingen zoals kosten koper, die moeten natuurlijk ook verdwijnen. Wonen en verhuizen moet gewoon goedkoper worden, we zijn er met zijn allen, soms onvrijwillig, een te groot deel van onze inkomsten aan kwijt.

  Zie mijn post dan ook niet als een aanval op de huizenbezitter, maar op een rot belastingsysteem wat hoe dan ook flink op de schop genomen moet worden.

  “inderdaad is de bouwsector een belangrijke ruggengraat van de economie, kijk maar eens goed in uw huis (en tuin) rond”

  Huizen bouwen levert Nederland geen welvaart op, we kunnen huizen niet exporteren of zo. En na een X aantal jaar gaan huizen net als alle andere spullen die we consumeren gewoon de afvalbak of de sloop in.

  Van consumeren zelf is nog nooit iemand rijk geworden. In Spanje en de VS riep men ook zo hard dat de bouwsector de motor van de economie was…en zie daar dat de uiteindelijke ellende van jezelf naar rijkdom bouwen en gerelateerd consumeren. Het is daar flink tegengevallen om het maar eens heel voorzichtig te formuleren.

  “De bouw is een stam met een schier eindeloze reeks vertakkingen, die alle worden getroffen als de boom wordt neergehaald, en de bijkomende werkeloosheid vormt nog een extra aanslag op de belastingen.”

  Wat U hier schrijft is economische onzin. Alle bestedingen die nu naar de bouw gaan moeten betaald worden met geld dat elders in de economie niet is uitgegeven en eerder ontrokken is. En omdat huizenbouw op zich Nederland geen welvaart oplevert, en slechts een consumptieve besteding is, kan het geld elders ongetwijfeld beter worden besteed. Het zou mooi zijn als we meer te zeggen krijgen over de besteding van ons eigen inkomen, dus lagere belastingen in het algemeen i.p.v. bepaalde groepen belasting voordelen te geven.

  “Na de stichting van een huis wordt de waarde voor een belangrijk deel bepaald door de wet van vraag en aanbod”

  Marktwerking hebben we wel, daar valt niet aan te ontkomen. Vrije markt prijzen (en dat is wat je bedoelde) is wat anders. De woon markt is van top tot teen gereguleerd met regeltjes, belastingen en subsidies. Goede kans dat je wel iemand kent die in eenzelfde huis woont, maar de helft minder ervoor kwijt is.

  “Dat de overheid ons geld met geweld ontvreemdt ben ik helemaal met u eens, maar dat geldt ook de willekeur waarmee ze het vervolgens over de balk smijt, en dat kunt u echt niet alleen de huizenbezitter verwijten. ”

  Vanaf dit punt in uw post zijn we het goeddeels eens.

 37. Leo Lewin zegt:

  Vroeger werden alle lopende opbrengsten van particulier vermogen, zoals rente, dividend en huur, gewoon bij het belastbaar inkomen geteld en progressief belast. Voor eigen woningen werd die opbrengst, het nut dat de eigenaar van het huis had doordat hij geen huur hoefde te betalen, forfaitair bepaald. In dat systeem was het logisch dat betaalde rente over schulden, niet alleen hypotheekrente, aftrekbaar was. Geleidelijk is het systeem van de inkomstenbelasting echter veranderd. Daarbij is ook aan die renteaftrek gemorreld, eerst voor consumptieve schulden, later bijvoorbeeld ook voor tweede huizen. Tegenwoordig heb je bij de hypotheekrenteaftrek te maken met de zogenaamde overwaarderegeling. Ook de bepaling dat je geen eigenwoningforfait hoeft aan te geven voorzover je daartegenover geen hypotheekrente hebt betaald, komt neer op een beperking van de oorspronkelijke aftrekbaarheid. Verdere ingrepen liggen voor de hand. Het is natuurlijk verstandig daarbij rekening te houden met de onwenselijke economische en sociale gevolgen van dergelijke ingrepen. Die verliezen in het algemeen hun belang naar de mate waarin de veranderingen geleidelijk en over een lange periode worden ingevoerd. Zo bezien zijn de voorstellen op dit punt van GroenLinks zo gek nog niet.
  Mijn eigen hypotheekschuld is al jaren geleden afgelost, maar mijn volwassen kinderen zijn nog in hoge mate afhankelijk van de aftrekbaarheid van hypotheekrente. Een drastische ingreep op korte termijn zou tegenover hen en anderen die verplichtingen zijn aangegaan in het vertrouwen op de aftrekbaarheid van de rente natuurlijk uiterst onbillijk zijn.

 38. d.elfferich zegt:

  De hypotheekrente, hoe belangrijk ook voor starters en anderen die zonder deze mogeliojkheid geen huis zouden kunnen of willen kopen, is in feite subsidie van niet-huiseigenaren aan niet degenen die wél een eigen huis hebben, met bezuinigingen heeft het niets te maken tenzij de Overheid de aftrek zou afschaffen en de belastingtarieven gelijk zou laten ofwel het geld in eigen zak steekt.

  De belasting voor allen, ook de huiseigenaren zelf, zou stukken lager zijn indien de aftrek niet zou bestaan; die in één keer afschaffen is zeker nu onverstandig maar dat te doen zoals herhaaldelijk bij de AOW-leeftijd is gesuggereerd op langere termijn met bijvoorbeeld een jaar korter per jaar, al dan niet met uitzonderingen is beter dan allerlei grenzen te leggen, die leiden tot foefjes; verer is het afschaffen van de op niets berustende overdrachtsbelasting veel belangrijker terwijl het monstrum van het eigen woningforfait als inkomen kan worden vervangen door opcenten bij de OZB.

 39. Dexter Deloyd zegt:

  Het moment waarop we voor het laatst collectief het H-woord konden negeren ligt al weer ruim 3 jaar achter ons, nl. tijdens de laatste verkiezingen. Het CDA beloofde destijds plechtig het H-woord niet in de mond te zullen nemen. De PvdA onder aanvoering van Wouter Bos durfde het nog wel aan om hier en daar een H-proefballonnetje op te laten, maar prikte het ballonnetje uiteindelijk toch maar door, teneinde het regeringsplûche veilig te stellen.

  Toen had het er alle schijn van dat onze economie goed presteerde. Alle economische indicatoren stonden op groen en we waren op een gegeven moment zelfs het beste jongetje van de (europese) klas.
  Zie het persbericht van het cpb van juni 2006.
  http://www.cpb.nl/nl/news/2006_39.html

  Hoe anders liggen onze kaarten nu geschud. Onze bankensector ligt op z’n gat ondanks de vele miljarden aan staatssteun. Onze Rotterdamse haven ligt deels plat. We worden geconfronteerd met oplopende werkloosheid en teruglopende staatsinkomsten die weer een direkt gevolg zijn van teruglopende bedrijfswinsten etc. etc. Kortom alle economische indicatoren staan op rood.

  Onze huizenmarkt wordt nu ingehaald door de economische werkelijkheid. Dat een uiteindelijke prijscorrectie pijn zou gaan doen wisten we al. Met elke verkiezing waarbij we het H-woord hebben genegeerd over pakweg de afgelopen 10-15 jaar, hebben we tenslotte toegestaan dat meer lucht in de huizenmarkt kon worden gepompt.

  En ondanks de nieuwe economische werkelijkheid vervalt het CDA met de verkiezingen in aantocht weer in herhaling. Het H-woord kan, zal en mag niet worden benoemd. Omdat anders (meer) onrust in de markt wordt aanwakkerd is deze keer het devies.

  Natuurlijk zullen verontruste huizenbezitters straks in de verkiezingen een veilig heenkomen zoeken bij het CDA en of de VVD. In de hoop dat alles bij het oude kan blijven. Terwijl we slechts even over de grenzen heen hoeven te kijken voor alternatieve scenario’s. Te denken valt aan landen als het VK, Ierland en Spanje.

 40. Hugo Freutel zegt:

  Hypotheekrente aftrek is zeker bespreekbaar, mits het zeer geleidelijk en in samenhang met de totale belastingdruk wordt berekend.
  Hypotheken zijn langlopende vastgetimmerde contracten van 30 jaar of meer. Mede veroorzaakt door te genieten van 30 jaar H-rente aftrek. Het overheidsbeleid zet dus niet aan tot aflossen. Om de huizenmarktprijzen en vermogenspositie van mensen niet te veel te verstoren, zou je tenminste een termijn van 40 jaar in acht moeten nemen.

  Je zou al wel per direct de H-rente-aftrek kunnen gelijkstellen voor iedereen en de huizen markt kunnen stimuleren door de overdrachtbelasting op huizen af te schaffen.

  De financiële bijsluiter bestaat pas enkele jaren, dat zegt ook wel wat over het falend zicht en toezicht ( of eigen belang? ) van de overheid op de financiële sector.

 41. peter van den bemt zegt:

  Hoe hoger het inkomen, hoe groter het voordeel bij de hypotheekaftrek. Het grootste voordeel ligt bij de rijken. Dat mag anders. Het is voor niemand leuk in te moeten leveren. Maar die rijken met het grootste voordeel kunnen dat stootje wel aan. Wat voor hun een ‘stootje’ is voor modaal een ‘stoot’. Ik zou zeggen: bedenk iets waarbij (pak um beet) tot 2 keer modaal er wel nog voordeel is bij hypotheekaftrek, en daarboven niet meer. Het zou de huizenprijzen drukken? Dat is niet leuk voor de huizenbezitters (maar als deze het huis vóór de crisis gekocht hebben, hebben ze al een flinke winst opgebouwd), maar wel goed voor de starters die nu geen huis kunnen kopen. Het lijkt me dus dat dat de verkoop flink zal stimuleren.
  Het alleen maar denken aan jezelf heeft de crisis teweeggebracht. Ook bij de Hypotheekrenteaftrek moet naar het grotere belang gekeken worden.

 42. H. Velleman zegt:

  Nog een korte cynische reactie: Aangezien de schatkist om banken te redden, volkomen door W. Bos werd leeggeschut, zal J.P. Balkenende ook hierin zijn meerdere in Bos moeten erkennen als de hypotheekrente aftrek de RABO doet wankelen! Bos met zijn resultaat heeft dan grote kans om president van de DNB te worden en JPB nooit meer commissaris bij de RABO! Je zal maar regeringsverantwoordelijkheid hebben en diep zitten slapen! …en Wouter Bos, die gaat thuis zitten wachten totdat die sufferds politiek, versufd wakker worden in een veranderde wereld!

 43. E. van Lent zegt:

  Dankzij de hypotheekrenteaftrek + premie A heb ik in 1989, nadat ik uit dienst kwam, een eigen woning kunnen aangschaffen. Prima toch! In plaats van mijn schulden verder te laten oplopen heb ik mijn hypotheek zo snel als mogelijk afgelost. Sinds 2004 ben ik schuldenvrij en heb behoudens belastingen en onderhoud verder geen woonlasten. Hypotheekrenteaftrek moet gewoon blijven bestaan, maar alleen voor degenen die hun hypotheek structureel aflossen. Op deze wijze kost het de belastingbetaler minder geld, maar blijven in iedergeval de starters geholpen worden.

  Kortom, mijn antwoorden op de drie vragen van de NRC
  zijn:
  1) Gaat u uw stem mede bepalen op het H-standpunt van politieke partijen? Ja!
  2) Kunt u in uw reactie aangeven wat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor u persoonlijk betekent? Niets!
  3) Is dat eigenbelang doorslaggevend voor uw keuze? Nee, het algemeen belang!

 44. A. van Es zegt:

  Ik stem op een partij die vooruit durft te kijken en de afschaffing van de hypotheekrente bespreekbaar maakt. Dit kan op tal van geleidelijke manieren. Een partij met deze populistische leuze bange kiezers lokt is niet de mijne!
  Bovendien is het tijd voor dhr. Balkenende om vervroegd met pensioen te gaan.

 45. Hugo Freutel zegt:

  “Het heet dat de hypotheekrente aftrek het eigen woning bezit moet stimuleren. Maar het is in werkelijkheid een subsidie die prijsopdrijving op de woningmarkt stimuleert. Dat is vooral goed voor Makelaars, een hoge prijs geeft een hoge provisie en voor Notarissen om de zelfde reden.”

  “De woning koper wordt alleen maar geconfronteerd met een woning die veel te duur is in vergelijking met wat die zou kosten op een niet gesubsidieerde markt.”

  “Maar om bovenstaande reden natuurlijk wel begrijpelijk dat vooral makelaars moord en brand schreeuwen” aldus Reactie door R van Bergen — maandag 29 maart 2010 @ 15:16/http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2010/03/29/h-woord-mag-weer/
  #comments .
  Je kan alleen niet van de ene op de andere dag H-rente afschaffen zonder implosiegevaar van de huizen prijzen, wat ook consequenties heeft voor de huizen onder de 3,5 ton.

  Makelaars en notatrissen die hun provisie bonus koppelen als percentage van de verkoopprijzen van huizen, jagen de spiraal dus ook op van kosten koper en geleend geld.

  Je kan ook zonder makelaar kopen en er is inmiddels gelukkig meer concurrentie en openheid via internet en dienstverleners als Vereniging Eigen Huis.

  Per direct zou de nieuwe regering wel kunnen invoeren:

  -iedereen gelijke H-R aftrek, de vlaktax
  -overdrachtbelasting flink verminderen als stimulans en compensatie voor de huizenmarkt.
  -de H-R aftrek in 40 jaar afbouwen tot nul.

  Dan is Nederland geen uitzondering meer in Europa.

  Reactie 25, van de Heer is zeer inderdaad treffend.
  Goede tip Paul Lookman/ reactie 28

 46. Tim Pieters zegt:

  Het verkiezingsprogramma van het CDA is het meest liberale programma dat er is. Enkel de economie staat centraal, niet de mens.
  Bezuinigen op zorg, op de uitkeringen, de AOW, … maar wel de hypotheekrente-aftrek voor dure woningen in stand laten, wel belastingvermindering voor de hoge inkomens…
  Dit is geen christen-democratisch programma… dit is een rechts programma waar de rijken beter van worden en de gewone modale mensen de rekening voor betalen!
  Hoe kan het CDA zich nog christen-democratisch noemen met zulk een programma!

 47. B. Buiten zegt:

  Een kleine beperking van de hypotheekrente aftrek zal waarschijnlijk de huisprijs op een meer reële waarde brengen. Bijvoorbeeld iedereen mag voorlopig een aftrek van 42% toepassen. Dit getal is bij de vorige verkiezing ook al genoemd. Zoals een paar mensen gezegd hebben is de idiote prijsstijging van de bouwgrond één van de oorzaken van die hoge huisprijzen.

  Dat in Nederland de grondprijzen veel hoger liggen dan in de ons omringende landen. kunt u zien op de site http://www.bouwgrond.com/aanbod.html
  Bij ons liggen de grond prijzen ruwweg tussen de € 250-€ 500 per m2 en in Duitsland en België tussen € 50 en € 200 per m2 . Dit zijn ruwe getallen en ik weet niet voor welk jaar deze getallen gelden, maar het geeft het enorme verschil tussen Nederland en de ons omringende landen weer. Dit betekent dat bij een perceelgrootte van 300 m2 het verschil tussen Nederland en Duitsland ruwweg € 60.000 kan zijn.
  Als er geen rem op de steeds stijgende grond en huisprijzen komt, dan is voor Nederland een volgende crisis in de maak. Een deel van de wereldcrisis is begonnen met de stijging van de huisprijzen in de VS. De banken begonnen met het stimuleren om de overwaarde van het huis aan te wenden voor de koop van consumptiegoederen bijvoorbeeld een auto. Toen de rente ging stijgen nam de waarde de huizen af en kwam de spiraal op gang. Het resultaat was steeds lagere huisprijzen, gevolg een crisis.

  Laat daarom in Nederland de huisprijzen en grondprijzen niet nog verder de pan uitrijzen. Laat de banken stoppen met de tophypotheken zeker geen 120% van de waarde van het huis. Ik kan geen koffiedik kijken, maar het lijkt mij logisch dat bij een stijgend overheidstekort de rente op termijn zal stijgen. En dan is de ellende compleet. Rem vooral ook het consumeren van de overwaarde af en daar kan de beperking van de hypotheekrente aftrek een bijdrage helpen.
  Sommige mensen zullen zeggen, maar dan wordt de economie afgeremd. Maar als de economie in Nederland voor een deel op stijgende huisprijzen is gebaseerd, dan spat de zeepbel op termijn toch uit elkaar. Want de groei is dan niet op een werkelijke groei van de economie gebaseerd. Landen als Duitsland waar de huisprijzen bijna niet gestegen zijn of zelfs gedaald, krijgen een grotere economische voorsprong en de economische groei in Nederland zal achterblijven.
  Door het beperken van de hypotheekrente aftrek zullen de huisprijzen naar een meer reële waarde dalen. Veel mensen zullen zich niet meer kunnen herinneren dat in de periode van tussen 1970 en 1980 de huisprijzen de pan uit gerezen waren soms stijgingen van 100 tot 200% of meer. De prijzen waren niet reëel meer. De stijging van de huisprijzen was veel groter dan de inflatie. Dit leidde tot vreemde situaties, bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis in 1978 was soms goedkoper dan een oud huis. In de jaren daarna is door o.a. rentestijgingen de huisprijs fors gedaald. Maar na ongeveer 1990 is de stijging weer begonnen. Ook weer een stijging boven de inflatie.
  Willen de huisprijzen niet nog verder uit de hand lopen, moeten de banken stoppen met tophypotheken, probeer de grondprijs onder controle te krijgen en pas een lichte beperking van hypotheekrente aftrek voor nieuwe hypotheken toe om de overtrokken stijging van de huisprijzen te stoppen. En rem het consumeren van de overwaarde van de huizen af.

 48. Alphonse Scaf zegt:

  Wordt niet uit het oog verloren dat het om wonen gaat? Hoe worden woonbehoeften bepaald, aan de hand van de geldbuidel? Aan de hand van het door de overheid zo geliefkoosde beeld van een tevreden volk is een aan de grond gekluisterd volk. Dankbaar zijn ze ook nog, dat volk, dat ze mogen bezitten. En daar mag best wat tegenover staan. En voor onze elite zijn de beste plekjes gereserveerd, de kosten voor wegenaanleg, kabels en leidingen, riolering komen grotendeels op de rekening van ons allen terecht. Dat ook nog, ook als ze ‘mijlenver’ weg wonen van de naaste buurman.

  Wonen is een basisbehoefte, die in onze maatschappij verhandeld wordt als zijnde consumptiegoed. Niet lang meer zal het duren dat ons optrekje kant en klaar wordt afgeleverd op de gewenste plek. Uit de catalogus en liefst met een hoge omloopsnelheid.

  Maar de vraag was hypotheekrente, inzet van de verkiezingen, ook voor u? Laat die beker maar aan mij voorbijgaan. Wat dat betreft deugt geen enkel verkiezingsprogramma simpelweg omdat voorbijgegaan wordt aan een zinnige definitie voor de noodzakelijke woonbehoefte van elke burger. Een gelijkheidsbeginsel zou dat moeten zijn. Zeker geen goed dat verhandeld wordt om er winst mee te maken met prijzen die in totaal geen verhouding staan tot de werkelijke kosten van dit basisgoed. Schandalig is dat zelfs de huurmarktprijzen gekoppeld zijn aan die op hol geslagen marktwerking. En daar verdienen o.m.die taxateurs, de grootste nitwitten die rondlopen, ook nog eens hun brood mee. En zij dus niet alleen.

  Mensen, zie het toch eens onder ogen, de meesten van ons zijn min of meer netjes opgeborgen in rijtjeshuizen of flatjes waar behoorlijk aan verdiend is en wordt, of je het nu verworven hebt met een hypotheekje of gehuurd zit. Daarboven zit die z.g. vrije sector, waarvan de bezitters de werkelijke profiteurs zijn ten koste van de hele samenleving. Zij claimen rechten slechts gebaseerd op die bekende geldbuidel. En zie, nogmaals met klem gezegd, hoe de mooiste plekjes naar de verdommenis worden geholpen door deze werkelijk asociaal levende lieden. Maken zij de dienst uit?

  Je kunt het gedoe rond die aftrek ook nog anders benaderen. Moet de samenleving opdraaien voor het verlies van goklustigen? En hoe zit het alweer met de waarde of beter de waardebepaling van grond, hoe komt die tot stand?

  Ja Tim Pieters (46), aan het CDA ligt ook de KVP ten grondslag. De KVP verdedigde steeds het particulier grondbezit, de aannemerswereld, de hele santenkraam van het onroerend goed. Achteraf vraag ik me af of dit de speciale katholieke insteek was tot het bedrijven van de ruimtelijke ordening. Deze betrokkenheid valt al te constateren vanaf het begin van de vorige eeuw. Een middel tegen het oprukkend socialisme?
  Voorbeelden: Poels in de Oostelijke Mijnstreek rond de Eerste Wereldoorlog en de affaire rond Van Agt met de val van het kabinet Den Uyl.
  Kunt u zich nog herinneren hoe Van Agt de naam ‘Joop’ uitsprak? Dit als een terzijde.

 49. Christian Dingena zegt:

  Wat een onzin weer. Als je de HRA afschaft bespaar je als overheid geld!?

  Ik vraag me af wie die berekening gemaakt heeft, maar kloppen kan hij zeker niet. Ik kan me nog goed herinneren dat er ooit gezeurd werd over de te lage opbrengsten bij de veiling van frequenties voor telefonie. De miljarden die de industrie had betaald waren veel te weinig vond men, totdat iemand hardop vroeg of de industrie dat vermogen ooit wel kon terugverdienen. Het gevolg was een diepe recessie en economische malaise die de schatkist meer heeft gekost dan het heeft opgebracht.

  Zo zal het precies zijn met de HRA schaf hem af en je weet zeker dat je naar een grote put staat te kijken waarin al je vermeende besparingen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Het systeem van HRA bestaat al lang met als gevolg dat de huizenmarkt en bijgevolg de bouwsector en financiële sector daarop al lang is afgestemd. Dit is niet zonder grote gevolgen te wijzigen. Dat het maar ‘even’ pijn zal doen is wellicht een nog grotere misvatting dan de vermeende besparing. De vermeende voordelen die de huizenbezitter zou hebben zijn eveneens een misvatting, hij wordt daar immers al lang voor uitgezogen:

  1. Bij aanschaf van een huis verdwijnt 6% van de koopsom rechtstreeks in de schatkist. Met een gemiddelde waarde van €250 000 is dat toch al €15 000 Met dit bedrag kan ik best wel wat jaartjes huursubsidie bekostigen. Dit bedrag wordt trouwens bij elke overdracht telkens weer opnieuw afgeroomd. Wie zal de kosten voor dit gaat gaan dragen wanneer de huizenmarkt in zijn geheel instort? U meneer de huurder of stemmer voor afschaffing? Zelf heb ik al 4 maal deze post mogen betalen, toch zo’n slordige €60 000 die ik in de staatskas gestort heb. Mag ik die dan met rente terug hebben? En dan de premies die ik betaald heb aan de makelaar, en bank voor elke nieuwe transactie komt ongeveer op hetzelfde bedrag dat ik aan salarissen betaald heb, misschien wel de uwe meneer de huurder.

  2. Elk jaar denkt de belasting dat ik 4% winst maak op de waarde van mijn huis en roomt alvast maar bij voorbaat deze winst af en vraagt er belasting over, evenals het zogenaamde huurwaardeforfait (ong €1000 per jaar) dat elk vermeend voordeel alvast in de staatskas doet verdwijnen. Alsof dat nog niet genoeg is betaal ik als eigenaar ook nog eens aan de gemeente en provincie voor mijn bezit. Toch gauw ook alweer €500 per jaar extra, de verzekering €300 mag ik ook betalen en alle onderhoud evenzeer gemiddeld toch zeker €2500 per jaar. Wie gaat dit gat van €4 500 opvangen wanneer ik mijn huis niet meer kan of wil betalen? Kan ik dit met terugwerkende kracht verrekenen aub.

  3. De hypotheekrente zelf. Deze is mede als gevolg van HRA 2% hoger dan in de buurlanden. Omdat het zogenaamde voordeel door de banken alvast geclaimd wordt. Deze grootgraaiers stoppen deze premie in hun zakken als bonus en laten de belastingbetaler opdraaien voor hun wangedrag. Vergeet ook niet dat de belasting over al deze winsten ook nog eens of inkomstenbelasting (vast wel hoog tarief 60 of 70%) dan wel winstbelasting opstrijkt (40%). En dan vergeet ik gemakshalve ook nog maar de BTW die op elk nieuwbouwhuis gezet wordt.

  Weten jullie nog zeker dat de huiseigenaar diegene is die er profijt van heeft of de hele bevolking die dankzij deze geldmotor links of rechts stevig zijn graantje meepikt, inclusief de huurder die zogenaamd het stiefkind in deze is.

  Mij lijkt dat de HRA gewoon moet blijven bestaan of alles moet teruggedraaid worden, maar dan ook echt alles en daar heeft niemand iets aan. Het is jezelf rijk rekenen met een flinke koek uit eigen trommel, die vast beschimmelt blijkt te zijn.

 50. Don van Riet zegt:

  De HRA is slechts onderdeel van een heel stelsel aan financiële regelingen rond eigen en huurhuizen. Politiek links wil daarvan slechts één steen uit de muur wrikken en tegelijkertijd de hogere inkomens nog zwaarder belasten dan nu al het geval is. Kortom, goed doordacht is het allemaal niet, het appelleert aan onderbuikgevoelens, de beruchte jalouziebelastingen en meervoudige nivelleringen. Daarom vind ik de CDA en VVD wel zo helder, die zeggen niet “misschien veranderen wij ook wel wat”. Nee 100% zo houden is wel zo duidelijk. Mijn stem ligt daarmee wel vast op hetzij CDA hetzij VVD, de eigen financiële belangen zijn me gewoon te hoog. Voor de CDA pleit nog dat zij anders dan de VVD de studiefinancering niet willen staken. Ooit heb ik dankzij de overheid (deel lening + rest beurs) kunnen studeren en dat heeft de belastingen later veel geld van me opgeleverd. Slimme maatregel dus, het is kortzichtig dat te staken. Korte termijn sparen, lange termijn verliezen is mijn stijl niet en van politici verwacht ik een zelfde houding. Korte baan schaatsers zullen nooit mijn stem krijgen.

 51. Tineke Breevoort zegt:

  Typisch zo’n ‘topic’ of ‘item’ dat politici als rookgordijn gebruiken om andere – veel wezenlijker zaken – onder het tapijt te schuiven en te houden.
  Voorafgaand aan verkeizingen is zo’n emotionele pakker nooit weg.
  MAAR …..
  Ons onderwijs verkeert in steeds maar deplorabeler staat en aan de verkwanseling van onze publieke goederen wordt niets gedaan (terugdraaien!).

  Iedereen loopt echter achter de laatste hype aan, c.q. de H.
  Wat treurig en triest toch. Zo komen we nooit ergens.
  Dus wordt het voor mij en mijn collega’s stemmen op Wilders. Die doet tenminste OPENLIJK helemaal NIETS!

 52. Harrie Vrijmans zegt:

  Christian Dingena,

  De meeste argumenten pro-of contro HRA zijn nu wel gewisseld, alsmede of deze, al dan niet gefaseerd, geheel of gedeeltelijk afgeschaft kan (moet…?) worden.

  Altijd maar weer worden weer, meestal in een sfeer van min of meer verbeten verongelijktheid, HRA en huursubsidie vergeleken, terwijl die van wezenlijk verschillende aard zijn.
  Bovendien zijn de de bedragen die met beide zijn gemoeid enorm verschillend: netto ong. 12 miljard belastingderving per jaar voor de HRA en “slechts” ruim 2 miljard per jaar voor de huursubsidie.

  Ook wordt er veel te weinig aan gedacht dat de NU 12 miljard voor HRA gebaseerd is op de huidige, betrekkelijk lage rentestand en als de rente zelfs maar relatief weinig toeneemt, het jaarlijse HRA-bedrag meteen explosief zal toenemen.
  Met de “natuurlijke” wetmatigheden die ook in deze zeer diepe en nog vrijwel volledig in het verschiet liggende financiele crisis niet omzeild zullen kunnen worden, zal de hypotheekrente dan mogelijk fors hoger worden, met het resultaat zoals zojuist genoemd.

  Bovendien, huizenbezitters mogen ook wel eens bedenken dat, mede VANWEGE de HRA, de huizen eigenlijk veel te duur zijn en dat daarom DUS, ook als gevolg van “hun” HRA, indirect de huurders met veel te hoge huren zijn opgezadeld.
  Ook mag wel eens overwogen worden dat het overgrote deel van de huurders die huursubsidie ontvangen, dan TOCH nog een zodanig hoge huur zelf moeten betalen, dat je daarvan gerust zou kunnen zegge dat die eigenlijk meer weerspiegelt wat een normale huur zou moeten zijn.
  Bovendien is de huursubsidie –zeker na de jarenlange bezuinigingen daarop en in tegenstelling tot de HRA voor nogal wat huizenbezitters- voor de betreffende huurders NOOIT een luxe, maar een levensnoodzakelijkheid.
  Veel mensen immers verdienen, zelfs met een volledige werkweek, vaak niet meer dan het minimumloon of leven nog ca. 20% netto onder dat niveau en dat minimumloon en de hoogte van de daaraan gerelateerde (minimum)uitkeringen zijn al jaren niet meer in koopkracht gestegen en zelfs jarenlang in koopkracht dalend, zoals onderzoek door o.a. het NIBUD telkens weer en al jarenlang aantoont.

  Die huursubsidie verdwijnt meteen weer in de kassen van de woningcorporaties die daaruit o.a. de inmiddels gangbare en veel te hoge (asociale!) salarissen van al die corporatiedirecteuren en “sloop”bonussen betalen.
  Juist vanwege die inmiddels “normale” graaicultuur met betrekking tot de salarishoogte van de “top” in de sociale huursector, wordt dan schrijnend duidelijk dat de in de 1990-er jaren ingezette privatisering ZELFS DAAR (!) veel te vaak een alibi is voor wat nog niet zolang geleden als ordinaire zelfverrijking en legale diefstal van armere mensen zou zijn beschouwd.

  Maar ja, dat was vroeger…!

  Harrie V.

 53. J.A.Somers zegt:

  Natuurlijk moet het rondpompen van geld via de hypotheekrenteaftrek worden gestopt, onder eerbiediging van de nu nog lopende hypotheken. Misschien handhaven met maximum en laagste belastingtarief? Aflossingvrije hypotheken in ieder geval stoppen, dat is geld verdienen uit ons aller belastinggeld.

 54. C. Recourt zegt:

  @#49 Christian Dingena,

  In welk land heef u een recessie meegemaakt die veroorzaakt is door Telecombedrijven die het hele land in een recessie en economische malaise duwde? Dat is noch in Nederland noch in Europa gebeurd en kan ook niet gebeuren daar is het gewicht van telecom bedrijven echt te klein voor.

  “..al je vermeende besparingen als sneeuw voor de zon zien verdwijnen..”: dat JE dat slaat op vermogen dat groeit omdat u gebruik maakt van hypotheekrente aftrek betaald door de hele bevolking, inclusief de helft van de Nederlandse huishoudens die geen huizenbezitter is. Verder: uw vermogen groeit zegt u, wel zonder de hypotheekrente aftrek was dat niet zo extreem gestegen. De groei is dus fictieve en geen reeele groei. Waar extreme stijgingen toe leiden zonder dat er reeele grond voor is, is als in een pyramidespel econmisch gezien levensgevaarlijk. Of heeft u niet in de gaten wat er in de Verenigde staten aan de hand is. U denkt dat u besparingen heeft, maar die heeft u niet. Uw huis is niet waard wat u denkt dat het waard is. We moeten verdere fictieve groei echt een halt toeroepen. Wakker worden!

  “de bouwsector en de financiele sector zijn afgestemd op de hypotheekrente aftrek” zegt u, dat is toch precies waar je van af moet zou ik zeggen? Waarom moet de belastingbetaler de kas van de bank en de bouwsector spekken? En die van de notaris, de makelaar en al die andere grappenmakers die hun verdiensten in % uitdrukken van de verkoopprijs? Wegwezen met die subsidies voor de bouw en financiele sector en ‘handelaren in o.g’. Maar ook: waarom moeten alle belastingbetalers de ‘spaarpot’ van de woningbezitter spekken? En flink ook. Kostte de hypotheekrente aftrek in 1993 de Schatkist 3,1 miljard, anno 2009 is dat 11 miljard. We moeten steeds meer ophoesten voor gebakken lucht. De bevolking is niet geexplodeerd, er zijn genoeg huizen te koop (een half miljoen staan er op funda) en de inflatie was historisch laag. We houden ons voor de gek en dat moet ophouden.

  De koopsom die u noemt (ik neem aan de overdrachtsbelasting) mag inderdaad ook afgeschaft worden. Als de huizenprijzen dalen -bij afschafing van de hypotheekrente aftrek- dan wordt de overdrachtsbelasting, als die gehandhaaft zou blijven, ook minder. Bent u toch ook blij? Hoeft u als u nog vaak gaat verhuizen per keer minder te betalen. En: was die overdrachtsbelasting niet ook aftrekbaar? Overigens: niemand verplicht u oom zo vaak een huis te kopen. Niemand verplicht u uberhaupt om te kopen.

  Dat de woningbezitter verder flink wordt uitgezogen valt verder ook wel mee:
  iedereen met vermogen, een zak geld of aandelen of een huis betaalt vermogensbelasting in box 3. Uw keuze om een huis te kopen. En ja u betaalt een huurwaarde forfait en OZB: ooit geweten dat huurders ook OZB en gemeentelijke betalen en dat zij niet mogen onderhuren? Ik ben het eens: huurforfait eigen woning moet ook weg. Minder uitgaven voor de overheid, minder inkomsten.

  Wat betreft uw verzekering en onderhoud: allemaal uw keuze. Had u daar soms ook geld of subsidie/aftrek voor willen hebben? Betaalt u ook mijn autoverzekering of onderhoudskosten van mijn auto? U bent hierin niet zeer realistisch en huilt werkelijk krokodilletranen.

  De huurder is inderdaad het kind van de rekening en de model huizenbezitter die weinig van de aftrek profiteert. En dat gaat om veel geld. Geld dat bovendien voor het grootste deel niet naar modale maar naar peperdure huizen-bezitters gaat. En die konden dat niet kopen als hun financiele positie dat niet toeliet, toch krijgen ze, net zoals gesubsidieerde banken geld uit de staatsruif die door ieder wordt gevuld, ook door de halve bevolking die geen huis bezit.

  Dus: ja hypothekrente aftrek moet weg dat staat buiten discussie, alleen de vraag ‘hoe?’ en wanneer is van belang. Ik vind dat dan ook andere belastingen weg moeten zoals overdrachtsbelasting en misschien ook deeltje inkomstenbelasting (blijft er meer in de portemonnee om het huis uit eigen zak et betalen). Grote verliezers zullen inderdaad banken e.d. worden en de mensen die dachten dat ze in 10 jaar tijd ‘uit het niets’ 1 of meer ton konden ‘sparen’, hun spaarpot wordt gewoon iets kleiner, dat is alles.

  Ik heb er in mijn stem altijd al rekening mee gehouden, naast andere overwegingen. Er zijn ook andere scheve zaken voor verbetering vatbaar en tot nut van ieder zijn.

 55. Maria Pekelharing zegt:

  Van huur zie je nooit iets terug, anders dan woongenot. Aan kopen daarentegen kún je nog een aardige oudedagsvoorziening overhouden, en dat is in schamele AOW-tijden mooi meegenomen. En laten we eerlijk zijn: een huis in een Gooise villawijk valt te prefereren boven een Bijlmerse opbergkast. Het streven in ons land dient gericht op eigen woningbezit, met een behoorlijke lap grond erbij, dat komt het welzijn ten goede. Als de hypotheekrente daaraan bijdraagt, moeten we dat zeker toejuichen, dat komt de beeldkwaliteit van het land eveneens ten goede. Uiteindelijk zijn het wel de landeigenaren (geweest) die hebben vormgegeven waar velen nog steeds van mogen genieten, dus esthetisch verantwoorde bebouwing, rust en ruimte. Dat dient de norm te zijn, dus goed dat HRA bestaat, naast relevante subsidies om de resten natuur overeind te houden. Dat willen we allemaal, kijk maar naar de achtergronden van uw bruidsreportage.

 56. Christian Dingena zegt:

  Altijd weer jammer dat er naast elkaar heen gejammerd wordt, en dat is precies waar de politiek op vaart, verdeel en heers. Feitelijk zijn wij het niet eens zo oneens al doen uw reacties (@52 en @54) anders vermoeden.

  Ik hoef niet perse HRA, net zo min hoef ik überhaupt enige vorm van subsidie, ik betaal liever gewoon lage prijzen en niet opgeklopte bedragen die veelal uit niets dan lucht bestaan en al helemaal niet veel belastingen. Helemaal mee eens dus.

  Het tegendeel is echter waar. Ik betaal van mijn bescheiden inkomen belachelijk veel belasting. Wanneer ik de inkomstenbelasting, btw en andere heffingen bij elkaar tel kom ik al gauw op zo’n slordige 60% (50% standaard tarief inclusief sociale verzekeringen) plus nog circa 5% voor auto en wonen (aan de staat cq rijksoverheid of gemeente wel te verstaan dan). Oftewel elke 65 cent van mijn zuurverdiende inkomen verdwijnt in een oncontroleerbare put.

  Omdat ik niet van het type ben dat van anderen afhankelijk wil zijn, heb ik via studie en hard werken een positie moeten zien te bewerkstelligen dat ik ietwat zelfstandigheid positie heb gekregen voor het nemen van beslissingen voor de rest van mijn leven, u ook neem ik aan. Ook hier niet veel nieuws dus.

  Echter het systeem staat er nu eenmaal. Op basis van dit systeem ben ik destijds min of meer gedwongen bepaalde keuzes te maken. Deze keuzes hebben gemiddeld een looptijd van 30 jaar. Deze keuze werd bewust door de overheid gestimuleerd omdat de huurwoningen niet meer te bekostigen waren, cq dat kostte de overheid en gemeentes te veel geld en daarmee dus ook jullie en mij. Via eigenwoningbezit bezit zou dat probleem opgelost moeten worden.

  Hierdoor is een bloeiende handel ontstaan die vooral de overheid geen windeieren heeft gelegd en daar schuilt nu precies onze onenigheid. Ik staar me niet blind op de zogenaamde kosten voor de HRA, immers er moet eerst nog rente betaald worden voordat er überhaupt van enige aftrekpost sprake kan zijn. De kosten gaan voor de baten uit zeg maar.

  Dit terugdraaien kan niet ongestraft. Je kunt niet eerst de mensen gelokt hebben met beloftes en die daarna intrekken en verruilen voor andere waar je verder niks aan hebt. Niet eerst laten betalen voor iets wat je daarna degradeert tot gebakken lucht. Indien u zich hiermee kunt verzoenen, dan zou ik zeggen vooral doorgaan en niks meer zeggen, u wordt immers al voldoende uitgezogen met uw instemming en daar zal dan ook nooit verandering in komen.

  Wat uit mijn verhaal niet begrepen wordt is dat er in zijn geheel geen sprake zal zijn van enige besparing hoe dan ook. Ik hoef niet te huilen en al zeker geen krokodillentranen. Ik heb mijn keuzes met het volle verstand genomen en neem de consequenties voor lief. Het zou echter niet te verteren zijn dat er zo kortzichtig naar deze discussie wordt gekeken dat men denkt ook maar 1 euro te kunnen besparen met de afschaffing van de HRA. Dat zal echt nimmer nooit het geval zijn. Met het schrappen van de HRA vervallen vele inkomsten en dat is toch altijd vele malen meer dan het kost. Als dit niet gezien wordt is elke verdere discussie onzinnig. U verliest nu en zult altijd blijven verliezen, daar is immers geen kruid tegen gewassen. Het feit dat u de malaise in de telecom niet gezien hebt is daar het bewijs van.

  Wat mij betreft blijft de HRA onaangetast en als er ook maar iets bezuinigd moet worden dan maar 1 of meer ambtenaren minder, die kunnen immers niks zinnigs verzinnen laat staan bijdragen aan de welvaart, behalve hun eigen.

 57. Martinus de Borst zegt:

  Wat ik de reacties heb gemist; is een discussie over het belasten van de behaalde overwaarde.
  Nu blijft de overwaarde in de huizen onbelast, totdat de bejaarden besluiten of moeten besluiten om naar een andere woonvorm over te stappen.
  Veelal komt dat pas bij de erfenis tot uitdrukking en wordt het dan belast.
  Dat kan 20 – 30 jaar naar voren worden gehaald, door de overwaarde in box 3 te belasten. Overwaarde is tenslotte gevormd vermogen. Voorstel: 10 jaar geen overwaarde belasten daarna meennemen in box 3.
  Zo komt iedereen door de moeilijke eerste jaren heen, en blijven bizarre prijsstijgingen uit.

 58. M.M.W. Homan zegt:

  # 24 J.Meester ; # 35 Olaf Moens; # 51 Tineke Breevoort en mogelijke anderen …..

  De hypotheekrenteaftrek, de verhoging van de AOW-leeftijd, het steeds opnieuw afromen van onze pensioenen, het zijn de afleidertjes van politici die hun eigen agenda’s hebben.

  Punt 1 op die agenda is: plucheplakken, punt 2 idem, punt 3 een baantje veilig stellen voor ná de politiek enzovoorts. Het landsbelang komt helemaal niet in het vizier.

  Ons onderwijs wordt nog steeds slechter, maar mw. Bijsterveldt staat alweer met haar bolle buik vooraan om een prominente plaats op het Haagse kaasstolppluche te bemachtigen. Voor Plasterk en Sharon Dijksma zal ongetwijfeld hetzelfde gelden. Ach ja, die lieden hebben natuurlijk ook zo hun vaste lasten, nietwaar?

  Intussen wordt vanwege ‘Den Haag’ het onder Barendrecht pompen van CO2 glashard doorgedrukt en zal de graaiers van de laatst bekend geworden coup Burgerlijk Bouwfonds (o.a. Rijkman Groenink) geen haar gekrenkt worden.
  En de Haagse druiloren maar bedenken hoe ze het stemvee kunnen afleiden van de zaken waar het werkelijk om gaat. Het is te treurig en te dol voor woorden. In mijn omgeving (werk, familie) begint men zowat te kokhalzen wanneer de politiek en politici ter sprake komen. Vreemd dat die misbaksels zelf veelal nog in de waan verkeren dat ze het zo goed doen en dat ze zo populair zijn bij het klootjesvolk.

 59. Maria Pekelharing zegt:

  57-Martinus de Borst—Ja hallo, alsof huizenbezitters schuld dragen aan overwaarde, en daarvoor maar gestraft dienen te worden. Het zou zo maar kunnen zijn (naar Balkenende) dat ze veel spaargeld in hun huis hebben gestopt (onderhoud / verbouwing / uitbreiding), waar anderen dikke auto’s van kochten en vakantie vierden. Dan toch maar liever een vakantiebelasting, en natuurlijk kinderbelasting. progressief, want die kan niet hoog genoeg zijn.

 60. jan brouwer zegt:

  Ik laat mijn stemgedrag weldegelijk medebepalen hoe de partijen denken over het H vraagstuk.

  Ik zal daarom beslit niet op het CDA stemmen, want ik vind dat de hypotheekrente aftrek wat betreft de top best afgetopt kan worden. €500.000 lijkt mij wel het maximum en dan nog voor niet meer dan 42%.
  De maximum inkomens moet nu echt eens wat meer bijdragen aan de crisis, anders dreigen de zwakkeren de bejaarden en de chronisch zieken de dupe te worden.
  Het CDA heeft kennelijk daar geen boodschap aan.

 61. P.de Heer zegt:

  @55: Maria Pekelharing,

  U schreef:

  “Het streven in ons land dient gericht op eigen woningbezit, met een behoorlijke lap grond erbij, dat komt het welzijn ten goede. Als de hypotheekrente daaraan bijdraagt, moeten we dat zeker toejuichen, dat komt de beeldkwaliteit van het land eveneens ten goede.”

  Hiermee beweert U dat een groot huis met flinke lap grond is wat iedereen wil. Ten eerste is dit hoogmoedig, ikzelf wil dit bijvoorbeeld helemaal niet. Ten tweede maakt U de aanname dat deze uitkomst het effect is van de HRA, wat niet klopt.

  Het eerste effect van de HRA is vooral dat in dit land de huizen meerdere malen duurder zijn dan vergelijkbare huizen in de ons omringende landen.

  Het tweede effect is dat mensen grote schulden aangaan om toch te kunnen kopen, met in het achterhoofd dat het een “investering” is, of een “spaarpot” voor later, of zelfs een goede “belegging” omdat de prijs blijft stijgen.

  Deze schulden maken onze economie echter kwetsbaar, onze banken kwetsbaar, onze welvaart kwetsbaar en ons welzijn kwetsbaar. De HRA heeft in alle opzichten het omgekeerde effect van wat U denkt dat het heeft.

  U schrijft dan ook:

  “Van huur zie je nooit iets terug, anders dan woongenot. Aan kopen daarentegen kun je nog een aardige oudedagsvoorziening overhouden”

  Een huis is een gebruiksvoorwerp, net zoals een auto. Beide slijten, verouderen en voorzien zolang ze meegaan in een dagelijkse levensbehoefte.

  Maar heeft U ooit een auto die gebruikt wordt, jaar in jaar uit in waarde zien stijgen? Nee, natuurlijk niet. Een huis is in alle opzichten net als een auto geen spaarpot of een belegging, maar een consumptief goed. Goed beschouwd zakken huizen in waarde naarmate ze ouder worden en meer gebruikt zijn. Het is enkel de speculatie van de afgelopen 15 jaar die mensen anders heeft doen geloven.

  In een piramidespel zoals onze huizenmarkt kan het lijken dat prijzen enkel omhoog kunnen. Kopen enkel om te verkopen op een later tijdstip met winst werkt in zo’n systeem enkel voor diegene die vroeg instapten en tijdig uitstapten.

  Maar uiteindelijk houd het natuurlijk een keer op en dan stagneert de boel omdat de laatste potentiële instappers niet genoeg kunnen of willen lenen. De middenklasse is op en de overige potentiële nieuwe instroom bestaat uit 1 verdieners en mensen met onvoldoende salaris of baanzekerheid.

  Hier zijn we nu dus aanbeland. Wat men nu ook nog uit de kast gaat trekken (en men heeft al veel gedaan, zie opsomming hieronder), de prijs van huizen gaat verder dalen omdat er anders geen kopers voor zijn.

  Reeds genomen maatregelen ter (her-)stimulering van de woning markt.

  * HRA;
  * Starters subsidie;
  * Starters leningen;
  * Belastingvrije schenkingen van ouders aan startende kinderen;
  * Aflossingsvrije hypotheken.

  Er zijn er nog een paar, en natuurlijk de lage rente. En ondanks dit alles loopt de markt vast. Ergens moeten mensen toch wel snappen dat de huizenprijzen niet eeuwig blijven stijgen, niet waardevast zijn, maar er ook tijden van flinke daling zijn.

  Pas als de prijzen weer op een niveau komen dat de starter zonder torenhoge schulden aan te gaan een huis kan kopen, gaat de kopers markt weer goed functioneren. En laat dat nu net het snelst en best te bereiken zijn zonder HRA. Een scherpe daling in de huizenprijzen is het beste wat de markt (en niet zo zeer individuele speculanten van huizen) kan overkomen.

  Verder hoor ik steeds weer mensen foutief aannemen dat hogere prijzen een teken zijn van een betere of aantrekkende markt. Maar in een echt goed functionerende markt dalen de prijzen juist, terwijl het aantal transacties/bezitters van een goed toeneemt.

  Kortom, voor ieder huis is een koper te vinden, naar dan wel op een veel lagere prijs dan mensen nu vinden dat hun huis waard is. Het blijkt nu keihard dat de speculatieve aankoop van een huis een grote fout zet was, de aangegane schuld blijft echt staan ook als je huis minder waard wordt.

  Een land kan zichzelf niet naar collectieve rijkdom speculeren, er zijn nu eenmaal altijd winnaars en verliezers in dit spel. Veel mensen hebben dus gegokt en verloren. Toch wel een gevalletje van eigen schuld.

  Momenteel is het “ondersteunen” van de markt door de HRA in stand te houden een gevaarlijke zet. De cumulatieve schulden worden er enkel groter door. Steeds meer mensen niet willen wachten op verandering en gaan een aflossingsvrije hypotheek aan. Zo’n beetje de ergste vorm van financieren en volledig afhankelijk van de huidige HRA.

  En gaat de rente binnenkort stijgen (gaat gebeuren), dan staat Nederland over een paar jaar in een financiële brand. Beginnende bij deze laatste groep instappers. Het leed is dan mede dankzij de HRA en starter subsidies helemaal niet meer te overzien!

  Als de HRA snel en hard aangepakt wordt echter veranderd dit de uiteindelijke prijsdaling niet, het zal wel sneller gaan (net als herstel). Hoe eerder de bodem gevonden is, hoe eerder we weer vooruit kunnen kijken en er zekerheid op de markt is.

  Want zo lang huizenprijzen ieder jaar 5%-10% dalen, zal het aantal beginners op de markt heel beperkt zijn en er vrijwel geen doorstroming plaatsvinden! Dan houden we onszelf en elkaar gevangen.

 62. c. recourt zegt:

  @Christian Dingena, u ben toch echt degene die jammert en niet goed leest, zoals blijkt uit uw bijdrage #59, ik zal daarom met uw reactie mijn oude standpunten nogmaals herhalen n.a.v. u bijdrage:

  1. U geeft aan dat uw grofweg 60% belasting betaalt. Ik heb in mijn vorige bijdrage aangegeven dat het mij logisch lijkt dat het afschaffen van de hypotheekrente aftrek gepaard kan gaan met andere afschaffingen heffingen en een verlaging van de inkomstenbelasting: uw belastingdruk zal dus afnemen, in ruil waarvoor u meer uit eigen zak (niet die van de fiscus) kunt en moet gaan betalen.

  2. U noemt terecht dat de HRA is ingesteld om eigen woning te stimuleren. Intussen heeft de HRA als gevolg dat ze vanwege de woekerprijzen juist nieuwe toetreders uitsluit. Ook daarom moet de HRA afgeschaft. Ter illustratie: een gemiddelde woning kost in NL tegenwoordig 250.000 EU dat is 550.000 gulden in de tijd dat u uw 1e huis destijds kocht. Let wel: zonder dat daar eenzelfde inkomensgroei of koopkrachtgroei heeft plaatsgehad: huizen zijn ver boven het inflatoire peil gestegen. Die winst is gebakken lucht, betaald door de belastingbetaler zo verklaarde ik de vorige keer.

  3. Over uw kosten/baten verhaal: natuurlijk zijn er kosten dat heeft u mijin mijn bijdrage niet zien ontkennen. Integendeel. ik heb aangegeven dat die onevenredig gedragen worden. Oneveredig over huizenbezitters en geen huizenbezitters onevenredig tussen dure-huizen-bezitters en modale huizenbezitters. De kosten waar u over spreekt is de door u betaalde rente. Dat zijn centen die naar de bank gaan, dat zijn dus baten voor de bank, voor de helft door u betaald en voor de helft door de belastingbetaler die met uw beslissing en uw huizenbezit niets te maken heeft, waarbij ik nogmaals aanteken dat “de belastingbetaler” bovendien niets te maken heeft met uw beslissing noch met de winst van uw bank. Het is dus het overhevelen van geld van allen naar de bank en woningwaardestijging van de huizenbezitter waar ik gewag van maakte en wat ik ook als een kwalijk neveneffect van de HRA beschouw.

  4. U maakt zich zorgen over de afbouw v/d HRA met het oog op de 30-jarige looptijd tegen de achtergond van uw beslissing en dat is begrijpelijk. Daarom besloot ik ook met de vraag dat het belangrijk is hoe de HRA moet worden afgeschaft. Ik kan wel een enkele manieren bedenken die uw zorgen wegnemen terwijl we toch de HRA afschaffen. Eén daarvan heb ik al eerder in dit stuk en in mijn vorige bijdrage genoemd, die weet u nu vastte vinden.

  5. Ik heb al uitgelegd dat er wel degelijk worden bespaard als gevolg van dalende woningprijzen en wel op alle bedragen die in %-en gerelateed zijn aan huizenprijzen zoals bv de overdrachtsbelasting, og belasting, commisie voor notarissen, verzekeraars, banken, minder rentebetalingen. Dat is toch heel eenvoudig te begrijpen? Men neme eenzelfde percentage over een groot bedrag en over een kleiner bedrag. Het verschil is de besparing, het huis blijft nog steeds het huis, het woongenot ervan ook.

  6. Een discussie is voor mij geen kwestie van winnen en verliezen, maar veeleer een zaak van argumenten uitwisselen. Dat is alles wat ik doe, ik kan daarin niet winnen en ook niet verliezen. En behalve u heeft niemand een recessie en economische malaise meegemaakt als gevolg van de privatisering in de telecom markt. Wel heb ik meegemaakt dat de KPN het toen moeilijk had en er flink is afgeslankt en wel heb ik meegemaakt dat de Nederlandse economie in een dipje zat in de jaren 2001-2003. Dat is echter iets anders dan een diepe recessie en economische malaise t.g.v privatisering inde Telecom. Er speelde hele andere zaken mee: Handelstekort VS oa door kosten Golfoorlog, hoge koers euro (slechte concurrentie- & handelspositie), uiteenspattende internetbubbels, wereldwijde teruggang ICT sector omdat wereldwijd automatiseringen al hadden plaatsgevonden en er werkloosheid ontstond onder automatiseerders, aandelen lease constructies en fraudes bij grote multinationals (parmalat, enron, ahold). Nederland is een open economie en haalt het gros van zijn inkomen uit het buitenland, dat u het weet (de telecomsector is te onbeduidend om voor een recessie te zorgen zoals ik al eerder aangaf).

  Nu maken we weer eens een recessie mee omdat in de Verenigde Staten de peilers van gebakken lucht onder de huizenprijzen wegvallen en banken de gebakken lucht moeten afschrijven en omvallen en er vermoedelijk nog wel meer onheil op ons afkomt (destabilisatie euro en dollar). Dat wil echter niet zeggen dat we meer gebakken lucht moeten bakken of er zolang mogelijk mee door moeten gaan, maar er mee zullen moeten stoppen. En ja, we zullen daarbij aan iedereen moeten denken ook aan huidige huizenbezitters die er wel rekening mee moeten houden dat hun winst in sommige gevallen bij verkoop mogelijk wat kleiner is dan nu gedacht.

 63. Maria Pekelharing zegt:

  61-P. de Heer—Ik ga er even willekeurig op in, anders wordt het me veel te lang. Mogelijk streeft u naar Haitiaanse bebouwing, maar ik weet vrijwel zeker dat als je de gemiddelde, redelijk gezonde en mobiele Nederlander voor dezelfde prijs laat kiezen tussen een flat vijfhoog, een rijtjes- en een vrijstaande woning met grote tuin, hij voor het laatste zal kiezen. Dat neemt niet weg dat er ook mensen zijn die met weinig genoegen nemen en/of aan een eenvoudige woonomgeving hechten, maar dat betreft een relatief geringe minderheid, zo weet ik ook uit eigen ervaring, goed voor alle sociale lagen. Hamvraag daarbij is vaak of je je -al dan niet noodgedwongen- schikt in een lot, of dat je dat lot naar je hand wil zetten, met zicht op ‘meer en beter’. Overigens zou ik me persoonlijk doodongelukkig voelen in een flat of rijtjeshuis, want hou mensen graag op onverplichte afstand, niet te verwarren met a-sociaal gedrag. Aldus krijg je vermoedelijk de woonomgeving die je ‘verdient’ of ‘toekomt’, door daar ook onbewust naar toe te werken. Dat heeft niets met ‘hoogmoedig’ te maken en alles met persoonlijke wensen en ontwikkeling.
  Vraag en aanbod is een universeel begrip, en daar wordt de huizenprijs door bepaald. Dankzij de kredietcrisis -en dus niet door te hoge prijzen of (hypotheek / rente)faciliteiten- zijn overal in Europa de prijzen aanzienlijk gedaald, ook bij ons. De explosieve waardestijging van de afgelopen jaren is echter niet economisch te verklaren uit de stijging van de inkomens, rentestanden voor lange en korte termijn, en demografische factoren, dus er zit ook veel lucht ingepompt, hoewel deels te verklaren door stijgende lonen / prijzen. Die lucht hangt overal boven, en zal dat ook blijven doen. De intrinsieke waarde van een Van Gogh bedraagt enkele euro’s, en de overige miljoenen bestaan uit lucht. Als ik in St. Paul de Vence rondloop fêteren de plaatselijke makelaars me op prijzen zo tussen de 2 en 15 miljoen, waar dat in Oude Pekela nu eenmaal minder is. Dat geldt overigens de hele Cote d’Azur, waar de prijzen niet echt willen dalen, ook niet zonder hypotheekaftrek, maar dat terzijde.
  De markt loopt niet vast, maar de vraag loopt vast, daar moet u zich maar eens over buigen. Steeds jonger huizen in beslag nemen, steeds meer singles, en last but not least steeds meer scheidingen zorgen voor een ongekende vraag, daar is nauwelijks tegenop te bouwen. En wie van de huidige generatie spaart nog voor een huis, waar dat zonder verplichting nu als een soort ‘recht’ wordt beschouwd. Misschien moeten we eerst maar eens naar pakweg 10 of 20% eigen inbreng toe bij aankoop, voor een beter fundament.
  Nederland zit hoog in de huizenprijs, mee eens, maar tot de kredietcrisis waren er feitelijk niet veel vuiltjes aan de lucht. Correctie was te verwachten bij min of meer drastische rentestijging, maar ook dat zat niet in het vat, terwijl de vraag dermate hoog is dat op die basis al evenmin een daling is te verwachten. En m.i. wordt de lucht er ook niet uitgepompt als de vraag hoog blijft, ook al zou aan de HRA gemorreld worden. Er is dan gewoon minder te besteden, en daar krijgt de economie een klap van mee, gevolgd door minder belastinginkomsten en nog meer bezuinigingen, waar voor diverse terreinen al grenzen zijn bereikt.
  De vraag of de schuldenlast op deze basis ons kwetsbaar maakt is hypothetisch, terwijl vergelijking met andere landen / systemen niet opgaat, daar is ons systeem ook te uniek voor. Een huis is bij ons meer dan een gebruiksvoorwerp, want een jas voor alle seizoenen. Met een mediterraan klimaat gelden andere overwegingen, waar het leven zich buitenshuis kan afspelen. Aan onze huizen echter zit een levensbehoefte en-stijl verbonden, met vele vertakkingen de economie aangaande.
  Laat ik het afsluiten, ik vermoed dat onze geloven in dezen nogal uiteenlopen. Ongetwijfeld zal ook de huizenmarkt een (gebruikelijke) correctie niet ontlopen, om daarna weer opwaarts te koersen, met of zonder renteaftrek. De limiet is onbekend, en zal dat ook blijven. De vraag is en blijft of we koersen naar de prijzen van St. Paul de Vence, of die van Oude Pekela. Dat hangt nauw samen met de economische groei en bevolkinsontwikkeling, maar nog meer met scheten die elders en buiten onze invloedssfeer worden gelaten.
  In grote lijn ben ik het wel met u eens, want we leven vooral op lucht, maar daar zijn de huizenprijzen ‘slechts’ één facet van. Als je alle lucht uit de bestedingen gaat halen, dan hoeven we vrijwel geen belasting meer af te dragen, dus kunnen met weinig genoegen nemen. Dat laatste is tevens een van onze grootste problemen ;) .

 64. B. Buiten zegt:

  @ 61 P. de Heer
  Op de meeste punten ben ik het met u eens.
  Bijvoorbeeld in Duitsland kan men vlak over de grens een huis kopen dat de helft kost van een vergelijkbaar huis in Nederland. In mijn reactie @47 geef ik als één van redenen de zeer hoge grondprijzen in Nederland. In een Netwerk uitzending van 24 augustus 2009 wordt een tipje van de sluier opgelicht, namelijk grondspeculatie.
  Een andere reden voor de lagere huisprijzen in Duitsland is dat de belastingbetaler niet echt meebetaalt aan de kapitaalsvorming van anderen. Vreemd genoeg is onder bepaalde voorwaarden, voor in de Duitsland wonende Nederlanders, die in Nederland werken de hypotheek rente deels wel aftrekbaar. Ik weet niet of de Nederlandse belastingbetaler hiervoor opdraait.
  Ook zijn de banken in Duitsland veel voorzichtiger met het verstrekken van hypotheken. Men moet o.a. beschikken over eigen kapitaal. In Nederland is het gedrag van de banken asociaal. Men gaf gemakkelijk hoge hypotheken en tegelijkertijd verkocht men hoge verzekeringen voor overlijdensrisico, WW, WAO etc. Dus kassa voor de banken en als het misgaat draait de klant er voor op.

  Als ik de cijfers van het Kadaster en het CBS en bekijk zit er in het huisprijs in Nederland lucht. De verkoop prijs van huizen is van 1995 tot 2010 met 173% gestegen terwijl de bouwkosten met ongeveer 67% zijn gestegen. De loonstijging in de Cao’s ligt in deze periode in dezelfde orde van grootte als het laatst genoemde getal, terwijl de inflatie zeker niet hoger geweest zal zijn. Waarschijnlijk zullen de cijfers wel beïnvloed zijn door de tweeverdieners. Een kleine voetnoot: In de periode van 1988 tot 2010 was de waardestijging zelfs meer dan 300%

  Dat de huiseigenaren in deze periodes de waarde hun bezit ver boven de loonstijging zagen stijgen, kwam niet alleen door een krappe woningmarkt, maar ook omdat in Nederland de belastingbetaler dit deels heeft betaald. Lenen was makkelijk en de rente werd voor ongeveer 30 á 40% door de andere belastingbetalers betaald.

  Als er een stukje van de HRA bij de hoogste belastingschijf verdwijnt, komt de zaak in een beter evenwicht. Zeker onder de huidige omstandigheden.

  Maar de huiseigenaar zal aanvoeren dat hij WOZ (0,12%), verzekering(0,05%), waterschapslasten (0,025%) en onderhoud van het huis (1% á 2%) moet betalen. Deze percentages gelden overigens voor mijn huis. Dit betekent dat ik in 15 jaar zo’n 30% á 40% aan kosten gemaakt heb. Dat staat in geen verhouding tot de genoemde 173%. Bovendien zijn de kosten in werkelijkheid lager, omdat ik met een goedkoper huis begon. (Hopelijk heb ik geen rekenfouten gemaakt, want ik verbaasde mij over de getallen.)

  @ 55 Mijnheer Pekelharing u wenst voor uzelf een groot stuk grond. Waarschijnlijk bent u vrij recentelijk naar dat grote stuk land verhuisd of droomt u van verhuizen. Maar pas op, want in mijn omgeving willen een aantal mensen juist van een groot perceel naar een kleiner perceel verhuizen en zelfs naar een penthouse. Wij wonen al langere tijd op dat grote perceel en grote tuinen geven veel plezier maar ook veel werk. Ik blijf nog maar even zitten, want ik heb bijen en daar is ruimte voor nodig en mijn kinderen helpen mij met de tuin.
  Ik verheug mij al op uw commentaar. Maar wel graag onderbouwt met controleerbare cijfers uit officiële bronnen. Zoals CBS, Kadaster, gemeentelijke cijfers, verzekeringscijfers, etc.

 65. Alphonse Scaf zegt:

  De verbeelding aan de macht?

  Hoe zou de huisvesting voor de bevolking als geheel eruit kunnen zien als ze niet werd overgelaten aan het werk van de markt? Zou dat huisvesten dan meer inhouden dan het min of meer netjes opgeborgen zijn voor iedereen? Wonen betekent dat ook niet leven, beschikken over ruimte waarbinnen je alle gewenste activiteiten kunt ontplooien? En in relatie staan met je medemensen, je ongestoord kunnen terugtrekken zonder je van anderen te isoleren? Kan dat via een een systeem dat de maatschappelijke atomisering nastreeft en klassentegenstellingen aanscherpt? Een systeem waarbij geprofiteerd wordt van het kweken van schaarste, het kapitalistische stelsel dus?

  De meeste politieke partijen hebben bezitsvorming hoog in het vaandel staan. Actief de randvoorwaarden hiervoor scheppen kunnen ze bij uitstek op het gebied van de ruimtelijke ordening, waaronder de huisvesting, door het scheppen van een hierop afgestemde infrastructuur via planvorming neergelegd in bestemmingsplannen. Een ander middel is financiering en subsidie verstrekking. De hypotheekrenteaftrek is er een onderdeel van. Van deze weg tot bezitsvorming wordt niet afgeweken. Van links tot rechts wordt dit model omarmd, kennelijk omdat het hèt middel is om te heersen en te beheersen. Intussen blijven we wel zitten met de idee dat wonen een luxe is, voor weinigen weggelegd. Een schaars goed.

  Een van de vele uitwassen die aan ons kapitalistisch systeem kleven met de zegen van de overheid is de urbanisatie van het platteland en de vernietiging van de natuur met aan de andere kant de keerzijde van deze medaille, een gettovorming in de steden met bijbehorende uitwassen. En zie, surveillance alom. Privé, ten behoeve van de bescherming van het eigen bezit, collectief om de uitwassen onder controle te houden. Beide lucratief voor het kapitaal en de staat.
  Op deze aldus ontstane werkelijkheid wordt voort geborduurd en zo worden van lieverlee de politieke contouren van het nieuwe/oude Nederland zichtbaar. CDA, VVD en PVV, alle drie zijn ze mordicus tegen een vermindering of afschaffing van de ‘hra’. Er is weinig visie voor nodig de verborgen agenda van deze drie volkspartijen te onderkennen. Ze wordt of zal worden uitgevoerd onder de noemer die de PVV van Wilders expliciet uitspreekt, ‘terug naar een fatsoenlijk Nederland’. Lees “PVV Visie”.
  Een Nederland met veel rechten en weinig plichten voor een kleine minderheid. En voor de rest van de bevolking geldt vanzelfsprekend het omgekeerde. Zo was het toch, vroeger, in dat blanke en schone Nederland en zo zal het weer helemaal worden met deze partijen aan de macht. Iedereen weer op de plek waar hij of zij thuishoort. Fatsoenlijk opgeborgen naar rang en stand. Was het ooit anders?

  Schuld of schuldig?

  Lang geleden heeft me eens een zakenman haarfijn uitgelegd dat je slechts door je in de schuld te steken je jezelf van een succesvolle carrière kunt verzekeren, financieel gezien een succesvolle carriére uiteraard. Je bent veel te fatsoenlijk, voegde hij er nog aan toe. Ik moest eraan terugdenken toen ik dat ontroerende verhaaltje hier ergens las over die schoenlappers.
  We hebben het steeds over ondernemerslust en-durf, maar feitelijk gaat het over het maken van schuld of niet en ook een hypotheek aangaan is het maken van schuld. Verder het spelletje weten te spelen, je te verkopen tegen een hoge marktwaarde. Je kunt rechtstreeks aan politiek gaan doen, lobbywerk laten verrichten, netwerken. Dan kom je ver, met een dikke geldbuidel als beloning. Zijn de makers van schuld niet de ware schuldigen, zij die anderen steeds schuld aanpraten? Wat heet fatsoenlijk, sociaal?

  De praktijk.

  Een voorbeeld dan maar. Een architect, voor de WOII, hier ter plaatse. Medeoprichter van de RK Staatspartij, intensieve contacten met de clerus. Wist er politiek door te drukken dat er structureel gezien op een volkomen dwaze plek een brug gebouwd werd. Wel met enorme voordelen voor het bouwwereldje. Bijkomend voordeel, de plek waar het plebs gehuisvest was, werd afgesneden van de lucratieve binnenstad. U begrijpt wat met de prijzen van het onroerend goed in die binnenstad is gebeurd? Ja, zo worden ‘Tatsachen’ geschapen, die lang en profitabel door- en nawerken. En uiteraard heeft ook deze architect stad en land verrijkt met ‘prachtige’ landhuizen en herenhuizen, kerken en kloosters. In mijn ogen meestal wanstaltig, met nadruk wanstaltig in relatie met de omgeving waarin ze gesitueerd zijn. Maar wie ben ik? Over beroepsethiek laat ik me verder niet uit.

  De moraal.

  En welke lering wordt uit een dergelijke geschiedenis getrokken? Geen enkele. Onder dezelfde voortekenen en condities als bij die brug wordt in dezelfde plaats, Maastricht, nu een autoweg middels een miljarden verslindend project in een tunnel omgetoverd.
  Het zijn dit soort activiteiten die perfect aansluiten bij de (verborgen) agenda van de bovengenoemd trits partijen. Dat in de ruimte ontwikkelde proces moet voor hen blijven voortduren, met bijna een in steen en asfalt gehouwen en geperste samenleving als resultaat: armzalige hoog- en laagbouw aan de ene kant, aan de andere kant de protsige optrekjes, waar we verdomme allemaal aan mee betalen. Dankzij de kunst van het schuld maken dus, en de samenleving opzadelen met de lasten. Je moet maar durven, en dan ook nog een grote mond? En bang, heel erg bang. Dankzij het isolement? Om over die begeerde of verworven wooncultuur maar te zwijgen. De macht blijft ondertussen waar hij thuishoort.
  Stem CDA of VVD of PVV, het maakt niet uit als u bedrogen wilt worden. Of behoort u ook tot de happy few?

 66. D.B.Bezemer zegt:

  Ik begrijp niet hoe lastenverzwaring voor de burger door politici en media (NRC incluis) aan ons verkocht kunnen worden als “noodzakelijke bezuinigingen”.
  Waar zijn de plannen voor echte bezuinigingen op de ministeries? Minder ambtenaren, efficiënter werken? Bezuinigingen op de salarissen van ambtenaren, bestuurders en ministers! Welke partij zet dat in haar verkiezingsprogramma?

 67. Michel Tonen zegt:

  Wat nu voor eens en altijd duidelijk maakt is het systeem waarop de hele wereld draait, de vervangingsprijs.

  Juist door het hanteren van de vvp krijg je een boekhoudtechnisch reserve, welke al virtueel is
  Schrap dan elke vorm van afschrijving fiscaal en je creeert ruimte.

  Hierop is het hele boekhoudsysteem gebasseerd en dan dient u zich eens af te vragen of nou niet dat aangepakt moet worden.
  De consument heeft niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld zijn auto af te schrijven op de vervangingsprijs, welke wel wordt doorgevoerd door het bedrijfsleven.De verwachte vvp is al verdisconteerd in de uiteindelijke productiekosten en zijn al afgewenteld op de consument.Daarnaast mag het ook nog eens fiscaal de post afschrijvingen opvoeren en ten laste laten gaan van de brutowinst
  Hieruit blijkt dat men een stuk reserve opvoert die nog gerealiseerd dient te worden.Door massaproductie kon men dit zgn fiscaal verantwoorden terwijl het antwoord had moeten zijn demassaficatie.

  Blijf onderscheid maken tussen reeel geld en virtueel geld en de beloning of ze nu als virtueel aabgemerkt dient te worden dan wel als reeel.
  Zolang het huidige syteem gehanteerd blijft zitten we ons zelf voor de gek te houden.

  Het betekent dus dat de verzekeringspremies omlaag kunnen,de ozb, enz.Het geeft de consument ook meer vrijheid om naar eigen believen zijn geld uit te geven zonder dat hij zijn schuld afwenteld op de gemeenschap.

  Schaf de hypotheekaftrek,afschrijving op kapitaalgoederen af .Het is virtueel geld wat u niet voelt in uw beurs en wat u ook nooit zult ontvangen.Datzelfde geldt ook voor het zgn geld wat men in de bailout van de banken gestopt heeft, op papier is er een schuld gemaakt maar de werkelijke bezittingen worden niet vermeld.De zgn intellectual protective rights hoe wilt u dat dan gaan waarderen.

  Er is een oplossing en dat is de schuldenberg kwijtschelden en de boeken sluiten.Een nieuwe economie gaan ontwikkelen die niet gestoeld is op activa en passiva,maar op basis van wat reeel nodig is, waarbij een vorm van bartering naar voren komt en islamitisch bankieren.

 68. J. Modaal zegt:

  Beperken zal zeker moeten, maar wel heel gericht. Hierbij moeten we uitgaan van het gegeven dat 90% van de aftrek naar de 10% hoogste inkomens van Nederland gaat. Er kan dus 90% worden gewonnen door maar 10% van de bevolking direct in hun portemonnee te raken, bijvoorbeeld door alle huizen boven de ca. 1.000.000 niet meer te subsidiëren. En dan hebben we het dus over de toplaag van 10% die veel geld heeft en die het makkelijk kunnen hebben. Kat in het bakkie.

 69. Alphonse Scaf zegt:

  67 Michel Tonen – En of we schuldig zijn. Ons leven is er van doortrokken. Zo worden we geboren en opgevoed, zo sterven we. We hebben schuld, dankzij Adam en Eva, en dat wordt ons voortdurend ingepeperd. We worden er zelfs toe aangezet schuld aan te gaan, materieel, en bij wie staan we dan in het krijt, in de schuld? Waarvan worden we dan afhankelijk, wij in het klein met bijvoorbeeld een hypotheek, en hele gemeenschappen, landen, in het groot omdat ze praktisch niet anders kunnen.
  Hoe komt dat toch, dat we ons schuld, ideëel of materieel, zo makkelijk laten aanpraten? Dat valt toch niet slechts terug te voeren op dat Venetiaans boekhouden. Houden we ons niet eerder voor de gek of worden we voor de gek gehouden met een beloning in het vooruitzicht?
  U hebt beslist gelijk als u stelt dat, in het piramidespel dat verwerving van onroerend goed in wezen ook is, de lasten worden afgeschoven op de ‘schuldige’ bevolking ondermeer via de fiscus. De werkelijke veroorzakers gaan vrij uit, evenals de profiteurs in het groot. Onder de profiteurs: staten, bedrijven, individuen. Zij innen de werkelijke beloningen en creëren met het verworven onroerend goed weer nieuwe behoeften en steken mensen of samenlevingen verder in de schuld. De cirkel is weer rond. En het spel begint opnieuw. Steeds groter, steeds meer.

  Ter herinnering even. In de voormalige Sovjet Unie was het verzekeren van goederen een onbestaande zaak. Een van de oorzaken tot het ineenstorten van dit imperium? Niet goed genoeg de wetten van het christelijke bankieren (ons kapitalisme) in acht genomen? Rente, winst, schuld…

  Wat zijn we toch goedgelovig, ja wij zijn schuldig. Verlossen we onszelf of blijven we wachten op de grote verlosser, die hoe dan ook steeds weer een rattenvanger blijkt te zijn?

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.