Hogere belasting schaadt herstel economie

Wij kiezen ervoor om de belastingen niet te verhogen. Dat schrijven Sylvester Eijffinger en Raymond Gradus (resp. bestuurslid en directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA) vanmiddag in NRC Handelsblad.

“Belastingverhoging gaat ten koste van economische groei en werkgelegenheid in ons land, ook van lager opgeleiden doordat specialisatie door een hoge belasting op arbeid wordt ontmoedigd. Bovendien gaat, als de totale financiële opgave op die manier wordt weggewerkt, een doorsneegezin een kleine tienduizend euro meer betalen. Wanneer tot aan Jan Modaal huishoudens worden ontzien, blijven er geen hoge inkomens meer over.”

Herziening van het belastingstelsel moet volgens de auteurs gericht zijn op het versterken van het productievermogen en op vereenvoudiging en begrijpelijkheid. “Vandaar ons pleidooi voor een sociale vlaktaks. Geen hogere, maar eenvoudiger belastingen.”


Dit bericht heeft 13 reacties op “Hogere belasting schaadt herstel economie”

 1. nico schouten zegt:

  Een zeer eenzijdige kijk op economische processen. Zweden laat zien dat een hogere belastingdruk welvaart niet in de weg staat. En dat was vroeger ook zo in Nederland. Een hogere belasting is immers ook een prikkel om meer te investeren in jezelf om zo meer over te houden. En voor bedrijven om nieuwe produktietechnieken te ontwikkelen. Het alternatief van bezuinigingen leidt ook tot een hogere lastendruk, maar dan vooral voor lagere en midden-inkomens, of zij raken verstoken van belangrijke vormen van dienstverlening, waaronder de zorg. En het brengt meer werkloosheid met zich mee wat doorwerkt in premies en belastinginkomsten.

 2. Antje Hage zegt:

  Het is onvermijdelijk dat er extra belastinginkomsten zullen moeten komen. De crisisbestrijding waardoor iedereen nu nog uit de wind blijft en profijt heeft zal toch ook een keer betaald moeten worden. En niet over 10 of 30 jaar. Excuses voor uistel houden een keer op.

 3. Marius van Huygen zegt:

  Het zijn vooral de ‘neoliberale’ economen van het CDA die deze crises ideologisch hebben veroorzaakt.
  Markt, markt en nog eens markt is hun credo!
  In dit licht moet hun wens om lagere belastingen ook worden gezien. Deze lagere belastingen moeten vooral de rijken ten goede komen. De kleine man mag dan het falen van de ‘marktwerkende’ economie in de vorm van werkloosheid betalen!
  Het neoliberalisme zoals verkondigt door het CDA vormt het grootste gevaar voor het herstel van de economie. Discussie over het verlagen van de belastingen is een typische CDA truc om het niet over de oorzaken van deze economische crises te hoeven hebben!

 4. Frits Bolkys zegt:

  Bovenstaande schrijvers hebben helemaal gelijk.

  Het is overigens opmerkelijk dat óók het NRC (net als andere media) maar een platform voor de praatjes van het cda blijft openstellen. Zonder ook maar een kritische noot te kraken.

  Elke journalist weet of behoort té weten hoe dergelijke crisisen worden veroorzaakt. Hoe is destijds de FED tot stand gekomen in Amerika (een particuliere centrale bank)? Wie waren verantwoordelijk voor het opheffen van de goudstandaard? Wie veroorzaakte de crisis van 1939? etc. etc.

  Precies, de voormannen van de grote banken en industrieen (oorlogsindustrie met name)Maar ja, dat mag niet gezegd worden..!!

  Nee, de simpele burger moet maar voorgehouden worden dat de huidige machthebbers (en dat is niet de politiek) het zo goed met ons voorhebben. Ondertussen blijven ze hun zakken maar vullen en de boel naar knoppen helpen.

  Serieuze economische hervormingen die aan alle burgers toekomt, daar zijn deze heren (helaas, geen dames voor zover mij bekend) niet van gediend.

  Het cda is een smerige, achterbakse en leugenachtige club individuen bij elkaar waar wij meer van te vrezen hebben als samenleving dan van de PVV van Wilders. Dat bewijst dat zogenaamde ‘opiniestuk’ maar weer.

 5. e.starink zegt:

  1. Zo lang Eijffinger cs niet het tarief van die vlaktaks vermelden blazen ze lucht in een zak met daarin een gat.
  2. De zin: “Bovendien gaat, als de totale financiële opgave op die manier wordt weggewerkt, een doorsneegezin een kleine tienduizend euro meer betalen” is uiterst tendentieus. De oplossing zal worden gevonden in en combinatie van besparingen op overheidsuitgaven en belastingverhoging. Dat weten Eijffinger cs net zo goed als ieder normaal denkend mens.

 6. eva smits zegt:

  Vlaktax was in de vorige eeuw toch een idee van D66?

  Het loonbelastinghandboek van de belastingdienst telt nu 324 pagina’s. Vol met uitzonderingen en bijzonderheden. Dit nog exclusief bijzondere lasten en hypotheekaftrek. Het CDA doet stoer en gaat d.m.v. vlaktax dit reduceren tot 1 A4tj.

  Dat geleuve gij toch nie!!

  Vereenvoudiging is broodnodig, maar vlaktax ala CDA gaat dit echt niet oplossen.

  Vlaktax is gunstig voor salarissen van boven de ongeveer 60k afhankelijk van het %. Om het allemaal weer gelijk te trekken zullen de uitzonderingen en bijzonderheden gehandhaaft blijven. Nieuwe CDA wijn in oude zakken. Cda…macht corrumpeeert en hypnotiseert, dat blijkt maar weer.

  Dat hadden ze decennia kunnen laten zien, maar hebben ze laten liggen, de evangelische missie is belangrijker dan een land regeren.

 7. Jitso Keizer zegt:

  Miljonairs en bovenmodaal hebben veel aan CDA en VVD omdat zij van die partijen minder belasting hoeven te betalen dan strookt met eerlijk delen van de welvaart, met “sterkste schouders dragen zwaarste lasten” en met de portemonnee van de naaste ook een beetje liefhebben. Met bedriegelijke praatjes trekken zij bovendien veel stemmen van lieden die zichzelf duperen. Het pensioenfondsensysteem moge dienen als voorbeeld: Een vakbondsbestuurder die meer dan modaal aan salaris ontvangt kan zijn totale inkomen gedurende zijn leven via zo’n fonds opschroeven omdat het de welgestelden op kosten van de Schatkist begunstigt. Was er alleen maar gelijkelijk verdelende AOW dan zou de minimumloner honderden euros meer en de rijke duizenden euros minder krijgen.
  CDA en Wouter Bos zijn verantwoordelijk voor het spekken van bankdirecteuren met de VVD als lachende toekijker. Immers zijn er in kennisland voldoende bekwame mensen die bijvoorbeeld een staatssysteembank willen leiden voor een ton of minder.
  Een goed nieuw kabinet zal veel geld weghalen bij de superrijken omdat dit te baseren is op het sociale karakter van de mens: Je hoort niet middels veel geld baas te spelen over anderen en je moet van dezelfde tafel kunnen eten. CDA-ers gaan uiteraard naar de hel omdat zij zich niet voorbereiden op het samen aanzitten aan de hemelse dis.
  Economische groei met meer werkgelegenheid is ongewenst als dat milieuvervuilend of anderszins kwaadaardig is. Een goed kabinet zal daarentegen zorgen voor herverdeling van de betere banen, zodat over de hele linie de koopkracht genoeg vooruit gaat om het noodzakelijke voor levensonderhoud te verwerven. Inbegrepen een eigen huis, want art 1 der Verklaring van de rechten van de mens bevat ook materiele componenten. Het is ongehoord brutaal om lieden als Zalm driekwart miljoen te geven zodat hij geld overhoudt om arme mensen te “helpen” aan een huurhuis. Tegen hoge huur; de “kloof” vergrotend! Het is zeer brutaal om de kliek van ambtenaren alsmaar te begunstigen met vast loon, te vrijwaren van ontslag en andere mensen niet gelijkwaardige behandeling door de staat te geven. Kortom weg met de ambtenaren en ieder een dag per week of een maand per jaar voor de gemeenschap werken tegen betaling.
  Twintig werkgroepen van ambtenaren zijn niet in staat om zulke hervormingen te bedenken, laat staan door te voeren. Daarom moeten er referenda komen over hoofdzaken. Die zullen nivellerend effect hebben omdat de meerderheid van het volk beneden-modaal inkomen heeft. Tegelijk dient Beatrix Amsberg de laan uitgestuurd te worden aangezien zij de wet niet handhaaft zoals een staatshoofd behoort te doen: i.e. dat art 1 en idem art 3 van de Grondwet, welk iedere burger toegang geeft tot overheidsfunkties, die niet reserveert voor leden van politieke partijen.
  Op 9 juni zouden we tevens voorkeur kenbaar kunnen maken voor een nieuw staatshoofd, die verantwoordelijkheid draagt en de capaciteiten bezit om Nederland te hervormen. Het kan ook een college van personen zijn.

 8. w. combrink zegt:

  Overheidsbezuinigingen bij landelijke, proviciale en plaatselijke overheden zijn veel schadelijker voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling dan welk belastingbeleid ook. Het CDA koerst recht af op een herhaling van het debacle van Agt-Wiegel in 1981. Na een rampzalige stijging van de werkloosheid volgde een blijvend lage belastingopbrengst bij hoge sociale lasten. Kortom record-tekorten. De keuze voor de EU-landen gaat tussen hoge tekorten bij een hoog niveau van overheidsuitgaven of nog hogere tekorten bij lage overheidsuitgaven. Dat is de prijs van de credietcrisis. Die hoort bij de particuliere ondernemingen en de rijke burgers te komen. Alleen een krachtige overheid kan de economische problemen aan. Doorgaan met neo-liberaal economisch beleid gaat ons heel veel problemen bezorgen. Behoud van een maximale werkgelegenheid is de sleutel tot behoud van welzijn en welvaart. Pogingen de waarde van het geld te behouden, leiden net als in de jaren ’30 tot economisch verval en achteruitgang. De 3% norm voor overheidstekorten is door de kredietcrisis volkomen achterhaald.

 9. W. Combrink zegt:

  Overheidsbezuinigingen bij landelijke, proviciale en plaatselijke overheden zijn veel schadelijker voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling dan welk belastingbeleid ook. Het CDA koerst recht af op een herhaling van het debacle van Agt-Wiegel in 1981. Na een rampzalige stijging van de werkloosheid volgde een blijvend lage belastingopbrengst bij hoge sociale lasten. Kortom record-tekorten. De keuze voor de EU-landen gaat tussen hoge tekorten bij een hoog niveau van overheidsuitgaven of nog hogere tekorten bij lage overheidsuitgaven. Dat is de prijs van de credietcrisis. Die hoort bij de particuliere ondernemingen en de rijke burgers te komen. Alleen een krachtige overheid kan de economische problemen aan. Doorgaan met neo-liberaal economisch beleid gaat ons heel veel problemen bezorgen. Behoud van een maximale werkgelegenheid is de sleutel tot behoud van welzijn en welvaart. Pogingen de waarde van het geld te behouden, leiden net als in de jaren ’30 tot economisch verval en achteruitgang. De 3% norm voor overheidstekorten is door de credietcrisis volkomen achterhaald.

 10. Ezra Berkhout zegt:

  Ik was al enige tijd ernstig bezorgd over de effecten en de grootte van de braindrain op de Nederlandse economie. Gelukkig konden Gradus en Eijffinger mij gisteravond geruststellen met het bovenstaande artikel. Slechts 10 studenten hebben Nederland verlaten na hun studie! Ik behoor dus tot een zeer klein gezelschap, en ken bovendien die andere 9 ook nog eens!

  Dat in het stuk slechts halve statistische, en dus waardeloze, gegevens worden gegeven is enigszins beschamend voor de auteurs. Dat daarna ook een redacteur niet opmerkt dat zulke elementaire informatie ontbreekt is des te schijnender.

 11. M Geerts zegt:

  Een wetenschappelijk instituut dat is verbonden aan een partij waarvan de leden geloven dat er zo’n 2000 jaar geleden iemand over water kon lopen (zonder dat er ijs op lag), kun je dat serieus nemen?

 12. J. van Zutphen zegt:

  In het walhalla van de lage belastingen, de V.S. waren er 2 presidenten van de ‘tax is evil’ partij, die huns ondanks toch de belasting gingen invoeren en verhogen. De laatste van de twee, papa Bush, werd wereldberoemd met de uitspraak: ‘read my lips, no more taxes’. En dat terwijl de tekorten alleen maar opliepen. Vanzelfsprekend moest hij later zijn inslikken. Maar ook Reaganvoerde een niet gewilde belasting in. Kleine Bush deed weer aan belasting verlaging en prompt loopt het financieringstekort huizen hoog op en een crisis op de koop toe.
  Als geen belasting verhoging zelfs in het Walhalla van de ‘low tax’ al niet werkt , wat zal dan de prof nog beweren dat het hier wel kan?

  Belasting verhoging gaat niet te nkoste van de groei, want de overheid investeert in de noodzakelijke randvoorwaarden voor de groei.
  Afgezien daarvan. in vele landen ziet men juist dat herstel van de economie helemaal niet leidt tot verbetering van de werkgelegenheid. Dus als men werkgelegenheid wil verbeteren is men juist afhankelijk van de investeringen van de overheid in arbeids intensieve banen. Dat pleit juist voor hogere belastingen. Als robotisering zich ook nog doorzet komt er helemaal geen werkgelegenheid meer in de private sector bij gewoon economisch herstel. Dat pleit juist te meer voor hogere belastingen om overheids investeringen te ondersteunen.

 13. Johan Ouendag zegt:

  Waarom moet alles simpel? De huidige belastingaangifte voor particulieren is niet ingewikkelder dan een vakantiereis boeken en de bijbehorende verzekering. Is de wereld dan simpeler geworden? Er zijn allerlei rechtvaardige goed doordachte regels in de huidige belasting. Net als bij sex: “It’s great, but it ain’t easy”. Dus… een roze enveloppe voortaan.

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.