Archief voor: juli 2009


Jaap de Hoop Scheffer, goed maar niet groots?

Jaap de Hoop Scheffer, die gisteravond aftrad, zal niet als een grote secretaris-generaal van de NAVO de geschiedenis ingaan, maar wel als een goede. Dat schrijft Julian Lindley-French, bijzonder hoogleraar Strategische Studies aan de Universiteit van Leiden, vandaag in NRC Handelsblad.

De Hoop Scheffer heeft volgens hem de NAVO ,,door de onmiskenbaar grootste crisis uit haar bestaan geloodst” en ,,politieke moed” getoond, maar zwak was zijn onvermogen om de NAVO aan de Amerikanen te verkopen. ,,Hij moest het al niet van zijn visie hebben en toen liet hij zich ook nog eens ontvallen dat de NAVO niet de politieagent van de wereld was, net op het moment dat de Amerikanen steun zochten in hun mondiale strijd tegen het terrorisme,” aldus Lindley-French.

Het commentaar van NRC besluit vandaag dat, hoewel hij uiteindelijk vooral een functionaris is, ,,iets minder koudwatervrees voor openlijke politiek zijn ambtsperiode wel meer cachet zou hebben gegeven.”

Hoe beoordeelt u het NAVO-leiderschap van Jaap de Hoop Scheffer?

Kunnen Yahoo en Microsoft vuist maken tegen Google?

Softwaremaker Microsoft en internetbedrijf Yahoo gaan hun krachten bundelen in hun concurrentiestrijd tegen de dominante zoekmachine van Google. De twee bedrijven willen de komende 10 jaar hun advertentieinkomsten en zoektechnieken delen.

De nummer drie en twee van de Amerikaanse internetbedrijven hebben samen een marktaandeel van ongeveer 30 procent. Google is in de VS marktleider met 65 procent. In Nederland is Google verhoudingsgewijs nog groter: hier zoekt 95 procent van de internetters met Google, 1 procent met MSN en nog minder met Yahoo.

Yahoo gaat zijn zoekmachine baseren op Microsoft-technologie (de nieuwe zoekmachine Bing.com). Microsoft laat zijn advertenties voortaan door Yahoo afhandelen en betaalt de eerste vijf jaar 88 procent van de opbrengsten.

Wat vindt u: is het een goede stap van Yahoo en Microsoft om hun krachten te bundelen in de strijd tegen Google? Kunnen de twee bedrijven nu écht een concurrent voor de zoekmachine van Google gaan vormen? En: gaat u straks meer gebruikmaken van Bing? Heeft u überhaupt behoefte aan een alternatief voor de zoekmachine van Google?

Verkeek PvdA zich op invloed ChristenUnie op abortuswet?

Met de toetreding van de ChristenUnie tot het kabinet-Balkenende IV rees de twijfel over de onaantastbaarheid van de abortuswetgeving. Kort na de installatie van het kabinet in 2007 stelde staatssecretaris Jet Bussemaker in een interview Elsbeth Etty gerust dat ,,de bewindspersonen de opdracht meegekregen hebben de vrijzinnige moraal te verdedigen als het gaat om het homohuwelijk, abortus en euthanasie”.

Vandaag schrijft Etty in NRC Handelsblad dat ,,de uitleg dat de abortuspil alleen in klinieken en ziekenhuizen met een vergunning verstrekt mag worden, meer is dan een symbolische tegemoetkoming aan het gejengel van de ChristenUnie”. Zo werd gisteren bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het OM verzoekt aangifte te doen tegen Women on Waves.

Women on Waves, die over een zeewaardige  ‘abortusboot’ beschikt en wereldwijd opkomt voor het recht op abortus, signaleert een kentering in het Nederlandse beleid sinds Balkenende IV aantrad. Het partijstandpunt van de ChristenUnie is uiteraard niet in het regeerakkoord van het kabinet overgenomen, maar dat met name de PvdA de ChristenUnie enigszins moest tegemoetkomen, was een politieke realiteit, aldus het commentaar van NRC vandaag.

Wat vindt u? Heeft de PvdA zich verkeken op de machtspositie van de ChristenUnie als het gaat om abortuswetgeving?

Gaan we de post werkelijk missen?

Cartica.pngDie blauwe enveloppen, ja die kunnen we wel missen. Maar de toekomst oogt knap ongezellig zonder wekelijks tijdschrift op de mat, de verrassende ansichtkaart of geboortekaartje. Toch komt die werkelijkheid steeds dichterbij nu postbedrijf TNT vandaag heeft aangekondigd dat het nog meer moet bezuinigen dan verwacht.

Aan de andere kant, misschien trekt de markt voor postpakketjes juist weer aan, nu meer en meer mensen vertrouwen op het doen van inkopen via internet.

De directeur van TNT zelf denkt dat het over tien jaar gedaan is met de postbode. Hij vergelijkt de dagelijkse post met steenkool: daar is ook nog voldoende van op aarde, ,,maar we hebben allang betere alternatieven.”


Wat denkt u? Is de post over tien jaar bijgezet in de grafkelder van trekschuit en kolenkit? Zou u rouwig zijn als de post verdwijnt, of is uw correspondentie al lang volledig gedigitaliseerd? Wat betekent papieren post voor u? Wat is de mooiste brief die u ooit hebt mogen ontvangen per post?

Moeten we de melkveehouders helpen? Zo ja: hoe?

Nog even en Nederland is koevrij, waarschuwt melkveehouder Harmen Treur in NRC Handelsblad. De melkveehouders zijn namelijk in nood. Bij de Albert Heijn kost een literpak melk 68 eurocent en de Nederlandse boeren krijgen daar nog maar 21 cent van. Dat komt door de liberalisering: de melkprijs wordt tegenwoordig bepaald door vraag en aanbod op de wereldmarkt en deze wereldmarktprijs is een ramp voor de melkveehouders. Een boer kan immers niet bij een lage prijs de lopende band een standje lager zetten, hij moet altijd melken.

De Europese Commissie onderzocht de problemen, maar maakte afgelopen woensdag bekend dat de liberalisering moet doorgaan. Het beetje extra subsidie dat is toegezegd, is echter niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. En een boer wil ook helemaal geen subsidie, een boer wil een eerlijke melkprijs, aldus Treur. Lees verder »

Moeten we griep preventief bestrijden of op ons af laten komen?

Het is niet meer de vraag of de Mexicaanse grieppandemie in West-Europa uitbreekt, maar wanneer en in welke mate. Momenteel heerst het virus op het zuidelijk halfrond, waar het winter en volop grieptijd is. Dit najaar zijn wij waarschijnlijk aan de beurt. Lees verder »

Verhagens mensenrechtenpolitiek: selectieve verontwaardiging?

,,Verhagen verdient steun voor zijn streven, maar ook kritiek op momenten dat zijn beleid laf, inconsequent of contraproductief is.” Joost Lagendijk, jarenlang lid van het Europees Parlement namens GroenLinks en sinds 1 juli senior adviser bij het Istanbul Policy Center in Turkije, plaatst vandaag in NRC Handelsblad kanttekeningen bij de op mensenrechten gerichte buitenlandpolitiek van CDA-minister Maxime Verhagen.

Zo laakt hij de ,,selectieve verontwaardiging” als het gaat om de behandeling van ‘groten’ (China, Rusland) enerzijds en ‘kleintjes’ anderzijds. Hij erkent dat dit onvermijdelijk is, maar draagt aan dat de inconsequentie gecompenseerd kan worden door kleine landen af en toe te belonen. Bijvoorbeeld Servië, waar de winst van democraten op nationalisten in de verkiezingen niet kon rekenen op een minder starre houding van Verhagen als het gaat om toetreding tot de EU.

Lagendijk: ,,Het verzet binnen de EU tegen de Nederlandse ‘Alleingang’ maakt duidelijk dat men elders in Europa wel beseft dat belonen en stimuleren vaak effectiever is dan straffen en isoleren.”

Hoe beoordeelt u het mensenrechtenbeleid van Verhagen?

Kent u gevallen van discriminatie van Marokkanen?

“Geen Marrokanen”.

Dit verzoek (inclusief tikfout) was onderdeel van de functie-vereisen die werden geformuleerd voor medewerkers voor een aantal to go-winkels van Albert Heijn. Behalve leeftijd en werktijden, werd ook deze eis gesteld aan degenen die op de oproep wilden reageren, zo meldt nrc.next vanmorgen.

Een woordvoerster van de FNV zegt in hetzelfde artikel wel klachten te krijgen over leeftijdsdiscriminatie binnen de wereld van de supermarkten,  ,,maar geen meldingen van discriminatie vanwege etnische afkomst.” Buiten de supermarkten zijn wel de nodige gevallen bekend van discriminatie van Marokkanen.

Kent u persoonlijk gevallen waarbij Marokkanen overduidelijk werden gediscrimineerd? Of werd u zelf het slachtoffer ervan? 

Moeten inkomsten tv-sterren Omroep verder beperkt worden?

Bekende presentatoren van de publieke omroep worden niet getroffen door de beloningscode die beoogt de salarissen in Hilversum te beperken, blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

De Tweede Kamer ging twee weken geleden akkoord met een beloningscode voor presentatoren bij de publieke omroepen. Zij mogen (op enkele uitzonderingen na) niet meer dan de premier verdienen. Tijdens het debat in de Kamer vreesden Kamerleden dat presentatoren de code zouden omzeilen met „constructies”.

Dat blijkt daadwerkelijk het geval. Van zestig onderzochte presentatoren beschikt driekwart over een eigen bv, vof (vennootschap onder firma) of eenmanszaak. Presentatoren in fulltimedienst blijken via hun bedrijfje ook nog apart bij de omroep te declareren. Hierdoor is het niet mogelijk om zicht te krijgen op hun verdiensten, zoals de Tweede Kamer wil.

‘Zelfstandige’ presentatoren, zoals Ivo Niehe (TROS) Paul de Leeuw (VARA), Rik Felderhof (NCRV) en Jeroen Pauw (NPS) beschikken over zakelijke constructies waardoor ze niet gedwongen kunnen worden om onder de Balkenende-norm (181.000 euro) te werken.

Update zaterdag 18 juli, 16.00 uur: Omroep dicht lekken in beloningscode

Denkt u dat de politiek uiteindelijk in staat zal zijn om deze presentatoren aan te pakken? Moeten er wel beperkingen komen voor de verdiensten van grote sterren als Paul de Leeuw? Zo ja, hoe moeten de zakelijke constructies volgens u aangepakt worden?

Alleen reacties die zijn ondertekend met voorletter/voornaam en achernaam komen voor publicatie in aanmerking.

Boodschappen alleen betalen met pin. Goed idee?

Contant geld raakt in winkels in de verdrukking. Zozeer zelfs dat vanaf 2014 in veel supermarkten alleen met een pinkaart kan worden betaald, schrijft nrc.nl-blogger Aertjan Grotenhuis.  De SP-fractie in de Tweede Kamer vindt dat maar niks. Maar minister Bos (Financiën) heeft er geen problemen mee zolang de winkel bij de ingang en bij de kassa duidelijk maakt dat ze geen munten en bankbiljetten accepteert.

De minister ziet de volgende voordelen: er is niets meer te halen voor overvallers, contant geld heen en weer slepen is duur voor de winkelier, de zwartgeldbestrijding wordt makkelijker.

Wat vindt u van deze ontwikkeling?

Alleen reacties die zijn ondertekend met voorletter/voornaam en achernaam komen voor publicatie in aanmerking.