Term ‘war on terror’ afgeschaft. Goed idee?

De term ‘War on terror’ (Oorlog tegen terrorisme) wordt niet langer gebruikt in Washington. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, zei gisteren op weg naar de Afghanistan-top in Den Haag dat de regering van president Barack Obama de zinsnede niet langer bezigt. “En dat spreekt voor zichzelf”, aldus Clinton.

De oorlog tegen het terrorisme was een cruciaal begrip in het beleid van de Republikeinse voorgangers van Obama. De regering van George Bush (2001-2009) rechtvaardigde met deze ‘oorlog’ revolutionaire wendingen waarmee oude rechten van de individuele burgers en het internationaal recht terzijde zijn geschoven. De ‘oorlog’ ontstond na de aanslagen in het noordoosten van de VS in september 2001.

Wat vindt u? Goed idee? Had Bush het echt mis toen hij sprak van een ‘oorlog’? Vreest u dat bestrijding van terreur onder Obama nu ook minder prioriteit krijgt?


Dit bericht heeft 56 reacties op “Term ‘war on terror’ afgeschaft. Goed idee?”

 1. A. Stuijt zegt:

  De VSA zijn immer sterk in het verkondigen van een oorlog:
  - the war on alcohol – ook de VSA heeft nu een eigen maffia
  - the war on drugs – Mexico is nu haast helemaal in handen van de drugsbazen en nog nooit groeit het aantal drugsverslaafden zo snel
  - the war on terror – ontregelt heel de wereld en heeft zeker aanzienlijk bijgedragen aan de huidige wereldcrisis.

  Als de VSA oorlog predikt, beginnen zaken héél erg fout te gaan. Verstandig, om op te houden met prediken. Ook passend bij een niet evangeliserende regering.

 2. Frank Lenssen zegt:

  De term ‘War On Terror’ had er nooit hoeven komen. Het is één van die vele Amerikaanse ‘catch-all phrases’ die in zich betekenisloos zijn, maar in de praktijk misbruikt worden om onzinnige, dan wel onwettige, dan wel onmenselijke maatregelen te rechtvaardigen. Hij was dienstig om bijvoorbeeld de Patriot Act te rechtvaardigen, alsmede Guantánamo Bay, beide schandalen van de eerste orde.

  De ‘War On Terror’, wat heeft die eigenlijk opgeleverd, onder de streep? Twee uitzichtloze oorlogen; talloze onmiddellijk doorzichtige leugens; een forse bijdrage aan het bijna-faillissement van de Amerikaanse boekhouding; en een groot verlies aan aanzien van de Verenigde Staten, wereldwijd. Tel uit je winst.

  Er is een parallel met de ‘War On Drugs’. Die mag gevoeglijk als verloren worden beschouwd, en dat komt onder andere omdat de ingezette middelen disproportioneel waren en zijn. Wie hierover meer wil weten leze bijvoorbeeld het instructieve boek ‘In Alle Staten’ van oud-VS-correspondent Max Westerman.

  Dit type verloren idealistische missies zijn inherent aan het karakter van de Verenigde Staten. Liever leven in een onhaalbaar, en dus in zijn tegendeel verkerend ideaal, dan met een werkelijkheid die geënt is op compromis en verdraagzaamheid. Begrijp me goed: ik betoog niet dat je met terroristen heel vredig samen moet zien te leven, dat kan niet. Maar een strategie welke gericht is op het haalbare is veel effectiever dan een die met gigantische overmacht en financiële ‘overstretch’ tracht om het kwaad (eigenlijk: Het Kwaad) uit te roeien.

  Dus: blij dat de uitdrukking ‘War On Terror’ bij het grof vuil kan. Maar het ware beter geweest als hij nooit gemunt was.

 3. Joop Schouten zegt:

  Ik kan me voorstellen dat er onder Islamieten een onbehagelijk gevoel heerst t.a.v. de VS en haar bondgenoten. Behalve dat veel burgers in islamitische landen slechter geïnformeerd zijn dan in zog. westerse landen, is ook de geschiedenis van grote betekenis. De roofzuchtige wrede invallen van Europese kruisridders in de middeleeuwen hebben tot op de dag van vandaag een grote impact op de kijk op het Westen.
  De VS, ondersteund door hun bondgenoten, hebben de afgelopen 100 jaar min of meer hetzelfde gedaan.
  Misschien kunnen we deze agressieve grens- en handelbeschermende maatregelen ook wel kwalificeren als ‘War for Economic Influence’
  Het is in alle gevallen disproportioneel gebleken en heeft eerder vijandschap opgeleverd dan vriendschap op basis van gelijkwaardigheid.

 4. Annette Reinboud zegt:

  De crux van geweld gebruiken, tegen wat of wie dan ook, zal nooit een oplossing zijn. Het roept alleen maar meer en heftiger reacties op.
  Alcoholisten en andere drugsverslaafden zijn uitsluitend gebaat bij diep inzicht in het waarom van de functie die de resp. geestvernauwende en -verruimende stoffen hen opleveren en het navenante gedrag daarop. Deze medemens in nood verdient hulp voor henzelf en voor de gehele samenleving. Daar is iedereen het over eens.
  Terroristen zijn ook mensen in diepgaande nood en het zou van moed getuigen nu eens een keer echt op een ander niveau de serieuze problematiek die erachter ligt aan te gaan. Nieuwe wegen moeten bewandeld worden voor een nieuwe wereldorde, daar passen nieuwe termen bij. Nu de daden nog.

  Bekijk de film “Dhamma Brothers” eens. Hoopgevend!

 5. Jaap den Haan zegt:

  Er zijn cartoonisten die George Bush missen. Verder is de psychische uitstraling van het begrip terror al wat afgekalfd, en is een complete oorlog niet het beste middel tegen terreur, hoewel enig Amerikaans toezicht op de lange termijn nu misschien, na alles, niet verkeerd is, zoals in Duitsland na de tweede wereldoorlog en na de Marshallhulp.

 6. Irene Bal zegt:

  Vreselijke B-film term. Retoriek van hetzelfde kaliber als de opponent. Maar ja, Bush hè.

 7. Leo Lewin zegt:

  Vroeger werden oorlogen alleen gevoerd tussen (souvereine) naties, tegenwoordig kan ‘iedereen’ een land met zwaar geweld treffen. Het standaardvoorbeeld zijn uiteraard de aanslagen van ’9/11′. Vroeger verdedigde een land zich tegen zijn vijanden in een oorlog en ik zie niet in waarom dat niet nog zo zou zijn, ook als die vijanden bestaan uit groepen als al die mensen die we met elkaar wel aanduiden als Al Quaeda. De confrontatie tussen dit soort groepen en de vrije wereld kan zich overal op aarde afspelen. De term ‘global war on terror’ is mij daarom altijd zeer adequaat voorgekomen, ook omdat daarmee de ernst van de situatie en de vastbeslotenheid waarmee daaraan het hoofd moet worden geboden duidelijk tot uitdrukking komt.

 8. Henk Hiensch zegt:

  De term “War on terror” afschaffen? Prima, maar wat komt er voor in de plaats? “War on Capitalism”, okay daar ben ik voor.
  Laten wij niet vergeten dat de westerling (Europeaan) de schuldige is. Het koloniseren van hele gebiedsdelen in den vreemden heeft hem een gehaat iemand gemaakt, behalve in die gebieden waar hij de hele bevolking praktisch uit gemoord heeft.
  In 1951 vloog ik met zo’n 50 militairen (in het burger) naar Nieuw Guinea. Tijdens een tussenlanding in Pakistan(Karachi) de KLM Connie moest van brandstof voorzien worden, gingen naar het restorant om ook bij te tanken. Toen wij langs de douane kwamen, zei een van hen: Jullie zijn militairen, jullie gaan vechten tegen Indonesia. Er ging zoveel haat uit die man dat ik ervan schrok, maar ik begreep hem wel. Dat zijn van die voorvallen die vergeet je niet meer. Daarom trek je leger terug uit die landen, die mensen moeten het echt zelf opknappen. De zucht naar macht en grondstoffen heeft heel wat terreur veroorzaakt.

 9. Wessel Franken zegt:

  Niet de term ‘war’, maar de term ‘terror’ is problematisch. Dat kun je vertalen met ‘verschrikkingen’ of ‘gewelddadige handelingen’, waar in definities van diverse overheden aan wordt toegevoegd: ‘met als doel beslissingen van de overheid te beïnvloeden’. Ook met die toevoeging valt daar elke oorlog onder, ook die van de VS tegen Irak, ook het ingrijpen van Israel in de Gazastrook en ook elke vrijheidsstrijd. Kortom, het is een veel te breed en daardoor onwerkbaar begrip, dat teveel onvergelijkbare gewelddadige groepen en individuen onder een noemer probeert te brengen. Dus, journalisten en politici, gebruik termen als ‘terrorisme’ en ‘terroristen’ niet, heb het gewoon over ‘aanslagen’ en ‘plegers van aanslagen’.

 10. Hugo Freutel zegt:

  Een goed idee om deze zwart-wit/ goed-fout terminologie afteschaffen.
  Deze term veroorzaakt slechts generalistaties en simplificeert conflicten en politieke (-verzets-) belangen.

 11. e.starink zegt:

  Knapper dan 1. Stuijt en 2. Lenssen het hebben verwoord kan ik het niet.
  Ik voeg er nog aan toe dat het de moeite waard is om na te gaan wat de motieven zijn van terroristen voor het bedrijven van hun terreur. Dat zou wel eens een aantal ongemakkelijke waarheden voor het westen kunnen opleveren. En misschien maakt dat ongemak wel dat wij in het westen de anderen maar tot terroristen bestempelen – want dat houdt dat ongemak tenminste weg. Voor zo lang het duurt….
  Verder: de vraag wie een terrorist is hangt af vanuit wiens standpunt je kijkt naar dingen en gebeurtenissen.

 12. Olav Meijer zegt:

  De “war on terror” is goed beschouwd een onmogelijke term. Tegen terreur kan geen oorlog worden gevoerd, ja zelfs niet tegen terroristen. Wel kunnen deze laatsten bestreden worden.
  Het is een ideologische kreet van de neo-cons waarmee zij hun agressieve voornemen, nl. de allesoverheersende macht worden in de wereld, wilden rechtvaardigen. De zg. “pre-emptive wars” vallen hier ook onder, naast het gebruik maken van het psychologische klimaat, waarin angst een overheersende rol speelt, zodat tegelijkertijd allerlei anti-democratische maatregelen konden worden doorgevoerd. (“Patriot Act”). De oorlogvoering heeft ook nog een record-nationale schuld van de VS opgeleverd, wat mede een rol heeft gespeeld in het ontstaan van de huidige financiële en economische crisis.
  Het in de ban doen van deze term heeft een meer dan symbolishe betekenis. Het tekent een nieuw politiek klimaat en een nieuw beleid, dat door Obama op gang is gebracht. Ik heb er vertrouwen in dat hij bezig is stap voor stap, op tactische wijze, met een strategisch plan op de achtergrond, fundamentele veranderingen in te zetten, zowel in de VS zelf als in de internatioonale politiek.

 13. Emil Havas zegt:

  @ 2. Frank Lenssen
  Wat betreft die War on Drugs, is het ook niet zo dat de Amerikanen o.a. via de CIA zelf tot over hun oren in die drugshandel zitten. Er is nog nooit zoveel opium verbouwd in Afghanistan sinds de Amerikaanse bezetting. Brzezinski heeft trouwens zelf verklaard dat de CIA de invasie van Afghanistan door de Sovjets heeft uitgelokt. Hij verklaarde dat in een interview met Le Nouvel Observateur, 15 – 19 jan. 1998. Hij zei toen ook dat het islam-gevaar een bewust door de Amerikanen verzonnen gevaar is, want er bestaat helemaal geen eenheid in de islamitische wereld. Hoeveel Geert Wildersen ook anders beweren.

 14. a.doorgeest zegt:

  De term “War on terror” heeft mij altijd hogelijk verbaasd. Ook binnen het internationaal terrorisme heb je te maken met individuele daders, handlangers en eventueel overheden die dergelijke activiteiten faciliteren of faciliteerden. Bij dergelijk maatschappelijk zwaar ongewenst gedrag past individuele opsporing en strafvervolging. Een enkele schurkenstaat (zoals Afganistan met haar Talibanregiem) is al – terecht – ontmanteld. Veel verder moet het allemaal niet gaan. Daders opsporen volgens de normen van het internationale recht, hun handlangers ook. Wanneer je het conflict groter maakt dan dit, overspeel je je hand en roep je alleen maar zeer ongewenste escalatie op. Alle lof dus voor Clinton/Obama, die kennelijk met hun intellect de strijd willen vervolgen, en niet als olifantjes door de internationale porceleinkast blijven stommelen zoals hun voorgangers hebben gedaan.

 15. Felix Denis zegt:

  Afschaffing terecht? Pas op.
  De uitdrukking zal blijven bestaan, of hij nou wel of niet meer officieel gebruikt wordt. Veel belangrijker zijn de acties van regeringen. Of een regering zijn beleid aanpast of niet. Als dit niet gebeurt dan kan de afschaffing van een term die met dat beleid geassocieerd wordt gevaarlijk zijn.
  Merk de vervangende term op die in de email van het OMB naar het Witte Huis gebruikt wordt: ‘Overseas Contingency Operation’. Wat daarmee bedoelt wordt is volstrekt onduidelijk als je de context niet kent.
  Ik vind dat de term ‘War on Terror’ absoluut gebruikt moet blijven worden voor datgene wat het betekent. Het zogenaamde ‘afschaffen van de term’ moet een gevolg zijn van het afschaffen van het bijbehorende beleid. Het is zinloos en zelfs gevaarlijk om te denken dat het omgekeerde geldt.

 16. Jan Muters Ehv zegt:

  Ik vind War on Terror een goede camouflagenaam voor een koloniale grondstoffenoorlog. Of het zou moeten zijn dat Balkenende toch nog wat stoute bommetjes weet te vinden die bler en Bush over het hoofd hebben gezien. Dat kan alleen een parlementaire enquette uitwijzen.
  Voor de rest is er nooit een terroristische sreiging geweest. Maar het Militair Ins=dustrieel Complex had een nieuwe vijand nodig toen de sovjetcommunisten er plotsklaps de brui aan gaven. Vandaar!

 17. Alphonse Scaf zegt:

  Oorlog en terreur. Wat is het verschil? Oorlog is georganiseerd geweld, terreur (angst aanjagen) in de letterlijke zin van het woord. Terreur kan ook staan voor het uitoefenen van een schrikbewind, vaak een gevolg of doel van een oorlog of militaire coup.

  Oorlog is ook meer dan politiek met andere middelen. Bij politiek handelen gaat het om diplomatie. Een diplomaat zal bij het lanceren van een voorstel nooit ja of nee zeggen, het is misschien. Anders is hij of zij geen goed diplomaat. Een militair die misschien zegt is ongeschikt als militair. Hoe is het dan mogelijk dat het Pentagon zich liet verplichten tot een oorlog tegen (sic) terreur die misschien wel en misschien niet gewonnen kon worden? Werd het militaire apparaat misbruikt voor andere doelen op de politieke agenda? Om een politiek te rechtvaardigen die diende om meer controle over land, volk en de wereld te kunnen uitoefenen? Om een ongebreidelde greep te hebben op fossiele grondstoffen? Veel wijst in die richting, afgezien van veel onverklaarbare feiten rond 9/11. Anders gezegd, is de “global war on terror” niet de strategische uitvoering van Huntington’s idee over een clash der culturen, een studie geschreven in opdracht van het Pentagon?

  Het begrip “global war on terror” heeft kennelijk uitgediend en moet vervangen worden. De bekende “Augenwischerei”. De “vrije wereld” heeft een ander affiche nodig ingeluid met de verkiezing tot president van Obama. We betreden een nieuwe cyclus van expansie volgens Amerikaans model en daar past die term niet meer bij. Laten we ons niets wijs maken, macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

 18. Marco van Hulst zegt:

  @ 1. A. Stuijt en
  @ 2. Frank Lenssen
  Het beëindigen van de ‘War on Terror’ en de eveneens zinloze en contraproductieve ‘War on Drugs’ kunnen hand in hand gaan. Door van Afghaanse boeren de opium/heroïne op te kopen en in de westerse wereld legaal aan verslaafden te verstrekken of te verkopen, zal de geldstroom naar de Taliban opdrogen. Ook de geörganiseede misdaad in Europa en de VS krijgt zo een flinke klap.
  Ten aanzien van de cocaïne-oorlogen in Mexico en Colombia kan men hetzelfde recept toepassen.
  Lees vooral het boekwerk ‘Het Utopisme van de Drugsbestrijding’ van emeritus-hoogleraar Egbert Tellegen of bekijk op Uitzending Gemist de aflevering van het tv-programma ‘Boeken’ waarin Wim Brands de schrijver interviewt.

 19. natascha adama zegt:

  ‘war on terror’ verving ‘war on drugs’ die op zijn beurt de opvolger was van de ‘war on communism’ of tewel ‘the war on the evil empire’. What’s in a name? De Amerikanen hebben sinds na de tweede WO verschillende ‘losing battles’ gevochten. Het communisme, de muur viel, dus die overwinning kan niet op hun conto geschreven worden; de war on drugs, en de war om terror zijn gevechten die niet te winnen zijn. Een guerilla oorlog in onherbergszaam gebied winnen is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen, en de vraag naar cocaine komt vanuit de VS en west-Europa en wordt slechts voldaan door het achterland.De VS is thans de smeltende hegemoniale macht.Heden ochtend op de National Public Radio (www.NPR.org, vrij geciteerd): ‘ De Amerikanen durven niet goed de Europeanen te vragen meer troepen te sturen naar Aghanistan, omdat ze bang zijn voor het luide NEIN van de Europeanen. Ook durven de Europeanen niet te vragen om meer stimuleringsmaatregelen, want de Europeanen zijn meer geintereseerd in regulering van de financiele markten’. Ik wist niet wat ik hoorde, Als politicoloog en aanhanger van o.m. Huntington and Wallerstein die beide geschreven hebben over de rise and fall of empires, empirial overstretch,of tewel hoe wereldsystemen sinds de tijd van de Romeinen komen en gaan, en welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen, ben ik zeer veguld met het feit dat deze theorieen de empirische toetsing zeer glansrijk doorstaan. Wat dat voor de praktijk betekend is nog meer mondiale onduidelijkheid anarchie en onzekerheid, de war on terror heeft teveel slachtoffers gemaakt en er zijn alleen maar verliezers.

 20. F. de Goede zegt:

  De terrorist zal verheugd zijn met zoveel “nuance”, welke blijkt uit het gros van de reacties .
  De terrorist van nu is natuurlijk de verzetsheld van morgen.
  History will tell, nietwaar?. De gematigde, redelijke prachtmens helpt de loop van de geschiedenis gewoon een handje, zodat hijzelf aan de “goede” kant blijft staan, o.a. met het volgende gebedsmolentje; “Bush ,olie, terreur, Amerika , Abu-Ghraib, war on everything etc., overandover again….. Bush, olie, terreur, Amerika,….

 21. Ludwig von Mises zegt:

  Erg typerend voor de politiek van Obama. Obama is Bush 3 (blijvende occupatie van Irak, uitbreiding van oorlog in Afghanistan, blijvende steun voor government secrecy, uitbreiding van executive power, blijvende steun aan de enorm gefaalde drugsoorlog, enorme toename in de grootte van de overheid en overheidsschuld, beroep doen op de fed om dmv inflatie uit een recessie te komen etc. etc.), maar er worden nieuwe termen gebruikt om de oude politiek te beschrijven, dus nu is alles anders!

  Hope! Change!

 22. Felice Schulze zegt:

  War on terror is de juiste verwoording.
  Leven kent geen angst, zombies wel!
  De derde wereldoorlog is al een tijdje aan de gang en het zal nog even nemen, voordat deze kan minderen.

 23. Felice Schulze zegt:

  War on terror heeft geen moer met islam of wat dan ook te maken. Het heeft met alle godsdienstige dommen en ideologische idioten te maken.
  Ik wens deze niet langer op aarde gehandhaafd.
  Zij worden aldus verplaatst!

 24. Anton Ehren zegt:

  Een genoegen om uit het gros van voorgaande reacties te kunnen opmaken dat er nog genoeg Nederlanders zijn die in staat zijn om ook eens vanuit een niet-Westers perspectief tegen de wereld aan te kijken. V.w.b. Afghanistan geeft het dan toch nog een beetje hoop dat nu opeens zelfs de VS niet alle Taliban op de grote hoop van het terrorisme gooien — de erkenning dat ze het Taliban-regime hebben verslagen met behulp van locale krijgsheren van het crimineelste en wreedste soort, zal evenwel nog wel lang op zich laten wachten.

  Maar ook vanuit een Westers perspectief bezien: opmerkelijk hoezeer de war-om-drugs moest wijken voor de zogenaamde war-on-terror: de onder het Taliban-regime opgedroogde export van opium, stroomde weer door als nooit tevoren. Van meer fundamentele aard acht ik het om vast te stellen hoezeer een terrorist als Osama-bin-Laden in staat is geweest de betrekkelijk open democratieen / vrije samenlevingen in het Westen ertoe te brengen zichzelf met enthousiasme om te vormen tot Big-Brother-regimes, waarin alle rechtstatelijkheid moet wijken voor “veiligheid”. Geen wonder dat men in grote delen van de wereld voor dit “bange” Westen weinig achting meer heeft en al die mooie verhalen over de zegeningen van de “Verlichting” met dikke korrels zout besproeit.

 25. Miel Lumen zegt:

  De heer Bush had het wel eens meer mis…
  Hij had dienen te spreken van ‘verdediging tegen terreur’ zoals een onschuldige partij betaamt.

  De beste bestrijding van terreur is, die te voorkomen, en daar gaat president Obama zich op richten.
  Dat is een remedie die onbeperkt werkt, terwijl (offensieve) strijd een heilloos middel is.

  Wie denkt, een ander blijvend te kunnen overwinnen, moet opnieuw worden geboren!

 26. Hans de Koning zegt:

  Obama is een meesterlijke redenaar. Alleen het afschaffen van de term is echter niet genoeg, je moet ook werkelijk ophouden met die “oorlog” . En dat gebeurt dus niet, net zo min als de aan de grootgraaiers verklaarde oorlog wordt gevoerd. Obama blijft een redenaar, een soort Rattenvanger van Hameln, die iedereen betovert met zijn liedje, niet meer. Echt doen is er niet bij.

 27. Hans de Koning zegt:

  En als u mijn vorige bijdrage niet gelooft, ga dan eens naar: http://informationclearinghouse.info/article22321.htm en huiver.

 28. Gloria van der Spek zegt:

  Regelmatig ‘oorlogje spelen’ is must voor de USA en de USE maakt er gretig gebruik van. Vraag maar eens aan Iraki’s en Afghani’s wie de terroristen zijn! De Amerikaanse en Europese terreur die zij over zich hebben gekregen is onbeschrijflijk. Nu er in Irak voldoende is uitgemoord, de eeuwenoude Irakese cultuur tot in het hart is getroffen en het volk alleen maar haat rest naar de moordenaars, lijkt Afghanistan de nieuwste optie voor Amerika en Europa om langdurige militaire ‘hulp’ in te zetten en zullen er talloze krachten aan verdienen om ‘de zaak’ weer op te bouwen. Het is een simpel principe en het werkt: eerst alles komen vernielen en dan weer alles komen opbouwen. En zo houdt de westerse wereld zichzelf in stand. Dat bewees Den Haag wel vandaag! De daders kwamen bijeen om van rol te verwisselen. De vraag is of het Nederlandse volk ‘Duitsland’ had bejubeld nadat zij huis had gehouden in ons land en vervolgens de ‘redder’ komt spelen. Er is niets gewonnen dan louter haat.

 29. Pieter Pieterse zegt:

  War on terror afschaffen. Het aantal terroristen in Pakistan, Afghanistan en andere moslim landen neemt nog steeds toe. Evenals het aantal Engelse Pakistanie die in Pakistan een terroristen opleiding hebben genoten. Engeland is een democratie en zegt dat ze jonge Pakistani van eigen bodem niet kunnen verbieden een terroristen opleiding te volgen in Pakistan. Kan het even wat minder met de democratie als het om Pakistan gaat.’s Wereld grootste opleidingskamp voor de volgende generatie van Moslim-terroristen. En al die kampen worden natuurlijk betaald door de Saoudi’s. (toch de vriendjes van de VS?)

 30. Frits Troost zegt:

  Zodra je iets de oorlog verklaart stop je met zoeken naar een oplossing.

 31. Jan Muters Ehv zegt:

  Wat nog veel erger is, is dat Hillary in Den Haag heeft gezegd ( waarschijnlijk omdat Verhagen dat gevraagd heeft!) dat de Nederlandse aanpak in Afganistan super erg heel veel geweldig is geweest.
  De ondertoon is dat we samenn met zijnn allenn ontzettend Trots moeten zijn. Trots omdat de vertegenwoordigers van ‘s werelds machtigste politiestaat, Nederland een knuffel geeft. Meer dat WK oranje gevoel zou het moeten oproepen.
  Dan krijgen Verhagen en Balkenende hun zin en blijven Nederlandse troepen nog jaren in hun fort in Afganistan voor amerika de pijpleidingen vanuit Turkmenistan verdedigen. Bloed voor gas en olie. Leve de “vrije wereld” En trots dat we weer mee mogen doen. Ook al was het beter geweest om dat defensiegeld in de eigen economie te pompen.
  Maar och; Nederland staat in de top 5 van landen met wapenindustrie. Dus een paar losse muntjes zullen er wel te verdienen zijn aan Afganistan.
  Alvorens we de russisiche weg gaan bewandelen. Heel hard wegrennen dus!
  En wat amerika betreft: Die variatie o Hitlers machtigingswet uit 1933, genaamd de patriot act , is nog steeds in werking.

 32. John Nivard zegt:

  Met de War on terror is een kleine groep extremisten representatief gesteld voor grote groepen slecht gedefinieerde mensen. In een van toespraken heeft Bush aangekondigd dat hij, om america veilig te maken de oorlog naar ze toe zou brengen. Dit heeft hij uitgevoerd, hij heeft de oorlog gebracht naar zowel Irak als Afghanistan. Hij heeft welligt de binnenlandse veiligheid van de US verhoogd ten koste van Irak en Afghanistan.

 33. Andre Meester zegt:

  Prima reacties allemaal. 1 en 2 zijn volledig en geven precies aan wat er ook m.i. aan de hand is. Verder lijkt het me dat nr 15 (Felix Denis) de spijker op een andere kop slaat, namelijk dat het er natuurlijk om gaat dat het beleid verandert en niet alleen de retoriek!

  En is die conferentie opgezet als inleiding op de verlenging van de nederlandse bijdrage in Uruzgan? Ik vrees het …..

 34. Frank Lenssen zegt:

  @Jan Muters Ehv (#31) -

  gedeeltelijk kan ik Uw scepsis delen. De warme knuffel van Hillary C. voor Maxime, Eimert, en Jan Peter kwam gênant over, ook al omdat er belangenverstrengeling is: denk aan de JSF, de oliepijpleidingen, en vooral aan het volgende: als genoemd trio nu ‘basking in glory’ is, dan heeft dat zijn weerslag op de algemene perceptie van de Nederlandse rol in de Irak-oorlog; die dingen staan nooit los van elkaar. Ook de cie. Davids zal moeite hebben een eventuele nieuwe ‘bias’ te vermijden.

  Ik heb altijd veel moeite met wat men Realpolitik noemt. Dus ook met deze conferentie, waar eigenlijk niet geconfereerd is. Maar er zijn dingen die ik significant vind. Dat is om te beginnen het contact tussen de onderminister van Iran en Holbrooke. Dat is niet niets, en na dertig jaar de eerste echte vorm van overleg. Dan is daar het voornemen van Obama om een zetel te vragen (op te eisen) in de vaste Mensenrechtencie. van de Verenigde Naties.
  Iran werd door Bush jr. ferm tot de Axis Of Evil gerekend. En Rumsfeld noemde in 2003 het gebouw van de VN the chatterbox on the Hudson. Kortom: men meende dat er een nieuwe Amerikaanse Era was aangebroken die in principe zonder eind zou zijn.

  Conclusie: menig Republikein kookt inwendig van woede, en menig havik-zaliger draait zich om in zijn graf. Voor de toekomst van de wereld is dat een zeer goede zaak.

 35. Johan Nijhof zegt:

  “De roofzuchtige wrede invallen van Europese kruisridders in de middeleeuwen hebben tot op de dag van vandaag een grote impact op de kijk op het Westen.” schrijft Joop Schouten (3).
  De term “crusade” werd door Bush aanvankelijk ook gebruikt, en daarna snel weer ingeslikt, omdat hij lange tenen ontmoette.
  Jammer voor de islamitische wereld, maar de eerste kruistocht, die nog niet tegen de Arabieren, maar tegen de Perzen plaatsvond, en waarbij het veronderstelde heilige kruis werd heroverd, kreeg grote bijval van Mohammed zelf, in wiens tijd dat plaatsvond.
  De kruistochten, die inderdaad met veel wreedheid, de tijd eigen, gepaard gingen, worden algemeen veel te zwart afgeschilderd. In de eerste plaats ging het met name om herovering van recent door de Islam veroverd gebied: de halve bekende wereld, van het Iberisch schiereiland tot Indonesië, werd door de Arabieren bezet. En ondanks hun beschaving die tijdelijk superieur was in wetenschap en techniek, was dat geen licht te dragen juk. Van Richard Leeuwenharts ridders konden de tot rechteloze slaven van de Khalif gedegradeerde onderdanen een glimpje democratie opvangen.
  De veel geprezen Saladdh’in. die een wijze en milde heerser was, was dan ook geen Arabier, maar een Kurd.
  Ik denk niet dat voorzichtigheid in terminologie iets uitmaakt, zolang geschiedenis in de Arabische en Turkse wereld niet losgekoppeld is van propaganda. Niettemin heeft “War on Terror” een negatief effect gehad, omdat Bush c.s. er zelf in schenen te gaan geloven, en Irak aanvielen terwijl El Quaida onderdak vond in bondgenoot Pakistan, waar de Taliban ook een voedingsbodem vinden.

 36. Willem Nijmegen zegt:

  De functie van legers is (veel effectiever ook) overgenomen door terreurgroepen /-cellen, zoals destijds RAF, IRA, ETA en tegenwoordig o.a. Al Qaida, Taliban, ASG, Farc e.d. De angst die dergelijke groepen inboezemen is groot, omdat ze niet of nauwelijks te lokaliseren zijn, en op onverwachte momenten en plaatsen (kunnen) toeslaan. Ze zijn in staat een maatschappij duurzaam te ontwrichten, als vorm van overwinning, en daar ligt hun kracht. Ze aanpakken / uitroeien met een leger is even zinloos als onmogelijk, waar de achterliggende ideologie (veelal t.b.v. vestigen religie en/of staatsvorm) vrijwel onaantastbaar is. Goed geinformeerde inlichtingendiensten, infiltreren, speciaal opgeleide commando’s, de kleinschaligheid ervan kan je alleen met eenzelfde kleinschaligheid effectief bestrijden, zo dat al mogelijk is. ‘War on terror’ is op zich een juiste term, want het zijn ook die groepen die bestreden moeten worden, en Europa zal er nog veel mee te maken krijgen, voorspelbaar. Londen en Madrid waren symptomatisch voor wat ons nog te wachten staat, en daar is geen leger tegen opgewassen. Met het afschaffen van die term schaf je noch de terreur noch de aanpak ervan af, maar manipuleer je enkel de vorm, dus niet meer dan een wassen neus. Specialisten uit de diverse legers zullen altijd wel worden ingezet tegen ongewenste / schadelijke invloeden, zowel ten voor- als ten nadele van een bevolking, het hangt er maar helemaal vanaf hoe de wind waait. Terreur tegen corruptie, armoede en onderdrukking lijkt me gerechtvaardigd, wat bij het voorstaan / vestigen van een politieke of godsdienstige ideologie weer niet het geval hoeft te zijn. En terreur kent ook andere vormen dan wapengekletter, die nog veel gevaarlijker zijn. Dat is dus de terreur die de tijd heeft en neemt om een maatschappij gedoseerd en sluipenderwijze met zijn kanker te infecteren / indoctrineren, en aldus eigen te maken. En die terreur vindt in naiviteit zijn medestander.

 37. Emil Havas zegt:

  Wat is terrorisme? Terrorisme is net zoals toverij het wapen van de zwakke en de machteloze. Iedere machteloze burger kan besluiten een daad van terreur te plegen. Hij kan proberen het drinkwater te vergiftigen of een grote brand te stichten, etc. (beslist niet doen overigens!). Je kunt terroristen bestrijden, maar daarmee heb je nog niet het terrorisme bestreden.

 38. Mostafa Mouktafi zegt:

  ? ”War on Terror” in het Nederlands betekent de kruistoch, althans volgens mijn halfdode oma.
  Bush zag in zijn droom letterlijk God,op de TV zag ik dat hij een heilige kalkoen in Irak hed opgegeten met zijn militairen om de overwinning van de bezetting.
  Zou ”War on Al Queda en Bin-Laden” niet logischer en concretere strijd zijn geweest?
  Wilt u lachen?
  Gisteren is er in Den Haag over van alles en nog wat gesproken, behalve over het toenemnde cocaine kweken.
  Zal het westen het winnen van de snuivende Taliban?

 39. Alphonse Scaf zegt:

  #34 – Frank Lenssen

  U trekt een conclusie: “menig Republikein kookt inwendig van woede, en menig havik-zaliger draait zich om in zijn graf. Voor de toekomst van de wereld is dat een zeer goede zaak.” Is deze conclusie ingegeven door naïviteit of door een hoop tegen beter weten in? De ervaringen met Democratische presidenten leert ons een ander verhaal en dat ondanks een bijna voortdurende meerderheid in het Congress. Wat zei Harry Reid, leider van de meerderheid in het congres ook al weer: “I don’t work for him!” Waar liggen de belangen van Democratische congresleden?

  “Change” en “War on terror” (war of terror) horen thuis in het laatje propaganda. Obama staat onverkort voor Amerikaanse belangen, hoe zou hij anders president zijn geworden. En die belangen worden het beste uitgedrukt onder de banier van expansie. Daar stoelt het Amerikaanse (ruimtelijke) denken op, the American dream, gesymboliseerd in het suburbane wonen. De ruimtelijke droom is begonnen met de verovering van het Westen en grote delen van Mexico. Ze gaat onverminderd en nauwelijks belemmerd door tot de landing op de maan en Mars toe. Vroeger heette zoiets kolonisatie en imperialisme. Nu het brengen van de vrijheid. Ook zo’n Etikettenschwindel.

  Expansie betekent hegemonie. Beter is het dan ook te kijken naar de rol van de NATO en de viering van haar 60 jaar bestaan. De oorspronkelijke legitimatie is verdwenen en deze wordt omgesmeed zodat deze organisatie kan dienen als instrument voor een wereldheerschappij van het westelijke kapitalisme. Wat spraken Sarkozy en Merkel afgelopen februari al weer af? “De NATO dient zich nog voor puur militaire vraagstukken bezig te houden met de energieverzorging, de globale migratie en de financiële situatie.” De werkelijke reden om Frankrijk weer volwaardig lid te maken van de NATO valt dan ook niet ver te zoeken. De “war” gaat verder, onder andere personages en vlaggen. En met veranderde strategie, zie Iran. Die Amerikaanse era gaat dus onverkort door, tenzij?

  Mijn conclusie bij de inauguratie van Obama was: “En Bush zag dat het goed was”. Ik veronderstel dat menig Republikein er ook zo over denkt.

 40. Felice Schulze zegt:

  Het is twee april 2009 westerse jaartelling op aarde.

  Ik groet het nieuwe bestuur op aarde van ganser harte en wens hen succes en voldoening in hun werken!

 41. Jeffry W.H. van Hooydonk zegt:

  Ja, en eindelijk is er dan meer ruimte voor dialoog voor de Amerikanen, dat lijkt tenminste.

  Contact bevorderen is het devies.
  Men hoort hier tot het uiterste te gaan, om dit te realiseren.

  Hoe meer contact, hoe meer men reikt naar diplomatieke middelen.

 42. Alphonse Scaf zegt:

  #36 – Willem Nijmegen

  “En terreur kent ook andere vormen dan wapengekletter, die nog veel gevaarlijker zijn. Dat is dus de terreur die de tijd heeft en neemt om een maatschappij gedoseerd en sluipenderwijze met zijn kanker te infecteren / indoctrineren, en aldus eigen te maken. En die terreur vindt in naiviteit zijn medestander.”

  Als ik dat zo lees, denk ik, ja inderdaad. De lawines aan auto’s die het onmogelijk maken de publieke ruimte voor iets anders te gebruiken dan transport (we hebben beide nog de vijftiger jaren meegemaakt als kind…), het grotendeels onzinnige vliegverkeer, de overkill aan reclame, het alom aanwezige lawaai, porno, zonder enige uitzondering vormen van terreur, sluipenderwijze ingevoerd. Of bedoelt u de handelwijze van onze vals-blonde profeet met z’n theaterstukjes? Dat zou me verbazen, maar beter laat dan nooit om tot bezinning te komen. U bent toch niet naïef? Je kunt inderdaad vrijheid misbruiken, de vrijheid op meningsuiting bijvoorbeeld om deze op een laffe wijze te indoctrineren.

  Echter, uw begrip van terreur is, zo blijkt uit de rest van uw bijdrage, overduidelijk een ander dan het mijne en dat is niet alleen een taalkundig probleem. Zo te lezen schaart u het geweld van legers niet onder terreur. Toch oefende het Israëlisch leger, niet alleen volgens mijn definitie van dit begrip, terreur uit in de Gazastrook. Volgens uw redenering is het optreden van de Israëliërs zinloos (zinloos geweld?). Citaat: “Ze aanpakken / uitroeien met een leger is even zinloos als onmogelijk, waar de achterliggende ideologie (veelal t.b.v. vestigen religie en/of staatsvorm) vrijwel onaantastbaar is.” En de Mossad dan, want u schrijft: “Goed geinformeerde inlichtingendiensten, infiltreren, speciaal opgeleide commando’s, de kleinschaligheid ervan kan je alleen met eenzelfde kleinschaligheid effectief bestrijden, zo dat al mogelijk is.” Is effectief bestrijden wel het oogmerk vraag ik me dan af, nog afgezien van die onaantastbaarheid, een zeer rekkelijk begrip overigens. In hoeverre is Al-Qaeda een Amerikaans product kun je je zelfs afvragen. En als de rook opgetrokken is, democratie?

  En toch vindt u “war on terror” een juiste term, want zegt u profetisch: “Europa zal er nog veel mee te maken krijgen, voorspelbaar. Londen en Madrid waren symptomatisch voor wat ons nog te wachten staat, en daar is geen leger tegen opgewassen.” Zoals tegen de maffia bijvoorbeeld? Of doet u mee aan de selffulfilling prophecy van de islamofoben om geweld van reguliere legers, op welke schaal ook (u heeft het zoals aangehaald over speciaal opgeleide commando’s) te legitimeren? Ook de bijbehorende Überwachnungsstaat? Zo gaat de nieuwe Amerikaanse president, ondanks zijn retoriek over persoonlijke vrijheden, onverdroten verder op de weg van zijn voorganger. Zie hoe hij omgaat met zijn medewerkers en andere leidinggevenden inclusief hun persoonlijke relaties: een totalitaire surveillance lijkt het wel. Terreur kan nu eenmaal uit de meest onverwachte hoek komen zal hij denken.
  Opvallend, Afghanistan en Irak laat u buiten beschouwing. Omdat ze islamitisch zijn?

  “Specialisten uit de diverse legers zullen altijd wel worden ingezet tegen ongewenste / schadelijke invloeden, zowel ten voor- als ten nadele van een bevolking, het hangt er maar helemaal vanaf hoe de wind waait.” Welke specialisten? Specialisten met een medische discipline om het “volkslichaam” weer gezond te maken? U heeft het over kanker. Opvallend, ook Obama heeft het over een cancer dat, in dit geval, Pakistan van binnen uit kan doden… Wie bepaalt wat ongewenst dan wel schadelijk is voor een volk? Zijn dat de grote leiders, de generaals, wie o wie? Zijn, om de door u aangehaalde voorbeelden te noemen, corruptie, armoede en onderdrukking geen gevolgen van terreur? En het verzet er tegen wel? Wie wind zaait zal storm oogsten, of niet soms?

  Een persoonlijke noot tot slot. U acteert op dit forum onder pseudoniem. Mij beperkt uw handelwijze enorm in mijn vrijheid om te reageren.

 43. Veronica Cramer zegt:

  De kreet “war on terror” is officieel afgeschaft door Barack Obama. Ik neem aan dat het nu dan ook afgelopen is met alles wat onder het mom van “war” allemaal mag. Geheime gevangenissen, folteren en meer van die onfrisse zaken die de wereldbevolking zijn verkocht om ze “veilig” te houden.

  Nu heeft Harmid Karzai weer een andere oorlog ontketend. Deze keer door de rechten van vrouwen via de wet te willen beperken. Dit gaat waarschijnlijk niet lukken want aan deze oorlog valt geen geld te verdienen.
  Misschien alleen wat stemmen bij de verkiezingen, welke dan zeker frauduleus worden via proxie.

  Karzai wil zijn baan wel erg graag houden.
  Lukken gaat het op deze manier niet.

  Er zijn nu net iets teveel mensenlevens, geld, en moeite aan Afghanistan besteed om de aftocht te blazen.
  Verder mogen we deze keer alles weten.
  Discriminatie van vrouwen is geen staatsgeheim of gevoelige informatie. We mogen het allemaal weten.

  Afghanistan loopt trouwens niet zo heel ver achter.
  Het aanranden van de echtgenote/echtgenoot werd in Canada pas in 1983 tot misdaad aangemerkt.

 44. Jan Muters Ehv zegt:

  Het zou ook goed zijn als de VS en haar Vazalstaten niet zo goed hun best deden om de terroristen te accomoderen bij hun acties. Zo is de Taliban aan de macht gebracht door de amerikaanse regering. Maar ook was Irak helemaal Al Quaidavrij….toen Sadam aan de macht was. Nadat wij daar onder leiding van Szu Joenaaitet Steets of Hypocracy aan het democratiseren zijn geslagen, is Irak vergeven van de terroristische al quaidabengels.
  Dus als we zelf nu eens stoppen met het stimuleren van het terrorisme kunnen we misschien de aandacht verleggen naar de kredietcrisis.

 45. siegfried bok zegt:

  Maakt het veel uit wat voor termen we gebruiken om de oorlogszucht van Amerika en de geallieerden te rechtvaardigen?
  Het spel gaat immers gewoon door!
  Zeker nu het crisis is, is het immers voor Amerika en de geallieerden van nog groter belang om een vaste standplaats te hebben tegen het gele gevaar!
  Neen veranderen zal er niets!
  Dat de hele wereld nu in crisis verkeert door onze “gebakken lucht” economie verandert toch ook niets!
  Het drukken van miljarden leidt dan misschien wel even tot een opleving van de beurs, maar dat is alleen om de verliezen van de constitutionele beleggers iets te reduceren ten koste van de gewone man.
  Het ziet er mijns inziens somberder uit dan ooit.

 46. mr drs R. Winter zegt:

  In 2001 was het nodig om een leuze te hebben om de bevolking van de VS te beschermen tegen aanvallen, beraamd en gecoordineerd vanuit Afganistan. Dat was destijds wel een goede strategische zet van Bush, want de VS-bevolking wilde zich veilig voelen. De noodzaak van deze leuze is minder geworden. Nu is er de noodzaak van het wederopbouwen van Afganistan en werkt de leuze contraproductief.

  Er komen steeds nieuwe leuzen, passend bij de ontwikkelingen in de wereld. Bestrijding van terreur zal wellicht meer defensief zijn onder de leiding van Obama, totdat er een aanslag in de VS zou plaatsvinden, want dan kan Obama ook niet lijdzaam afwachten tot er meer aanslagen volgen.

 47. Klaas Punt zegt:

  De firma waarvoor wij werken heeft een nieuwe verkoper aangesteld en nu moeten wij geloven dat het allemaal beter gaat nu hij de oude slogans vervangt door nieuwe? Wel nu terreur blijft terreur of dat nu Amerikaanse wolkenkrabbers treft of het Gaza kamp waar de bewoners evenzeer als ratten in de val zitten als die werkers in de torens. We kunnen stellen dat de verkoper Bush in elk geval er in geslaagd is met succes aan die domme Hollanders (in de vorm van hun regering) zijn praatjes te verkopen en ik denk dat de nieuwe verkoper aardig op weg is hetzelfde doel te bereiken. De firma USA kan gerust zijn.

 48. Mostafa Mouktafi zegt:

  Trouwens, wie mag bepalen of iemand wel of geen schuk is?
  Volgens mij weet het niemand. Zo nee, ga uw gang, zegt u het maar!

 49. Gloria van der Spek zegt:

  Die documentaire… waarom heb ik die documentaire gezien… ik had tenslotte ook kunnen kiezen voor staatspleasers P&W. Slaapt zo lekker weg. Maar bij de aankondiging van Plasterk draaide mijn maag om. Dat heb ik ook bij Balkenende, Bos, Rouvoet, vMiddelkoop, vGeel, Verhagen… ik kan ze niet meer horen, laat staan zien. Ze snerpen recht door mijn ziel met hun bedrieglijke verkooppraatjes. En Obama? Hoelang kan ik Obama nog horen, zien? Zijn lobby voor Europese hulp in Afghanistan… om dit land te ‘zuiveren’ en om te bouwen tot wat eigenlijk. Democratie?

  Die documentaire… nou ja beter gezegd, het was een nauwgezette reconstructie met de titel: Road to Guantánamo. Zou ik het lef hebben om te kijken? Ik had het. Slaapt niet lekker weg. En daar zit ik nu volkomen ontdaan, zwarte kohlstrepen op mijn wangen van het oogwrijven… m’n handen pijn van het vuistballen.

  In naam van de democratie heb ik verschrikkelijke beesten gehoord en gezien, beesten? Zijn er beesten die tot zoiets in staat zijn? Het is te erg, ik kan het niet onder woorden brengen. Wie het lef heeft kijkt naar uitzending gemist? Geen idee of het daar te vinden is.
  Zie maar of je het op kunt brengen naar zoveel ‘democratische’ terreur te kijken. Te luisteren naar het beest (beest?) in de democratische mens. Het is echt gebeurd. En ik wou dat het niet waar was.

  Ik heb het niet van mijzelf. Iemand zei het ooit en nu weet ik het: ja, ik heb demon-cratie gezien. Nee, geen beestenwerk. Onbeschrijfelijk veel erger. Mensenwerk! In naam van de democratie…
  Dit gaan we niet meer herstellen. We zijn met z’n allen medeplichtig gemaakt aan Irak en Afghanistan. Wegwezen daar, MOVEN daar! Willen we ooit onszelf nog kunnen vergeven.
  Ik ga toch maar proberen te slapen. Zand in m’n ogen laten strooien door de zandman en morgen gezond weer op. In een wereld die bol staat van democratie die over lijken gaat.

  Ik geloof in God en ik hoop maar dat Zijn Geduld gauw opraakt.

 50. Willem Nijmegen zegt:

  42-Alphonse Scaf—Ook al blijft u maar als een verwend kind en via slinkse wegen doorzeuren over naamsvermelding, u zult het er echt mee moeten doen. Mijn naam is bekend bij de redactie, en dat is toereikend. Ik heb nu eenmaal geen behoefte aan stalkers en doopceellichters, zo belangrijk ben ik nu ook weer niet. Probeer dat te respecteren, zoals ik ook uw vermelding respecteer. Dit forum is gevuld met namen die niets zeggen over de identiteit, omdat verdere relevante gegevens ontbreken. Anonimiteit alom dus, ook al leidt dat kennelijk bij u incidenteel tot animositeit. En wat dat reageren betreft wil ik u best wel een tip aan de hand doen. U heeft geen enkele verplichting mijn reacties te lezen, laat staan erop te reageren. U beperkt dus uzelf in uw vrijheden door dat wel te doen. Ik lees uw bijdragen niet, en reageer er evenmin op (deze uitzondering bevestigt de regel), dus wat let u hetzelfde te doen. Uw met willekeurige interpretaties en selectieve verontwaardiging doorspekte fictie is niet aan me besteed, waar ik me liever richt tot de hedendaagse realiteit, maar dat wist u al. Voor mij is dit hoofdstuk hierbij gesloten, waarvan akte.

 51. Pablo Pereira zegt:

  Ja, het werd tijd dat de VS zich gaan distantiëren van oneliners en uitspraken die je volop in heldenverhalen of stripboeken tegenkomt.
  Ik denk dat het land met deze relatief jong president eindelijk het puberale achter zich laat.Want als we(Nederland) willens wetens het Amerikaans model gaan invoeren,moeten we (ook Europa) toch eerst beseffen dat ,symbolisch gezien,ons kindje de les probeert te leren.

 52. Erik de Ruijter zegt:

  Geen woorden maar daden! Ik ben volledig overtuigd van regeringsbetrokkenheid bij de aanslagen op 9/11. Zolang die beerput niet open gaat en er een gedegen en onafhankelijk onderzoek komt, blijft Obama voor mij gewoon de volgende Muppet van het grootkapitaal.

 53. Alphonse Scaf zegt:

  #50 – Willem Nijmegen

  Zeer vermakelijk om te zien hoe bij een reactie op een eenvoudige constatering de waarheid geweld wordt aangedaan. Leugens en meer van dat fraais. Uiterst integer. Tel de gebruikte woorden. Inhoudelijke reactie nul komma nul.
  Respect? Meneer N., dit is een discussieforum. Voor een in anonimiteit gevoerde en aldus laffe propaganda, die geen weerwoord tolereert, kan slechts minachting bestaan.
  Dacht u werkelijk dat mij uw persoon interesseert? Wat een misvatting. Echter, in al uw anonimiteit kunt u rustig uw broddelwerk, platvloersheid en onzin à la Malthus tentoonspreiden, zonder dat u rekenschap hoeft af te leggen. Open vizier? Nee, wat een ongelofelijke lef!
  “Rien vu, rien entendu!” Meneer N., probeer eens van het leven en de cultuur te genieten voor het te laat is. Zeer bevorderlijk voor uw waarneming van de realiteit.
  Met excuses voor dit tussendoortje aan de overige deelnemers.

 54. Willem Nijmegen zegt:

  53-Alphonse Scaf—Voor iemand die zegt vermaakt te worden reageert u anders wel erg ongenuanceerd, verhit en verbitterd, alle pathetiek bij gebrek aan enige zeggingskracht ten spijt. Lees uw eigen reactie nog eens door, als de innerlijke rust is wedergekeerd, het is echt een eye-opener. U bevestigt daarin wederom mijn gelijk, waarvoor mijn dank. Sterkte, en het ga u goed!

 55. Lucas Isaac zegt:

  De ‘oorlog’ ontstond niet na de aanslagen van 11 september, maar TIJDENS de aanslag. De groep die de aanslag pleegden zijn begonnen met deze oorlog. Bush beschreef met de ‘oorlog tegen terreur’ alleen maar een situatie die er op het moment van zeggen al was.
  Een oorlog die vanuit louter militair oogpunt moeilijk voor ons te voeren is, omdat de tegenstander niet waardig met open vizier vecht, maar zich slinks voordoet als burgers en zich richt op burgers zoals jij en ik. Dan lijkt het redelijk om afstand te doen van oorlogszuchtige termen, daarmee symbolish benadrukkend dat de strijd niet op conventioneel-militaire manier gevoerd kan worden.
  Maar dit is louter cosmetisch: er is nog steeds een oorlog. De volgende aanslag zal ons daar weer eens aan herinneren.

 56. J. Jan Willem van Waning zegt:

  Het is uitstekend dat de term ‘War on Terror’ wordt afgeschaft – en dat de regering-Obama afstand lijkt te nemen van deze heilloze ‘oorlog’ van Bush&Blair (en Balkenende)-, want:

  STELLING

  De NAVO en EU lieten zich door Bush & Blair (en Balkenende) meeslepen in een ongedefinieerde, niet te winnen en onnodige ‘Global War on Terror’ (GWOT).

  TOELICHTING

  Naast de deelname van de NAVO aan de zijde van de VS in Irak, Afghanistan en op zee, dragen EU-landen nu de facto bij aan de bescherming van een zionistisch Israel, door participatie in de VN-vredesmacht in Libanon. Wanneer de conflicten in die verschillende regio’s, mede door onderlinge beinvloeding, verder gaan escaleren – hetgeen te verwachten is -, bevindt Nederland zich nog steviger ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’. Dat hebben we aan onszelf te wijten door het stellen van verkeerde prioriteiten in en tussen onze binnenlandse en buitenlandse politiek.

  ONDERBOUWING

  (1) In de GWOT werd de vijand initiel niet gedefinieerd terwijl dat het eerste vereiste is om een politiek-militaire strategie te ontwikkelen. ‘Terrorisme’ is een TACTIEK toegepast door verschillende politieke, etnische en religieuze groeperingen. Men vecht niet tegen tactieken maar tegen een (of meerdere) vijanden die zulk een tactiek toepassen.

  (2) Omdat de vijand na ’9/11′ niet is gedefinieerd, zijn ook zijn drijfveren en politieke/religieuze doelstellingen nauwelijks geanalyseerd.
  Osama bin Laden heeft in 1998 formeel de oorlog verklaard aan ‘de Grote Satan’ Amerika, de ‘Zionisten’ in Palestina, hun ‘Kruisvaarders’-bondgenoten en hun ‘apostate’ handlangers in Arabische/islamitische landen. MAAR WAAROM, WAARTOE EN WAAR?

  (3) Gezien de koloniale inmengingen van Groot Brittannie en Frankrijk,
  en het meer recente aan de macht brengen en (trachten te) houden van bevriende regeringsleiders door de VS ( Saoedi-Arabie 1944 – heden, Israel 1948 – heden, Iran 1953 – 1979, Irak 1963 – 1990 en 2003 -heden), lijkt enige zelf-reflectie door ‘het vrije Westen’ op zijn plaats.
  Hoe zien de vijanden ons en in hoeverre is dat te begrijpen of zelfs te billijken?

  (4) Bij Osama bin Laden cs speelt het feit dat door ‘ongelovigen’ de lakens worden uitgedeeld op heilig islamitisch grond, een grote rol. Daarbij vinden zij dat de ‘afvallige’ Amerikaans-gezinde autocraten/dictators de oliewinsten te weinig benutten voor de eigen bevolkingen. Het feit dat de Arabieren niet hebben kunnen verhinderen dat de J/joodse staat Israel in Palestina is gesticht, ervaren zij als een grote vernedering. De daarop volgende onderdrukking van de Palestijnen door Israel – en de onvoorwaardelijke steun van vooral de VS daarvoor -, leggen extra zout in die wond.

  (5) In zijn State of the Union van januari 2002 ging Bush in de fout door onderling geheel verschillende dreigingen samen te bundelen in een ‘Axis of Evil’ : Noord-Korea, Irak en Iran – waarvan de twee laatsten notabene onderling doodsvijanden waren.
  Dit sprak het door ’9/11′, getraumatiseerde Amerikaanse volk, begrijpelijkerwijs, zeer aan. Voor Noord-Korea en Iran was deze aanzegging echter een waarschuwing om versneld aan eigen militair-nucleaire capaciteiten te werken.

  (6) De aanval op Al Qaida en zijn gastheer Taliban in Afghanistan, was op zich rechtmatig en gerechtvaardigd. Al valt hier op te merken dat de VS deze groeperingen hadden gesteund in hun oorlog tegen de Sovjet-bezetters in de ’80-er jaren – om daarna dit verwoeste land aan zijn lot over te laten. Dit zijn de Afghanen (en Pakistani) niet vergeten.

  (7) De invasie van Irak was noch rechtmatig noch gerechtvaardigd.
  Wanneer aan de VN-inspecteurs meer tijd was gegeven, zoals zij hebben gevraagd, hadden zij helemaal zeker kunnen stellen dat er in Irak geen massavernietigingswapens (MVW) waren. Daarna had Saddam H. verder aan banden kunnen worden gelegd.

  (8) Saddam H. had ook geen band met Osama bin Laden – integendeel:
  beide verfoeiden en wantrouwden elkaar. Daarom was de door Bush cs aangevoerde belangrijkste rationale voor deze oorlog, te weten een combinatie van de dreiging van Irak uitgerust met MVW , en het verschaffen van MVW door Irak aan Al Qaida-terroristen, (bewust) misleidend.

  (9) De Amerikaanse regering heeft aangestuurd op ‘regime change’ in Irak.
  De eigenlijke redenen hiervoor waren:

  (a) de bescherming van zionistisch (Groot)Israel
  (b) het verzekeren van de olie- en gastoevoer uit de regio
  (c) het behoud van eigen machtsinvloed inclusief handelsbelangen in de Golf-regio
  (d) het voorkomen van proliferatie van MVW.

  De hierbij aangegeven prioriteiten verschillen al naar gelang van de (religieuze) achtergrond en (economische) beweegredenen van de individuen en groeperingen – hier aangeduid als de christelijk- en joods-zionistische ‘Israel loby’ en Republikeinse ‘neo-cons’ -, die tot deze fatale oorlog hebben aangezet.

  (10) Het voorlopige resultaat van de invasie van Irak is dat :
  - dit land zelf volgens Bush, ‘het centrale front’ werd van de GWOT,
  waarin binnenlandse en buitenlandse islamisten van verschillende pluimage ‘de bezetters’ en elkaar onderling bestrijden, ten koste van ruim 4000 Amerikaanse militaire en 800.000 Irakese burger doden (en vijf-voudige gewonden), 500.000.000.000 dollars, halvering van de olie-aanvoer, en vernietiging van de infrastructuur;
  - en waarvan de uitslag van deze chaos door experts nog steeds negatief wordt ingeschat.

  (11) Verder heeft de invasie van Irak geleid tot:
  - destabilisering van de regio met toenemende invloed van islamitisch fundamentalisme;
  - radicalisering en recruitering van moslims in de gehele wereld, ook in Westerse landen waar zij assimilatie-problemen ondervinden.

  (12) Ondertussen drongen dezelfde groeperingen die de invasie van Irak hebben geinstigeerd, aan op het aanvallen van Iran, Syrie, Hezbollah in Libanon en Hamas in Gaza.

  Iran’s werkelijke politieke en nucleaire ambities vormen een veel groter gevaar voor Israel dan Irak ooit is geweest. Amerika – en zeker Israel – zullen niet willen toelaten dat Iran onder een islamistisch regiem over nucleaire wapens gaat beschikken. Maar een ‘preventieve’ militaire aanval op Iran, biedt hiertoe geen oplossing. Integendeel zelfs, het zou leiden tot een ‘echte’ wereldoorlog met mogelijk apocalyptische gevolgen.

  (13) Ondertussen had Bush zijn GWOT netter ingepakt in het verspreiden van ‘Freedom and Democracy’ over de wereld. Door Amerika’s ‘apostate’ bondgenoten in het wijdere Midden-Oosten wordt dit streven met argwaan gevolgd omdat dit hun macht zal beperken. Door de meeste moslims in die regio wordt dit streven gezien als een uitbreiding van de Amerikaanse/joods-christelijke zionistische macht.
  De ‘democratische’ verkiezingen in Egypte, Saoedi-Arabie, Irak en de Palestijnse gebieden (Hamas in Gaza!), hebben geleid tot vergroting van de invloed van islamisten/jihadisten.

  (14) In zijn State of the Union van 1 februari 2006, heeft Bush de vijand eindelijk nader, maar verkeerd, gedefinieerd:

  “No one can deny the succes of freedom, but some rage and fight against it. And one of the main sources of reaction and opposition is radical Islam – the perversion by a few of a noble faith into an ideology of terror and death’.

  (15) Ook heeft hij daarbij de doelstellingen en drijfveren van deze vijand geevalueerd:

  ‘Terrorists like Bin Laden are serious about mass murder – and all of us must take their declared intentions seriously. They seek to impose a heartless system of totalitarian control throughout the Middle East, and arm themselves with weapons of mass murder. Their aim is to seize power in Iraq, and use it as a safe haven to launch attacks against America and the world. Lacking the military strength to challenge us directly, the terrorists have chosen the weapon of fear. When they murder children in a school in Beslan, or blow up commuters in London, or behead a bound captive, the terrorists hope these horrors will break our will, allowing the violent to enherit the Earth.’

  (16) Deze definitie van de vijand en evaluatie van diens drijfveren en doelstellingen, zijn ‘self serving’: zij gaan voorbij aan die hierboven zijn aangegeven onder punten (2) t/m (4).

  Bush heeft drie jaar geleden erkend dat de Amerikaanse/Westerse steun aan bevriende machthebbers in het Midden-Oosten contra-productief is geweest. Dit inzicht leidde tot zijn initiatief om ‘vrijheid en democratie’ te gaan verspreiden.
  Ook heeft hij zich uitgesproken voor een ‘twee-staten’-oplossing voor Israel en de Palestijnen. En in zijn laatste State of the Union zegt hij Amerika’s afhankelijkheid van olie uit instabiele gebieden drastisch te gaan verminderen; 75 % minder uit het Midden-Oosten in 2020.

  (17) Maar voor het daadwerkelijk aanpakken van deze drie vitale, met elkaar samenhangende, kwesties (olie, steun aan autocratische machthebbers en oplossing van het Palestijnse vraagstuk), kon men niet op Bush’ , deels messianistische, adviseurs en achterban vertrouwen. Zij gingen door op hun ingeslagen heilloos pad – met als nieuwe ‘targets’ Iran, Syrie, Hezbollah en Hamas.

  (18) Ook Nederlands nationale vitale belangen staan op het spel. Het gevaar van horizontale (=geografische) en verticale (= qua geweldsniveau) escalaties in het Midden-Oosten en Zuid-Azie, groeit met de dag. De gevolgen daarvan zullen onze militairen aldaar direct raken en de rampspoed voor ons eigen land valt niet te overzien.
  Tegelijkertijd wordt de radicalisering van in eigen Europese landen levende moslims verder aangewakkerd.

  AANBEVELINGEN

  Ons Kabinet, daartoe zo nodig aangespoord door ons Parlement, zou in de daartoe geeigende fora dienen:

  - te bedingen dat het ‘preventief’ militair aanvallen van Iran en/of Syrie geen optie mag zijn;
  - aan te dringen op het met spoed doen opleggen van een rechtvaardige en levensvatbare oplossing voor de Palestijnse kwestie cf VN Resoluties 242 en 338, – daarbij de bereidheid uitsprekend deze oplossing te willen helpen bewaken in NAVO- en/of EU-verband;
  - te eisen dat de merites en voortgang van de GWOT fundamenteel in het Parlement worden behandeld op basis van regelmatige evaluaties van het Kabinet;

  als voorwaarden voor het verder blijven deelnemen aan de NAVO-operaties in Irak, Afghanistan en op zee, en steunverlening aan de EU-bijdragen voor de VN-vredesmacht in en bij Libanon.

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/69656

  PS Voor een voorlopige beoordeling van Obama’s ‘nieuwe’ strategie voor Afghanistan en Pakistan, zie mijn reactie onder:

  http://weblogs2.nrc.nl/discussie/2009/04/07/meer-troepen-naar-afghanistan-werkt-averechts/#comment-124980

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.