AOW-leeftijd naar 67 jaar?

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.  Dit is een van de mogelijke maatregelen om de snelle verslechtering van de overheidsfinanciën het hoofd te bieden, zo hebben Haagse bronnen bevestigd.

Op 3 februari publiceerde VVD-leider Mark Rutte een opinieartikel in NRC Handelsblad waarin hij ook een dergelijke verhoging bepleitte. Gezien de crisis bij de pensioenfondsen is zo’n maatregel noodzakelijk, aldus Rutte. Hij verwees naar andere landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waar eerder al dezelfde maatregel is genomen.

De Kamerfracties van CDA en PvdA zijn tegen een verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Zij willen liever eerst proberen het aantal werkenden tussen 55 en 65 jaar te verhogen.

 

Wat vindt u?

Gebruik bij uw reacties uw echte voor- en achternaam.


Dit bericht heeft 163 reacties op “AOW-leeftijd naar 67 jaar?”

 1. Bert - Gr zegt:

  De neo-liberale trein dendert onvervaard door.

  Banken worden geholpen met tientallen miljarden, waarbij voor honderden miljarden aan risico’s worden genomen, voor andere bedrijven zijn honderden miljoenen beschikbaar, en vele miljarden aan staatssteun voor het bedrijfsleven zitten nog in het vat.
  Het evenwicht gaat, als vanouds, worden hersteld door te korten op uitkeringen, door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, door de aantasting van de ontslagbescherming, door de uitkleding van het basispakket voor de zorgverzekering, en straks door verlagingen van huur- en andere subsidies voor burgers.

  En al die dingen zijn waarschijnlijk pas een begin.

 2. Laura zegt:

  Wat er staat: CDA en PvdA willen eerst proberen het aantal werkenden tussen 55 en 65 te verhogen. Overigens zijn ze dan wel blind voor de werkelijkheid dat de overheid al jaren ambtenaren vervroegd laat uittreden. Terwijl de overheid als werkgever het goede voorbeeld zou moeten geven.

  Met de huidige wetgeving is zo’n verhoging van leeftijd rampzalig voor veel mensen. Ik denk dan aan mijn persoonlijke situatie. Mijn partner is twee jaar ouder. Als de aow-leeftijd 67 zou worden, dan kunnen we pas rustig aan doen als hij 69 jaar is.

  Mijn gezondheid laat te wensen over. Fulltime werken tot m’n 65e is een bepaald niet realistische verwachting. Daarin zullen we niet uniek zijn.

  Vervelend is dat ons pensioen ook niet optimaal zal zijn. Begin jaren 80 kwam je eenvoudigweg met een goed diploma niet aan het werk. Om je heen zie je weinig mensen die jarenlang bij één werkgever (kunnen) werken.

  Overigens wil ik nu graag vaster werk hebben. Ik hobbel nu van contract naar contract. Voor mijn collega’s in het onderwijs geldt precies hetzelfde. Waar gaat dat naartoe?

 3. J v Bijsterveld zegt:

  Twee jaar meer werken omdat huiseigenaren hun leningen niet kunnen betalen?

  De vervuilers (de bron van bad loans) mag de troep zelf opruimen (hun leningen zelf betalen)

 4. J v Bijsterveld zegt:

  mag = mogen

 5. Liudger Silva zegt:

  Even sterk generaliserend:
  1 De bejaarde, die van Drees ging trekken, was een 65 jarige, krom en uitgeleefd door zijn/haar werk, die zo een bejaardenhuis in kon.
  De huidige 65 jarige is een vitale man/vrouw, met nog vele jaren voor zich. Hen aanspreken als bejaarde mag zelfs nauwelijks.
  Maar de AOW leeftijd is nooit veranderd.
  2 Werk plaatst iemand midden in de samenleving. Niet werken is misschien een tijdje leuk, maar men staat wel grotendeels buiten de actieve bevolking.

  Ik vind, dat er serieus overwogen mag worden de AOW leeftijd omhoog te brengen.

  Minder generaliserend.
  Maar ik denk ook, dat er meer veranderingen in de maatschappij moeten plaatsvinden om dit mogelijk te maken: Een opperman in de bouw mag blij zijn, als hij de 65 jaar werkend haalt. Er zullen dus m.i. ook uitgebreide mogelijkheden voor werkverandering en afbouwen gecreëerd moeten worden. Stomweg de AOW leeftijd verhogen zou een botte bijl-actie zijn en teveel mensen in de problemen brengen.

 6. P.Sirag zegt:

  Ja hoor daar gaan wij weer ,wel bonussen voor de managers van banken die mede verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin deze banken zich nu bevinden.
  En als het geld op is dan laten wij gewoon de mensen die al hun hele leven belasting hebben opgehoest een paar jaar langer werken en wederom betalen, partij van de Arbeid? mensen wordt toch eens wakker.

 7. A. Somers zegt:

  Hoe kan je nu kiezen uit de stemmogelijkheden hierbij? Het antwoord is natuurlijk “Ja, die leeftijd moet omhoog, maar er zijn ook andere maatregelen nodig”. Het is geen òf, òf, het is èn, èn!

 8. Nico Aarts zegt:

  Doorwerken tot 67 lijkt me op dit moment onzinnig. Werkgevers willen absoluut geen 50 plussers.(Er zijn hierover vele onderzoeken geweest o.a. door UWV en Min Ez) Eerste prioriteit is dat werkgevers mensen tot hun 65e in dienst houden en dit vanzelfsprekend gaan vinden.
  Bovendien werkt 50% van de mensen in onzinnige gecreeerde banen. Door de automatisering en het verdwijnen van de maakindustrie zijn er onvoldoende echte banen. Dit zullen we de komende jaren gaan merken. In Spanje, USA, GB, Duitsland merken ze dit nu al.

 9. Er. V. L zegt:

  De vergrijzing wordt als de stok gebruikt om de ouderen te slaan, die wel 40jaar in NL zijn en er =>gewerkt hebbenLIJKT HET !! <=.
  .
  OP 17Jan2008 is een wet aangenomen die het ‘AOW-gat’ dicht.
  Men krijgt een aparte aanvullende uitkering.(In dagblad Trouw 17Jan2008).
  .
  Waarom is daar wel geld voor ?, ouderen die geen cent premie voor de aanvulling hebben betaald!, of sterker nog niet eens in NL waren.
  .
  Er is blijkbaar wel!! geld maar op een slinkse manier blijkt dat alleen voor bepaalde groepen bedoeld te zijn.
  Wie de aller grootste groep is die tussen 15de en 65ste nog niet in NL waren laat zich raden.
  Op NOS-tele-text 12Okt2008:
  ‘…het gaat vaak om allochtonen…’
  Om over de komende pardon-delinquenten maar te zwijgen.
  Laat hen hun rechten in land van herkomst claimen.
  .
  De enkele autochtone-expats die in het buitenland heeft gewerkt valt in het niet.
  .
  ps. jammer dat de orginele beeldscherm berichten (tele-text en http://www.trouw.nl) niet getoond kunnen worden in een posting.
  .
  Zou zeggen ouderen koopt een grote harddisk voor je pc en gebruikt die als geheugensteun tegen de leugens vd bobo’s op het binnenhof, door zulke berichten op te slaan.
  Door ITers kan het ook automatiek in een database worden gezet, dmv afzoeken met bepaalde zoekargumenten op de http://www.website van kranten/NOS en RTL-teletext en andere media.
  Koop dan maar wel een racks-harddisks want ééntje is zo vol, maar die zijn vandaag de dag niet meer zo duur.

 10. Henk van Schooten zegt:

  Feit is dat mensen steeds ouder worden.De pensioen-
  voorzieningen zullen navenant verhoogt moeten worden.In andere landen is de pensioengerechtigde leeftijd al opgetrokken.Wat mij opvalt,is het tijdstip waarop men hierover,de discussie weer aanwakkert.Iedereen wat later met pensioen en de dekkingsgraad van de pensioenfondsen kan omlaag(tijdelijk) en de grote pensioenverzekeraars,krijgen een hogere financiele buffer.Het toeval over het tijdstip is,zacht uitgedrukt,opmerkelijk.

 11. C.L. Kraaijeveld zegt:

  De babyboom generatie, waartoe ik (man, 58 jaar) behoor weet al sinds jaar en dag dat het huidige AOW arrangement, waarbij de werkenden betalen voor de gepensioneerden en niemand dus zijn eigen AOW spaart, niet vol te houden is. De jongere generatie wordt dan met onduldbare kosten opgezadeld en zal zeker niet dezelfde uitkering genieten. Veranderen/versoberen is dus onontkoombaar en moreel vereist. De maatregel, die CDA en PvdA voorstaan zal onvoldoende blijken. Verhogen van de AOW leeftijd naar 67 jaar is de meest drastische maar ook effectiefste manier om de balans recht te trekken. Doen dus!

 12. erik koopmans zegt:

  Het is juist de aow leeftijd naar 67 jaar te verhogen. Op het moment ondervind je discriminatie als je als 65+er wil doorwerken, dit vooral als je AOW krijgt

 13. Aad Rühl zegt:

  Toen ik zelf met 65 jaar verplicht werd ontslag als ambtenaar aan te vragen kreeg ik van een goede bekende van het US Department of Transportation de reactie dat dit in zijn land zou zijn verboden (leeftijdsdiscriminatie).
  Ik ken veel mensen , niet alleen academici maar ook handwerkslieden die nog enkele jaren zijn blijven werken, en dat niet uit noodzaak.
  Uiteindelijk is het niet meer dan normaal dat, als mensen langer leven en meer jaren aan hun opleiding besteden het einde van de werkzame periode mee omhoog schuift.

 14. gerbrand visser zegt:

  De verhoging van de AOW word verdedigd met het statistische misverstand dat wij ouder worden. De kindersterfte en de sterfte door ongevallen is verminderd waardoor de levensverwachting vanaf leeftijd nul is gestegen. Maar voor pensioenen moet je kijken naar de leeftijdsverwachting vanaf 65 jaar. De levensverwachting voor mannen van 65 was in 1960 13,87 jaar en in 2003 15,43 jaar: verschil 1,56 jaar. Voor vrouwen is het iets meer: 3,6 jaar, maar van hun jaren na leeftijd 65 zijn er meer jaren ongezond. Wij worden niet ouder en we worden geen honderd. Verhogen van de pensioenleeftijd betekent dat je van ouderen gezonde jaren afneemt. Verder: als je alleen de pensioenleeftijd verhoogt, maar niets doet aan de participatie van ouderen gaan mensen een beroep doen op andere uitkeringen.

 15. F. Markestein zegt:

  In principe ben ik erop tegen dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd. Er wordt weliswaar gesteld dat mensen nu gemiddeld ouder worden maar dat is maar de vraag. Dat de gemiddelde leeftijd vroeger lager was, lag vooral aan de hoge baby- en kindersterfte. Dat drukte de gemiddelde leeftijd. Maar mensen die vroeger hun kindertijd overleefden waren meestal sterk. Twee van mijn overgrootouders, geboren in het midden van de 19de eeuw, zijn meer dan negentig jaar oud geworden. Een ander paar overgrootouders werd over de tachtig. Ook drie van mijn vier grootouders, geboren in de late 19de eeuw, zijn tussen de 80 en de 85 jaar geworden.
  Maar als het toch moet lijkt mij vooral van belang het aantal jaren dat men daadwerkelijk heeft bijgedragen, d.w.z. hoe lang men loonbelasting en premies heeft betaald. Rutte stelde voor mensen op 65-jarige leeftijd recht te geven op AOW als men veertig jaar heeft gewerkt. Ik zou daar 45 jaar van maken, dus iedereen die op zijn 20ste of eerder is gaan werken krijgt op zijn 65ste AOW, iedereen die ouder was dan 20 jaar krijgt AOW op zijn/haar 67ste jaar. Ergens las ik dat het zo moeilijk zo zijn om dat uit te zoeken, mensen zouden dan hun oude loonstrookjes moeten hebben bewaard. Maar dat lijkt me onzin, in dit gereguleerde land moet dat terug te vinden zijn in de belastingarchieven.
  Dit, gebaseerd op het voorstel van Rutte, is eerlijker dan wat Pechtold wil, iedereen naar 67 jaar. Er is toch een groot verschil tussen mensen jong zijn gaan werken en degenen die lang hebben kunnen studeren.

 16. Olo Gamwich zegt:

  Allemaal onzin dat gepraat over de vergrijzing. Want het is gewoon fictie dat het allemaal onbetaalbaar is. Het geld in dit verworden land wordt gewoon verkeerd verdeeld! Vergrijsd ben je afgeschreven en ‘kost’ je allen maar. Maar dat is niet waar want je pensioen, lijfrente en AOW dragen bij aan de geldcirculatie dus aan de welvaart van dit land. Het is sinds geruime tijd politiek correct, danwel chique, om over het vergrijzingsprobleem te praten.
  Iedereen kakelt elkaar na over een niet bestaand probleem.

 17. Anet Sulia zegt:

  Verstandig besluit van CDA en PvdA: eerst serieus werk maken van de ervarenjariger-crisis op de arbeidsmarkt: leeftijdsdiscriminatie neemt steeds ernstiger vormen aan. Ervarenjarigers met talent en geld kiezen dan ook steeds meer voor investering buiten Nederland, wat op termijn schadelijk kan uitpakken voor onze economie.

 18. joke aarts zegt:

  Ik kan mij goed herinneren dat de regering zei: ‘immigratie zal voor toekomstige sociale voorzieningen van o.a. vergrijzing zorgen’.

  Maar ja, gezien de regering het geld over de balk gesmeten heeft aan immigratieproblemen w.o. ‘beveiliging’ is daar niets van gekomen – en waarom Nederlanders moeten boeten door langer door te moeten werken.

  Niet dat ik bewaar heb tegen langer werken; en uiteindelijk werkt ook de koninging – 70 jaar- en de Paus 75+ jaar oud nog, alhoewel de laatste beter met pensioen kan gaan. Er zijn aantallen politici die stok oud zijn – en die na hun pensioenering vette baantjes krijgen als commissarissen e.d.

 19. Bonnie zegt:

  Niet voor mensen die al 40 jaar gewerkt hebben!!

 20. Mark D. zegt:

  De huidige ‘crisis’ *kuch kuch* bij de pensioenfondsen is geen legitieme reden. Zodra de rente door de ECB wordt verhoogd springt de dekkingsgraad ook meteen weer een stuk omhoog. Reken daarbij de hopelijk herstellende aandelen binnen nu en 3 jaar en dan zit je ook weer wat veiliger. Alleen zullen de huidige verliezen wel ergens gecompenseerd moeten worden.

  Ik blijf het jammer vinden dat er nu door de politiek misbruik wordt gemaakt van de ‘crisis’ en ze daar ook nog proberen de pensioenen bij te betrekken. Als ze dan ook nog eens onzin gaan staan uitkramen of halve waarheden verkopen vind ik het schandalig. Net alsof dhr Rutte zelf dat opiniestuk schrijft. Je zou toch verwachten dat er iemand in de partij of een adviseur hem erop had kunnen wijzen.

  De uiteindelijke betaalbaarheid van de pensioenen op de lange termijn is wel een geldige reden.

  Verder is het niet zo raar dat die leeftijd ooit eens omhoog moet. Mensen leven steeds langer waardoor ze ook langer een AOW uitkering genieten waarvoor echter in het verleden steeds een even lange opbouwperiode voor stond. Dus of de bijdrage moet omhoog of mensen werken 2 jaar langer door.

  Overigens betalen gepensioneerden wel nog steeds belasting als ze met pensioen gaan, dus eventuele andere maatschappelijke diensten waarvan ze gebruik maken betalen ze indirect dus ook zelf.

 21. Martinus de Borst zegt:

  Maatregel is te rechtvasardigen, maar alleen voor mensen die minder dan 45 actieve jaren achter zich hebben.
  Dat zou er dan waarschijnlijk op neer komen, dat afgestudeerden HBO/Universitair, wat langer moeten werken. Dat lijkt me fair want die hebben betere kansen gekregen; vaak een hoger inkomen bereikt en zijn flexibeler inzetbaar.

  Verder moet de AOW worden bevroren; de (bedrijfs-)pensioenen zijn veelal al voldoende en de AOW was niet voor de eeuwigheid bedoeld.

  Tenslotte moet vanaf 75 jaar van de ouderen over de laatste 5 jaar van hun leven een persoonlijk zorgpakket worden bijgehouden. Overschrijding van het maximum van het pakket wordt wel door de staat betaald, maar in laatste instantie gekort op de resterende erfenis.
  `Use now; pay later´. Voor die leeftijdscategorie moeten de Successierechten worden afgeschaft.

  De AOW is politiek een zaak met een kort lontje. Maar ingrijpen erop moet pijn doen, anders heeft het geen zin. Maar sommige groepen moeten op enig begrip kunnen rekenen. Zwaar werk en meer dan 45 jaar aktief is zo´n voorbeeld.

 22. Saskia Kuntze zegt:

  Als 52-jarige werkzoekende alleenstaande vrouw in Amsterdam, merk ik, met vele anderen, dat je vanaf je 45e wordt geduwd in de senioren-hoek,OUD!, qua mogelijkheid tot het krijgen van een baan en ook in sociaal-culturele zin. Mensen met opleidingen van hoog tot laag hebben hier last van.Wat is dat voor een waanzin de laatste jaren in deze maatschappij, die veel te veel een jongerencultus heeft. Niks mis met jongeren, die brengen nieuwe mogelijkheden en energie mee hoor maar er is ook veel te zeggen voor ontwikkelde kennis, vaardigheden en levenservaring. Er is vaak in mensen geinvesteerd, door henzelf, de maatschappij en de werkgever en dat gooien we maar al te vaak op de schroothoop. Ik hoor Donner c.s. én het parlement er te weinig over. Als dit idee doorgaat, dan moet ik dus tot ergens halverwege mijn 66e werken, nou dat zit er zo dus niet in. Hoe draai ik dit huishouden?
  Er is veel mis in bijvoorbeeld Engeland met de werkgelegenheid nu maar men is daar wel flexibeler in het aannamebeleid, kun je iets op een bepaald niveau of heb je een aardig diploma nou dan zul je een karwei wat er tegenaan zit ook wel kunnen. Hier deelt men tot in het absurde alles in hokjes in. Een “gewone” leraar mag hier bijvoorbeeld helemaal geen taalles geven aan inburgeraars om maar wat te noemen, nou kleine opfriscursus ertegen aan het dan kan dat best. Ik denk dat er al heel veel winst te halen valt, ook financieel gezien als er veel meer integraal beleid wordt ingezet om dit onnodige en funeste probleem aan te pakken. Dan hoeft wellicht het verhaal van de verhoging pensioenleeftijd ook niet zo rigoreus te verlopen.

 23. Hans Janssen zegt:

  Het is te zot voor woorden om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te verhogen. Laatst had ik van mijn werkgever verlof voor een doktersbezoek. Om half 11 ‘s morgens dacht ik dat ik snel naar mijn werk kon reizen. Maar dat was niet waar. Ik zat in de file. Overal was het vreselijk druk. Waar komen al deze mensen vandaan? Waarom werken zij niet? Want dit zijn niet alleen gepensioneerden en zieken. De meeste mensen zijn jonger in fitter dan ik. Dat de overheid eens eerst deze mensen aan het werk zet in plaats van oude mensen hun oude dag af te nemen. Ik weet niet wat de overheid nog allemaal gaat doen, maar na mijn vijfenzestigste krijgt niemand mij nog aan het werk.

 24. klazina zegt:

  Nee,niet als je er al 45 jaar zwoegen op het zitten.
  Word er wel rekening meegehouden met arbeiders in de bouw,stratenmakers,zorg enz.mensen met een zwaar lichamelijk werk.Na 40 jaar ben je echt wel op!
  Leg de grens maar op 50 jaar werk ,en dan verdiend met aow.

 25. Nick Velt zegt:

  Zoals al eerder is opgemerkt, is politiek per definitie iets van de korte termijn. Nu de pensioenleeftijd verhogen betekend dat er op korte termijn een aantal pensioenbetalers bijkomen en dat het aantal pensioentrekkers op korte termijn minder wordt. Winst op de korte termijn dus. Als dadelijk weer een evenwicht bereikt is en er komt weer een crisis, dan gaan we weer omhoog met de pensioenleeftijd. Houden we dit vol tot dat we met 80 jarige leeftijd eindelijk eens een keer met pensioen mogen. Als de pensioenfondsen het gewoon twee jaar kunnen rondbreien, is er geen vuiltje meer aan de lucht en zijn de aandelen gewoon weer even veel waard als vóór de crisis. Ik werk zelf in een zgn. slopend beroep, veel wisselende diensten, tijdsverschillen en ARBO onwaardige situaties. Als ik zelf 60 ben geweest, kan ik nergens meer terecht Dus dan nog even als afsluitertje, regering, ga eindelijk eens iets doen aan de leeftijdsdiscriminatie in dit land. Na je 40e kom je echt niet meer aan de bak. Tenzij je heel veel water bij de wijn wil doen, zodat er meer water is dan wijn.

 26. Henk Hiensch zegt:

  Ik heb eerbied voor uw grijze haren maar doorwerken zult gij totdat de dood u ontslaat van uw verplichtingen. Ik heb weleens meer gesteld als je aan het heilige getal 65 komt dan heb je van die hufters die niet zullen rusten totdat de AOW afgeschaft is opdat een ieder zijn verantwoordelijk zullen nemen en als dat er niet in zit dan gaan zij maar bij hun kinderen inwonen zoals voor 1947. Ik heb in het verleden iets op papier gezet hoe ik daar overdacht. http://members.home.nl/h.hiensch/Grafrede.doc
  Het is zo eenvoudig om mensen te pakken die zich niet kunnen verdedigen. Nederland wordt een land daar waar Hufters regeren.
  Wij gaan eventjes terug naar begin jaren 80, toen werd het accoord van Wassenaar gesloten, de werktijd ging terug van 40 uur naar 36 uur per week, zodoende konden de ouderen langer in dienst blijven want er waren meer arbeidsplaatsen vrijgekomen. Mooi niet dus. Via de indexcering werden de inkomens verlaagd en de gepensioneerden gingen in de jaren 80 zo’n 23% achteruit in hun inkomen.
  Als men werkelijk iets aan de geldcrisis wilt doen dan moet men de macht van het kapitaal aanpakken.
  Maar die macht hebben wij uit handen weggegeven door de god van de angel-saksen te aanbidden. Er is ook een Grafrede over Europa, daar waar men ook afscheid genomen heeft van het socialisme. Het duurt niet lang meer en wij leven weer op het niveau van de 19e eeuw, daarover kan ik veel vertellen want dat was een hobby van mij in die geschiedenis te duiken.
  Sterkte in dit a-sociale landje en jullie moeten niet janken als je zelf tot de slachtoffers gaat behoren. Proletariërs aller landen verenig U.
  Enige jaren geleden heb ik het boek van Joh. Visscher 1939 “Geschiedenis van de oude nederlandse Arbeiders beweging” op een schijf gezet, als men er iets van wilt weten laat mij weten dan zet ik het op deze web-site maar dan onder goedkeuring van de redactie.
  Gr. Henk een oude vakbondsman uit een andere tijd.

 27. Laura zegt:

  @ 14 Martinus de Borst
  “Verder moet de AOW worden bevroren; de (bedrijfs-)pensioenen zijn veelal al voldoende en de AOW was niet voor de eeuwigheid bedoeld.”

  Welke bedrijfspensioenen? Die van zzp’ers die uit noodzaak (want geen baan te krijgen) voor zichzelf zijn begonnen? Op dit moment zijn het er al ruim 500.000. Dat zijn veel mensen zonder pensioenvoorziening.

  Denk ook eens aan (huis)vrouwen. Velen van hen hebben een magere pensioenopbouw. Denk aan parttime werk. Hoe vang je anders de kinderen op zonder opvang?

  Het is nog niet zo lang geleden dat vrouwen pas konden beginnen met hun pensioenopbouw vanaf hun 25e. Dat was de regel volgens veel pensioenfondsen.
  In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat vrouwen bleven werken. Dan heb ik het wel over 20 jaar geleden. Zo kort geleden dus nog maar.

 28. Tipsie van de Wijn zegt:

  Deze reactie moet nog door de redactie worden bevooroordeeld. Persvrijheid? Doet deze krant niet aan, behalve op de wc of tijdens een bevalling. Vrijheid van meningsuiting? Maakt de redactie wel uit. Dat zijn mijn ervaringen met deze zelfbenoemde kwaliteitskrant. Ik heb een hekel aan de Telegraaf, maar daar wordt niet zo nauw gekeken als bij dit verkrampte periodiek. Snel verkopen aan een Belgisch bedrijf met minder linkse bedoelingen is een optie. Zal ook wel gebeuren.

 29. Teake zegt:

  “slechts” 40 jaar werken?
  Dat kan toch niet meer als je 80 jaar oud wordt?

  Toen 65 jaar als pensioenleeftijd werd ingesteld, haalden de mensen de huidige hogere leeftijden niet.

  Als je dus 80 wordt, en slechts 40 jaar daarvan werkt, betekend het dat de helft van je salaris besteed wordt aan de niet werkenden. En daar hebben we ook al geen zin in. Laat “iemand anders” maar voor ons werken.

  Wees blij dat er een groep mensen door wil werken, zeker als het de beter betaalden zijn.
  We ontkomen er niet aan.
  De eerste tekenen waren al : alle vrouwen aan het werk.
  Onder het mom van eigen geld verdienen zijn ze er massaal ingestonken.
  Nu de bejaarden nog.
  Hoe meer je te besteden wilt hebben, hoe meer er gewerkt moet worden.
  Zo simpel is dat.

 30. seip jacob zegt:

  Daar gaan we weer de regering van “hoogbegaafden”wil ons de schuld van het vergrijzen van de maatschappij steeds in de schoenen schuiven;en nu de A.O.W. verhogen naar 67 jaar;dat spul in Den Haag weet al 64 jaar dat dit gaat komen en er nimmer voor gereserveerd;wij met onze gezinnen moeten plannen iets waar deze “hoogbegaafden” nog iets van zouden kunnen leren,lijkt me.Jaarlijks groot doen in Europa en meer dan 6 miljard storten in die bodemloze put en dan 1,9 miljard terug vangen,dat is blijkbaar het beleid ;wat moeten we blij met een groot Europa zijn;terwijl ze hun eigen burger nog geen A.O.W met 65 jaar kunnen bieden,en velen van onze leeftijd met
  vijftig jaar werkervaring,in de meest zware beroepen.

 31. Jens Bos zegt:

  @ Gerbrand Visser (7)

  U schrijft:

  “Verhogen van de pensioenleeftijd betekent dat je van ouderen gezonde jaren afneemt. Verder: als je alleen de pensioenleeftijd verhoogt, maar niets doet aan de participatie van ouderen gaan mensen een beroep doen op andere uitkeringen.”

  Exact! Participatie van alle werkwilligen daar gaat het om, minder jonge mensen weggemoffeld in een uitkering van de een of andere soort, waardoor meer ruimte voor pensioen (AOW) premie.

  Meer werk dus, Europees werk vor Europeanen, zie andere lijntjes…..

  met vriendelijke groet,

  JB

 32. Koos van Jongeneel zegt:

  Voor menigeen is het maar het beste als ie tpt zijn dood werkt, ant menigeen vreest de dag der ledigheid! Trouwens; arbeid adelt zoals de Duitsers al wisten

 33. fred zegt:

  NIET verhogen naar 67 jaar. Het is aantoonbaar dat effect van die maatregel pas in 2042 blijkt.
  Als het effect dan waarneembaar is, is vermoedelijk minder menskracht nodig in ons land. Veel bedrijvigheid zal dan verplaatst naar opkomende continenten.

  Bovendien deugt de motivatie om de maatregel te doen niet: pensioenfondsen hebben het dan makkelijker, vergrijzing. Mensen werken toch niet voor de pensioenfondsen? De pensioenfondsen moeten voor de mensen werken.

  Als de nood echt aan de man komt, gaan pensioenfondsen doen waar nu al over wordt gespeculeerd: pensioenuitkeringen verlagen. Dat is dan mogelijk vervelend, maar dat is dan maar zo.

 34. M. van Thijn zegt:

  Enerzijds een aanlokkelijk idee. Het zou de concurrentiepositie van Nederland kunnen bevorderen, en de – niet vanzelfsprekende – welvaart kunnen bestendigen. Dit ook gezien in het licht van aanstormende economische grootmachten als India, China en het voormalige Oostblok. Anderzijds kom je in de praktijk maar weinig 55-plussers tegen. Ikzelf doe kantoorwerk op een middelbaar niveau. Niet zo uitdagend werk met niet zoveel vrijheidsgraad. De schaarse 55-plussers daar worden niet altijd zo serieus genomen. Zitten te pielen met hun computer, en draaien al jaren dezelfde grammofoonplaat. Dit tegen een dubbel salaris. Ze tellen de dagen af tot de VUT. Natuurlijk kun je daar tegenover stellen: het snellere “oudje” dat naast zijn – ook door jongere generaties betaalde – VUT-uitkering nog vele uren bijschnabbelt. Kortom, zoals het nu is, is het ook verre van ideaal. Iets veranderen kan geen kwaad.

 35. star010 zegt:

  Ik sluit mij helemaal aan bij 4. C.L. Kraaijeveld zegt: donderdag 5 februari 2009, 16:02 uur.
  1. Ik (61 jaar) voel mij nog 100% tiptop. Enige jaren geleden ben ik bij wijze van demotie uit het management gestapt. Sedertdien ontleen ik erg veel plezier en voldoening aan het doorgeven van ervaring en kennis aan jongeren. Die mij -als ik eventjes mag opscheppen – geregeld bedanken. Dat lesgeven en begeleiden is wel zo ongelofelijk leuk en inspirerend om te doen!
  2. Ik las ergens dat als we niets doen in 2030 circa 30% van de bevolking AOW-trekker zal zijn (of was het 40 %?). Dat heeft niets te maken met ouder worden maar met de huidige leeftijdspyramide in Nederland. Een kind kan bedenken dat gewoon fout zal gaan. En ik wil niet mijn kinderen en kleinkinderen opzadelen met de gevolgen van het feit dat ik een bepaalde leeftijd heb.
  3. Ik zou er geen enkele probleem mee hebben als men ingaande 2009 al begint met jaarlijks de AOW-leeftijd opkrikken met 2 maanden. Hoe eerder we op de 67 zitten, hoe beter. Uiteraard aangevuld met de “40-jaarsregel” voor degenen die indertijd niet het geluk hebben gehad te kunnen studeren etc op gemeenschapskosten.
  4. Verder zou ik er geen enkel probleem mee hebben als “mega-pensioentrekkers” met een pensioen van bijvoorbeeld boven de Balkenendenorm worden uitgesloten van AOW. Maar zelfs met 70.000 € pensioen valt heel goed te leven als je huis hypotheekvrij is en de kinderen op eigen benen staan.
  5. Maar de werkgevers zullen zich ook moeten instellen op een groep ouderen binnen bedrijven en overheid. Nu zijn de “ouderenprogramma’s” voor 50-plussers gebaseerd op “Ach wat zielig want al zo oud……” Dat moet anders: “Gewoon mee doen met je ervaring en kennis”.

 36. J, Jonker zegt:

  Het lijkt me niet meer dan solidair dat er nu ook gesproken gaat worden over een volledige fiscalisering van de AOW, een ander politiek zeer gevoelig onderwerp. Deze fiscalisering vindt nu sluipenderwijs plaats, omdat de AOW-premies nu al niet meer genoeg opbrengen om de AOW te kunnen financieren. Door de AOW volledig te fiscaliseren én stapsgewijs de AOW-leeftijd te verhogen naar bijvoorbeeld 67 jaar, wordt er een beroep gedaan op jongere én oudere generaties om de kosten van de vergrijzing te dragen.

 37. P.Pereira zegt:

  Nee, helemaal niet.dat zal het ergste wat je in een onzekere toekomst kan doen.Beter is om het juist naar 60 te verlagen met compensaties of belastingvoordeel als je blijft doorwerken.
  Wees gewaarschuwd, dit (verkapt) zeer rechts kabinet stelt niet voor niets zo iets voor.Hoe meer armoede en leed ,des te christelijker ze zich voelen.

 38. Hans van Dijk zegt:

  De hemeltergende morele corruptie van de christensocialisten is stuitend te noemen. Het pseudo-superieure toontje van de minister van Financien begint me zo langzamerhand ook te vervelen. Het geld wordt met miljarden over de balk gesmeten om de schuldigen in dit financiele drama te belonen terwijl de mensen die er niets aan kunnen doen gedwongen worden om te bloeden. De botheid van de machthebbers in dit land doet me sterk denken aan de reacties van het ancien regime van Lodewijk XVI in het Parijs van 1780 tot 1790. Of zoals zijn koningin kakelde: ‘Hebben ze geen brood? Laat ze cake eten!’ Binnen hebben deze pruikendragers het goed. Echter: buiten branden de lantaarns.

 39. Ton Hollander zegt:

  Er hebben in Nederland 1,3 miljoen mensen beneden de 65 jaar een uitkering. Dat betekent dat er een paar miljoen mensen beneden de 65 jaar van een uitkering leven. In plaats van de AOW- leeftijd te verhogen zou er eerst kritisch gekeken moeten worden naar het aantal mensen dat van een uitkering leeft. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkten een paar maanden geleden meer dan 200.000 werknemers uit midden Europa in Nederland. 70% deed ongeschoold werk. Het is natuurlijk krankzinnig dat zij hier werken terwijl hier 90% van de Marokkanen en Turken tussen 55 jaar en 64 jaar van een uitkering leven.

  Verder is er de afgelopen 40 jaar een groot aantal mensen bewust naar Nederland gekomen omdat men hier erg gemakkelijk kan profiteren van diverse subsidies en uitkeringen. Ook hier zou men eerst kritisch naar kunnen kijken. Vreemdelingen zouden meer verantwoordelijkheid moeten krijgen voor hun bestaan binnen Nederland. Nu worden te veel kosten op de rest van de samenleving afgewenteld.

  De afgelopen 40 jaar is ook de criminaliteit in ons land dramatisch gestegen. Volgens het rapport “Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006” kostte de criminaliteit onze maatschappij in 2006 31,4 miljard (= 31.400.000.000 ) euro. Als we onze 3 sterren hotels weer vervangen door echte gevangenissen en we weer echte straffen uitdelen i.p.v. de vlinderreisjes dan kan ons land flink besparen op de kosten van de criminaliteit.

  Ook kan de overheid het mes zetten in diverse subsidies. De omroepen hebben dit jaar 100 miljoen extra gekregen. Gezien de extreem hoge salarissen van bepaalde medewerkers is er eerder aanleiding om flink te bezuinigen op de omroepen.

  Ook het staatshoofd kan het best met minder toe. 130 miljoen Euro per jaar voor 1 familie is natuurlijk veel te veel.

 40. J.L. van Vliet zegt:

  Op den duur niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs wenselijk. Helaas mocht ik in 2000 niet langer doorwerken. In het onderwijs (HBO) nog wel. De overheid wilde iedereen laten doorwerken, maar belemmerde het eigen personeel wel daarin.

  Dat de AOW anders onbetaalbaar wordt, klopt ook niet. In ESB van 25 januari werd dat al afdoende aangetoond. De AOW-premie had volgens dat artikel zelfs naar 13,2% verlaagd kunnen worden (van 17,9%) om quitte te spelen. Door “manipulaties” (anders kun je het toch niet noemen) met de heffingskortingen werd een deficit van 8 miljard verkregen, terwijl er anders een overschot van 8,2 miljard euro was geweest.

  Het lijkt allemaal veel op paniekzaaierij om straks de door jarenlang hoge pensioenpremies te betalen “gefortuneerde” gepensioneerde extra te kunnen plukken.

 41. Pablo zegt:

  Verkeerd getimed, omdat er helaas nog genoeg ontslagen zullen vallen. Voor de rest niet toepasbaar voor zware beroepen, omdat het lichaam het op een bepaald moment niet meer aan kan, maar … voor veel mensen wel te doen. Zelf heb ik ook tot mijn 67e gewerkt en ik had nog wel door willen gaan, maar moeder de vrouw zei:”Halt, het is genoeg geweest.” En na 52 jaar weet ik dat ze het meent. Lieve mensen, als je er zin in hebt, er nog een paar jaar aan vast plakken en als WILMA zegt: “Stop!” Gewoon haar zin doen en haar helpen met stofzuigen en het bed opmaken. Dat heeft ze al die jaren voor jou gedaan. Doei!!!

 42. pieter wentzel zegt:

  Wat is moeten. Ook uit deze artikelen (bijdragen) blijkt dat er zat mensen zijn die, wet of geen wet, willen doorwerken omdat ze daar plezier in hebben. Wat is daar mis mee? En waarom moet dat zo nodig weer een wet worden? Laat mensen die ermee op willen houden, zoals die stratenmaker, rustig hun gang gaan, er zijn die maar wat graag doorwerken. Een beetje een spel van geven en nemen en niet die eeuwige betutteling van bovenaf, om alles, hoe dan ook, via strakke lijnen vast te leggen. Geen mens is hetzelfde. Gun een mens toch zijn eigen vrijheid, anders moeten we die toch nemen.

 43. Max Molenaar zegt:

  Nieuwe oplossingen
  Laat mensen zelf kiezen tussen langer werken of lagere AOW. Maak meer speciale bedrijven voor ouderen en anderen die niet optimaal kunnen presteren, met lagere werkdruk en speciale voorzieningen op gebied van werkomstandigheden: bijvoorbeeld ergonomie, comfort, veiligheid, samenwerking, communicatie, uitrusten en werksfeer.

  Maar deel van 65-plussers is blijvend arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld door hartklachten of door rugklachten als gevolg van te zwaar lichamelijk werk.

  Nederland moet Engelstalig worden. Dan kunnen we veel werk laten doen door mensen in India via internet. Bijvoorbeeld het bekijken van bewakingscamera’s en het in de gaten houden van zieken en veroordeelde criminelen via webcams. En meer van ons werk kan worden gedaan in India va internet: call-centres, software-ontwikkeling, administratief werk, rapporten schrijven, informatie verzamelen via internet, enz…

  En ouderen en gehandicapten, die dat zelf willen kunnen eventueel in andere landen worden verzorgd, waar de lonen lager zijn en het klimaat aangenamer. Daarbij moeten we wel voorkomen dat werknemers worden uitgebuit.

 44. Bert kolk zegt:

  Persoonlijk voel ik veel voor een vast aantal “werkjaren” (40 jaar werken bijv.).
  Daarnaast moeten we ons realiseren dat we wellicht ouder worden, maar dat die extra jaren lang niet altijd de beste zijn. Die hebben we vooral aan de pharma-industrie te danken. M.a.w. beter gezond dood op je 80-ste dan kwakkelend en dement 90 worden.

 45. Theo Derks zegt:

  1) stop eens met dat grof belastinggeld geven aan gesubsidieerde stichtingen,raden,schappen,corporatis,adviesorganen, verenigingen e.d
  2) oefen eens echte controle uit op alle (semie) overheidsinstellingen, provincies, gemeenten,waterschappen deelraden enz.
  3)de hypotheekrente-aftrek voor de I.B boven de €250.000,- laten vervallen
  4 Crimminelen alle kosten van opsporing,justitie en rechtszaken zelf laten betalen.Dan blijft er nog geld over.En daarna de AOW naar 67 jaar

 46. Anna van Duin zegt:

  Je kunt als 50 plusser heel moeilijk aan de bak komen, ongeacht wat je capaciteiten zijn.
  Als er al een argument gegeven wordt is het “te duur”.
  Het zou beter zijn deze leeftijdsdiscriminatie eerst eens proberen op te lossen, voordat er gesproken wordt over verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 47. natascha adama zegt:

  Mensen die vanaf hun veertiende op hun knieen zittend straatstenen inkloppen moeten de kans krijgen om met de vut te gaan. De mensen met HBO/universitaite opleidingen werken nu ook langer. Kok,Brinkman, Brinkhorst allemaal nog steeds actief in het arbeidsproces. Dus er is geen reden om wat nu reeds een gewoonte is onder veel hoger opgeleide mensen tot wet te verheffen.

  Over de pensioenfondsen is echter het laatste woord nog niet gezegd. Het is niet de eerste keer dat er tekorten dreigen omdat ze investeringen doen met geld dat niet van hun is, en ze van de fondsen in feite Ponzi schemes gemaakt hebben. Met andere woorden pensioenfondsen zijn eigenlijk piramide spelen geworden, wie boven in staat die krijgt de volle pond en onderin….apres nous deluge…..
  De regering moet de pensioenfondsen aan betere controles onderwerpen omdat de oude dag geen tijd is voor teveel monetaire fluctuaties, met wurgende armoede als eindstation?

 48. jochem zegt:

  Gek eigenlijk. van je 64e tot je 65 ben je nog 100% productief, draag je bij aan de belasting etc., en ben je 65 dan ben je opeens 0% productief en profiteer je van de belastingen/premies.
  Ik heb nooit begrepen waarom er zo’n scherpe overgang is, waarschijnlijk omdat juristen, fiscalisten, economen en statistici, aangestuurd door (grote) bonden en werkgevers (de meeste werknemers wordt niks gevraagd!) het gewoon aan creativiteit ontbreekt om flexibele pensioenering aantrekkelijk en normaal te maken. Maar ach, als je 10 Nederlanders van rond de 60 vraagt of ze liever pensioen genieten dan (moeten te) werken, willen 8 vd 10 “achter de geraniums”. Ook niet gek als “50% vd mensen werkt in onzinnige gecreeerde banen” (@ 2. Nico Aarts).
  Gezien het zooitje wat de bank-, verzekerings- en pensioen sector er van hebben gemaakt zal er wellicht op termijn te weinig opzij zijn gezet. Maar zij (die over de pensioenen gingen) kakelden elkaar in de jaren 90 nog na over premievrij pensioen (op de beurs is uw gulden een daalder waard!).
  Maar voor mensen die kunnen en willen zie ik geen bezwaren om lekker door te werken.

 49. star010 zegt:

  Als NRC de volgende posting niet plaatst vanwege ” off-topic” kan ik daar vrede mee hebben. Maar ik waag het er maar op.
  Als ik in de krant van vanavond lees dat ABNAMRO-mensen blijven vasthouden aan bonus-afspraken in CAO’s word ik laaiend. Voor die mensen is een vangnet gemaakt door de Nederlandse belastingbetaler. Dat betekent dat ze verzekerd zijn van gewoon CAO-inkomen – zoals voor al die boe…..l..len in andere bedrijfstakken.
  Als je dan als ABNAMRO-er blijft vasthouden aan je aanvullende CAO-afspraken die ver boven je gewone CAO-inkomen uitstijgen dan moet je wel een geweldige plaat voor je kop hebben. En dan nodig ik die ABNAMRO-ers uit om aan hun kinderen en kleinkinderen uit te leggen dat zij het allerslechtste voorbeeld denkbaar hebben gegeven aan al die andere BL-Nederlanders.
  En de leiding van ABNAMRO moet nu gewoon eens ballen tonen: “Niet tevreden? Voor jou 10 anderen!” Dat hebben die ABNAMRO-bonus-boys en – girls toch ook steeds gezegd toen zij het voor het zeggen hadden???? Laat je als leiding van ABNAMRO nou toch niet gijzelen: het bankvak valt door een heleboel andere b….l..llen ook best te leren.
  En de vakbonden van die ABNAMRObonus-boys etc mogen die ballen ook wel eens tonen naar hun leden.

 50. J.W.van Steijn zegt:

  Doorwerken na 65 jaar is voor veel mensen prima, mits het op vrijwillige basis gebeurt.

  Degenen, die niet kunnen , of willen gewoon de 65 jaar als ingangsdatum handhaven.

  Voor iedere maand dat het recht op AOW opgeschoven wordt, kan de latere uitkering naar rato verhoogd worden, zodat iemand b.v. met 70 jaar een hogere AOW uitkering krijgt.

  De actuarissen van pensioenfondsen hebben tabellen waaruit af te lezen valt wat de besparing voor de schatkist precies is.

  Terwijl de praktijk ook zal tonen wat het effect is.

  Maar verlos ons a.u.b. van gemillimeterde voorschriften en regels en schaf ook de huidige vorm van ontslagbelemmering af.

  De mensen zijn vrije individuen en kotsen van de overvloed van voorschriften en regelmenten waar we steeds meer aan blootgesteld worden door legers van ambtenaren.

 51. Theo E. Korthals Alres zegt:

  Ik heb ‘Ja’ gezegd maar wel met enige aarzeling. “Nee” vind ik te ver gaan. Het pensioenrecht mag van mij op 65 jarig jarige leeftijd blijven ingaan. Maar ik ben een groot voorstander van een aanmoedigingsbeleid gericht op langer doorwerken. Mensen die na hun 65ste blijven werken. dienen hiervoor beloond te worden, zoals het kabinet al heeft voorgesteld: extra pensioen voor mensen die doorwerken tot hun zeventigste. Misschien moet die laatste leeftijd omlaag: naar 68.

 52. Peter Schipper zegt:

  10 mensen betaalden kort geleden de AOW van 1 bejaarde. Als ik zo ver ben: 4. En wie zijn dat? Veelal immigranten, zonder familie die ouder wordt dan 70, waar ‘wij’ straks, als ik zou oud ben, makkelijk de 87 halen.

  Ik ben zzp-er met een lichte handicap. Minimumloon verdienen is mijn nog niet gehaalde streven.

  Ik spaar voor mijn pensioen, maar als ik voor ik 65 ben minder dan nodig is verdien (kans groter dan 50%) moet ik EERST MIJN PENSIOEN OPMAKEN VOOR IK BIJSTAND KRIJG. Dat is nu de enige mogelijkheid voor zzp-ers. (1.000.000 nederlanders). Alle anderen krijgen wel bijstand.

  Maar de toekomstige werkers op te zadelen met ieder 25% van een AOW inkomen van een ander, is natuurlijk volkomen onhoudbaar.

 53. Teake zegt:

  Voor de duidelijkheid: ik hoop dat ik tot mijn 67 ste MAG doorwerken.
  Omdat ik getrouwd ben met een 2 jaar jongere vrouw, en slechts een kleinmetaal pensioen zal genieten, krijg ik de eerste 2 jaar niet eens een volledige AOW uitkering.

  Doorwerken is dan de enige optie om normaal rond te komen.

  Dus voor een deel is het nu al een item.
  Daarnaast zijn er ook nog steeds werknemers waarvoor (een aantal jaren) geen pensioenpremie is afgedragen, omdat er toen geen sancties op stonden. En er zijn werkgevers die daar stevig misbruik van maakten, ik ken er zo eentje bij naam.
  Die arbeiders hebben ook niet de keuze om eerder te stopen, er is gewoon geen geld voor.

  Maar verder moet ik er nu nog niet aan denken om al met 65 jaar te stoppen, ook al werk ik veel met de handen, en af en toe met de PC.
  Zolang ik fit ben, wil ik geen opvreter van de maatschappij zijn, maar nuttig zijn voor de samenleving.

 54. Peter Schipper zegt:

  Het argument van 40 jaar werken versus studie is natuurlijk relatief. Wie op 16 jarige leeftijd stopt met leren zal meestal minder belasting en AOW premie betalen.
  Studeren is ook een inspanning voor de maatschappij.
  Omdraaien dus: Wie weinig belasting betaalde, moet langer doorwerken?

  Het al bestaande recht op deeltijdwerk lijkt mij wel wat, maar dan gecombineerd met pensioen en AOW. Als ik kan wil ik wel doorwerken hoor.

 55. Hans de Vos zegt:

  Tja, AOW met 67 terwijl dan je echtgenote nog maar 63 is. Dat betekent doorwerken tot je 67e en daarna tot je 71e genieten van een half gehuwden-AOWtje. Als je tenminste tot je 67e kunt doorwerken, want misschien word je reeds rond je 55e als oudere werknemer afgedankt, en kom je daarna nooit meer aan de bak. Bovendien zou je je kunnen afvragen hoeveel mensen nu eigenlijk in goede gezondheid de 71 jaar halen. Lang niet iedereen bereikt de gemiddelde eindleeftijd!

 56. Miel Lumen zegt:

  Een dilemma, waarin het uitgesloten is alle groepen – laat staan individuen – te ontzien.
  Het is al moeilijk genoeg hen met een redelijke mate van ‘gelijkheid’ te behandelen.

  Het bijvullen van de pot vereist – als de nood de wet breekt – een minder lange-termijnbeleid dan andere belangrijke zaken.

  Van groot belang is dat jongeren in aansluiting op hun vorming tot het arbeidsproces kunnen toetreden.
  (Dat moet ook een verplichting zijn).
  Als er een breuk optreedt tussen die twee fasen, ontstaan verschillende problemen.
  Dan moeten er leer- en oefenplaatsen worden ingericht om de vorming in stand te houden en te completeren, en om ontmoediging en demotivatie te vermijden.
  (Die plaatsen hadden er allang moeten zijn voor onwilligen).

  De werkenden moeten de gelegenheid krijgen een redelijk pensioen op te bouwen.
  Hun ervaring dient te worden vastgehouden.
  Met uitzondering van lichamelijk zware beroepen kan men tot zijn 65-ste bezig bljven.
  Maar dan is het ook wel mooi geweest!

  Doorwerken blokkeert de meeste van deze belangen.
  Het ontneemt de ouderen het stimulerende uitzicht op een aantal rustige jaren.
  Wisseling van bezigheden is in die fase niet haalbaar: te veel inspanning en kosten voor een te korte periode, nog afgezien van de vermogens.

  Beter is het, eerst te snoeien in de luxe-voorzieningen, zoals de hypotheekrente-aftrek boven een sociaal vereiste waarde.
  Een ander terrein is dat van de talrijke ‘achterafvoorzieningen’ die dienen als lapje op de zere plek, maar met minder middelen, moeite en tijdverlies beter kunnen worden voorkomen!
  Er fladderen ook vele franjes aan de vele ongestructureerde en langs elkaar werkende diensten en andere hobbies…

  Met scherpte de ‘actuele’ noodzaak tot bijstelling bezien, en bijv. zolang nodig een extra bijdrage vragen van de pensioengerechtigden, vanzelfsprekend met uitzondering van degenen die geen eigen pensioen (kunnen) hebben opgebouwd.
  Dit alles naar de mate en voor de tijd dat het onvermijdelijk is.
  Verder dienen dergelijke maatregelen eigenlijk te worden gezien als lenen, en waar mogelijk in betere tijden te worden gecompenseerd!

  Op vrijwillige solidariteit kan niet worden gebouwd, en het is ook niet mogelijk dat elk individu uitkomt bij absolute gelijkheid in hoeveelheden en getallen.
  Dat iedereen alle vrijheid heeft daar op eigen kracht naar toe te werken vormt de grens van de mogelijkheden…

 57. star010 zegt:

  @ 39 Ton Hollander zegt:donderdag 5 februari 2009, 20:18 uur:
  Ja hoor: de Marokkanen en de Turken hebben het weer gedaan….En als die het niet zijn: de mensen uit Oost-Europa…..Schei nou toch eens uit: we zitten met een collectief probleem waar we met ons allen uit moeten zien te komen. Dat is een probleem waar iedereen mee te maken heeft – zonder aanzien van herkomst etc. Kom nou eens met concrete voorstellen: wilt u de Marokkanen en de Turken uitsluiten van AOW etc? Durf dat nou gewoon eens te zeggen hier. In plaats van te vissen in troebel water door het melden van cijfertjes die uit hun verband zijn gerukt.
  @27 Laura zegt:donderdag 5 februari 2009, 18:09 uur
  Vrijwel altijd met je eens in de diverse discussies alhier – maar nu eventjes niet.
  Zzp-ers hebben voor het zzp-schap gekozen en worden geacht een zodanig zzp-inkomen te bedingen dat zij daaruit ook hun oudedag kunnen zeker stellen (bv met een levensverzekering). Juist voor zzp-ers zit de oplossing echt in het overeind houden van de AOW als basisvoorziening – want ik snap ook wel dat zzp-ers meer aan hun hoofd hebben dan pensioenpremie storten. Maar dat betekent ook dat zzp-ers positie kiezen in het debat “65 of 67 jaar”.
  Sorry dat ik mijn reactie richting jou “vastplak” aan die richting ene Hollander. Ik wil je daarmee geenszins plaatsen in het kamp van Hollander.

 58. Jan W zegt:

  Zolang de staat het zich kan permitteren tientallen miljarden belastinggeld aan banken te verkwanselen, bestaat er moreel en financiëel geen noodzaak tot verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

 59. Veronica Cramer zegt:

  #35 & #49 Star 010.

  Volkomen mee eens, maar laat het hun echtgenotes niet horen want die weten niet eens wat een brood of een liter melk kost.

  Heerlijk te horen van iemand die zelfstandig blij is met haar werk en zichzelf niet naar een baan sleept met een boterham in een trommeltje en ‘s avonds met een droge korst terug komt.

 60. Rianne zegt:

  Statistiek is bewezen dat een erg groot gedeelte van de mensen niet eens de 65 haalt. Wat is hier het idee? Werken tot aan je dood? Ik vraag me wel af: De parlementariers die hier over beslissen, werken die ook allemaal tot hun 67 ste? Echt niet.

 61. Rianne zegt:

  Als men eens zou stoppen met het oorlogje voeren, dan zou er heeeeeel veel geld over blijven, zodat de AOW niet omhoog, maar omlaag gaat.

  Maarrrrr, dit kan echt niet, want dan krijgen we problemen met de Nederlandse oorlogsindustrie. Ik ben erg benieuwd hoeveel parlementariers hier aandelen van heeft.

 62. geert van schouwenburg zegt:

  Het vrijwillig omhoog trekken van de pensioengerechtigde leeftijd lijkt me goed. Ik wil er namelijk voor waken dat die mensen die hun hele leven lang al geploeterd hebben door moeten. Mensen in de bouw of die beroepen waar ze op hun 16 in het vak zijn gestapt en op hun 60 het echt wel gezien hebben. Wel denk ik dat langzamerhand dat de mensen zelf meer voor hun pensioen moeten doen. We worden langzamerhand steeds ouder en dat kan nooit via de staatsruif, of het omslagstelsel gefinancieerd worden. Op dit moment genieten de mensen die volledig hebben kunnen genieten van de consumptiemaatschappij het meeste van de uitkeringen zoals aow en het aanvullend pensioen. mijn kinderen gaan dat niet meer meemaken denk ik.

 63. Jan M zegt:

  Bij het discussie onderwerp betreffende het onderzoek naar Irak gaf ik al een hint in deze richting die verwijderd is.
  Op dit moment heerst er een kredietcrisis in onze bangmaakmaatschappij. Als de angst voor de kredietcrisis wordt weggsluisd naar verontwaardiging over het tegenhouden van een Irakonderzoek, heeft de Staat te weinig tijd om werknemeronvriendelijke maatregelen te nemen. Vandaar tot november niet meer over Irak praten, maar de angst voor de ecomnomische malaise cultiveren.
  De werknemer moet langer doorwerken. Ik hoor Donner al na de Karkdienst iets mijmeren over ontslagrecht en JiePie droomt na de Karkdienst weg bij gedachten aan een 10 urige werkdag met VOC mentaliteit en loonmatiging. Allemaal om de demon van de kredietcrisis te bezweren. Als het weer iets beter gaat blijft de loonmatiging doorgaan. Op een goede dag over een jaar of vijf trekt het allemaal weer aan. De werknemer werkt langer voor minder, de beleggers, bankiers en andere bonusgezichten laden hun zakken weer vol en over zo’n 10 tot 15 jaar komen alle Willie Wortels en deskundigen weer vertellen dat ze het niet aan hadden zien komen. De rijken zijn wat rijker en de armen zijn wat armer. En omdat het dan wel eens wat kon gaan borrelen in de samenleving, wordt er nu al onder het mom van terrorismebestrijding, gezorgd dat de eventuele boze burger trasseerbaar is. Een chip in het paspoort, een slimme energiemeter, vingerafdrukken en irisscan in paspoort, straks een chip op het lichaam etc.. etc.
  Balkenende wil gewoon deze crisis aangriijpen om de werksfeer van 1880 voor werknemers te reanimeren en wil daarbij niet aan zijn hoofd gezeurd worden over, (wat ik landverraad in tijden van oorlog blijf noemen) over Irak.

 64. J v Bijsterveld zegt:

  Eigenlijk een hilarisch discussie. Ik kan me permitteren om dit te zeggen want ik heb dit een aantal jaren geleden al voorspelt. Niemand – maar ook niemand- die zijn hand in eigen boezem steekt en op het idee komt dat deze neergang iets te maken heeft met hun eigen hypotheekgedrag.

  Nederlanders zijn zo dom geweest om een paar jaar genieten van hun pensioen in te ruilen voor theoretische papieren hoge huizenprijzen.

  Ik had cold turkey de hypotheekrenteaftrek afgeschaft. Het gasgeld dat daar nu zinloos in wordt verstookt, gestopt in werkgelegenheidsprojecten. En de hyperleners een keer zo’n pijnlijk lesje geleerd dat zelfs de grootste dwazen de komende decennia niet meer op het idee durven te komen om zoiets doms te herhalen.

 65. P. Aln zegt:

  Verhoging van de AOW leeftijd, als bliksemafleider ? Terwijl er iets ernstigs aan de hand is. Jongeren zijn er getuige van dat vitale delen van de bevolking buiten de poorten van instellingen en bedrijven gehouden worden, m.n. mensen met een gevorderde leeftijd, in de bloei van hun leven: 45-55.
  Met dit perspectief voor ogen blijft ‘het vette graaien’ de favoriete optie van veel actieven op de werkvloer, om te voorkomen dat ze t.z.t. slachtoffer worden van de heersende menselijkkapitaal-crisis in Ned:
  Snel en listig de zakken vullen en investeren in het buitenland dan wel wegwezen met ervaring, talent en geld; zo mogelijk naar andere oorden. De loyaliteit van veel burgers naar de samenleving en de opbouwende moraal wordt erdoor ondermijnd.

 66. Johannes zegt:

  De AOW, de kinderbijslag, de WW (enz) dienen alemaal afgeschaft te worden en vervangen door een levenslang basisinkomen.

  Er dient een maximum besteding en vermogen per persoon te worden vastgesteld. De BTW en de loonbelasting en inkomstenbelasting worden vervangen door een soort flat-tax van alle financiele transacties die door de geldverkeer uitvoerende banken (met controle) automatisch worden vernietigd. (of in een soort pot worden gestopt) De grootte van de vernietiging (of pot) bepaalt per tijdseenheid (liefst per uur of dag als het maar zeer snel is) het basisinkomen.

  De tegenstelling werknemer- werkgever dient uit de wet geschrapt te worden, evenals allerlei andere juridische discriminatie. Het ontslagrecht afgeschaft.

  De wetten dienen getoetst te kunnen worden aan de grondwet. De jurisprudentie die daar uitvoorkomt dient dagelijks zodanig geevalueerd te worden door rechtsdeskundigen dat de wet steeds meer uitgedund wordt. Dit automatisch op wetenschappelijke rechtsgronden. (Het resultaat is dus weer toetsbaar)

  Dan zal deze discussie niet meer nodig zijn, omdat er op dit soort ieniemienie-regel-gebied geen beleid meer kan worden gemaakt.

  Er zal een dynamiek ontstaan die weldadig zal zijn en gebaseerd op een grotere mate van anarchisme.

  Ieder bepaalt zelf in hoeverre hij wil hobby-en of nietsdoen.

  (Het is nu zelfs zo, dat veel mensen wachten tot ze met pensioen zijn om “vrij” te kunnen zijn !!!)

  “Werken” in de huidige zin van het woord dient een negatieve klank te krijgen en zal dan ook vermeden worden. Dienstbaarheid en vrijwilligheid zal toenemen. Ook de nietsdoeners dragen bij aan de maatschappij doordat ze geen schade meer aanrichten.

  Er is dan ook minder repressie nodig om mensen in een keutslijf te dwingen. Er ontstaat meer plezier en tevredenheid en rust. Stress en consumptie neemt af. Geluk neemt toe.

  Als er iets dient te worden vastgelegd dan dient dat door een wetgevend referendum bepaald te worden. Het volk zelf regeert. Het huidig systeem weg: de regering en het parlement afgeschaft. De bestuurders worden door het volk benoemd voor onbepaalde tijd, ze dienen geen eigen vermogen te hebben en alleen te leven van het basisinkomen. Ze kunnen te alle tijden worden afgezet.

  Vele nutteloze werkzaamheden van politici, boekhouders en ambtenaren zullen verdwijnen. Machtigen zullen zonder macht komen te zitten.

  Ieder krijgt de vrijheid om op eigen wijze bij te dragen aan de maatschappij.

 67. Gerrie Vis zegt:

  Aan het begin van haar rit is dit kabinet het land in geweest voor “goede voornemens”. “na het zure het zoet” hoorde ik Balkende zeggen.
  Hui bedoelde waarschijnlijk “na het zure het bittere” dan is het zure vanzelf zoet.
  Mensen zo als ik “babyboomers” die op hun 16e gingen werken en in avonduren op eigen kosten studeerden. Mogen nu 5 jaar voor hun Pensioen het gelag betalen. Ze hebben al meer dan 40 jaar AOW-premie betaald en dan mogen ze van bakellende nog een aantal jaren meer doen. De bedoeling is duidelijk we moeten als bouwers van de welvaartstaat eerder het graf in als dank voor het feit dat balkie&co gratis konden studeren en de betere banen kregen m.b.t. inkomen.

 68. A. Stuijt zegt:

  67 ste reactie: da’s mooi. 67 is uiteraard even leuk als keuze als 65. 69 zou nu ook moeten kunnen volgens de tabellen van de actuarissen. Doen maar, want zij die met 60 moeten stoppen zijn er toch niet mee geholpen. Flexibiliteit gaat altijd maar één kant op: uitrekken tot de rek er uit is.

 69. Henk Hiensch zegt:

  Ik ben nog eens al de reactie’s gaan lezen en vond
  @26 de slechtste. Een niets zeggende reactie die waarschijnlijk niet eens gelezen wordt. Dus dan iets anders, de PvdA (Partij van de Armoede)is al zo’n 25 jaar bezig om stapje voor stapje de sociale voorzieningen af te bouwen daar in hun neo-liberale gedachten alles te duur wordt en een ieder moet maar zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat zou de achtergrond zijn van die gedachten? Zij waren ook tegen een referendum over Europa, over Irak zal ik het maar niet hebben. Dus een verenigd groot Europa zoals de regenten Kok en Blair onder aanmoediging van Amerika het zagen zitten. Dus één Europese munt grenzen open. En hup Nederland wordt vol, om dat te voorkomen moeten de sociale voorzieningen naar het bestaansminimum terug gebracht worden en zo geschiede het. Zoals men weet is de AOW de basis van het pensioen gebouw en als men er stenen er onder vandaan haalt stort dat hele gebouw in elkaar, zoals de Twin towers in de US maar dat is een ander verhaal. Mensen weet wat je zegt, Drees was al tegen de invoering van de AOW zoals wij die kennen, dan zou een ieder ervoor in aanmerking komen, hij zag liever een uitkering voor hen die het nodig hadden.
  Op slinkse wijze probeert men de AOW af te breken. Denk aan de Bosbelasting en dat men ouder en ouder wordt, jammer dat de geest van die oudjes niet jong blijft, vele oudjes beginnen vroeg te dementeren omdat het lichaam nog niet gestorven is. Nu zeggen de pensioenfondsen dat zij geen baat hebben bij hogere AOW-leeftijd, alleen de overheid verdiend er miljarden aan als de leeftijd naar 67 jaar gaat.
  Wie zijn rechten niet verdedigd verliest zijn rechten. Rechten waar jullie ouders voor gevochten hebbben. Ik ben al zo’n 15 jaar na mij vut actief in vakorganisatie voor gepensioneerden en vutters in de FNV/ABVAKABO Groningen/ Groningen Noord en schrik van de vele reacties die niet de kern van de zaak raken. AOW is een omslagstelsel en wordt door de werknemer betaalt. Dus de regenten moeten met hun vurige tengels daar vanaf blijven. De pensioenen is een ander verhaal als je daar meer van wilt weten ga je dan eerst verdiepen in “Pensioenroof”.
  Gr. Henk

 70. Sam zegt:

  Nee, dienstjaren moet rekening mee worden gehouden.
  Als je vanaf je 17 stratenmaker bent dan ben je op je 65 kapot(65-17=48 jaar werken!), waarschijnlijk al veel eerder. Een dokter die op zijn 30 begint te werken die kan makkelijk tot 65 werken sterker nog tot 70. De dokter kan echter op zijn 60 al met pensioen. Een arbeider niet.

 71. jan zegt:

  Heb je gezien hoe boos Wouter Bos werd,toen over de dubbele bonussen gesproken werd.Als hij nu ook eens transparant word met zijn informatie en niet alleen voor de banken opkomt.Er zijn zoveel zwakkere die geen keuze meer hebben en vervolgens afhankelijk zijn van de AOW en ook niet meer kunnen kiezen en na hun 65e wel uitgewerkt zijn.

 72. Marten Muis zegt:

  Wat doe je met de mensen die nu in de VUT of prepensioen zitten? Indien volgend jaar de pensioenleeftijd elk jaar met een maand wordt uitgesteld , krijgen wij een groep mensen die reeds jaren buiten het werkproces staan, geen kans meer maken op het vinden van een baan, en door deze maatregel zonder inkomen worden geplaatst.Willen we de pensioenleeftijd verhogen, dan kan dat op zijn vroegst in 2016. Na deze datum zijn er geen mensen meer die in de VUT of prepensioen zitten.
  Marten M.

 73. Alphonse Scaf zegt:

  Een maatregel tegen de crisis? Een “geldcrisis”. Structurele aanpak. Nog meer asfalt, “green deal” en kernenergie (hoe is dat te rijmen?). Aanpakken “vergrijzingsproblematiek”. Het woord alleen al, wat een verachting voor mensen spreekt hieruit. Ontslagrecht is niet “gemoderniseerd”, alleenstaanden hun eigen kleine kinderen aandacht geven, hoe durven ze. Diegenen die tijdig voorzieningen hebben getroffen voor hun oude dag, moet dat niet zijn “in staat waren”, meer te belasten is onrechtvaardig. Laten creperen is dat rechtvaardig? Laten we niet stil zitten, maar het kapitalisme weer uit slop trekken. Ziedaar in het kort de boodschap van de VVD.

  De volkspartij voor vrijheid en democratie. Wordt het niet hoog tijd dat het volk, pardon de samenleving als geheel, gaat bepalen hoe de werkgelegenheid er dient uit te zien? Wordt er niet al enorm veel onzinnig werk verricht alleen om de poen? Je moet toch ergens van leven. Precies geformuleerd heet dat verkopen van je eigen arbeidskracht. Het gaat hier om mensen in loondienst. Dat gebeurt bij de overheid en bij het bedrijfsleven. Bij de overheid zit je gebeiteld met een serviele instelling. De deformatie is na enkele decennia dienst zo compleet dat je rustig tot je tachtigste kunt doorwerken. Op kosten van de belastingbetaler. Dat is het wezen van de bureaucratie. In het (arbeidsintensieve) bedrijfsleven, gesubsidieerd of niet, drukt de kostenfactor arbeid zwaar op het rendement. En hier geldt met name het verschil tussen een overall of een wit boord. Haven, voedselindustrie, ziekenhuis, bouwvak. En dan zijn er nog de mensen die niet meer mogen of kunnen werken al zouden ze dat willen.

  Er worden, kortom, in dit banale VVD stuk zoveel appels met even zoveel peren vergeleken dat er geen beginnen aan is om dit alles keurig te weerleggen. Daarom deze oproep: allen die vrijwilligerswerk doen, bejaarden die voor de kleinkinderen zorgen, huisvrouwen, noem maar op, ga in staking. Het stompzinnige raderwerk van de VVD loopt meteen in het honderd. Voor ik het vergeet, ook allen die voor een grijpstuiver hand en spandiensten voor mensen van het kaliber Rutte verrichten moeten zich aansluiten bij een dergelijke staking. Niet één dag, niet één week, maar zo lang dat voornoemde lieden komen vragen voor vergeving van hun a-sociale voorstellen.

  Mijn realiteitsbesef zegt me dat zulks niet zal gebeuren. Na dat de PvdA het laatste restje socialisme heeft weggespoeld gebeurt hetzelfde met het waarachtige liberalisme bij de VVD. Laat deze partij een verbond voor de komende parlementsverkiezingen aangaan met die andere hypocriete partij met vrijheid in het vaandel. Dat schept duidelijkheid.

 74. Anet Sulia zegt:

  @65 Zakkenvullen voor je 40 ste, want na je 45ste tel je niet meer mee, door uitsluiting voor betaalde werkplekken. Hoezo crisis ?
  Speel mee in succesvolle bovenlocale politieke partijen, dan kan het serieel graaien via aangewaaide commissariaten en adviesklussen starten, ook ver na je 45ste. Wonen binnen de Nederlandse grens is dan wel een aantrekkelijke optie.

 75. Klaas. zegt:

  Zou dit ook gaan gelden voor degenen die wel hun dienstplicht vervuld hebben?

 76. Hans Wijering zegt:

  Dit is zo’n goedkoop verhaal. Het kabinet weet ook wel dat deze vlieger niet op gaat. Waarschijnlijk wordt over een tijdje een ander konijn uit de hoed getoverd, als u (de werkende bevolking van Nederland) niet aan leeftijdsverhoging van de AOW wilt dan moet u het volgende accepteren waar de AOW uit betaald moet worden: BTW-verhoging of snijden in de zorg of snijden in het openbaar vervoer enz.

  Waarom kan AOW-verhoging niet?
  - nu al werken mensen in zware beroepen niet tot hun 65e, dan zijn ze al versleten

  - het zou mensen tot hun 67e in de bijstand drukken, mensen die van af hun 16e, 17e hard hebben gewerkt en op zijn
  - de minder verdienenden moeten het weer opbrengen

  Beter: laat mensen die tot hun 30e gestudeerd hebbn werken tot hun 70e.
  Die zijn gezonder op die leeftijd én willen vaak betrokken blijven bij hun werk.

  40 dienstjaren is voor iedereen genoeg.

 77. Marc van Driel zegt:

  Bedrijven zijn helemaal niet geïnteresseerd in 60 plussers. Ze zijn trager en duurder dan jongeren. Natuurlijk heeft een oudere meer kennis en ervaring en die zijn voor een bedrijf heel belangrijk, maar bedrijven zijn helemaal nog niet toe niet toe aan seniorenplannen, waarbij een oudere een soort mentorfunctie kan vervullen. En er zijn natuurlijk zat banen waarbij een mentorfunctie niet eens mogelijk is. Eerst zullen deze problemen moeten worden opgelost voordat er überhaupt over verhogen van AOW-gerechtigde leeftijd wordt gesproken.

 78. Gert Ruijer zegt:

  Sinds Bismarck (1884) is de pensioenleeftijd 65 jaar.
  Er was een Eerste Wereldoorlog, er was een Tweede Wereldoorlog.
  De pensioenleeftijd bleef gewoon 65, terwijl er heel barre tijden waren, waaronder de effekten van WO-I en de Grote Depressie.
  En ‘mijn’ grijze golf is al sinds mijn geboorte bekend. Die komt niet uit de lucht vallen!
  Heb hele leven AOW-belasting betaald.
  En de hoogste schijf van het IB-tarief daalde en daalde.
  Van 72% naar 50%.
  En straks dus een vlaktaks.
  De overheidsinkomsten nemen af.
  De zwakste schouders dragen het meest (direkte en indirekte belastingen).
  Voel me niet aangesproken door het overheidstekort van nu.
  Gewoon een JSF-je, Betuwelijn, HSL-lijn, ING-etje minder en alles is weer OK!

 79. Patrick Verhoeven zegt:

  Voor mij is de pensioenleeftijd van 65 heilig !

  Dit klinkt misschien wat cru maar het komt er wel op neer. Ik vind het erg belangrijk om op mijn oude dag nog wat van het leven te kunnen genieten. Werken staat dat genieten in de weg omdat ik voor genieten vrije tijd nodig hebt want genieten betekent voor mij: Musea bezoeken, concerten bezoeken, lekker fietsen in de natuur, op vakantie, dagtripjes enz. U moet nu beslist niet denken dat ik een hekel heb aan mijn werk, integendeel, maar na meer dan 40 jaar vroeg op, files, prestatiedruk, gezeik en stress vind ik het wel voldoende. Dan wil ik in financieel opzicht kunnen stoppen met werken.

  Ik vind dat we het onszelf als samenleving moeten gunnen dat we ook daadwerkelijk kunnen stoppen met werken na ons 65-ste. Uiteraard moet dit betaalbaar zijn maar volgens mij is dat ook het geval.

  Dit baseer ik op de volgende argumenten:

  1 Er staan door de vergrijzing weliswaar steeds meer gepensioneerden tegenover werkenden maar dat zegt op zich nog niets. Het gaat ook om de hoogte van de pensioenuitkering. Zeker voor ons staatspensioen (de AOW) is die hoogte zeer beperkt zeker vergeleken met het buitenland.

  2 De vermeende “onbetaalbaarheid” van de AOW speelt pas over ongeveer 25 jaar. Het mag verwacht worden dat de arbeidsproductiviteit gedurende die tijd nog aanzienlijk zal stijgen. M.a.w. 1 werkende kan dan meer gepensioneerden “financieren” dan nu het geval is.

  3 We hebben met onze pensioenfondsen nog een enorme pensioenspaarpot achter de hand die de meeste andere landen van Europa niet hebben. Als zij hun systeem betaalbaar achten door hun pensioenleeftijd te verhogen naar 67, dan moet het ons met die enorme pensioenspaarpot toch zeker lukken de leeftijd op 65 te houden.

  4 Naast het feit dat we een enorme pensioenspaarpot hebben, speelt er nog een ander effect. Welke geld gaat er uit een pensioenfonds ? Dat zijn de pensioenuitkeringen van dat moment. Over welk geld beschikt een pensioenfonds ? Zij beschikt over wat er over is van de in het verleden betaalde premies plus over de op dat moment betaalde premies door de actieve deelnemers. Als groep sterft deze laatste groep gemiddeld gesproken (kan van fonds tot fonds verschillen) nooit uit. Feitelijk ligt het pensioenvermogen van een pensioenfonds altijd 1 generatie voor op de uitkeringen. Tenzij de bevolking van Nederland volledig uitsterft, blijft dit vermogen défacto altijd in het fonds zitten. Het zijn puur de boekhoudregels waardoor we nu denken dat sommige pensioenfondsen te weinig geld hebben. Feitelijk is de kans dat een pensioenfonds werkelijk de uitkeringen niet meer kan betalen miniem.

  Kortom, ik verwacht niet dat Nederland ooit te weinig geld heeft om de toekomstige pensioenen uit te keren. Zelfs niet in een crisistijd als deze.

  Feitelijk is er iets heel anders aan de hand als het gaat om de pensioendiscussie. De pensioendiscussie is feitelijk deel van een veel groter spel. Het gaat om de machtsverdeling tussen werkgevers en werknemers. Als de vergrijzing echt toeslaat en er grotere tekorten komen aan werknemers, verschuift de macht in de richting van de werknemers. Dat betekent onherroepelijk ook een inkomensverschuiving richting werknemers ten koste van de werkgevers. Dat vinden met name rechtse krachten ongewenst. Vandaar dat juist uit die hoek allerlei maatregelen genomen worden om die machtsverschuiving zoveel in te dammen.

  Maatregelen met kwalitatieve consequenties zoals:
  - Aantasting van de ontslagbescherming
  - Versobering van de WW waardoor je als werknemer nog meer “onderdanig” bent t.o.v. je werkgever om maar niet in de WW te geraken

  En vooral maatregelen met kwantitatieve consequenties die er dus op gericht zijn het arbeidsaanbod verhogen zoals:
  - Afschaffing van de WAO waardoor WAO-ers weer “beschikbaar” komen voor de arbeidsmarkt
  - Afschaffing cq. versobering van de algemene nabestaandenwet zodat meer partners de arbeidsmarkt op moeten
  - Radicale versobering van de studiefinanciering zodat er ook meer arbeidsaanbod komt van de jonge mensen (studenten)
  - “Bijstandsmoeders” die veel eerder dan vroeger weer de arbeidsmarkt op moeten
  - Afschaffing prepensioen
  - En nu eventueel het oprekken van de pensioenleeftijd

  Natuurlijk waren er wel degelijk ook andere redenen voor bovenstaande maatregelen maar ik ben ervan overtuigd dat de voorbereiding op de vergrijzing (en dus op het tegengaan van de machtsverschuiving van werkgevers naar werknemers) een steeds belangrijker argument werd naarmate de maatregelen recenter zijn.

  Als je trouwens beziet wat er sinds Lubbers nog van de verzorgingsstaat over is, dan is dat bitter weinig. En dan heb ik het nog niets eens over de versoberde dienstverlening van de staat aan haar burgers op andere gebieden zoals politiezorg, filebestrijding, onderwijs en de zorgsector. Da’s allemaal nog niet zo erg als e.e.a. maar gepaard was gegaan met radicale belastingverlaging of meer persoonlijke vrijheid. Echter, op het belastingsplan van Zalm na die tijdelijk belastingverlichting bood, is het tegendeel het geval geweest. Je vraagt je werkelijk soms af waar die staat van ons nog goed voor is ! Maar goed dat is een andere discussie.

  Ik hoop dus dat vakbonden, burgers en politieke partijen keihard vechten voor behoud van de pensioenleeftijd van 65. Dat is financieel haalbaar en sociaal zeer gewenst !

  N.B. Ik ben actuarieel analist. Het is mijn taak berekeningen te maken wat betreft de toereikendheid van de vermogens van pensioenfondsen nu en in de toekomst.

 80. Lousa zegt:

  Tuurlijk moeten mensen tot hun 67ste werken. We worden ouder, leven langer, gaan langer mee. Dan komt die oude dag ook later.

  Ik begrijp dat niet iedereen dat ziet zitten. Maar ik (27) weet eigenlijk al sinds mijn 18e dat het er voor mij van gaat komen. Gewoon een kwestie van een plus een (plus een): vergrijzing, plus stijgende levensverwachting, plus de zeepbel die vut heet.

  Het is mij werkelijk een raadsel waarom de generatie van mijn ouders dat inzicht niet heeft.

  Het raadsel is mij nog groter wanneer ik zie dat vakbonden verzaken en hun leden niet op dergelijke ontwikkelingen voorbereiden. Of ja, raadsel, ik wist als 27 jarige natuurlijk al langer dat vakbonden meer ophebben met de schare trouwe ouwe medewerkers, dan met jongeren die met de wereld van morgen te maken gaan krijgen.

 81. j. van hooff zegt:

  De reacties op dit voorstel blijken te variëren van onderbuikachtige emotionele erupties tot zakelijke rationele overwegingen. Gelukkig zien velen in dat:
  1. de voorzieningen voor een groeiende vergrijzende generatie zullen moeten worden opgebracht door het relatief slinkende aantal werkenden, terwijl…
  2 die ouderen steeds gezonder en capabeler worden, en dus prima kunnen gaan bijdragen aan het in stand houden van het sociale stelsel.
  Niet leuk? Ach kom; je blijft tenminste nuttig sociaal ingeschakeld..

 82. star010 zegt:

  Ik bespeur in deze discussie twee typen argumenten om tegen verhoging van de AOW-leeftijd te zijn:
  1. de argumenten van politieke aard – dus die van het type:”Bescherm de sociale voorzieningen!” Dat klinkt mooi maar ik vrees toch echt dat de wal het schip gaat keren. De leeftijdspyramide (steeds meer ouderen en dito minder jongeren) veranderen we niet.
  2. de argumenten van meer persoonlijke aard.

  Binnen die laatste groep weer twee soorten:
  2A: de mensen die reikhalzend uitzien naar de dag dat ze met AOW/pensioen gaan omdat ze dan verlost zijn van hun dagelijkse werkmarteling. Tegen die mensen kan ik alleen maar zeggen: “En daarna? Denk je niet dat je jezelf dan gewoon meeneemt naar een “pensioenmarteling”?
  2B: de mensen die reikhalzend uitzien naar de tijd dat ze eindelijk tijd hebben voor hobbys etc. Tegen die mensen zeg ik: “Vandaag beginnen met die hobby! Niet uitstellen! Het kan zo maar zijn dat je daags voor je 65-e onder een auto terecht komt!”

  En dan nog het volgende over Sjon de Stratenmaker. Als we Sjon ontzien en dus met zijn 65-e met AOW laten gaan, staan onmiddellijk ook Piet de Politieagent, Mick de Militair en weet-ik-wie nog meer met loodzware banen bij de AOW-pot-bij-65. Dat schiet dus niet op.
  Het enige wat dan helpt is een verbod om op je 40-e nog stratenmaker te zijn, of politieagent, resp militair etc te wezen. Dus: een in de tijd gelimiteerde baan. Na je 40-e onmiddellijk een andere baan zoeken.

 83. frederik zegt:

  Ik lees net dat niet duidelijk is waaraan de EU 114 miljard Euro heeft uitgegeven. Ga dat eerst maar eens na, en dan is verhoging misschien al niet meer nodig.

 84. Drs. P.A. van Doorn zegt:

  Dames en Heren,

  Kies voor de spirituele samenleving. In april komt mijn boek uit, waarin een doorontwikkeling van de huidige samenleving wordt beschreven. Alle grote problemen, zoals deze worden daarin opgelost. Zeker problemen omtrent geld zijn puur administratief van aard, maar worden doorvertaald naar echte levens. Dan ben je echt het spoor bijster. We moeten weer eens stil staan bij waar het allemaal om draait: mensen. En ga dan eens nadenken.

  Laat je dus niet gek maken door deze crisis en ga eens op mijn site kijken. Hier ga je meer van horen !

 85. Henk Mommaas zegt:

  Drs.P.A.van Doorn 84

  Ik bezocht Uw site welke aansluit op de vele andere verlichtende web sites over hetzelfde thema.
  Een vervelende bijkomstigheid echter is dat we in een kapitalistische samenleving verkeren.
  Bachwan kwam met dezelfde alles verrijkende boodschap
  hoofdzakelijk zichzelve bedienende weet U nog ?
  Ik geef toe het is lastig, maar een samenleving zonder geld is als een auto zonder wielen.
  Dus eerst maar de wielen en dan de auto.
  In Mexico heb ik een maja ontmoet die had er zelf een in elkaar gelast, hij was de held van het dorp.

 86. J Nivard zegt:

  Hoeveel extra werkelozen levert dit op en daarnaast moeten de uitkeringen van WAO etc twee jaar langer doorlopen. Ik ben benieuwd of dat allemaal wordt mee genomen in deze berekeningen en wat het uit eindelijke rendement zal zijn

 87. Emile Michel Hobo zegt:

  Dat helpt alleen maar als er een overschot aan werk is. Met een krapte op de arbeidsmarkt, belet je alleen maar de doorstroming. Ouderen die langer doorwerken houden jongeren alleen maar langer werkloos.

  Om de crisis tegen te gaan moet er efficiënter gewerkt worden. Dit houdt in dat mensen die weten wat ze doen op de juiste plek geplaatst moeten worden. Momenteel zitten een heleboel mensen op de verkeerde plek, met werk en een mogelijk afgeronde studie die hun niet interesseert.

  Door te zorgen dat mensen alleen nog maar het werk toegewezen krijgen dat ze interesseert, wordt dat werk optimaal uitgevoerd. Zo mag ook iedereen het werk doen dat ze willen. Momenteel is dat niet zo, en dat is eigenlijk in het nadeel van het land.

  Voor zover mensen niet direct de opleiding hebben genoten die ze nodig hebben, leren ze het snel genoeg bij door het gewoon te doen. Schoolse opleidingen zijn leuk, maar niet noodzakelijk. In conclusie, de AOW leeftijd ophogen is niet de juiste optie.

 88. Siem Stehouwer zegt:

  Vergrijzing onbetaalbaar? Alle berekeningen die dat uitwijzen zitten boordevol aannames en kansberekeningen, waarvan niemand weet of die zullen uitkomen in de toekomst. In het verleden maakten actuarissen dezelfde soort berekeningen. Op grond daarvan werd toen zelfs besloten werd dat er jarenlang geen pensioenpremie meer gestort behoefde te worden in diverse pensioenfondsen (met toestemming van de toezichthouders). Dom kan je nu zeggen, was er maar wel doorgegaan met premiebetaling. En over het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd zou ik willen zeggen, dat het niet uitgesloten is dat je op je 65e of daarvoor ontslagen kan worden (via massaontslag bijvoorbeeld) en welke werkgever is dan nog bereid een aantal jaren mee te betalen aan je pensioenopbouw? De WW en de bijstand zijn dan je lot en ook dan wordt er geen pensioenpremie betaald. Overigens nog een positieve suggestie. Waarom zijn de pensioengerechtigde niet bereid de laatste jaren van je leven met minder pensioen en aow tevreden te zijn (bij 80 is je actieve leeftijd waarop je veel wil besteden echt wel voorbij).

 89. peter w zegt:

  2 jaar extra werken uitgesmeerd over 24 jaar is natuurlijk geen natuurramp. Dat betekent voor mensen van 40 zoals ik dat ik wel tot mijn 67e moet werken maar de overspannen reagerende babyboomers van 60 hoeven maar tot hun 65,4 jaar te werken. Als we het generaal pardon niet hadden ingevoerd en de ontwikkelingshulp teruggebracht hadden tot het europees gemiddelde had dit niet nodig geweest. Eigen schuld dus PVDA stemmers. Ik heb zelf 4 jaar bij het KLM Pensioenfonds Blue Sky group gewerkt dus ik weet waar ik over praat. Let op mijn woorden: over een paar jaar als de rekenrente weer op 5%-6% staat worden de verplichtingen veel kleiner en zijn de dekkingsgraden weer 120-130%. Vervolgens gaan de sponsors (bedrijven en overheid) de fondsen weer afromen…. Ik vind de overheid onbetrouwbaar als ze tijdens het spel de regels veranderen.

 90. Teake zegt:

  Als ik moet stoppen met 65, ga ik gewoon voor mezelf beginnen. Of ik begin al eerder voor mezelf, dan hoef ik niet verplicht te stoppen.

  Daarnaast wisten we het toch?
  Zodra PVDA weer iets te zeggen heeft gaat het “GROTE GRAAIEN” weer van start?

  Overigens heb ik er geen moeite mee, dat stratenmakers van 55+ zich met de opleiding en motivatie van jongere starters bemoeien, ipv op de knieen liggen te klooien.
  Nu loop ik ertegenaan dat ik advies moet geven om oudere collega’s die iets minder kunnen, de “VUT” in te adviseren nu het misschien nog kan.
  Maar de jongens van 55 kunnen echt nog prima presteren, al is het op een ander nivo.

  Ik ben zelf ook begonnen als benzinedop dicht draaier, oftewel automonteur die de pomp er bij deed.
  Nu werk ik als 40 plusser afwisselend, soms met hompen staal van dik 60 kilo, die ik met een heftruck uit een machine til, en soms met een laptopje, om dezelfde machine te commanderen.

  Het blijft lastig, beslissen over wie moet en wie mag doorwerken.
  Alleen is geld niet het enige wat nodig is: als er geen mensen zijn om hen te helpen, is het geld van de pensionado’s geen stuiver waard.

  De kennis van Opa is echt nog wel wat waard, en kan vele jongeren op weg helpen.
  En een paar uurtjes les geven aan jonge honden, is voor een ex-strater van 65 echt een zinvolle invulling op een vrijdagmiddag.
  Ik ben dus voor een flexibele uitbreiding.
  Mijn opa werkte ook nog tot ie 75 was, minder hard, maar zonder problemen.

 91. Hans Janssen zegt:

  Reactie op Lousa nr. 80
  Lousa, ik denk dat je geen idee hebt wat er zich in deze maatschappij afspeelt. Ik ben een man van 49 jaar met een slechte gezondheid. Ik moet elke dag 4 tabletten nemen om op de been te blijven. Aan het eind van elke werkdag ben ik totaal uitgeput. Mijn vrouw is gezond en ijzersterk, maar zij werkt niet omdat zij geen werk kan vinden. Zolang zij geen werk heeft moet ik full time blijven werken om mijn gezin te onderhouden. Je denk dan toch zeker niet dat ik tot mijn zevenenzestigste blijf werken, terwijl mijn vrouw die een goede opleiding heeft niet aan de bak komt. Op mijn vijfenzestigste verjaardag stop ik en krijgt niemand mij nog aan het werk. Laat oude mensen genieten van hun oude dag en zet werklozen aan het werk.

 92. ir vulk zegt:

  Er moet een variable keuze ingangsdatum voor de aow komen.
  Vanaf 65 jaar mag je stoppen met werken.
  Op 65 jarige leeftijd kan je een 95% aow-uitkering
  bereikt hebben.
  Kies je voor een aow-uitkering op je 65ste,dan vervallen alle andere uitkeringen/subsidies van .
  Een tekort in de aow-pot kan zonodig op andere begrotingen gevonden worden.

 93. Gloria zegt:

  Patrick Faas, ik ben het met u eens dat bepaalde zaken heilig moeten blijven in ons land. Er is al zoveel ontheiligd en op ordinair niveau gebracht door de kabinetten Balkenende. Er is een neoliberale sloper aan het werk geweest!

  Met uiterlijk 65 jaar moet de werkdruk voor iedereen afgelopen zijn en bovendien mag de pensioengerechtigde leeftijd niet verlengd worden voor ons nageslacht. Zo’n erfenis kunnen we ze niet aandoen! Vanaf de geboorte zijn ze keihard geofferd aan de economie en dit zou betekenen dat er zo’n beetje van de wieg tot het graf moet worden geploeterd voor het bestaan. Als de ‘heilige’ grens wordt doorbroken is – gezien zoveel ontheiligde zaken- het hek van de dam. Van 67 kan er al snel geschoven worden naar 70.

  En precies dán komen er ongemakkelijke jaren, zoals ik overal om mij heen zie. Ik vind het barbaars om te sleutelen aan de welverdiende rust van de (nog) actieve ‘oude dag’ na gemiddeld 65 werkjaren, waarvan de eerste 20 met véél te vroeg ophokken en studie op studie niet te onderschatten zijn. Hoe later mensen met pensioen gaan, hoe moeilijker zij kunnen integreren binnen het werkloze bestaan en voelen zich daardoor (onterecht!) nutteloos. Het opvoeren van de regering tot workaholicisme is de economie boven de mens stellen. Dat moet een beschaafde samenleving niet willen!

  Dit kabinet heeft er alles voor over om via het stokpaardje kredietcrisis aan zo’n beetje alles te tornen. Dat lukt hen vooralsnog omdat de Tweede kamer overheerst wordt door de neoliberale meerderheid. En die meerderheid is gekozen door het volk. Die hand kunnen ‘we’ dus in eigen boezem steken! We moesten ons doodschamen dat we de hele sociale afbraak van ons land straks hebben afgeschoven op onze kinderen en kleinkinderen. Zijn we voor ze in opstand gekomen? Met goed fatsoen zou je geen kind meer op de wereld durven zetten. We hebben ze namelijk niet voor economische slavernij geboren laten worden om tot hun 70e tot werkplicht te worden gesteld.

  Zelfs een goede gezondheid, doordat de mens fysiek bewuster is gaan leven, wordt misbruikt om de werkjaren op te voeren. Nota bene is het toch voor velen na hun 65e heerlijk om goed en gezond vooruit te kunnen en allerlei vrijwillige werken/ hobbies/ sport/ reizen te kunnen ondernemen. 15 jaar op een heel mensenleven is geen luxe! Rond en na 80 jaar zie ik velen – vanuit mijn werk- op allerlei fronten het actieve bijltje erbij neerleggen. Tussen 80 en 90 zijn mensen veelal geheel of gedeeltelijk hulpbehoevend geworden. En juist dán behoren we deze kranige, maar verzwakte voortrekkers met liefde en zorg te hoeden. Eerbied voor ál deze ‘grijze haren’! Ipv dat lelijke neoliberale hetzen over de ‘vergrijzing’. Nota bene de hardwerkende burgers worden geacht hun spaarvarkens vroegtijdig leeg te schudden, terwijl de bonustrippers van Banken, Zorginstellingen, Onderwijs en allerlei klagerige Fondsen overvètte spaarpotten hebben weggemoffeld. Mede door hen zal de economische malaise vaster en vaster komen te zitten.

  Een regering die 70 jaar van de werkmens wil profiteren is despotisch. Een mens is meer dan zijn werk. Het drievuldige leven van ieder mens met ziel, geest en lichaam mag niet ondergesneeuwd raken door economische voorrang tot op hoge leeftijd. Juist de geest en de ziel gaan opspelen na zoveel jaren van verlatenheid en vluchtigheid. Hoe vroeger men de vrijheid krijgt om tot tijd van bezinning, overdenking en innerlijke rust te geraken, hoe beter. De mens is namelijk van eeuwigheidswaarde en verdient tijd om tot overpeinzing te komen en stapje voor stapje zich luchtig doch ernstig voor te bereiden op die spannende ‘overstap’.

  Het is dan ook goed, zeer goed, om tussen 60 en 65 de werkdruk geheel af te bouwen en zodoende met souplesse in het vrijheidstraject te stappen waar de geliefden -na zoveel afwezigheid- elkaar onbeperkt kunnen minnen, de familiebanden mogelijk kunnen versterken en met elkaar dag en nacht kunnen optrekken alvorens zij ongewild tot afscheid moeten komen.
  Je zou toch zeggen dat dit een christelijke regering niet vreemd moet zijn… ware het niet dat zij de mens zólang toege-eigend wil zien, alsof de hele eeuwigheid zich afspeelt in de aardse economische notendop als zijnde hét centrum van het heelal.

  Zijzelf zijn het vermoedelijk die de ‘geur’ van macht en zgn importantie niet meer kunnen missen. Het vluchtgedrag dat zij ontwikkeld hebben riekt naar angst en ongebreideld doorgaan. Als de dóód voor die vreemdeling op zondag wiens handen laten zien dat híj het is die het vlees snijdt…

  Vecht lieve mensen voor uw vrijheid! Laat niets u meer ontnemen. Want iedere keer maar 1 toegeeflijke vinger… en uw hand is gegijzeld. Zó werkt dat met de ‘onorthodoxe’ intolerante beleidsmakers, die uit alles een slaatje weten te slaan en zelfs uw oudste dag niet verzekerd weten. Zorg? Het zal ze een zorg zijn! Want op ONZE kosten hoeven zij zich daarover geen zorgen meer te maken. Kortom: laat u niet kisten!!

 94. Peter Schipper zegt:

  4 Betalers per 1 aow?

  Toen ik jong was, betaalden 10 mensen de premie voor het uitkeren van 1 aow. Want zo werkt de aow. Als ik oud ben betalen maximaal 4 mensen voor mij.
  Mensen jonger dan 65 aan het werk houden helpt ook, zeker. Maar waarom zo rigide naar iets ouderen? Nu moeten mensen stoppen van de baas of van de wet, bij 65, of ze willen of niet. 10 Jaar of meer fit maar gedwongen aan de kant?

 95. Pyke Koch zegt:

  Gisteren zag ik weer zo’n CDA hoogleraar bij Nova. Hij zei dat wanneer je fysiek niet meer kunt werken na je 65ste moet je ander (lichter) werk gaan doen. De werkgever ziet je aankomen. Deze zogenaamde geleerde heren staan volledig buiten de werkelijkheid, zo blijkt maar weer eens.

 96. Henk Hiensch zegt:

  @85 Peter Schipper

  Je stelt een eerlijke vraag. Waarom zo rigide naar iets ouderen? Hierop een eerlijk antwoord, je geeft ze een vinger dan nemen zij je hele hand.
  Ik word landzamerhand ontzettend moe van de woorden vergrijzing, onbetaalbaar. Het zijn woorden van een club a-socialen die zich verschanst hebben in de politieke vesting Den Haag. Hufters die de hele dag met een laptopje zitten te rekenen hoe zij het klootjesvolk een poot kunnen uittrekken. Nu begrijp ik hoe de aversie is onstaan tegen de woorden “eigen
  volk eerst”, die lui vinden dat zij met de Bankwereld en de markt het recht hebben op een beter bestaan. De staat der Nederlanden met zijn Christelijke-Joodse traditie geeft te kennen, dat zij meer waarde hechten aan waardeloosgeld om zodoende het volk onder de duim te houden, ik ben geen revolutionair maar als het zo door gaat mag van mij de beuk erin. Dan halen wij weer de rode vlag van zolder en gaan de straat op. Maar de Nederlanders hebben niet de mentaliteit van de Fransen. De Nederlanders zijn een beetje dom. De Nederlanders zijn a-sociaal, geld uit de zakken halen van oudjes, die zich kapot gewerkt hebben om Nederland na 1945 weer op te bouwen. Ik schaam mij een Nederlander te zijn. Vluchten kan niet meer ik zou niet weten waar naar toe.

 97. ingrid zegt:

  Wat een beschamend voorstel. Wat een arrogantie van die voor het merendeel jonge en goed opgeleide kamerleden. Om hun gevoel voor realiteitszin eens op te krikken, zouden zij misschien eens moeten proberen onder een gefingeerde naam als 50+ plusser een baan te krijgen. Voelen deze overheidsdienaren zich ueberhaupt nog wel eens dienaar van de samenleving. Het zakkenvullen gaat aan alle kanten ongestraft door. Corruptie viert op alle fronten hoogtij. Onderwijl wordt keihard gezaagd aan de poten van de stoel van ouderen. Een makkelijk doelwit want veel heeft deze groep niet in de melk te brokkelen. Wat heb je er eigenlijk aan. Misschien moeten we iedereen van 60+ maar gewoon laten inslapen. Zelf heb ik gewerkt en gestudeerd vanaf mijn 19e jaar. Ik ben nu 61. Eigenlijk vind ik dat ik meer dan voldoende heb bijgedragen aan premies voor van alles en nog wat om – als ik dan nog leef – daar vanaf mijn 65e eindelijk eens iets voor terug te zien in de vorm van AOW. Waarom krijgt trouwens iemand die nooit gewerkt heeft ook AOW? Laten we die optie eens bekijken. Natuurlijk moeten we – als zogenaamde beschaafde samenleving – zorgen voor mensen die dat niet kunnen, zoals gehandicapten en chronisch zieken. Het leven van deze mensen is vaak al beroerd genoeg. Ik walg zo langzamerhand van deze samenleving maar ben het met mijn voorganger eens: je wilt wel vluchten maar weet niet waar naar toe.

 98. Hans Bosman zegt:

  Het is mij niet duidelijk waarom er nu alleen wordt geopteerd voor integrale verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Dat valt bij velen als een ‘steen in een vijver’, en leidt tot veel maatschappelijke onrust. Er wordt al jaren gesproken over de mogelijkheid om deeltijdpensioen mogelijk te maken. Waarom nu niet van de nood een deugd maken en een combinatie realiseren, waardoor het voor sommigen mogelijk blijft om deeltijd eerder te stoppen en het voor anderen mogelijk wordt om deeltijd door te werken na 65 jaar, misschien wel langer dan 67 jaar. Dit past mijns inziens uitstekend in het concept van ‘maatwerk’constructies die we op allerlei plekken willen creeren, en komt tegemoet aan de wens om invulling aan je eigen (werkende) leven te blijven geven, ook in tijden van crisis. De overheid kan (en moet) niet meer dan nodig als redder in de nood fungeren.

 99. Joost zegt:

  Ik ben 76 en werk als vrijwilliger nog elke dag, ik kan het gerust een dagtaak noemen. Ik verdien er niets mee om mijn onafhankelijkheid te kunnen bewaren. Kun je na je 65ste het nog fysiek aan? Geen enkel probleem. Mag je dat generaliseren? Nee, niet iedereen is even sterk, maar die leeftijd van 65 is arbitrair vastgesteld, onze levensverwachting stijgt nog steeds dus verhogen naar 67 moet kunnen, en zeker als daar de noodzaak toe bestaat. Er mag best onderscheid worden gemaakt tussen fysiek uitputtend werk (Bv. de bouw) of stressvol werk (bv luchtverkeersleider of politie agent), maar om zielig te gaan doen, sorry hoor, onzin, die klaagmaatschappij. Foei!

 100. w.j. v/d straat zegt:

  Zolang vele (waaronder ook behoorlijk opgeleiden) werkzoekenden van boven de ca. 45 jaar bijna nergens meer aan de slag komen wegens hun leeftijd (!), zou de aandacht eerder naar deze groep uit behoren te gaan.

  Op alle vlakken valt hier enorme winst te behalen.
  De overheid besteed hier te weinig aandacht aan en werkgevers houden zich bewust doof voor dit onderwerp, tenzij het ongezonde, gevaarlijke of geheel ongewilde baantjes betreft.

 101. Willem JJ Boot zegt:

  Eerste optie lijkt mij om de wachtgeldregeling (100%) voor ambtenaren terug te brengen tot het niveau van de voor werknemers geldende werkloosheidswet.
  Aan alle kanten wordt weer met reductie van fiscale “faciliteiten” en/of verhoging belastingen gedacht. Het stomste dat nu kan worden beslist. Zoveelste maatregel van een “overheid” die z’n financiën niet op orde heeft omdat zij niet weet waaraan het collectieve geld wordt besteed en dat ook niet verantwoordt.

  In tijden van crisis moet het netto besteedbare inkomen van particulieren en bedrijven zoveel mogelijk worden vergroot en niet weer worden afgeroomd. Het verhogen van de AOW-leeftijd kan daarin geen enkele rol van betekenis spelen.

 102. Gloria zegt:

  @96 Henk Hiensch

  Precies Henk! De heftigheid en vastberadenheid waarmee de Fransen hebben geprotesteerd is vreemd in Nederland. Nederlanders zijn doorgaans schootvolk van de regering en áls er dan geprotesteerd wordt tegen zoiets als die verduvelde oorlog van Israël tegen Gaza, komt daar zo’n Moszkowicz zijn grote waffel opentrekken om helden als van Bommel te frutselen in het beklaagdenbankje!
  Rechters die in dienst staan van de regering; Davids die meewerkt onze democratie om zeep te helpen en de meerderheid van de Tweede kamer die de HOOFDSCHULDIGE van onze betrokkenheid bij de genocide in Irak lopen te knuffelen en te pleasen. Topcriminaliteit op witte boorden niveau is het volk blijkbaar nog stééds niet genoeg om massaal te protesteren. Integendeel! Braaf en schaapachtig volgt het gedwee diens leider die de schuld in haar schoenen wringt en offert het met liefde nog 2 jaar van haar vrijheid. Met deze lafhartige mentaliteit vieren ultrarechtse regimes hoogtij. Wij zijn er inmiddels zo een!

 103. Laura zegt:

  Joost, natuurlijk is het fijn dat je op jouw leeftijd nog kunt werken als vrijwilliger. Vergeet echter niet dat dat alleen maar kan doordat je aow (plus eventueel pensioen) ontvangt.

  Wat betreft die levensverwachting. Die is van een 65-jarige niet zoveel gestegen vergeleken met (zeg maar) 50 jaar geleden. Voor een 0-jarige is die verwachting veel meer gestegen.

 104. Theo Beekman zegt:

  De afgelopen decennia zijn er forse verschillen ontstaan tussen het aantal werkzame jaren van mensen die op hun 65e met pensioen gaan. Met name hogeropgeleiden hebben over het algemeen veel minder werkzame jaren achter zich. Als de pensioenleeftijd moet worden verhoogd, moet dat gebeuren in combinatie met een maximum voor het aantal werkzame jaren. Iemand die dan al 45 jaar gewerkt heeft, moet deze verlenging bespaard worden. Het moet ooit genoeg zijn.

 105. Alphonse Scaf zegt:

  #96 – Henk Hiensch

  Henk, je reageert op Peter Schipper: “Waarom zo rigide naar iets ouderen?”. In je antwoord raak je de kern van dit vraagstuk en toon je in zijn volle omvang het failliet van onze samenleving. Elke menselijke beschaving steunt op de zorg voor ouderen en kinderen. Als dat doorgeknipt wordt en het leven gereduceerd wordt tot een kostenplaatje is het grondig mis. En de leugen regeert. Het wapen om mensen en bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen.

  Degenen die moord en brand schreeuwen over onbetaalbaarheid van een goede oude dag voorziening, van de AOW kun je vegeteren veel meer is het niet, hebben alleen hun eigen belang voor ogen. Ze zijn vergeten of willen niet weten hoe dit stelsel tot stand is gekomen ten laste van de minst draagkrachtigen. Dat waren meteen na de oorlog de mensen die zwaar werk verrichten in de mijnen, in de bouw, op het land, in de haven of in de fabriek. Met zweet, bloed en tranen. Slecht betaald, lange werkdagen, vaak in gammele bedrijfsbussen uren onderweg, ook op zaterdag en nauwelijks vakantie. De tijd van de geleide loonpolitiek onder de deken van het fascistische, corporatistische overlegmodel. Spil in het politieke spel was de KVP van Romme, uitvoerder de PvdA van Drees. Een koloniale oorlog werd zelfs gevoerd, tegen de zin van de captains of industry. Het echte graaien binnengaats kon beginnen. Massale kazerne-achtige woningbouw en grondspeculatie. Mensen werden uit de binnensteden verdreven en in troosteloze buitenwijken ondergebracht. Maastricht is het schoolvoorbeeld voor deze gang van zaken. Dat waren de jaren vijftig.

  Het moet hier gememoreerd worden omdat Rutte de brutaliteit heeft aan de geschiedenis een leugenachtige draai te geven: “Doorgaan op de huidige weg past niet in de CDA-traditie van rentmeesterschap, niet in de PvdA-traditie van Drees en niet in de VVD-traditie van financiële degelijkheid. Laten we niet stilzitten in tijden van crisis, maar maatregelen nemen om Nederland sterker uit de crisis te laten komen.” Dat heet opinie! Meneer Rutte, met cijfers kun je liegen, met statistieken lieg je absoluut! En laten we eens een discussie opstarten over rentmeesterschap en financiële degelijkheid. Dat zou pas de politieke zuiverheid ten goede kopen en zou dan niet meer op een schandalige manier misbruikt kunnen worden.

  Nog eens anders. Wie werkt eigenlijk nog in Nederland? Ik bedoel niet het smerige, vaak laaggeschoolde werk waar inlanders vies van zijn, maar echte productieve arbeid? Voor een groot deel bestaat onze werkgelegenheid toch in het verschuiven en doorsluizen van middelen. Denk bijvoorbeeld aan onze energievoorziening. Het is een beetje als een pyramidespel of een loterij. Uitgerekend de profiteurs, die nooit een poot hebben uitgestoken, lopen voorop als het gaat over onbetaalbaarheid. Hun luxe leventje voor allen is inderdaad onbetaalbaar. Gelukkig maar, onze aardbol zou subiet afsterven.

 106. Gregory zegt:

  De verzorging door de staat ‘van de wieg tot het graf’, een links item; ja dat is geschiedenis en onbetaalbaar geworden.
  Alleen hoe vertel ik dat aan mijn kiezers?
  De huidige crisis is, wat dat betreft, voor onze linkse beleidvoerders, een zege.

 107. J.W.van Steijn zegt:

  Ik verwijs naar mijn bijdrage nummer 50, waar ik kort en duidelijk de argumenten genoemd heb om eventueel door te werken.

  Degenen onder de forum-klanten die begrijpen waar we over praten, zullen dat wel gezien hebben; de anderen beperken zich tot scheldpartijen zonder argumenten.

  En wat het werken van ouderen op de arbeidsmarkt betreft, dat is bijna probleemloos, ware het niet dat er een “ontslagbeperking”bestaat.

  Ik heb vijftig jaar een eigen bedrijf gehad en we hadden sommige mensen tot veertig jaar in dienst en wij konden dikwijls graag ouderen gebruiken voor administratie e.d.

  Er is ook bij mijn opvolgers genoeg aanbod en plaats voor/van ouderen, maar zij kunnen netzomin als ik indertijd oudere krachten aannemnen, wegens het het enorme financiële risico dat er bij ziekte of ontslag dreigt voor een MKB zaak.

  Voor een zeer groot bedrijf, dat grensoverschrijdend werkt is dat risico er niet.Handjeklap met “de Bond” en de strop is eventueel voor de aandeelhouders.

 108. Henk Hiensch zegt:

  Er lopen in de politiek een paar figuren rond met een Pittbul mentaliteit, zij hebben gelijk en als zij ongelijk hebben dan draaien zij het woord ongelijk om en hebben zij weer gelijk. Helaas trekken zij een club meelopertjes met zich mee en zie daar maar vanaf te komen.
  De Nederlandse overheid wilt van de AOW af en zoekt een oplossing op Europees niveau. Dus er moet gestreefd worden naar dat niveau is een basis gedachten voor de éénwording van Europa. Alles wat te maken heeft met een gevoelsfactor wordt aan hun laars gelapt. Letwel de AOW is zo’n beetje het enigste wat overeind gebleven is van de Nederlandse verzorgingsstaat.
  Voor 1947 konden de oudjes naar het armenhuis of een paar guldens ophalen bij de kerk.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Oud-1-a.jpg
  In 1947 is de noodwet Drees aan genomen toen konden de oudjes een inkomen ophalen bij de arbeidsburaux.
  Ik heb mij eens laten vertellen dat het een uitruil was, dat onze jongens verplicht naar Ned. OosrIndië gezonden konden worden, wat duizenden jonge levens gekost heeft. Daar zouden wij onze AOW aan te danken hebben, alleen daarom al “Over mijn Lijk” ze blijven van de AOW af.
  In 1957 kwam de AOW (Algemene Ouderdomswet) er door, maar niet zonder slag of stoot. Drees (PvdA) wilde een voorziening alléén voor hen die het nodig hadden.
  Het NVV wilde een basispensioen voor iedere Nederlander als hij 65 jaar oud werd op basis van 2% per jaar vanaf 15 jaar tot 65 jaar als je in Nederland gewoond zou hebben. Dus een basispensioen voor iedereen. Dit is ingevoerd door Ko Suurhof (minister van socialezaken) en niet door Drees.
  De minister van socialezaken Ad Melkert in het eerste kabinet Kok, heeft in 1996 voor de AOW premie een Maxmum ingesteld van 18,25% maar is nu 17,9% over de eerste vier schijven tot het max. van bruto inkomen van 30.631 euro (NRC Handelsblad 2006). De rest wordt aangevuld uit de Staatskas. Hier zit het probleem er schijnt zo’n 20% van AOW uitkeringen betaald te worden door de overheid. Hier wordt de politiek gallisch van. Zo was het ook met de Nederlandse gezondheidsvoorzieningen die moesten zonodig geprivatiseerd woorden want het koste de overheid teveel geld. Resultaat een grote puinhoop.
  Nederlandse overheid neemt jouw verantwoordelijkheid, als je niet kunt zorgen voor jouw onderdanen, die in zware noden verkeren, zet dan BV Nederland maar in de uitverkoop alleen daar zijn jullie goed. Ik zou willen sluiten met de volgende stelling.
  “Vrije markt is geld, is macht, zij hebben ons sociaalstelsel verkracht”.

 109. J.L. Aarts zegt:

  Soms is de stelling dat “bezuiniging”niet nodig is omdat er elders nog “zoveel te halen is” gratuit. Niettemin zou ik haar in dit geval wel willen verdedigen als we bezien dat er wél gediscussieerd wordt over de AOW maar blijkbaar *niet* over de hypotheekrenteaftrek. De discussie daarover wordt ten onrechte door de politiek uit de weg gegaan. Kennelijk vanuit wel begrepen eigenbelang. Laten wij nu wel wezen: de discussie over beperking van de hypotheekrenteaftrek zal voor u en mij niet onmiddellijk gevolgen hebben. Dat trekt onze beurs maar ook de economie (zelfs in betere tijden) nu eenmaal niet. Een overgangsrecht van mogelijk tientallen jaren zal dan onontkoombaar zijn.
  Dat echter op dit moment ook degenen die werkelijk tonnen (of meer) per jaar verdienen op onbeperkte hypotheekaftrek aanspraak kunnen maken, is in het licht van de discussie over de verhoging van de AOW leeftijd geheel onbegrijpelijk.

 110. Albert zegt:

  ” Niets is zeker”, behalve dat je na geboren te worden ook dood gaat (vrij naar Prediker).
  De Nederlander echter heeft al decennia absolute zekerheden verbonden aan pensioen en AOW. Deze mythe is dus doorgeprikt en het loont niet om de overheid de schuld te geven!

 111. Adriaan de Dribbelaar zegt:

  Ik weet wie de dupe worden van deze door banken en neoliberalen (Bos, Balkenende) gecreëerde crisis. Het zijn altijd de laagstbetaalden, die kunnen immers beter de broekriem aanhalen, dan de hoogstbetaalden. Met als argument: dat zijn ze gewend! In Wall-Street worden nu cursussen gegeven aan grootverdieners: “hoe rond te komen van slechts één miljoen dollar per jaar”. Bos en Balkenende vinden het héél erg als deze, en onze ABN-AMRO- bankiers door de armoede grens van één miljoen dollar per jaar zakken. Dus zal er wel bezuinigt gaan worden op de bijstandtrekker,en de minimum WAO-er, die hebben immers royale inkomsten van wel 840 € per maand. Dat is maar liefst 10.000 € per jaar. Misschien moeten Bos en Balkenende het lidmaatschap van de golfclub van de bankiers, kosten slechts honderdduizend Euro per jaar, maar gaan subsidueren, i.v.m. hun tegenvallende inkomsten!

 112. Pieter de Graeff zegt:

  Waarom werkt iedereen niet gewoon door tot het 65ste jaar? Wanneer dat lichamelijk niet zou kunnen moet naar passend werk gezocht kunnen worden.
  Waarom betaalt men het z.g. “gat” in de financiering van de AOW niet met de opbrengst van de heffingsrente. Een al eerder ingediend plan?
  Waarom moet de AOW ook aan mensen betaald worden die aanvankelijk een goed georganiseerd pensioen hadden, waarvoor de AOW dus niet nodig was. Men had deze AOW nooit voor iedereen moeten instellen.
  Waarom is de AOW-premie door de overheid niet belegd als normaal pensioen? Er zijn bedrijven die over dezelfde periode, jaren ’50 tot nu, een pensioenopbouw hebben kunnen realiseren voor hun pensioengerechtigden, die nu geen of minder premie hoeven te betalen?
  Kortom slecht beleid, draai het terug.

 113. Koos van Jongeneel zegt:

  Drs. P.A. van Doorn zegt:
  vrijdag 6 februari 2009, 19:35 uur

  Geachte van Doorn,

  Ik meen dat het NRC u dient te weren van dit forum omdat u hier onverholen reclame loopt te maken voor uw boek…daar zijn andere plaatsen voor op het web!

 114. Jens Bos zegt:

  @ J.W. van Steijn (50)

  Natuurlijk ben ik het met u eens dat een oplossing vooral gezocht moet worden in werk, daarbij vind ik ontslagvergemakkelijking echter geen goede weg, er vindt immers onder druk van de globalisering een devaluatie van de waarde van werk plaats.

  Voorgangers in het (vooral industriele) zakenleven hebben er overigens in de jaren 50 en 60 al voor gewaarschuwd, echter onder het mom van de vrije handel is hier door de politiek nooit naar geluisterd. (hoefde toen ook niet, de Westelijke democratien waren in alles leidend, alleen de verkleining van de wereld en politieke aardverschuivingen hebben de zaak in de decennia daarna op zijn kop gezet!)

  In dit kader haal ik graag een bijdrage in een ander lijntjes aan:

  “De invoer uit China (wat dacht u van kleding, schoeisel, speelgoed, bedding, elektronica en wat dies meer zij…ok prullaria) bedroeg in 2007 (in de EU) 231 miljard Euro (CBS). Dat is dan op basis van de kostprijs plus vracht (C&F) tot bestemmingshaven.

  De winkelwaarde zal zo een 1000 miljard zijn.

  Zet dit in Europees perspectief en de helft hiervan zou dan ongeveer de kostprijs zijn is 500 miljard.

  De EU kende in 2007 (CBS) 16 miljoen werklozen, met die 500 miljard zou je er ruim 10 miljoen aan werk helpen.

  Ik weet wel, dit is wat kort door de bocht…maar echt de Chinezen doen aan valuta manipulatie daarom blijft hun concurrentiepositie ongeveer zoals hij is of wordt nog extremer. Ik zou dat graag aangepakt zien….daar is niet tegen te concurreren en wat die kennis economie betreft, die verschuift ook die kant op…zij zijn echt te goedkoop.

  Ter illustratie: het EU handelstekort in 2007 was op Cina 159 miljard Euro en de totale Europese begroting 126,5 miljard.

  Natuurlijk betreft het niet alleen China, heel veel administratieve diensten verdwijnen inmiddels -on line- naar bij voorbeeld India en de Philipijnen, dat zijn ook jobs die we nu juist zo hard nodig hebben.

  HET GAAT OM WERK, niet om het zakken vullen van de outsourcende ondernemer.”

  met vriendelijke groet,

  JB

 115. Herman Karper zegt:

  Financieel gezien zinloos.
  Ook toen er nog geen crisis was probeerden werkgevers het oudere personeel te lozen, nu dus helemaal.
  Die ouderen komen dan in de WW terecht, want zicht op een andere baan is er nu al helemaal niet.

  Er is dus geen enkele winst cq bezuiniging te behalen.

 116. michel garcia zegt:

  Zo nodig tot 70 jaar,thuis ben je voor jou vrouw in de weg en het is niet leuk voor de sfeer!

 117. aub zegt:

  Verwijzing naar #96 en # 94

  In Frankrijk is de pensioengerechtigede leeftijd 65 jaar.
  Iederéén MAG vanaf zijn 60ste met pensioen met de nodige aftrek van de niet gewerkte jaren.
  Berekening van kinderen. Bijvoorbeeld 3 kinderen = 3 jaar extra voor de werkende vrouw . Een werkende vrouw met 3 kinderen kan met haar 60ste op pensioen en krijgt er 3 jaren extra bij. Maar dat is niet het volledige pensioen . Er is een tekort van 2 jaar. (3 is de maximale aftrek ook al heb je 10 op deze wereld gezet).
  Wel een werkende vrouw maar géén kinderen op de wereld gezet, dan betaal je voor de anderen. Het basis principe van de sociale stelsels.

  Om een volledige AOW met zijn verplichte aanvullende pensioenverzekering ( VERPLICHT voor iederéén,vrije beroepen,winkeliers ambachtslieden, ondernemers… ) zal je 40 jaar moeten werken. Maar hoe langer je doorwerkt hoe meer pensioen je krijgt.
  Sinds een jaar of wat is er de uitzondering voor hen die op jonge leeftijd zijn beginnen te werken. 40 werkjaren vervuld en nog géén 60 jaar ? Dan mogen ze eerder met pensioen. Het beginnen te werken op jonge leeftijd was tot ver in de jaren 1960, zowel in Nederland en in vele andere landen, géén uitzondering.
  Zware beroepen hebben uitzonderingen. Maar ook ambtenaren van hoog tot laag vallen veelal nog in buitengewone voordelige uitzonderingen.

  Omdat ik en in Nederland en in Frankrijk AOW en Aanvullende pensioenverzekering heb opgebouwd, kan ik volgens de Franse wetgeving met pensioen ( 40 jaar gewerkt) Maar de Nederlandse AOW en aanvullende pensioenverzekering betaalt pas uit op mijn 65ste. Om van het volle bedrag in één keer te kunnen genieten zal ik dus 42 jaar moeten werken.En ik mag nog een aantal jaren doorwerken ( er zijn financiële limieten aan verbonden)

  De Fransen hebben een andere “uiting’s cultuur” dan de Nederlanders. Vooral ambtenaren zullen geplukt en geschoren = het lot van niet ambtenaren, uit de strijd te voorschijn komen. En aangezien iedere regering vaak Oost Indisch doof is, is ook in Frankrijk de roep om de pensioen op te trekken tot je 67 verjaardag hoorbaar geworden. En sinds kort mag je zelfs doorwerken tot aan je 70ste jaar. Daar zaten niet zo erg veel mensen op te wachten, maar … Dus zelfs naar Frankrijk vluchten heeft al geen zin meer. God heeft Frankrijk al lange tijd geleden verlaten.
  Met vriendelijke groeten; aub

  P.S. Ik heb de indruk dat het je zorgen maken , nadenken over je pensioen
  zo ergens tussen le 62 en 65 begint.

 118. Veronica Cramer zegt:

  AOW wordt toch gewoon opgeteld bij het algemeen inkomen uit alle bronnen?
  Komt de AOW dan niet weer, via de belastingen, terug in de staatskas indien betaald aan mensen die gewoon in een bepaalde belastinggroep 60% of zoiets zitten?

  Ook alle grote bonussen die aan diverse hoogvliegers zijn toegekend, staan met naam en bedrag in de krant.
  Dat is inkomen en wel in een bepaald jaar.
  Worden die bedragen uitgekeerd in een land waar de Bank ook een filiaal heeft?

  Waar ontbreekt het dus aan, een normaal werkend belasting systeem of een juichend tweede circuit?

  Ook vindt ik het een dooddoener dat een oudere werknemer “te duur” is. Na je 65e stap je eruit.
  Mensen moeten leren uit te vinden wat er voor een bepaalde baan die ze wel zien zitten zoal wordt betaald en wat de arbeidsvoorwaarden zijn. Dat kan hoog uitvallen of laag. Laat de arbeidsvoorwaarden zien aan een goede lawyer en ga aan de slag, als je zin hebt in de baan of gewoon iets bij moet verdienen.

  Wat heeft het opgebracht, de grote strijdt voor het verheffen van de arbeider.
  Heel wat zou ik zo zeggen. Zekerheid waar het hun inkomen betreft en hun arbeidsvoorwaarden. Ze stonden eindelijk op de kaart. Uitbuiting werd beperkt en selectief ontslaan was er ook niet bij.

  Nu blijkt er wel selectief te worden ontslaan. Je bent 65 en je gaat eruit, mag ook niet doorwerken want je bent te duur.
  Er moet een mogelijkheid komen voor een willige werknemer om door te gaan, voor meer of misschien minder salaris en misschien minder uren.

  Na 1965 kreeg ik als assistent van de agent te maken met werknemers van vele maatschappijen in het verzekeringsvak. Deze mensen waren voor 80% waardeloos.
  Het werd toen al flink uitgeduid dat er veel te veel mensen op de arbeidsvloer waren. Er werd gesuggereerd ze een uitkering te geven en ze te verwijderen uit de arbeidsmarkt.

  Dat juichte ik sterk toe. Ik dacht geef ze maar een scheet en drie knikkers zodat ze naar het strand kunnen, ben ik ervan af.
  Ik had niets aan die lui. Van arbeidsethiek hadden ze nog nooit gehoord(niet dat ik dat durfde te berde te brengen).
  Het kostte mij uren aan de telefoon om een eenvoudige claim rond te krijgen.
  Wat heb ik toen gewenst naar een computer systeem.

  Als dat stelletje leeglopers nu een AOW op 65jarige leefdijd verdedigd moet dat ballonnetje wel worden doorgeprikt.
  Het argument van stratenmakers en mensen in de bouw en andere zware beroepen neem ik ook niet zo nauw.
  Die moeten gewoon meedraaien in een minder zwaar stuk van het geheel.
  Ze hoeven niet meer met hun knieen in het natte zand om 6 uur ‘s ochtends. Valt er nog genoeg te doen.
  Hoeven het dak niet meer op, maak kunnen nog steeds puik metselen.

 119. Jan Martens zegt:

  In bovenstaande 117 bijdragen zag ik goede, soms bittere analyses en soms goede voorstellen voor behoud van de sociale voorzieningen, voorbij komen. Enkel opmerkingen:

  Verhoging van het aantal pensioenjaren van miljoenen Nederlanders (die niet op tijd verdwijnen) noopt tot maatregelen: inderdaad, tot uitkleding van sociale voorzieningen. Door aanpassing van – A verhoging van pensioengerechtigde leeftijd en/of – B het korten op het pensioen en/of – C premieverhogingen.

  Wáár denkt u dat het geld voor de, volgens de PVDA economisch nutteloze inwoners, vandaan moet komen ? Voor een groep die notabene de meeste kunstharten,-vaten,-heupen,-knieën en andere attributen afneemt ?!

  Heeft u wel eens nagedacht over de huidige plannen van de PVDA om, in samenwerking met het FNV en de ANBO, de AOW die totnogtoe werd opgebracht door werkende Nederlanders die 2% per jaar hieraan hèbben bijgegedragen, de AOW voor 100% ook uit te keren aan mensen die hieraan niets of minder hebben bijgedragen ? De heer Aboutaleb was hier als staatssecretaris S.Z. mee bezig.

  Vergeet niet dat het AOW-fonds in 2007 reeds 0.1 miljard euro tekort kwam en over 2008 is dat nóg meer, zeker onder de huidige omstandigheden.

  Die verplichte 2% jaarlijkse bijdrage aan het AOW-fonds geldt uitsluitend voor Nederlandse werknemers, niet voor immigranten.

  Bovendien is het verstandig de dagelijkse werkelijkheid in acht te nemen. Werknemers ónder managementsniveau blijken veelal voor managers weinig tot niets waard en worden vaak vóór hun 56e “afgevoerd” via reorganisaties/herstarts o.i.d. uitmondende in een soort préVUT/overbrugging. Ga eens tellen hoeveel mensen boven 55 nog een normale baan hebben…..

 120. s.michael zegt:

  Ik ben op mijn 17e begonnen te werken als verpleegkundige in opleiding [eind jaren 60] en het werkregime was heel streng en het werk zwaar. Op mijn 45e alsnog gaan studeren [rechten] Ik woon en werk nu op Bonaire en heb tot de invoering van de zorgverzekeringswet vrijwillig AOW premies betaald. Maar Hans Hoogervorst heeft ons uit de verzekering gegooid, en wij moesten vanaf die tijd een verzekering nemen van 374 euro en meer. Toen was het deelnemen aan de zgn AOW kas afgelopen, niet meer te betalen. Het is het een of het ander. Hoezo profiteren van een AOW gat, het is toch veroorzaakt door de VVD?

  Mijn vader werd gedwongen om met zijn 65e met pensioen te gaan. maar omdat hij econoom was, kon hij doorwerken, zij het onbetaald. Dit heeft hij tot de dag voor zijn dood gedaan. Dit kon alleen doordat hij geen zware lichamelijke arbeid had verricht en hoog was opgeleid.
  Verder kan ik mij helemaal vinden in de reactie van F.Markenstein nr 15.
  S.Michael, Bonaire

 121. star010 zegt:

  @ 119 Jan Martens zegt:zondag 8 februari 2009, 21:25 uur:
  1.Uw stelling dat immigranten geen AOW-premie zouden betalen is onzin. Iedereen die in Nederland inkomen heeft, betaalt (ook) AOW-premie – maar een gedeelte van dat inkomen is daarvan vrijgesteld (de franchise). Mensen met lage inkomens betalen daardoor minder of geen premie. Dit heeft niets met immigratie of zo te maken.
  2. Uw opmerking over het management voerde mij tot het volgende. Als ik om mij heen kijk zie ik nogal wat managers van begin 40 (en vaak zelfs nog jonger)tot ongeveer 55 jaar. Ik vermoed dat velen van de jonkies de waarde van de ouderen niet kunnen inzien. Domweg te jong om de waarde van ervaring en verworven kennis te kunnen zien. En bovendien druk bezig met targets verzinnen en vervolgens te halen – het door mij verfoeide “systeemdenken”.
  3. Van de door u genoemde 3 alternatieven om de AOW overeind te houden hebben er maar twee realiteitswaarde: latere instroom in de AOW en minder AOW-uitkering. Minder AOW-uitkering lijkt mij zeer onaantrekkelijk want de AOW is beslist geen vetpot. Dat alternatief valt wat mij betreft dus ook af. Blijft over latere instroom.
  4. Wel zouden we minder AOW-uitkering kunnen overwegen in een andere vorm: bedrijfspensioen-trekkers die boven de -stel – 75.000 € pensioen genieten, krijgen geen AOW meer. Eventueel een glijdende schaal maken: bij iedere schijf van 10.000€ bedrijfspensioen boven een bepaald minimum 15 % minder AOW-uitkering.

 122. Henk Hiensch zegt:

  Nogmaals, zoals het NVV in de jaren 50 gevochten heeft voor een staatspensioen zo draagt die wet de handtekening van Suurhof in 1956 minister van sociale zaken. Die wet was heel doordacht en gold voor iedere Nederlander. Een maatschappelijk pronkstuk dat zijn weerga nooit gekend heeft. Voor niemand een uitzondering als je gaat selecteren dan is het hek van de dam. Als iemand daarnaast geld spaart in welke vorm is zijn zaak en niet van de overheid, die kan alleen belastingheffen. Nu wij het toch overbelastingheffen hebben, toen der tijd van Wim KoK ging het verlagen van de topinkomens van 70% naar 50% er probleemloos door. Toen had men de grens waarover men AOW premie betalen moet, tegelijk hoger moeten leggen maar dat zagen Kok en Melkert niet zitten, die dachten komt tijd komt raad. En het geld stroomt nog steeds in hun zakken. Het doet mij een deugd deze ochtend te lezen dat het FNV er absoluut oneens is met deze gang van zaken en bijzonder zwaar weer ziet voor de regenten in DenHaag. Ook Harrie Verbon hoogleraar openbare financiën Universiteit van Tilburg zegt: Verhoging AOW-leeftijd is zinloos, duur en oneerlijk.
  Ieder Nederlander, die per wet recht heeft op een AOW zal dit blijven behouden. De leeftijd van 65 jaar is heilig. Onze koningin Beatrix is ook een Nederlanse en ik vind het prachtig dat ook zij een AOW inkomen heeft zoals een ex-putjesschepper bij de Gemeente met pensioen. Eensgezindheid is een taal die steeds moeilijker voor vele mensen te begrijpen is, laten wij daar eerst aan werken. Anders vallen wij in een derde wereldoorlog, dan is de AOW voor vele mensen niet meer nodig. Ik ga de lof der zotheid van Erasmus maar weer lezen.
  Gr. d’olle Henk

 123. Peter zegt:

  De regering zou oudere werknemers meer moeten ontzien. De vergrijzing wordt gebruikt/misbruikt om meer geld in het laatje te krijgen. Regelingen sneuvelen om dezelfde reden. Dus langer doorwerken. Werknemers die geboren zijn vanaf 1950, hebben compleet het nakijken terwijl ze aan het hele sociale premiestelsel, het meest betaald hebben. Er is geen overgangsregeling en er is ook geen werk, maar ze worden wel langer aaan het werk gehouden. Ra, ra hoe kan dat? De jongeren doet men daar ook geen plezier mee, om nog maar te zwijgen over hoe bedrijven daar over denken. Het moet de regering duidelijk worden dat mensen niet het eeuwige leven hebben! En dat men na 40 jaar gewerkt te hebben, best
  zonder werk kan en fysiek ook vaak moet.

 124. Jaap den Haan zegt:

  @113. Reclame
  Er zijn links geweest die make-up of damesondergoed aanbevelen die nooit kritiek kregen. Maar dat is een kwestie van smaak. Ook de dode links krijgen nooit commentaar.
  Ik begon pas te leven na de tweehonderd, maar ik hou het niet zo bij.

 125. Jan M zegt:

  Er zijn enkele factoren die, mijnsinziens over het hoofd gezien worden. Zoals meestal lange termijn zaken uit het oog worden verloren.

  Vaak omdat ze geen onmiddelijke media aandacht genereren.
  De wereldbevolking groeit. Ik denk dat bij 9 miljard het limiet bereikt is. De temperatuur veranderd. Of dit nu opwarming is of een aanzet tot een koude periode maakt niet veel uit. De energie blijft nog minstens 20 jaar afhankelijk van olie- en gas produkten. Er zijn steeds meer mensen die enige luxe verwachten van het leven. De infrastructuur zal bij deze veranderingen de voedselvoorziening niet op een gewnst niveau kunnen houden.

  Kortom een behoorlijke vastloper in de komende 20 jaar. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zulks uitloopt op geweld, moord oorlog en ziekten. In zo’n tijd zal de gemiddelde leeftijd behoorlijk omlaag gaan.

  Ik ga er vanuit dat onstreeks 2040 de gemiddelde leeftijd weer rond de 50 jaar zal vallen.
  De drukte om de pensioengerechtigde leeftijd lijkt me dan ook een heel tijdelijk probleem. Een probl;eem dat in een maatschappij waar enige solidariteit aanwezig is helemaal geen probleem hoeft te zijn.

 126. Rob zegt:

  Ik kan me nog herinneren dat de pensioenfondsen een te grote dekkingsgraad hadden. En daarom hebben ze toen het “geldoverschot” maar teruggestort naar de werkgevers met de boodschap dat dat verdeeld moest worden onder de werknemers. Ik heb daar nooit ook maar één cent van gezien. Wie wel?
  En nu is kas van de pensioenfondsen leeg? En mogen wij daarvoor boeten? Haal het geld maar weer terug bij de werkgevers!
  Ons pensioen is een spaarrekening, maar we krijgen niet eens de inleg terug?!
  De pensioenfondsen moeten zich schamen en de directies moeten zonder oprotpremie (!) eruit gegooid worden wegens wanbeleid! Met het liefst de verplichting een fors deel van hun toch al veel te hoge salaris en bonussen in de kas terug te storten!
  Ik heb me nog nooit zo geërgerd aan het verspillen en over de balk gooien van spaarcentjes van argeloze werknemers, die geïnvesteerd hebben in een leuke oude dag en die nu door de neus wordt geboord!
  En voor de lezer: besef goed dat je wellicht de 67-jarige leeftijd niet eens zult bereiken! De aow’ers worden nu ouder omdat ze nog eerder mogen stoppen met werken, maar doorgaan betekent een gegarandeerde verlaging van de eindleeftijd. Denk daar maar eens over na!
  En voor wie wel wil doorwerken: moet je lekker zelf weten, maar zadel mij hier niet mee op! Mijn gezondheid laat nu al te wensen over en ik kan nu al geen volledige werkweek meer werken! Wie betaalt die inkomstenderving? Jawel, ik! En ik ben echt niet de enige! Dubbel genaaid dus!

 127. R. de Merica zegt:

  Oudere werknemers langer aan het werk houden zal per definitie ten koste gaan van jongeren die aan het werk willen. Dat zullen er in de komende jaren dramatisch veel meer worden door de zich nu manifesterende economische depressie. Er zitten dus negatieve kanten aan het opheffen van dit taboe, waarover men onterecht licht heenstapt. Wel opvallend dat de negatieve kanten van het doorbreken van een ander taboe, nl. de hypotheekrenteaftrek, wel veel aandacht krijgen. Het is duidelijk dat beperking van die aftrek de toch al moeizame huizenmarkt op korte en middellange termijn nog meer onder druk zal zetten, waardoor huizen minder waard zullen worden. Principieel verschil in zin en betekenis van het slechten van beide taboes zie ik niet. De facties binnen het kabinet blijkbaar wel, want men is het roerend eens over het optrekken van de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd, met alle nare gevolgen voor toetreders tot de arbeidsmarkt, maar de gedachte dat er in de sfeer van de rechtvaardigheid iets zou kunnen worden verbeterd voor toetreders tot de huizenmarkt, levert meteen het beeld op van een dusdanig verdeelde regering, dat ze dat niet eens binnenstorentjes kunnen houden!

 128. PCS zegt:

  Het wordt tijd, dat landen, waaronder Nederland, geen diplomatieke betrekkingen (meer) onderhouden mat een namaak staat, die in werkelijkheid een geloofsgemeenschap vertegenwoordigt. Scheiding van kerk en staat is meer dan geboden. Maar ja, met een Limburgse katholiek en vele gereformeerden (in allerlei meer of mindere zware varianten) zal de Nederlandse politiek helaas doordrenkt blijven van privé geloofsstandpunten. Alles wel op kosten ook van de ongelovige belasting betaler. Die laatste wordt ook nog telkenmale geconfronteerd met normen en waarden uit de gristelijke hoek alsmede de dubbele moraal (ophouden van Irak onderzoek tegen de (niet gristelijke) parlementaire democratie.

 129. Tiemen Koetsier (67) zegt:

  Het optrekken van de AOW-leeftijd heeft natuurlijk niets met de huidige financiële crisis te maken, was het niet zo dat ten tijde van de invoering van de AOW (50 jaar geleden) het al de bedoeling was de leeftijd langzaam met ongeveer een maand per jaar op te trekken?, in dat geval zou de AOW leeftijd nu dus 69 jaar zijn, dat komt aardig overeen met de stijging van de gemiddelde ouderen-leeftijd van 4,5 jaar.

  We vergeten dat de verhoging van de pensioenleeftijd tot naar je 67e met een maand per jaar zal worden ingevoerd, dan is de 67e dus pas over 24 jaar bereikt, 2033..!!, tegen die tijd hebben we vast ook wel te maken met een crisis maar dat zal dan ongetwijfeld een andere zijn.

  Volgens de satistieken wordt de gemiddelde leeftijd elke 5 jaar ongeveer een jaar hoger, (dat is al honderden jaren een stijgende lijn) tegen die tijd worden we dus gemiddeld 5 jaar ouder, dat betekend dat we dan enkele jaren langer van de AOW-pensioen moeten leven.

  Werkenden zijn er nu al veel minder, 50 jaar geleden ging men uit van een werkzame periode van ongeveer 50 jaar (15-65) dat is nu ongeveer 35 jaar (25-60), daar komt o.a. bij dat er meer 65+ers komen (vergrijzing), er veel meer deeltijdwerkers zijn bijgekomen, we meer en vaker met vakantie gaan, en we minder uren per week werken etc.

  Natuurlijk moeten we tegelijkertijd de vervroegde uittreding ongedaan maken en zullen er voor bepaalde mensen speciale regelingen moeten worden bedacht (zware arbeid, ziekte etc.).

 130. Anton zegt:

  Geen kinderbijslag meer na het eerste kind. Dan kan dit geld naar de AOW

 131. Maarten Overhoff zegt:

  Bismarck heeft de pensioengerechtigde leeftijd bedacht, Drees heeft hem overgenomen. Er was na de 65 niet veel tijd meer over. Nu is de 65-jarige in het vooruitzicht van nog 20 jaar en meer; statistisch gesproken dan.

  Ik denk dat we moeten flexibiliseren. Zij die kunnen moet niet teveel in de weg gelegd worden om door te werken, zij die niet kunnen moeten in de gelegenheid worden gesteld op te houden met werken. Zij die wel kunnen maar niet willen moeten daarvoor een prijs betalen.

  Overigens is een absolute voorwaarde, waar Rutte al te gemakzuchtig aan voorbij gaat, dat de houding van werkgevers t.a.v. de oudere werknemer drastisch verandert. HRM legt nu alles boven een bepaalde leeftijd terzijde en bij reorganisaties wordt eerst gekeken hoe men van de oudere medewerker af kan komen. De ontslagflexibilisering van Donner (CDA)maakt dit nog erger en ontkracht enig argument om de pensioengerechtigde leeftijd omhoog te brengen of te flexibiliseren. Op die manier is men gewoon langer werkeloos voordat men recht krijgt op AOW.

 132. Willem D. zegt:

  In Nederland krijgt iedereen AOW als hij of zij 65 wordt.Velen hiervan hebben zelf nooit AOW-premie betaald.Deze mensen(vaak vrouwen) hebben gekozen voor een gezin en hebben daarom geen betaalde baan gehad. Daar heeft men het volste recht toe.Maar om dan als men 65 wordt, de hand op te houden en mee te profiteren van een regeling waaraan men zelf nooit heeft bijgedragen is ronduit belachelijk.Voorstel AOW-regeling: alleen AOW aan diegenen diezelf ook hebben bijgedragen aan dit stelsel,maar maak de uitkering afhankelijk van het aantal jaren dat er premie is betaald.Laat de leeftijd van 65 jaar ongemoeid.(ben zelf royaal boven 65)

 133. nico schouten zegt:

  Verhoging van de AOW-leeftijd komt neer op het organiseren van massale werkloosheid onder ouderen. Want veel werkgevers zullen de voorkeur blijven geven aan jongeren. En ze zullen zich wel twee keer bedenken om een oudere in dienst te nemen als ze er langer aan vast dreigen te zitten door de hogere AOW-leeftijd. De kosten zullen eerder toenemen dan afnemen omdat er meer moet worden betaald aan WW-uitkeringen, bijstand, scholing, verzekeringen en gezondheidszorg. Uiteindelijk gaat het niet om een betaalbaarheidsprobleem, maar om een verdelingsprobleem. Jongeren hebben door de hele geschiedenis heen voor ouderen gezorgd. Het verschil is nu alleen dat dit niet rechtstreeks gaat maar via financiële overdrachten. Doen zij dat niet, dan zullen de jongeren na hen dat ook niet doen. Het feit dat binnenkort gemiddeld genomen niet tien maar vier jongeren bijdragen aan de kosten van één oudere laat zien hoe sterk de economie gegroeid is. Er zijn voor de financiering gewoon minder jongeren nodig.
  Overigens betekent de toename van 65-plussers dat deze groep ook meer belasting betaalt voor allerlei voorzieningen waar vooral jongeren van profiteren. Zij betalen tevens zelf in toenemende mate aan de AOW. Dit komt allemaal uit de pensioengelden. Verhoogt men de pensioenleeftijd, dan dalen de belastinginkomsten uit die pensioenen. Het is zeker nuttig om meer mogelijkheden te creëren voor mensen die graag doorwerken. Maar dat wordt juist makkelijker als de AOW-leeftijd 65 blijft, daar dan minder dagen hoeft te worden gewerkt, wat op een hogere leeftijd voor de meesten nodig is. Dit levert ook nog eens belastinginkomsten op. Kortom, de verhoging van de AOW-leeftijd is onzinnig en komt gewoon meer op het langer in loonslavernij houden van mensen die niet tot de elite behoren. Het is gewoon klassenpolitiek. Voor een uitgebreidere analyse kan men terecht in mijn rapport uit 2007, ‘De vergrijzing betaalbaar’. Zie http://www.sp.nl/service/rapport/vergrijzing.pdf.
  De economische crisis maakt de zaak nu wel lastiger, maar het is niet de schuld van de ouderen. En de groei van de werkloosheid zal hen het meest treffen. Tot slot wil ik nog wijzen op het belang van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Steeds meer 60-plussers zullen nog hoogbejaarde ouders hebben om hulp aan te bieden. Dit volledig uitbesteden omdat men vast zit aan een baan kost de samenleving meer.

 134. Gabriël Aubry zegt:

  Mechaniseer en automatiseer zoveel mogelijk voedselvoorziening en andere levensbehoeften en schaf het geld af. Wil men werken dan is dat goed, wil men niet werken ook prima. Zonder geld geen geneuzel meer over de betaalbaarheid van de vergrijzing of waarvan dan ook.

 135. Er. v. L zegt:

  Alle sugesties om tot een betaalbare- AOW te komen zijn zinloos.
  zolang bepaalde praktijken gehandhaafd blijven.
  .
  - Het omslag systeem is een doekje voor het bloeden, om met premiegelden andere ‘leuke’-dingen te doen in tijden van voorspoed in NL.
  Het keert zich in moeilijke tijden tegen de premie betalers.
  De premie-verbrassers(politici) liggen dan zoals gebruikelijk op het kerkhof.
  .
  - Het AOW-kapitaal van ingelegde premies door de overheid wordt beheerd en in de algemene middelen verdwijnen het is een politiek speeltje vd partijen.
  Een beheer door PREMIE_BETALERS(bv. vakbonden/enz) is meer voor de hand liggend. Het is ingelegde premies van hun leden.
  .
  - Het AOW-bedrag alleen afhankelijk is of men vanaf 15de t/m 65ste in NL was, onafhankelijk wat men heeft bijgedragen aan premie-AOW.
  .
  - Wie herinnert de uitspraak niet van menig haagse bobo, dat immigratie goed is tegen de vergrijzing.
  Als of immigranten nooit 65 worden, maar dan nooit de 40jaar AOW-premie hebben betaald. Bovendien wijzen statistieken van cbs.nl hun bovenmatige vertegenwoordiging in werkeloosheid statistieken uit en ook dat van hun nazaten.
  .
  - De overheid een ‘gat-in de AOW’ aanvult uit een ander geldzak de vestzak en niet uit de AOW-broekzak, en tegelijkertijd jammert over de vergrijzing, die wat kosten de pan uit rijst.
  .
  Een AOW verzekering los vd overheid is zo slecht nog niet.
  Zelfs de AFM heeft het nakijken als het om beheer gaat van AOW-gelden door een overheid.
  Ondanks de verliezen bij menig pensioenfonds vandaag de dag is dat altijd nog eerlijker dan de verdeel en heers sleutel bij de overheid.

  Waarbij de werkende gekke-Henkies de klos zijn.

 136. veronica zegt:

  Mijn voorstel is toch eerst eens iets te doen aan de arbeidsdeelname van mensen onder de 65 jaar.

  De huidige werknemers die de 65-jarige leeftijd bereiken en nog aan het werk zijn, hebben vaak al hun hele leven gewerkt. Dit houdt in dat ze dus ook veel hebben afgedragen aan premies en belastingen voor de diverse voorzieningen. Misgun ze dus nu hun AOW en pensioen niet, daar hebben ze naartoe gewerkt. Als ze willen mogen ze van mij nog jaren doorgaan, maar om dat te verplichten gaat mij veel te ver.

  Er zijn genoeg mensen boven de 40 zonder baan die graag willen werken. Maak het aantrekkelijker voor werkgevers om die aan te nemen. Daarbij vind ik wel dat iedereen bij zichzelf eerlijk moet nagaan wat zijn nut is voor een werkgever. Er wordt vaak gezegd dat werkgevers makkelijk ouderen ontslaan en/of niet aannemen. Is dit wel zo? Goede werknemers worden echt niet makkelijk ontslagen hoor, welke leeftijd hij/zij ook heeft.

  In deze discussie zou het trouwens interessant zijn om de leeftijd te weten van de mensen die reageren.

  Zelf ben ik pas 50, dus nog lang niet aan mijn AOW toe, maar ik heb wel vanaf mij 20ste altijd gewerkt en ik zal de 65 ook wel halen. Ik zou dan wel graag zelf kunnen kiezen of ik daarna nog wil werken of niet.

 137. Willem Nijmegen zegt:

  84-Drs. P.A. van Doorn—Bent u drs. in de spiritualien? Een graad vermelden moet natuurlijk wel functioneel zijn, anders wordt het visserslatijn.
  136-Veronica—Ik ben 60, en sinds mijn 45e ‘in ruste’. Dus bevoordeeld, ik realiseer me dat goed, maar voel me niet schuldig, want kan mezelf bedruipen. Ik heb na diverse studies ca. 22 jaar gewerkt, en dat leek me ruim voldoende. In dat idee werd en word ik nog steeds gesterkt door oud collega’s, die me gelukkig prijzen niet (meer) aan het arbeidsproces te hoeven deelnemen, waar ze dat zelf nogal eens als hemeltergend ervaren, want spijkerhard en onmenselijk geworden. Ik heb me in de afgelopen jaren geen seconde verveeld of de loonslavernij gemist, ik genoot en geniet nog steeds 24 uur per dag van mijn vrijheid, soms en enkel onderbroken door verplichtingen die ik zelf wil aangaan. Een dergelijk leven onder deze omstandigheden zou ik graag iedereen gunnen, want we leven m.i. niet om te werken, alle religieuze en verder ideologische prietpraat daaromtrent ten spijt. Ik denk dan ook dat het met prioriteiten en herverdeling te maken heeft, en met keuzes voor nu en later. Die keuzes dienen afgestemd te zijn op het welzijn van mensen, in harmonie met alle andere vormen van leven, en gericht op de enige echte god die we hebben, de Aarde. Als we de huidige kennis en welvaart als uitgangspunt nemen (en zo welvarend als nu zijn we nog nooit geweest, en zullen we misschien ook wel nooit meer worden), dan hoeven we het accent alleen nog maar te leggen op afname van het bevolkingsaantal, niet te verwarren met minder bevolkingsgroei. Dan zijn we eindelijk verlost van dat grote groeimisverstand, en kunnen we in een menswaardig tempo verder. Misschien niet met 3 auto’s, 4 vakanties en 5 t.v.’s in huis, wat het afkicken van de consumptieslavernij ten goede komt. Mijn idee: stop zo vroeg mogelijk met die onmenselijke loonslavernij, al is het maar om meer uit jezelf en uit het leven te halen. Om nu een begin te maken: beperk de Kinderbijslag tot het 1e kind (2e kind nul, 3e kind e.v. afslag), zet het mes drastisch in de talloze onzinnige subsidies, en pak de criminaliteit eindelijk eens grondig en doeltreffend aan i.p.v. dat geldvretende pappen en nathouden, dan zijn er jaarlijks tientallen miljarden te besparen, en kan de AOW-leeftijd zelfs verlaagd worden.

 138. Jens Bos zegt:

  @ Nico Schouten (133)

  Chapeau, briljant stuk, dan nu nog werken aan het werk voor al die mensen die nu uit de niet ouderdom gerelateerde uitkeringsruif trekken en er is geen wolkje aan de lucht.

  Balkenende (en de rest van Europa) kom op met die stimuleringsplannen in nieuwe economie….

  met vriendelijke groet,

  JB

 139. Jan Bontje zegt:

  Ik ben tegen de verhoging naar 67 jaar. Als ik het mag beleven en op mijn 65 verjaardag ‘afzwaai’, heb ik 49 (!) jaar gewerkt. Is dat nog niet genoeg?

 140. Jan Brouwer zegt:

  Op zich ben ik niet tegen het verhogen van de AOW leeftijd, maar de argumentatie, de huidige crisis, die er nu voor gebruikt wordt is hartstikke verkeerd.

  Er worden wel bonussen voor de managers van banken die mede verantwoordelijk zijn voor de situatie uitgekeerd maar de oudjes mogen ervoor bloeden.

  Ik heb nog nooit meegemaakt dat een nieuwe baas, de toezeggingen of beloftes van mijn vorige baas overnam. ABNAMRO is overgenomen door de staat, lees is dus de nieuwe baas van ABNAMRO en heeft dus naar mijn mening niets met beloftes uit het verleden te maken.
  Dan is het wel erg cru voor de oudjes dat de beloftes van Drees niets meer waard blijken te zijn.

  Nee mensen er iets heel anders aan de hand. Woutertje Bos wil de banken te vriend houden, hij wil Rijkman Groenink achterna, hij is zijn bedje aan het spreiden om later in de bankwereld aan de slag te kunnen net als Kok, Zalm, De Grave en Hogervorst die hem voorgingen.

  Neem nou de laatste lening aan ING het overnemen van Amerikaanse hypotheken. Het is niet 30% weggegooid geld zoals Bos beweert, maar 100%. Geld van U en Mij.
  Leve de Partij van de Arbeid, Leve de Portemonaie van de Ander.
  Mensen wordt toch eens wakker.

 141. Willem Nijmegen zegt:

  140-Jan Brouwer—Ik wil best aan uw verzoek voldoen en wakker worden, maar bij wie lig in dan in het per definitie krakende bed? De matrassen zijn van Kant tot Rutte doorgesleten en rieken naar aftandse paardendekens, dus ik zou graag eens in een kakelfrisse springbox wakker worden. Tot die tijd droom ik liever nog even door…over uitgemolken staatsvormen, revoltes en revoluties, en vooral herhaling op herhaling, want daar lijken we toe veroordeeld, ongeacht wie het bed deelt ;)

 142. Jens Bos zegt:

  @ Jan Brouwer (140) &
  @ Willem Nijmegen (141)

  Inderdaad herhaling op herhaling, daar lijken we hier ook steeds meer in te vervallen….

  Drees ja…..

  Die wist het wel, dat was nog zo een goede oude sociaal democraat, van voor de liberale verloedering…

  Overigens vind ik wel dat het goed is dat de banken gesteund zijn, ware dat niet het geval geweest dan had het leed nu al niet te overzien geweest…dat we daardoor de effecten van het werk van een stel criminelen (de bank bemiddelaars en gok maatschappijen, vooral in de VS) moeten glad strijken is natuurlijk verschrikkelijk. Datgene wat gebeurt is had nooit mogen gebeuren maar dat was vooral het gevolg van de rechts liberale keus uit de jaren’80, jammer genoeg heeft centrum links deze trent mee opgepakt en is er dus nooit echt een alternatief geweest (behalve dus de SP)

  Ik vind dus ook niet dat de ouderen (ik werk over een paar jaar als ik 65 hoop te worden ook al zo’n 50 jaar….) voor deze ellende moeten bloeden. Belangrijk is gewoon meer werk voor mensen tot 65 …dat werk, dat we weer, gezien het kosten plaatje steeds meer globaliseren….dus daar moet wat aan gedaan worden.

  De G7 paait de Chinezen nu weer door niets te zeggen over de te lage waarde van de Yuan, waarschijnlijk omdat men die 1800 miljard aan Chinese reserves graag in het Westen geïnvesteerd zal zien, maar dan verkopen we ons zelf nog meer….

  Inderdaad we vallen in herhalingen..ik ook, maar ik blijf ervan overtuigd dat medio jaren ’80 de schakelaar in de verkeerde stand is gezet, waardoor we thans struikelen over de systeemfouten, o.a de financiële crisis

  Met vriendelijke groet,

  JB

 143. Gloria zegt:

  @142 Jens Bos

  Ja, het is zeer te betreuren dat in de jaren 80 de aanzet is gegeven tot de afbraak van een beschaafd land dat nota bene met grote moeite en zorg in die afgelopen jaren met man en macht ons sociale stelsel heeft opgebouwd en nog beter uitgebouwd had moeten worden. Maar het tegendeel is gebeurd en de afbraak is uitgegroeid tot dit gedrocht dat we rechtstreeks in de smoel zien. We hebben de overheid in handen gegeven van een stel slopers en het ergste van alles is onszelf aan te rekenen: een volk zonder verzet! Het zit nog liever op de pijnlijke blaren dan dat het zichzelf verheft en in opstand komt. Luiheid, nonchalance en bovenal domheid is wat Nederland is overkomen. Een land dat 25 zetels scoort voor een partij wiens voorman aanzet tot Moslimverachting en als ultrarechts te boek staat is een land wiens bevolking grotendeels is afgegleden tot in de duistere krochten van de menselijke ziel. We staan letterlijk voor gek in Europa en de hele wereld. Zelfs Amerika is door Obama bezig in het rechte spoor te komen. Maar onze regering moet zonodig autistisch en ononderbroken ‘voortgang’ maken met diens achterlijke ‘hervorming’. Met dank aan Bos en zijn trawanten. Nooit zullen we vergeten dat ZIJ het waren die zich vrijwillig hebben aangediend deelgenoot te worden van de neoliberale BalkenBende. Een verloochend volk in een misvormd land. En zie: tijd rijp voor de ultrarechtse verwildering. Onbegrijpelijk dat het volk haar sociale wortels niet opzoekt en hunkert naar gerechtigheid. De SP is er klaar voor. Diep in mijn hart blijf ik vertrouwen op inzicht en inkeer van ons volk dat de weg kwijt lijkt te zijn door een miserabele leider zonder daadwerkelijke visie en zijn/onze tijd heeft verkwanseld door pal achter de megalomane oorlogszuchtige wereldheerser te staan. Dat het hem ook zo moge vergaan… weggejouwd en in het ‘niets’ verdwenen. Verdrongen door een leider met intelligente visie en oprechte passie. Dát is wat dit volk nodig heeft om weer in het reine te komen met haar ware zelf: sociaal, betrokken, geestdriftig. Warmhartigheid is wat dit land heeft moeten ontberen na zoveel Balkenendejaren van kille, berekenende, rechtse uitholpolitiek. Het schip moet drastisch gekeerd worden om te redden wat er nog te redden valt…

 144. Henk Hiensch zegt:

  @143 Gloria.

  Keurig gezegd, zonder één ongetogen woord en dat valt niet mee gezien de glijbaan van de laatste 25 jaar waarop wij ons bevinden. Je stelt het schip moet keren maar welke kant op?, de mensen (Het Volk) weten niet meer waar zij staan. De politieke onverschilligheid slaat toe, waaruit zoals in de jaren 30 vorige eeuw het fascisme ontstaan is. Dit betekend einde van de democratie voor zover nog aanwezig. Het inslaan van de derde weg naar het neo-liberale groot Europa is de oorzaak van al deze ellende. De hoofdschuldigen moet je zoeken bij de sociaal-democraten (Blair,Clinton en Kok). In al hun grootheidswaanzin waaronder het bejubelen van de marktwerking en globalisering zijn zij de weg van de menslijke samenleving kwijt geraakt. Het beest (het kapitaal) heeft deze slag gewonnen maar de prijs (de verloedering) zal heel hoog zijn. Het Volk zal het gelag moeten betalen. Wij zijn nog niet onderaan de glijbaan (de poel des verderfs) aangekomen. Van de nu zittende regering heb je niets te verwachten, die draaien alle geldkranen dicht zoals de AOW, ik ben benieuwd wanneer de kindertoeslag, de huurtoeslag en noem maar op welke toeslagen nog meer aan de beurd zijn. Letwel een Nederlandse arbeider kan zonder toeslagen niet rond komen en dat in zo’n rijk land volgens de politiek. Armoede wordt troef en de Partij van de Armoede kan tevreden zijn.

 145. Henk Hiensch zegt:

  Zoals ik stelde geldkranen worden dichtgedraaid, sociale voorzieningen zijn of worden afgedankt en de weg naar de 19e eeuw staat open en het Volk kijkt de andere kant op. Het verweer is eruit, zij zijn volwassen geworden in een tijd, waarin de politieke partij en vakbond hun kastanjes uit het vuur haalden. Maar er is geen politieke partij of vakbond meer die het gevoel kunnen opbrengen de straat op te gaan om voor de belangen voor het Volk op te komen. Een ieder neme zijn verantwoordelijkheid en daarmee is de kous af. Op @26 noemde ik Joh. Visscher, beste mensen probeer je te verdiepen in die tijd, om te beginnen wie was Johan, lees het volgende hij had iets meer achter zijn naam staan dan onze grote voorbeelden Balkenende, Wouter Bos of Rouwvoet.
  http://www.iisg.nl/bwsa/bios/visscher.html
  Het beste wat hij geschreven heeft is in 1939: geschiedenis van de oude nederlandse Arbeiders beweging. Het zijn vijf hoofdstukken te vinden op:
  http://members.home.nl/h.hiensch/1-tot.rtf
  http://members.home.nl/h.hiensch/2-tot.rtf
  http://members.home.nl/h.hiensch/3-tot.rtf
  http://members.home.nl/h.hiensch/4-tot.rtf
  http://members.home.nl/h.hiensch/5-tot.rtf
  Beste mensen ik zet dit hier neer,niet om politieke winst te behalen want dat zit er niet in. Ik zet het hier neer puur om de geschiedenis. Want wie niets van de geschiedenis leert, zal de geschiedenis opnieuw moeten beleven. Ter opkrikking van ons nationaal besef.

 146. Jens Bos zegt:

  @ Gloria, Henk Hiensch

  Inderdaad we zijn ingeslapen, we gáán er (de maakbare samenleving) niet meer voor, de sociaal democratie is met de val van het communisme verkeerd omgevallen.

  Dat spijt mij….ik ben van huis uit een democraat, ik geloof niet in machtsspelletjes, dus ook niet in revolutie, maar, bovenal de belangen van de financiële economie dienen geeft geen pas. (doorsijpelen gaat niet op)

  De politiek is ingeslapen, men is ondanks, sinds de jaren ’80 zeer snel veranderende veranderende (sociaal als gevolg van financieel) economische omstandigheden, stil blijven staan in de trendy economisch liberale denkwereld, waardoor we nu met een echte depressie te maken lijken te krijgen , het heeft de wereld toen 10 jaar gekost om eruit te komen.

  Uiteindelijk was er een oorlog nodig om de zaak economisch uit het slop te tillen.

  Het grappige vind ik nog dat Balkenende een paar maanden geleden nog zei, het gaat ons toch goed, we exporteren vooral…maar dat is vooral transito en het gaat onze Europese partners momenteel ook niet zo goed (…alhoewel die investeren wel…., dus wie weet kunnen we daar dan weer een graantje van meepikken…maar laten we a.u.b. meedoen!

  Laten we dus nu ook een oorlog voeren, een oorlog tegen werkloosheid en vóór sociaal economische vernieuwing.

  Dat Deltaplan van de vakbonden bij voorbeeld …maar nee het lijkt erop dat we weer voor de zandzakken kiezen….liever zuinig, dan een sprong vooruit maken, Colijn boven Keynes . Ook Wouter Bos toonde vanavond toch weer een goede leerling van de monetarist Zalm te zijn…nu we het over monetarisme hebben, misschien moeten we eens naar de waarde van de dure valuta kijken? (want die andere blijven te goedkoop)

  Met vriendelijke groet,

  JB

 147. Alphonse Scaf zegt:

  #146 – Jens Bos

  Onderhand vrees ik dat weer veel overhoop gehaald wordt, maar de verwarring volop toeneemt. Keynes, Hayek en Lippmann kun je alle drie tot de neoliberale school rekenen. Waar vandaan komt het begrip “neoliberalisme” als scheldwoord?

  Wat we nu meemaken met de geldcrisis valt te herleiden op de val van Bretton Woods (Conolly/Nixon) in 1971. De ideeën van Milton Friedman werden omarmd in de USA. Met dank aan Thatcher wordt de financiële wereld in Europa op zijn kop gezet en daar plukken we nu de wrange vruchten van. De val van de Berlijnse muur deed de rest. Zo kwamen we weer uit bij het aloude laisser-faire, waarvan in het verleden juist het neoliberalisme de corrigerende factor was gebleken (staatsinterventie).

  Met echte neoliberalen, zoals Balkenende en Bos genoemd worden, is dus in deze zin niets mis. Zoals afgelopen zondag in Buitenhof bleek wordt een dergelijke politiek kamerbreed ondersteund. Vraag is of we dan niet nog verder van huis raken. Denk aan het anti-Europa gedoe, speciaal dat van SP en PVV huize. Mij dunkt dat we eens solidair moeten gaan optrekken met heel Europa en voorlopig Obama en de USA stevig links moeten laten liggen. Of het verdwenen geld daar gaan terugeisen zoals Bos dat met IJsland van plan was. Met solidaire groet!

 148. Henk Hiensch zegt:

  En toen werd het stil, doodstil. Deze ochtend was ik op een vakbondsvergadering voor vutters en gepensioneerden en ook daar was het stil doodstil.

  Het gesprek ging al gauw over: Wij redden het wel, geen woord over hen die het niet redden. Aan de bestuurstafel van de pensioenfondsen zitten ook werkgevers en werknemers (vakbond-organisaties). Die vakbonden verliezen de laatste jaren giganties veel leden. Mijn vraag was waar is de democratie, grote massa’s mensen die pensioenpremies betaald hebben, die worden niet vertegenwoordigd en kunnen zich niet verweren tegen de pensioenroof, die al jaren aan de gang is. Het is zo makkelijk om zich te verrijken aan geld van een ander, vooral als zij zich niet verdedigen kunnen. Waar is de stelling bedacht, je moet regeren met zo’n klein mogelijke overheid en de onderkant van de maatschappij moet je overlaten aan de maatschappelijke krachten. Ik heb wat opgezocht in het boekwerkje “Flarden” uit de jaren 30 vorige eeuw, een verzameling revolutionaire poëzie.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Bezuinigen-3.tif

  Een ding weet ik zeker, mensen uit die tijd waren niet ingeslapen, maar stonden voor hun rechten. Hij/zij die zijn rechten niet verdedigd, verliest zijn rechten, die weg is het a-sociale landje, dat Nederland heet ingeslagen. In de toekomst gaan wij Nederigland heten.
  Gr. OlleHenk

 149. Jens Bos zegt:

  @ Alphonse Scaf (147)

  Geachte Alphonse,

  Dank voor de uitdagende reactie,

  Ten eerste lijkt het erop dat we qua insteek bijna hetzelfde zo niet hetzelfde over de macro problematiek denken, allen onze perceptie van de terminologie is anders.

  Het scheldwoord neo-liberalisme, inderdaad, mijns inziens terecht een scheldwoord, ik associeer dat sinds het begin van deze, mijn, “hobby” , vooral met de financieel economische uitwassen, waarvan het begin lag bij Reagan (Republikein) en Thatcher
  ( -ook- conservatief), te grote vrijheden voor de banken (opties) en de creatie van “hedgefunds” de sprinkhanen.

  ik heb het even opgezocht en inderdaad al het m.i. slechte in de trendy economische politiek is hierin terug te vinden:

  “Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig. Het richtte zich vooral op de privatisering van overheidsbedrijven, het openbaar vervoer en de posterijen en telefonie. De politieke stroming gaat er vanuit dat de vrije markt in staat is zaken beter te regelen dan organisaties die door de overheid gestuurd worden. Binnen het neoliberalisme schuift de overheid dus meer taken af van zichzelf naar de markt (het bedrijfsleven).”

  Dit werd toen ook gekoppeld aan de aanbod economie (Smith en Milton Friedmann) en een monetaristische politiek (Milton Friedman)

  Dit is anders dan datgene wat Keynes nastreefde:

  Hij is vooral bekend geworden door het boek The General Theory of Employment, Interest and Money (De algemene theorie over werkgelegenheid, rente en geld), waarin hij de Keynesiaanse theorie beschrijft, waarmee hij de grondlegger zou worden van het naar hem vernoemde Keynesianisme (ook wel anticyclische begrotingspolitiek genoemd). Zijn boek wordt sinds de jaren ’50 als de grondslag van de hedendaagse macro-economie, alhoewel het sinds de jaren ’90 van de 20e eeuw aan populariteit heeft ingeboet…(Helaas)

  Anticyclische begrotingspolitiek, net datgene wat we nodig hebben, en misschien ook wel klassiek liberaal te noemen? (de vraag – economie?)..staats interventie

  De (eerste) verwatering van Bretton Woods (op zich dankzij de VS in 1944 overigens ook niet optimaal ten uitvoer gebracht, (Wisselkoers verhoudingen op basis van handelsbalans) vond inderdaad plaats in 1971 onder Nixon, het vrijlaten van de geldkoers van de dollar, maar e.e.a is verder ondermijnd door de (dus) neo-liberale koers sinds de ‘80er jaren , de verspillende (globalisering) aanbod economie (laissez faire)en het strikte begrotings beleid (cyclische begroting).

  Als hier inderdaad de begrotings disciplinenu ook niet meer heilig is, waar het op lijkt…ik heb het nieuws nu niet aan…, denk ik dat we ook in den Haag de zaken door beginnen te krijgen (een Deltaplan in plaats van zandzakken) en natuurlijk vooral solidair met HEEL Europa.

  Overigens ben ik erg blij met de VS ….met Obama, hij heeft zo een beroerde (republikeinse) erfenis gehad, ik geef hem gaarne mijn support om daaruit te komen, ik noemde het net al, ik geloof niet in de huidige vorm van globalisering, vandaag op het Internet:

  “Obama has also been critical of the North American Free Trade Agreement, or NAFTA, saying during a debate with then-Sen. Hillary Clinton that the United States should abandon the treaty if it could not be renegotiated.

  During another debate with Republican opponent Sen. John McCain, Obama said he believes in fair trade, but added, “NAFTA did not have enforceable labor agreements. … We should make them enforceable.”

  Environmental and labor protections are side agreements to NAFTA.

  “My argument has always been that we might as well incorporate them into the full agreement so that they’re fully enforceable,” Obama said in the CBC interview. ”

  helemaal mijn idee, we verdelen de armoede in plaats van de rijkdom, en die te goedkope wisselkoers daar zou Keynes ook op los gelaten moeten worden…verhoiging zou uiteindelijk ook voor de Chinezen beter zijn (thuis consumptie en goedkopere import van grondstoffen)

  Met super solidaire groet,

  JB

 150. e.starink zegt:

  @ 136: veronica zegt: donderdag 12 februari 2009, 18:57 uur
  Je hebt compleet gelijk als je zegt dat je eerst zou moeten durven zeggen hoe oud je bent alvorens te oordelen over het “65/67 voornemen”.
  Welnu: ik ben sinds kort 61 jaar. Zoals de zaken er nu voorstaan is het voor mij financieel het meest aantrekkelijk om er met 63 “uit te gaan” zoals dat heet. Ik heb daar al mijn plannenmakerij van de afgelopen tijd ook op ingesteld – sinds enige jaren en in goed overleg met mijn baas.
  Zou ik het erg vinden als ik er pas met mijn 64-e,65-e of 67-e uit kan? Wel nee: ik heb reuze leuk werk. En of ik die plannen nu ga uitvoeren, over 2 jaar of later maakt mij eigenlijk niet zo veel uit. Sommige plannen kunnen ook wel “tussen de bedrijven door” en dat zal ik ook zeker doen.
  Dat is ook exact de reden dat mij dat vasthouden aan “65 jaar” zo verbaast.
  Henk Hiensch is daar eerlijk en duidelijk over: het gaat om verworvenheden van de arbeidersklasse die koste wat het kost verdedigd moeten worden. Ik ben het niet met hem eens maar ik kan zo’n standpunt op zich wel waarderen. Alle anderen die het doen voorkomen dat je op je 65-e per definitie “oud en versleten bent” moeten bij zichzelf nagaan wat dat in de eerste plaats over hen zelf zegt.
  Aan Henk Hiensch en andere ouderen vraag ik: Hoe denk je uit te leggen aan je kleinkinderen over stel 20 jaar dat je anno 2009/2010 “voor jezelf bent gegaan”?

 151. Henk Hiensch zegt:

  @150 E.starink.

  Je stelt een eerlijke vraag, hierop een eerlijk antwoord. Ik ben van het soort dat er niet omheen draait, daarvoor is deze zaak te ernstig. Vooropgesteld onze kleinkinderen zijn volwassen en zijn verantwoordelijk voor hun generatie, daar wij volgend jaar de leeftijd hebben van 80 jaar wil ik niet, dat mijn generatie er aan meegewerkt heeft aan de afbraak van nu. Wij zijn geestelijk nog in staat ver terug te kijken in de geschiedenis en dat af te zetten tegen nu. Ik kom uit een oude SDAP familie en ben nog steeds verheugd dat het FNV niet aan dit vieze spelletje meedoet. Maar je moet mijn reactie’s nog eens goed lezen, dan moet het duidelijker zijn te weten @26 @69 @96 @108 @122 @144 @145 @148. Ik heb nog een mooi prentje opgezocht.
  http://members.home.nl/h.hiensch/J'Acuse-10.jpg
  Gr. Olle’Henk

 152. Henk Hiensch zegt:

  @151 Henk Hiensch.

  Er zat een vreemde eend in de link, vreemd op mijn PC heb ik geen last van. Dan maar zonder die ‘
  http://members.home.nl/h.hiensch/Acuse-10.jpg

 153. Jens Bos zegt:

  @ e.starink(150)
  & Henk Hiensch (148, 151, 152)

  Ik ben 61 en hoop er als alles goed gaat met mijn 65e.(pensioenbreuk) uit te stappen, ik heb dan 50 jaar gewerkt, als ik mij goed voel ben ik ook nog bereid door te gaan, maar een hoop mensen is dat niet gegeven…die halen de 65 niet…(maar betaalden wel AOW) en een aantal worden zoals de heer Hiensch (en zijn vrouw?)80…ik hoop dat ik nog zo bij de pinken ben op die leeftijd…

  Je moet ergens een grens stellen en die 65 zal denk ik toch een aardig gemiddelde zijn, en wat het kostenplaatje (de verantwoording) betreft zie dan ook die goede bijdrage onder nr,.133 van Nico Schouten.

  Er moet gewoon voor gezorgd worden dat er genoeg werk is voor die mensen onder de pensioen leeftijd die nu niet werken..dat moet de boodschap zijn, een Deltaplan in plaats van zandzakken, laat dat begrotingstekort maart oplopen (Brussel!) maar monitor alles wel, zodat alles gefocussed is op vooruitgang en niet op zakkenvullen. Ook wat mij betreft mag ook gekeken worden naar noodmaatregelen rond procedures, zodat we zo snel mogelijk aan het werk kunnen in bouw infrastructuur, energie en ontwikkeling van nieuwe (schone) technieken.

  En dan natuurlijk wat gaan doen aan de ondermijning van onze (de Europese) sociale economie door de export van werk.

  Verder, het is krankzinnig dat wij in deze situatie verzeild zijn geraakt door de door moderne liberalen aanbeden laisser faire economie, ik vraag me af wat er gebeurd zou zijn als de democraten in 2000 gewonnen hadden met die “saaie” Gore (nu gestolen door GWB) Wanneer LEREN we dat we moeten leren van onze geschiedenis, Marx heeft gewoon gelijk met zijn analyses, het “beest” moet aan de muilkorf gehouden worden!

  Inderdaad zijn we onder Thatcher en Reagan en uiteindelijk in 2006 door een pennestreek van 3 politieke en economische leiders in diezelfde VS in dit parket geraakt. Er is ooit voor die mensen gekozen….jammer genoeg….

  Met solidaire groet,

  JB

 154. Alphonse Scaf zegt:

  #153 – Jens Bos

  Beste Jens, mijn dagelijks lectuur van Courrier international brengt me steeds weer op onverwachte sites. Wie had kunnen denken dat uitgerekend de Londense Times de loftrompet ging steken over het Franse protectionisme. “In an attempt to head off insurrection, Mr Sarkozy has started talking like Karl Marx.” N.b. Sarkozy met zijn hang naar weelde en luxe. “Whatever happens in France, it is fair to predict that, as they have done at times over the centuries, the other industrialised democracies are going to revert for a while to the French songbook. This boils down to more state direction of the economy, more redistribution of wealth and suspicion towards the free movement of capital.” Voor het gemak hierbij de link:

  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article5720445.ece

  Wederom met solidaire groet!

 155. Jens Bos zegt:

  @ Alphonse Scaf 154

  Beste Alphonse,

  Inderdaad een saillant gegeven.

  Het leuke is hij blijft op het goede pad.

  Heeft u hem in oktober gezien in de tuin van het Witte Huis, naast een zeer zuur kijkende George Bush ?

  Ik vond hem toen al blijk geven van zeer gezonde (sociale/verantwoordelijke) ideeën (Hij stond daar als zo’n beetje de ideeën van Marx te verkondigen…..ik vraag me af of Ségolène Royal zich zo links zou durven opstellen…

  Jammer genoeg is het in de huidige globale economische omstandigheden moeilijk om industrieel overeind te blijven (concurrentie LL landen) dus ze zullen nog wel de nodige problemen krijgen met het volk dat graag werk en / of kansen wil.

  Dat vind ik overigens het leuke in Frankrijk, de hele politiek lijkt nog steeds geënt op de bestorming van de Bastille, de Fransen hebben nog steeds iets met Liberté, Egalité en Fraternité (LEF…! dus).

  Overigens interessant die Courier International, veel lezenswaardige stof….

  Verder Marx had het over het opheffen van de arbeidersklasse, is Sarko ook niet opgeklommen….ik weet niet wat zijn inkomen is….maar zou het te vergelijken zijn met dat van die roof bankiers?

  ……Des salutations solidaires,

  JB

 156. Josine Diephuis zegt:

  Ik was vorig jaar in Noorwegen met wintersport en de Noorse verhuurder van “ons” huis vertelde dat hij, zijn vrouw en hun zoon 42,5 uur werken in de week (in de wegenbouw) en pas met 67 met pensioen zouden gaan. Dat alles zonder morren. Kennelijk begrepen zij wel dat dure voorzieningen ook moeten worden betaald…

  Het valt overigens op dat deze discussie vaak niet gaat over het principe van langer doorwerken, maar over de uitzonderingen, zoals, wat als je fysiek niet kunt doorwerken, of met 65 al 40 dienstjaren hebt volgemaakt.

 157. R.M.Klarenberg zegt:

  Er wordt door onze regering gezegd: “De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar is niet meer van deze tijd”. Dit is juist, echter een verplichte pensioensgerechtigde leeftijd is ook niet meer van deze tijd.
  Laat iedereen die het nodig vindt om met 65 jaar van zijn pensioen te genieten deze vrijheid krijgen. Laat iedereen die langer wil werken ook deze vrijheid krijgen, desnoods met een bonus. Laat iedereen die vroeger wil stoppen met werken dit ook doen. De uitkeringen dan ook gewoon met het hogere belastingtarief belasten.
  65-plussers hebben tegenwoordig genoeg geld om na hun 65ste jaar uit te geven. Werken zij langer, geven zij geen geld uit= slecht voor de economie
  Jeugdwerkeloosheid stijgt. Het heeft geen zin banen door ouderen te laten bezetten als er genoeg jongeren zijn. Juist de jongeren moeten aan een baan geholpen worden. Juist nu, waar er geen genoeg banen zijn, moeten we zaorgen dat de jongeren deze banen krijgen en niet onnodig door ouderen bezet blijven.

  Laat 65 jaar de onderste grens blijven voor pensioen en realiseer maatregelen voor diegenen die langer door willen werken (en dat zijn er genoeg die dat willen)

 158. Xuezhi Hu zegt:

  Het is duidelijk dat we nu economisch gezien in de put zitten en dat we daar iets aan moeten doen. Momenteel zijn de kosten van de huidige verzorgingsstaat te groot geworden om nog goed te kunnen functioneren.

  En dit moeten we ons ook realiseren! Het gaat nu niet alleen om de belangen van ouderen, maar ook die van jongeren! Vergeet niet dat ook jongeren zoals ikzelf pas AOW na onze 67e zullen krijgen. Ook wij betalen mee: probeer dit te onthouden.

 159. J. Smits zegt:

  Ik wil maar een ding zeggen,
  de Dame/heer die ons tot 67 wil laten werken.
  gaan de vaak zelf wel met 60 uit.
  en hebben hun hele leven op een stoel achter een tafel gezeten(ja dan kun je makkelijk tot je 70ste wel werken)
  maar als jij al 45jaar in de bouw of haven enz. hebt
  gewerkt dan wordt het wel even wat anders.
  dan ben je blij als je met 60 er uit mag.
  en dat zien ze niet in!

 160. E. Roos zegt:

  Op basis van onze financieringsconstructie dat de actieven voor de inactieven betalen is een verhoging van de AOW leeftijd onontkomenlijk. Ik zit er echt niet op te wachten om na mijn 65 ste door te werken, zeker niet nadat ik al jaren lang VUT en FPU premies betaald heb om legio collega’s rond hun 60ste of nog eerder met pensioen te kunnen laten gaan. Ik wil mijn kinderen echter ook niet met onbetaalbare lasten opzadelen zodat ik eerder kan stoppen met werken. De discussie wordt door de vakbonden dan ook verkeerd gevoerd. Ze verzetten zich tegen iets wat vrijwel onontkoemnlijk is. Waar het echt om zou moeten gaan is hoe je de “oudere” werknemer straks kunt ontlasten ten opzichte van zijn jongere collega’s. Laten we eens beginnen met weer een gedifferentieerd systeem van verlof in te voeren. Oude lullen dagen heette dat vroeger. Ook van de mogelijkheid om extra verlofdagen te kopen zal eerder door oudere dan door jongere mensen gebruik gemaakt worden, maak dat voor ouderen aantrekkelijker. Verder zou bij de werktoedeling ouderen wat meer ontzien kunnen worden. Er moet er dan wel voor zorggedragen worden dat het voor een werkgever aantrekkelijk gemaakt wordt om ouderen in dienst te nemen of te houden, anders zitten de ouderen straks in de WW ipv de AOW, en die wijze van bezuinigen zal men toch niet beogen hoop ik.

 161. Huib Renes zegt:

  Hoe op een vriendelijke manier zeggen wat j e van deze plannen vindt?
  in de tachtiger jaren werd iedereen met 56.5 jaar eruit gelaten/gezet. wie heeft dat betaald?
  Vut afgeschaft, behalve voor mensen van vóór 1955: gentlemens agreement (ja ja).
  Toen de regels voor het omzetten van een koopsompolis veranderd, dat je geen kortlopende uitkering (dus een sabatical) meer kan betalen. Nu 2 jaar extra werken, niet alleen AOW 2 jaar later, maar nu ook 2 jaar later je pensioen (dat breng miljarden op). Hier worden dus 2 jaar van mijn en jullie leven gestolen!

 162. J.Schmitz zegt:

  De ‘verhoging’ van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is naar mijn mening één grote ‘cover-up’-operatie van een MILJARDENFRAUDE binnen de pensioenwereld in Nederland.

  Rond 1950 heeft dhr Van Marken van de Gist-fabriek in Delft een hulpfonds opgericht om ouderen te helpen in de zware jaren na de oorlog. Dit werd al snel door de politiek omgezet in een landelijk systeem, de AOW.
  Iedereen die werkte, betaalde een beetje mee voor alle ouderen. Dat was een zogeheten omslagstelsel.

  Er bestond bij sommige bedrijven al een mogelijkheid tot sparen voor een eigen pensioen. Omdat deze opbouw gebeurde náást de AOW-voorziening, werd deze opbouw later ‘aanvullende pensioen-voorziening’ genoemd.

  Door de jaren heen ontstond een enorme, maar dringend noodzakelijke, ‘pensioenpot’ rond deze ‘aanvullende pensioen-voorziening’.
  Vlak voor grote beurs-krach en de instorting van de financiële wereld, bedroeg het totaal gereserveerd vermogen meer dan € 1000 miljard. Na de ellendes was dit gedaald naar onder € 800 miljard.
  Omdat de premies voor de ‘aanvullende pensioen-voorziening’ werden verhoogd om weer op een goed dekkingsnivo te komen bij de pensioenfondsen, schat ik het huidig vermogen rond de € 900 Mld.

  Bij het inrichten van de AOW was het de intentie dat dit niet veel langer dan ca. 25 jaar zou duren, want toen al wist men dat een omslagstelsel een vrij slecht systeem is. Alleen, tot een afbouw is het nooit gekomen.
  Alle regeringen waren nadien te bang om de AOW af te bouwen, ook tijdens de ‘betere tijden’. Bang voor verlies aan partijleden en kamerzetels.

  Nú heeft de overheid dringend geld nodig. Het heeft immers vele miljarden geïnvesteerd in het redden van sómmige banken. Ook ziet men de dreiging voor de toekomst dichtbij komen, dat er te weinig werknemers zullen zijn om straks de AOW voor het sterk groeiend aantal ouderen te kunnen betalen.
  De huidige regering, dat dezelfde partijen zijn in eerdere decennia het opdoemende probleem al hadden kunnen oplossen, meent dit te moeten doen via het verhogen van de (AOW)pensioenleeftijd.
  De m.i. op één na slechtste oplossing. Alleen níets doen zou nóg slechter zijn.

  De regelgeving rond pensioenen is zo complex, dat 99% van de werknemers zich er maar verre van houdt.
  Zelfs rechters en politici zien vaak door de bomen het bos niet meer, en worden fouten op fouten gestapeld.
  Op die manier wordt de basis gelegd voor een, wat ik in de aanhef noemde, miljardenfraude.

  Zodra het beter gaat met de pensioenfondsen, en de minimale reserveringen weer op ca. 120% liggen van de verplichtingen, ontstaan er bij de pensioenfondsen zogeheten ‘beleggingsoverschotten’.
  En daar begint het grote graaien door bedrijven en overheid.
  Honderden miljoenen euro’s, feitelijk geld van de werkNEMERS (!) wordt onder het mom van fictieve argumenten weggesluisd naar de winst-rekening van de bedrijven. Werknemers en vakbonden kunnen er niets tegen doen, omdat de regelgeving niet deugt.

  Waarom doet de overheid dáár niets aan? Het antwoord is simpel, de grootste werkgever in Nederland is namelijk diezelfde overheid!
  Alleen is er een probleem ontstaan voor de regering. Het ABP is in eerdere jaren voor vele miljarden uitgemolken door de diverse regeringen, is vervolgens geprivatiseerd en bleek met een fors tekort te zitten dat de werknemers vervolgens moeten herstellen door hogere premies. Voorlopig valt er voor de overheid niets meer te graaien.

  Het verhogen van de AOW-leeftijd ziet de huidige regering nu als dé oplossing om geld te besparen.
  Maar het is fout. Fout, omdat het hele onderliggende pensioenstelsel in Nederland niet deugt en door verwarrende wetten en regeltjes onbeheersbaar is geworden.
  Er zijn vele andere oplossingen denkkbaar om het ‘ouderenprobleem’ op te lossen, maar met een fout systeem als basis zullen er telkens weer nieuwe en grotere problemen gaan ontstaan.

  En alles komt neer op die éne vraag, die de overheid stelselmatig probeert te omzeilen, nl.:
  Van WIE is het totale vermogen van meer dan € 900 miljard aan pensioengelden?
  Van de werkgevers of van de werknemers?

 163. B.Stal zegt:

  De AOW was volgens een minister een verzekering,dus kan dat volgens mij niet! Alleen voor de mensen die nu nog niet verplicht verzekerd zijn.Of zijn uitspraken van hen onbetrouwbaar?

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.