Archief voor: januari 2009


Kan de Cito-toets beter afgeschaft worden?

De directeur bestelt voor het kantoor 2000 balpennen. Die kosten samen 500 euro. Hoeveel is dat per balpen?

Dit was in 2008 een van de vragen van de Cito-toets, de toets die gemaakt wordt door leerlingen in de hoogste klas van de basisschool om te helpen bepalen welk type vervolgonderwijs het beste voor hen is.

In 2009 wordt de toets, die uit de onderdelen taal, rekenen, studievaardigheden en (eventueel) Wereldoriëntatie bestaat, op 3, 4 en 5 februari afgenomen. De PO-raad, de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, heeft echter voorgesteld de toets te verplaatsen naar het einde van het schooljaar.

Logisch, meent voormalig onderwijscolumnist Leo Prick deze week in NRC Handelsblad. De Cito-toets is niet zomaar een toets, maar fungeert als een afsluitend examen. Leerlingen verplichten om na een eindexamen alsnog vijf maanden de leerstof laten bestuderen waarvoor ze net examen hebben gedaan, is niet echt een reële eis. Bovendien: als de toets later in het jaar wordt afgenomen, moeten scholen in het voortgezet onderwijs in eerste instantie afgaan op het advies van de basisschool. “Dat zal ertoe leiden dat de ongezonde spanning die de toets als allesbeslissend examen nu aankleeft, wordt weggenomen”, aldus Prick.

Jaap Dronkers, hoogleraar sociale stratificatie en sociale ongelijkheid, ziet juist grote bezwaren tegen het verplaatsen van de toets. Waar Prick het een voordeel vindt dat het voortgezet onderwijs meer af moet gaan op het advies van de basisschool, merkt hij op dat leerlingen van hoger geschoolde ouders vaker een hoger schooladvies krijgen in vergelijking met leerlingen van lager geschoolde ouders, en dat bij dezelfde Cito-score. De controlefunctie van de Cito-toets voor de kwaliteit van het basisonderwijs wordt verzwakt.

Wat vindt u? Heeft een Cito-toets nut aan het eind van een schooljaar? Of kan de hele toets beter afgeschaft worden?

Is de verjaardag van Beatrix een goed moment om troonsafstand aan te kondigen?

troon.JPGZaterdag wordt Koningin Beatrix 71 jaar. Op die leeftijd deed haar moeder, Juliana, troonsafstand. Beatrix was toen 42 jaar, net zo oud als Willem-Alexander nu.

Het zijn maar getallen, maar het Koningshuis houdt wel van die symboliek. Op 02-02-’02 traden Willem-Alexander en Maxima in het huwelijk. In nrc.next wordt vandaag 09-09-’09 genoemd als datum voor mogelijke troonopvolging.

Maar is Willem-Alexander er wel klaar voor? Ja, zegt tweederde van de Nederlanders. Ook is het Koningshuis de laatste tijd niet meer in opspraak geweest. Het boek van Cees Fasseur, over de Greet Hofmans-affaire, heeft zelfs louterend gewerkt. De invloed van de monarchie op de politiek was niet zo groot, constateerde de historicus. Verder nam bijna niemand de kroonprins kwalijk dat hij in China aanwezig was bij de Olympische Spelen, ondanks de hevige protesten tegen de mensenrechten in dat land.

Willem-Alexander wil wel een ander staatshoofd zijn dan zijn moeder. Losser, meer gesprekken met de onderdanen, minder traditioneel én multicultureler.

Wat denkt u? Is morgen het moment daar om het koningschap van Willem de Vierde in te leiden? Of doet Hare Majesteit het zo goed dat u haar nog wel een aantal jaar op de troon wil hebben? En welke functie-eisen stelt u aan de toekomstige Koning?

NB: De redactie verzoekt u vriendelijk met volledige naam en woonplaats te reageren.

Oud-bestuurders Ahold komen goed weg

Cees van der Hoeven

Cees van der Hoeven

De zogeheten Ahold-affaire heeft gisteren een opmerkelijke ontknoping gekregen. Het Gerechtshof in Amsterdam veroordeelde in hoger beroep drie van de vier terechtstaande oud-bestuurders van het supermarktconcern tot mildere straffen dan het vonnis van de rechtbank in de eerste aanleg in mei 2006. Lees hier welke straffen de verschillende hoofdrolspelers kregen.

Onderzoeksjournalist Jeroen Smit, die een boek schreef over het ‘Ahold-drama’, verdedigde gisteren in Pauw & Witteman de milde vonnissen, onder meer omdat zelfverrijking niet bewezen is. En we waren met z’n allen toch zo trots op het almaar expanderende Ahold-concern?

Wat vindt u van de strafmaat?

Wat is uw verklaring voor geweld tegen hulpverleners?

Het hinderen, uitschelden of zelfs aanvallen van ambulancepersoneel. Weinig mensen kunnen zich er iets bij voorstellen, maar volgens de hulpverleners gebeurt het steeds vaker.

Voor geweld tegen hulpverleners bestaan afspraken over extra strenge vervolging. Bijvoorbeeld een dubbele strafeis en detentie tot de voorgeleiding.

Maar wat is nu precies de verklaring van dit probleem? Deskundigen noemden tegenover nrc.next een aantal oorzaken. De incidenten spelen zich vooral af in sociaal zwakke wijken. En volgens Eric Passchier van de politie is er vaak sprake van drank en drugs.

Hij heeft het over “sensatie-emotie” wanneer er een groep van twintig, dertig lallende mensen om een ambulance staat.

Ger Jacobs, manager van een regionale ambulancedienst, meent dat er sprake is van ongeduld. “Als de ambulance wordt gebeld, moet hij nu komen. Als dat een paar minuten duurt, wordt het afgereageerd op de hulpverleners.” Claimgedrag, noemt hij dat.

Volgens Gabriël van den Brink, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde in Tilburg, is er sprake van een verschuiving van beschaafde assertiviteit naar onbeschaafde assertiviteit. “De klant is koning”, zo duidt ze mentaliteit.

Wat denkt u? Kunt u zich wat voorstellen bij woede tegenover hulpverleners? Wat zijn uw verklaringen? Gaat het gewoon om asociale mensen of is er meer aan de hand?

Columnist Frits Abrahams was aanwezig bij de zitting van Richard, een 44-jarige man uit Almere die twee ambulancehulpen had bedreigd. Lees hier Abrahams’ column.

NB: De redactie verzoekt u vriendelijk met volledige naam en woonplaats te reageren.

Verwacht u massawerkloosheid zoals in de jaren 80?

ING, Philips en het staalconcern Corus kondigden gisteren aan duizenden mensen te ontslaan. “Begin maar te wennen aan het woord massaontslag”, luidt daarom de kop boven het coververhaal van nrc.next vandaag.

De vooruitzichten zijn niet best. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid zal verdubbelen van 300.000 tot 600.000 aan het eind van 2010. De Werktijdverkorting van minister Donner (Sociale Zaken), bedoeld om overbodige werknemers tijdelijk in dienst te kunnen houden, lijkt niet voldoende om de moeilijke periode te overbruggen. Donner gelooft daar nu zelf ook niet meer in. Begin deze maand schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer dat deze crisis “ernstiger is dan de crisis van de afgelopen halve eeuw.”

Tot voor kort werd aangenomen dat de vergrijzing de krapte op de arbeidsmarkt in stand kon houden. Maar die structurele ontwikkeling overschaduwd nu de conjunctuur veroorzaakt door de kredietcrisis. Het is allerminst zeker dat de economie snel weer zal aantrekken.

De overheid neemt wel nieuwe maatregelen, zoals de oprichting van Mobiliteitscentra voor het snel laten doorstromen van ontslagen werknemers, maar volgens uitvoerder UWV moeten we daar niet te veel van verwachten.

De klappen vallen nu vooral bij sectoren die ‘aan de bovenkant’ van de markt zitten. Zoals banken. autofabrikanten en bouwbedrijven. Maar onderzoeksinstituut EIM voorspelt dat het midden- en kleinbedrijf, zoals de horeca en detailhandel, niet gespaard blijft. Dit jaar zouden daar 30.000 tot 50.000 banen verdwijnen.

Wat vindt u? Trekt u zich wat van deze cijfers aan? Of denkt u dat de kredietcrisis u niet zal raken? De redactie is benieuwd naar uw zorgen en de signalen die u in uw werkveld opvangt.

NB: De redactie verzoekt u vriendelijk met volledige naam en woonplaats te reageren.

WRR wil speciale scholen voor probleemjongeren. Is dat verstandig?

klas.JPGSchooluitval is een voorbode voor maatschappelijke uitval. Die zorg uit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vandaag in het rapport ‘Vertrouwen in de school’. Eén van de opvallendste aanbevelingen is het verwijzen van probleemjongeren naar speciale scholen.

Probleemjongeren duidt de WRR aan als ‘overbelasten’. Schooluitval bij deze ‘overbelasten’ zou het gevolg zijn van een opstelsom van risicofactoren. “Niet alleen matige of slechte prestaties op school, maar ook sociaal-emotionele problemen, een instabiel thuisfront, gebrek aan steun vanuit de omgeving, mogelijke verslavingsproblemen en schulden.”

De adviesraad vindt dat deze scholen vooral in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moeten worden opgericht. Deze scholen moeten van de WRR ook extra geld krijgen, leerlingen een strakke structuur bieden en toegankelijke zorg en aandacht organiseren. De WRR adviseert het kabinet probleemjongeren niet te verplichten, maar ze wel te stimuleren naar zo’n school te gaan.

Wat vindt u? Denkt u dat een speciale school, met aandacht voor sociale problemen en structuur, deze jongeren een betere toekomst in het vooruitzicht stelt? Of concentreer je zo juist de problemen? Is het wel verstandig om een probleemjongere op te laten groeien tussen andere probleemjongeren?

Moet een voetbalcoach ook een people manager zijn?

De autoritaire docent, die het voetbal persoonlijk heeft uitgevonden, is een gedateerde coach. De hedendaagse coach moet tevens een people manager zijn die de spelers met argumenten overtuigt, stimuleert en de discussie niet schuwt met de mondige profs. Dat schrijft Johan Derksen, hoofredacteur van Voetbal International vandaag in NRC Handelsblad. Dit naar aanleiding van het ontslag van voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek, die na een halfjaar alweer op moest stappen bij Feyenoord. Derksen vindt deze beslissing terecht: “Verbeek ging aan zijn eigen rechtlijnigheid ten onder” en stond “niet open voor andere denkbeelden”. Uiteindelijk heeft de coach, door zijn starre, optreden zichzelf geliquideerd.

Youri Mulder, oud-international en assistent-trainer van de Duitse club Schalke ’04, vindt dat people management een grens heeft: “Er moet bij een speler intrinsiek de drang zijn om zichzelf te verbeteren. Dat moet niet afhankelijk zijn van de trainer.”, schrijft hij. Mulder vindt het “niet echt professioneel” dat spelers van Feyenoord weigerden om ‘s ochtends te trainen als ze ‘s avonds een wedstrijd hadden. En dat Verbeek zijn werkwijze heilig verklaarde was logisch, stelt Mulder, daar was hij juist om gehaald: “Het zou vreemd zijn als Verbeek bij Feyenoord van die werkwijze had moeten afwijken, als spelers daar geen begrip voor hadden.”

Lees hier de stellingen van Derksen en Mulder.

Is het terecht dat Verbeek werd ontslagen omdat zijn werkwijze niet strookte met de wensen van de spelersgroep? Of hadden de spelers zelf beter ontslagen kunnen worden? Zijn de Nederlandse voetballers verwend geraakt en ongeschikt voor het harde topsportklimaat? Is dat ook de reden dat wij nooit meer een internationaal eindtoernooi winnen?

Moet Nederland gevangen Guantánamo Bay opvangen?

guantanamo.JPGGisteren heeft president Barack Obama het bevel ondertekend tot de sluiting van Guantánamo Bay. Eén probleem: waar moeten de gevangenen na vrijlating ondergebracht worden?

Zestig mensen die in aanmerking komen voor vrijlating kunnen niet naar hun land teruggestuurd worden. Daar lopen ze het risico gemarteld te worden. De oppositiepartijen VVD, D66 en GroenLinks voeren aan dat Nederland deze vrijgesproken gedetineerden moet opvangen, omdat Nederland altijd heeft aangedrongen op sluiting van de beruchte gevangenis.

Bart Fleuren, lid van het Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA), betoogt vandaag in nrc.next dat Nederland geen veiligheidsrisico moet nemen. De verantwoordelijkheid voor de berechting, repatriëring en opvang van de gevangenen van Guantánamo Bay ligt primair bij de VS, vindt hij. “Een staat die mensen gevangen neemt, is volgens het internationale recht zelf verantwoordelijk voor de waarborg van hun rechten. Amerika zou deze verplichting zelf op zich moeten nemen.”

Wanneer Nederland dit doet, zo stelt hij, dan geeft zij daarmee de boodschap af dat Amerika zich niet alleen kan permitteren het Internationaal Strafhof niet te erkennen, maar ook weg kan komen met het schenden van mensenrechten. “Bovendien is het de vraag waarom Amerika de gevangenen niet zelf asiel aanbiedt.”

Wat vindt u? Deelt u de mening van Fleuren dat Amerika haar eigen zaakjes moet oplossen? Of bent u van mening dat Nederland de morele plicht heeft om de nieuwe regering te helpen met de ontmanteling van Guantánamo Bay?


NB: De redactie verzoekt u vriendelijk met volledige naam en woonplaats te reageren.

Bent u het eens met de uitspraak van het Hof dat Wilders vervolgd moet worden?

Het Openbaar Ministerie (OM) moet het Tweede Kamerlid Geert Wilders alsnog vervolgen wegens haatzaaien en aanzetten tot discriminatie. Dat bepaalde het Gerechtshof Amsterdam woensdag 21 januari.

Het Hof vindt een aantal uitspraken van Wilders over moslims en hun geloof strafbaar omdat hij een vergelijking trekt met het nazisme. Wilders vergeleek de Koran met Mein Kampf van Hitler. Ook vindt het Hof dat sprake is van haatzaaien, onder meer in de film Fitna.

Het vervolgen van een Kamerlid ligt erg gevoelig bij het OM. Na het verschijnen van Fitna heeft het maandenlang niets gedaan met tientallen aangiftes. De vrees bestond dat het OM beschuldigd zou worden van een ‘politieke vervolging’, een etiket dat nog steeds kleeft aan de veroordeling van oud-fractievoorzitter Hans Janmaat (Centrum Democraten).

De top van het OM liet zich daarom in het voorjaar van 2008 adviseren door de Tilburgse hoogleraar strafrecht Theo de Roos. De Roos wees erop dat het strafrecht vooral bevolkingsgroepen beschermt en niet overtuigingen. Dat onderscheid zou Wilders heel zorgvuldig in de gaten hebben gehouden. Wat ook mee heeft gewogen, aldus De Roos, is het gegeven dat nationale en internationale jurisprudentie extreme uitlatingen toestaan in debatten van maatschappelijk belang.

Enkele van deze extreme uitlatingen zijn bijvoorbeeld:

  • “Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij.”
  • “Als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien.”
  • “De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen.”

Gerard Spong, de advocaat die namens de Haagse As Soennah-moskee, aangifte deed tegen Wilders verwierp de redenering van De Roos. Wilders is niet de groenteboer om de hoek, zei hij. “Een politicus is in de positie om de massa op te zwepen en zou zich juist terughoudend moeten opstellen.” Volgens Spong zou Wilders juist een modelrol moeten vervullen gezien zijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Geert Wilders noemt de beslissing van het Hof “een aanslag op de vrijheid van meningsuiting” en een zwarte dag voor alle mensen die op hem hebben gestemd. “In dit land mag je kennelijk alleen kritiek hebben als je dat heel politiek correct uit.”

Vandaag, donderdag 22 januari, publiceerde de Amerikaanse krant The Wall Street Journal dit hoofdcommentaar over de kwestie (A Dutch court imports Saudi blasphemy norms to Europe)

Wat vindt u? Bent u het eens met de uitspraak van het Hof? Of bent u van mening dat dit de vrijheid van een gekozen volksvertegenwoordiger te ver inperkt? Zou een politicus als wetgever niet juist meer vrijheid moeten hebben? Of blijft de wet zelf altijd de ultieme toetssteen voor wat een politicus wel en niet mag zeggen?

Zal Obama als president nog steeds als idool toegejuicht worden?

obama_1.JPGObama beheerst als geen ander de kunst om prachtig te klinken terwijl hij heel weinig zegt. Zo luidt het ietwat zure commentaar van Gideon Rachman vandaag in de Financial Times en NRC Handelsblad.

Rachman, commentator van die krant, was afgelopen augustus in het stadion toen Obama op de Democratische partijconventie de toespraak hield waar hij hij zijn nominatie als presidentskandidaat aanvaardde. “Dat was fascinerend, ontroerend, ik liet een traan”, geeft Rachman toe. “Maar vreemd genoeg kan ik me er geen woord meer van herinneren.”

Obama is zich daar terdege van bewust, stelt Rachman. Dat onderbouwt hij met een citaat uit Obama’s The Audacity of Hope: “Ik fungeer als een leeg scherm waarop mensen van zeer diverse politieke pluimage hun eigen standpunten projecteren.”

De nieuwe president is volgens Rachman het vleesgeworden ‘Amerikaans universalisme’. Hij heeft een Keniaanse vader, heeft zijn jeugd deels in Indonesië doorgebracht en is door zijn tweede voornaam (Hussein) verbonden met het Midden-Oosten en de islamitische wereld. “Daarmee lijkt hij een totaal ander soort Amerika te belichamen dan de monoculturele Texaanse branie van Bush.”

De nieuwe Amerikaanse president, zo schrijft Rachman, is dan ook niet alleen in de VS maar ook in het buitenland een ‘leeg scherm’ waarop mensen hun eigen standpunten en verwachtingen kunnen projecteren.

Maar lang zal dat scherm niet blanco blijven, waarschuwt Rachman. “Als hij eenmaal is aangetreden, zal dit allemaal veranderen. Regeren is kiezen.” De commentator wijst erop dat Obama uiteindelijk niet zal worden beoordeeld op wie hij is of wat hij zegt, maar op “wat hij doet”.

Wat vindt u? Verwacht u dat Obama zal veranderen in een rigide commander in chief? Of denkt u dat hij in de stijl van zijn campagne ook het land zal blijven besturen? Wat is volgens u het verstandigste en waarom?