Archief voor: november 2008


Moet de mosquito verboden worden?

hangjongeren.JPGHangjongeren veroorzaken overlast. Ze gooien peuken op de grond, vallen ouwe vrouwtjes lastig, spuwen, blowen in de tussenuren, hebben een grote waffel en zijn verantwoordelijk voor de rommel in de buurt. Die mosquito, dat piepgeluidje dat ze zouden horen, is het minste wat we kunnen doen om deze jongeren van de straat of in ieder geval uit de buurt te krijgen.

Nou ja, misschien valt het allemaal ook wel mee. En die mosquito, mag dat wel van de Grondwet? Volgens minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) is de mosquito illegaal. Gemeenten moeten zelf beslissen of ze de zoemende apparaten weghalen, of dat ze een uitspraak van de rechter uitlokken, zei zij deze week. Volgens Ter Horst wordt het grondrecht van de onaantastbaarheid van het lichaam aangetast, net zoals het recht op bewegingsvrijheid.

De SP vindt dit ook en probeerde een aantal maanden geleden al via een motie in de Tweede Kamer om de mosquito te verbieden. Die motie werd echter met een grote meerderheid verworpen. Maar nu lijkt de situatie anders. Vandaag gaat Leon Botter, bestuurslid van de SP-jongeren, in NRC Handelsblad in debat met Dick Lockhorst, voorzitter deelgemeente Charlois in Rotterdam, over het verbieden van de mosquito. Botter noemt de mosquito een opjaagsysteem en door de vele mosquito’s in Rotterdam wordt de stad onleefbaar voor jongeren. Er kan beter in wijkagenten geïnvesteerd worden. Lockhorst brengt daar tegen in dat de mosquito goedkoop en effectief is. Het aantal incidenten in Charlois zou met 80 procent gedaald zijn. Daarbij is het geluid van de mosquito een stuk minder hard dan bijvoorbeeld het geluidsniveau van een MP3-speler of de discotheek.

Wat vindt u? Tast de mosquito inderdaad de grondrechten van jongeren aan of is het een heilzaam middel in de strijd tegen overlast? Moeten spelende kinderen uitwijken vanwege een paar etters? En wordt de stad nu onleefbaar?

Is het paddoverbod een schoolvoorbeeld van incidentenpolitiek?

Paddo_s_109724a.jpegHet paddoverbod gaat op 1 december in. Zowel de teelt als de verkoop van verse paddo’s wordt taboe, voor de gedroogde variant van de hallucinerende paddenstoelen was dat al het geval.

De Vereniging Landelijk Overleg Smartshops (VLOS) had gehoopt dat de rechter het verbod vandaag zou opschorten. Ze vindt dat minister Klink (Volksgezondheid) onvoldoende heeft aangetoond dat het gebruik van verse paddo’s schadelijk is voor de gezondheid. Ook vreest de VLOS dat er een slecht controleerbare, illegale handel op gang komt. Of alternatieven, zoals champignons met ingespoten LSD, gebruikt gaan worden.

De Tweede Kamer drong in 2007 aan op een verbod na de dood van een 17-jarig Frans meisje, dat na het eten van de paddestoelen van een brug in Amsterdam sprong. Later volgden nog meer ongelukken waarbij paddo’s in het spel waren, voornamelijk onder buitenlandse toeristen. De smartshops reageerden verbijsterd toen het kabinet de wens van de Kamer honoreerde.

Klink hield vast aan het verbod omdat de effecten van de drug door hun onvoorspelbaarheid gevaar zouden kunnen opleveren. Maar Freek Polak, psychiater en bestuurslid van de Stichting Drugsbeleid, vindt dat geen argument. In een opiniestuk in NRC Handelsblad van 3 april 2007 wees hij op een lijst van twintig roesmiddelen, gerangschikt naar gevaar, in het Engelse medische tijdschrift The Lancet. Paddo’s werden niet genoemd. En ook het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zag in 2000 geen noodzaak (pdf-rapport) voor een totaalverbod.

Polak wijt het verbod vooral aan onwetendheid bij de wetgevers, waar hij ook het VVD-Kamerlid Fred Teeven toe rekent. Die zei: “Het zijn gewoon harddrugs. Mensen denken dat ze kunnen vliegen. Dus moeten we dat spul niet meer verkopen.” Maar, werpt Polak tegen, als Teeven zo redeneert, hoe kan hij dan níet een verbod op alcohol en op sigaretten eisen?

Wat vindt u? Gelooft u dat paddo’s de directe oorzaak waren van de ongelukken die in de media breed uitgemeten zijn? Of zijn paddogebruikers het slachtoffer geworden van burgerlijke scepsis tegenover geestverruimende middelen die niet sociaal geaccepteerd zijn? De redactie is vooral benieuwd naar uw eigen ervaringen (trips) met paddo’s.

Krijgt Zalm als ABN-topman een te hoog salaris?

zalm.jpgEen belangrijk deel van de oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor het salaris dat VVD’er Gerrit Zalm krijgt als topman van de bankcombinatie Fortis Bank Nederland en ABN Amro. De SP, PVV en GroenLinks verzetten zich tegen het jaarsalaris van 750.000 euro.

Zalm, die twaalf jaar minister van Financiën is geweest en nu nog topman is bij de DSB-ban , ontvangt naast dit vaste salaris een bonus. De hoogte daarvan hangt af van de winst die wordt gemaakt bij de verkoop van de nieuwe bank. Zalm krijgt zelf een ton voor elke miljard euro dat er winst wordt gemaakt, met een maximum van de helft van zijn jaarsalaris.

SP-fractievoorzitter Agnes Kant vindt de beloningen onacceptabel. Volgens haar is iedereen het erover eens dat een nieuwe moraal in de financiële wereld nodig is. ,,En minister Wouter Bos geeft nu het ‘goede voorbeeld’ door een directeur van een genationaliseerde bank direct vijf keer zoveel als de minister-president te geven. Als dit de nieuwe moraal is, dan zie ik het somber in voor de toekomst”, aldus Kant woensdag.

Coalitiepartij  PvdA kan de beloning wel billijken. PvdA’er Paul Tang wijst erop dat Zalm harder moet werken dan bij de DSB-bank waar hij hetzelfde salaris kreeg. ,,En terwijl die bank toch een slagje kleiner is.” Bovendien, aldus Tang, kreeg Zalms voorganger bij ABN Amro, Rijkman Groenink, veel meer geld.

Minister Bos verklaarde afgelopen dinsdag bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer dat Zalm met zijn salaris de „minst verdienende directeur was van een bank van deze omvang”. In oktober zei Bos nog dat Fortis model moest staan voor andere banken. „We kunnen het als overheid niet maken door te gaan met bonussen zoals dat tot nu toe is gegaan”, stelde Bos. Hij merkte toen al wel op dat de Balkenende-norm niet zal gelden voor bestuurders van de bank in overheidshanden, omdat deze norm alleen voor de publieke sector geldt.

Bent u het eens met minister Bos, of heeft u meer begrip voor de oppositionele kritiek?

Discussieer mee. Vermeldt in uw reactie uw (echte) voor- en achternaam.

Moet de straatcultuur van Marokkaanse jongeren teruggedrongen worden?

marokkanen.JPGDe straatcultuur van Marokkaanse jongeren wordt steeds meer een keiharde macho gettocultuur. Respect voor maatschappelijke instituties, niet in de laatste plaats de politie, is ver te zoeken.

Dat staat in een gisteren verschenen PvdA-notitie over de aanpak van Marokkaanse probleemjongeren. De sociaal-democraten uiten hun zorg over de intimiderende groepscultuur van deze jeugd. “Op een aantal van de hotspots is de vraag echt aan de orde wie er de baas is.”

De maatregelen die de PvdA voorstelt zijn stevig:

  1. Ontneem criminele winsten, dure scooters en auto’s wanneer de macho’s niet kunnen aantonen hoe ze aan het geld kwamen.
  2. Stel gebiedsverboden in, specifiek naar persoon, plaats en tijd.
  3. Spreek ouders financieel aan voor schade aangericht door jongeren tot 18 jaar (nu veelal tot 16 jaar).

Tegelijkertijd wil de partij dat de thuiscultuur ondersteund wordt. “Soms volstrekt geïsoleerde gezinnen moeten tijdig worden bereikt, bijvoorbeeld met opvoedingsondersteuning.” Het versterken van de schoolcultuur is de derde peiler van de notitie. “Leerlingen raken soms volstrekt uit beeld, zeker wanneer het ook nog eens gaat om anonieme leerfabrieken”, schrijven de opstellers.

Om meer structuur in het leven van de Marokkaanse probleemjeugd te brengen wil de PvdA meer hulpverlening om scholen organiseren, zoals maatschappelijk werk. Ook om leraren te ontlasten. Voor de hulpverlening heeft de PvdA nog een kritische aansporing. “Bij alles geldt; ga erop af. Bel aan. Ga niet achter een bureau zitten wachten op ‘de hulpvraag’.”

Wat vindt u? Zet de partij met deze notitie een herkenbare PvdA-lijn neer? Of bent u van mening dat deze aanpak helemaal niet past bij de sociaal-democraten? En inhoudelijk: wat vindt u van deze voorstellen?

  1. Lees hier de gehele notitie: ‘De vrijblijvende aanpak voorbij: notitie over aanpak Marokkaanse probleemjongeren‘ (pdf)
  2. Lees hier de bespreking van het boek Respect! op nrcnext.nl: ‘Hoe dwing je als gezagdrager respect af?


Hoort de man de kostwinner van het gezin te zijn?

gezin.JPGMannen die in deeltijd werken en aan ‘papa-dagen’ doen zijn losers. Want wie gaat er nou met z’n kinderen tutten op de bank als er op kantoor een prachtige carrière in het verschiet ligt?

Volgens Rutger Groot Wassink (34), beleidsmedewerker bij FNV Jong, denkt zijn generatie nog steeds te traditioneel. “Mannen denken dat ze geen volwaardige werknemer zijn als ze niet tachtig uur per week kunnen draaien.” Vandaag komt zijn organisatie met een manifest.

Het anderhalfverdienersmodel is volgens Groot Wassink een achterhaalde ideologie. Een ideologie die er vanuit gaat dat de vrouw werkt om de ‘extraatjes’ en de man kostwinner moet zijn.

Wat de FNV’er betreft is er daarom juist bij mannen een wereld te winnen. Maar, zo stelt hij teleurgesteld vast, “het debat over werk en zorg is gekaapt door kijvende wijven”.

Dat mannen nog nauwelijks de stap durven maken naar een gezinsvriendelijke part time baan ligt volgens Groot Wassink niet aan de voorzieningen. “Er zijn meer crèches, kinderopvang is een stuk betaalbaarder geworden en wie z’n kind moet vervoeren kan kiezen uit handige en hippe fietskarren en bakfietsen.” Het is een mentaliteitskwestie, meent hij. “In de hoofden is niets veranderd.”

Wat vindt u? Moet het debat over werk en zorg toegespitst worden op de rol van de man? Moet hij zijn trots als kostwinner laten varen?

Heeft u zich wat aangetrokken van het spitsalarm?

sneeuw.jpgDe grote verkeersdrukte die gisteren werd voorspeld, is uitgebleven. De ANWB heeft de indruk dat mensen eerder van huis zijn gegaan om de aangekondigde drukte voor te zijn.

Die aankondiging deed de ANWB gisteren in de vorm van een zogenaamd spitsalarm. Een waarschuwing die de automobilist alerter moet maken. Het is de eerste keer dat de organisatie een dergelijk signaal afgeeft.

Met het spitsalarm vroeg de ANWB mensen om hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden, niet om de auto te laten staan. Gisteren verwachtte de ANWB voor vandaag 500 kilometer file. Die file is uitgebleven.

De Verkeers Informatie Dienst (VID) vindt de claim van de ANWB op de voorspoedig verlopen ochtendspits onterecht. Sterker nog, ze vindt het alarm voorbarig en onverantwoordelijk. “Het is heel lastig te voorspellen hoe de verkeersdrukte gaat lopen. Je moet weten wat je roept, je moet als ANWB je maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen.”

De ANWB noemt het commentaar van de VID ‘zuur’. “We hebben juist onze maatschappelijke rol opgepakt door niet af te wachten en in te spelen op de verwachte weersomstandigheden en de forse files die er op een maandagmorgen in november toch al zijn”, aldus een woordvoerder van de bond.

Wat vindt u? Heeft de ANWB er goed aan gedaan te waarschuwen voor zware sneeuw? Of bent u van mening dat als het weer niet goed te voorspellen is er ook geen signalen uitgegeven moeten worden met verstrekkende gevolgen?

Slaat de betutteling van de burger niet een beetje door?

Breezerseks in de fietsenstalling van school. Mag niet van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie). Een sigaretje roken terwijl je lekker in de kroeg een biertje staat te drinken met je vrienden. Mag niet van minister Klink (Volksgezondheid, CDA). Wat mogen we eigenlijk nog wel van dit christelijke kabinet? Slaat de betutteling van de burger niet een beetje door? Of mogen we blij zijn dat we op de goede zeden gewezen worden en dat er mensen zijn die ons beschermen tegen een slechte seksuele moraal en longziektes? Hebben ze het beste met ons voor?

De kleine café’s zetten deze week de asbakken weer op tafel in Groningen, Tilburg, Breda, Enschede en Zwolle. De onvrede groeit.

Henri Beunders, hoogleraar Geschiedenis van Maatschappij, Media en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, betoogt vandaag in een opiniestuk in NRC Handelsblad dat het verbod op roken voortkomt uit morele paniek en is gebaseerd op de wens tot segregatie. De haat en wraakzucht tegen rokers is groot, schrijft hij, “En nu blijken die verrekte rokers het onder elkaar gezelliger te hebben dan zijzelf.” Het kabinet voelt zich daardoor bedreigd en slaat hard terug.

Christiaan Weijts schrijft vandaag in NRC Handelsblad dat roken en neuken tot de meest intieme handelingen van de mens behoren. “Daarom gaan ze in romantische films zo vaak samen. Daarom maakt de opdringerige overheidsinbreuk op zulke privédomeinen zo’n collectieve weerstand los. Omdat we weigeren de ballingen te zijn van andermans taboes.”

Wat vindt u? Is al die commotie over de losgeslagen seksuele moraal van de jeugd en het verzet van de rokers overdreven? Of probeert de overheid ons te beteugelen en ons onze vrijheden af te nemen?

Is het nodig dat coffeeshops nabij scholen gesloten worden?

coffeeshop_156769e.jpgAmsterdam sluit nu 43 coffeeshops in de buurt van scholen, maar burgemeester Cohen doet dat met tegenzin. “Ik zou het niet verzonnen hebben.”

De sluiting was voorzien: in het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende IV staat dat coffeeshops nabij scholen en in grensgemeenten moeten worden tegengegaan en dat er geen ruimte is voor experimenten.

Woensdag publiceerde NRC Handelsblad een enquête onder burgemeesters. Op het gebied van gedoogbeleid (levering gedogen, verkoop reguleren) is er grote verdeeldheid.

Burgemeester van Arnhem:
“Belangrijk als burgemeester vind ik het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Door het huidige gedoogbeleid krijgt de verkoop van harddrugs minder voet aan de grond. Met het systeem van coffeeshops zijn er twee – van elkaar gescheiden – circuits. ”

Burgemeester van Bergen op Zoom:
“Burgemeesters moeten lokaal verantwoordelijkheid nemen; nationaal beleid zou vanwege effecten in grensregio’s moeten worden afgestemd op buurlanden.”

Burgemeester van Den Haag

“Legalisering is iets wat op nationaal, zelfs op Europees/internationaal niveau moet worden besproken, niet lokaal.”

Burgemeester van Den Helder:
“Ik mis in uw vragen het punt van de volksgezondheid. Dat is wat mij betreft belangrijker dan de Openbare Orde. ”

Burgemeester van Heerenveen:
“Het moet een zoveel mogelijk normale bedrijfstak worden met aandacht voor de kwaliteit van de producten en de gevaren die aan het gebruik ervan zijn verbonden.”

Burgemeester van Steenwijkerland:
“Gedogen is de beste bestuursvorm; snelle sancties blijven mogelijk.”

Wat vindt u? Bent u bang dat er een einde komt aan het gedoogbeleid? Wat zijn volgens u daar de goede en slechte kanten van? En wat vindt u van coffeeshops in de buurt van scholen: is dat echt zo schadelijk?

Vindt u het normaal dat abortus voor de 24ste week zomaar mag?

In twee jaar tijd is het aantal abortussen, die tussen de 20ste en de 24ste week van de zwangerschap zijn gepleegd, met 62 procent toegenomen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2007 van de Wet afbreking zwangerschap van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

“Goed nieuws”, zegt gynaecoloog Gerda Zeeman van het Universitair Medisch Centrum Groningen vandaag in NRC Handelsblad. “Het blijft een trieste gebeurtenis, maar hoe eerder in de zwangerschap afwijkingen worden ontdekt, hoe beter.”

De toename van het aantal abortussen ligt waarschijnlijk aan het standaard uitvoeren van de 20-wekenecho. Vroeger was dat een zogenaamde ‘pret-echo’ die niet vergoed werd, maar populair was om vast te stellen of er een jongen of meisje op komst is. Nu is het een screeningsonderzoek waar afwijkingen, zoals een open rug, hazenlip of waterhoofd vastgesteld kunnen worden.

Abortus na 24 weken zwangerschap is strafbaar in Nederland, omdat een foetus vanaf dat moment levensvatbaar kan zijn. Maar wie de zwangerschap voor die tijd wil beëindigen hoeft geen reden op te geven of het zelfs te melden.

Wat vindt u? Zou u al rond de twintigste week van de zwangerschap willen weten wat de kenmerken en mogelijke handicaps van uw foetus zijn? Zou u overwegen een zwangerschap af te breken bij een lichte handicap, zoals een hazenlip? Waar ligt voor u de grens en welke overtuigingen liggen daaraan te grondslag?

Moeten we accepteren dat ontwikkelingsgeld ook opgaat aan smeergeld?

nkunda.jpgHet conflict tussen de rebellen van de Congolese Tutsi-krijgsheer Laurent Nkunda en het Congolese leger is gisteravond weer opgelaaid, ondanks de belofte van Nkunda zich aan een staakt-het-vuren te houden. Wel staat hij humanitaire hulp toe aan de slachtoffers van het geweld.

In het boek De Crisiskaravaan beweert Linda Polman dat hulporganisaties gedwongen zijn samen te werken met dit soort krijgsheren en oorlogsmisdadigers. Ook stelt ze dat een deel van het ontwikkelingsgeld afgedragen moet worden aan rebellen en corrupte regimes.

Maar het thuisfront, Westerse parlementen en donateurs, zou een andere werkelijkheid voorgespiegeld krijgen. In de communicatie overheerst het beeld van ondervoede mensen en verweesde kinderen. Ons wordt de illusie voorgehouden, zo stelt Polman, dat al het ontwikkelingsgeld aan de slachtoffers besteed wordt.

De journaliste vermoedt dat warlords die humanitaire logica doorhebben. Ze vreest zelfs dat rebellen bewust mensen uithongeren of ernstig verminken om zo de geldkraan naar hun land open te houden. In een vraaggesprek met Harm Ede Botje van Vrij Nederland verwoordt ze het als volgt. “De rebellen vertelden me dat ze expres zoveel stuk maakten, omdat ze er op rekenden dat ze dan aandacht kregen van het Westen. Ze zeiden: ‘Wat wij afbreken, gaan jullie weer opbouwen, maar dan beter.’ Ze hadden perfect door hoe het systeem in elkaar zat. Toen dacht ik: we hebben een probleem.”

Op nrc.nl/opinie voeren enkele auteurs deze redenering aan om de ontwikkelingshulp aan Congo stop te zetten. “Dat staat niet gelijk aan het in de steek laten van de Congolezen. Het is de enige manier om ze nog een toekomstperspectief te bieden”, aldus Hans Romkema die tot 2004 betrokken was bij lokale vredesinitiatieven in Oost-Congo. “In het belang van duurzame vrede moet het bestuurssysteem worden ontmanteld. Hulp moet alleen worden geboden wanneer hervormingen daadwerkelijk plaatsvinden.” De oud-ontwikkelingswerker is klip en klaar: hulp in Congo houdt de chaos juist in stand.

Wat denkt u? Heeft Polman gelijk met haar bewering dat rebellen expres burgers geweld aan doen om de geldkraan open te houden? Denkt u dat ontwikkelingshulp mogelijk is zonder samenwerking met rebellen of corrupte regimes die verantwoordelijk zijn voor de erbarmelijke situatie? En zo nee, hoe erg is dat?

Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam. Reacties ingediend door mensen die een schuilnaam gebruiken, plaatsen wij liever niet.