Ziet justitie terecht af van vervolging Wilders?

wilders.jpgWilders schetst mogelijk een tweedeling tussen de godsdienst Islam en de Nederlandse samenleving, maar niet zonder meer tussen moslims en de Nederlandse samenleving.

Van aanzetten tot haat is geen sprake. Zijn uitspraken in de media, waar tientallen aangiftes tegen zijn ingediend, vallen “binnen de context van het maatschappelijk debat”. Dat geldt ook voor zijn film Fitna.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de kans van slagen op een succesvolle vervolging. De top van het OM liet zich adviseren door de Tilburgse hoogleraar strafrecht Theo de Roos. De adviseur wijst erop dat het strafrecht vooral bevolkingsgroepen beschermt en niet overtuigingen. Dat onderscheid zou Wilders heel zorgvuldig in de gaten hebben gehouden.

Wat ook mee heeft gewogen, aldus De Roos, is het gegeven dat nationale en internationale jurisprudentie extreme uitlatingen toestaan in debatten van maatschappelijk belang. Enkele van deze extreme uitlatingen zijn bijvoorbeeld:

“Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij.”
“Als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien.”
“De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen.”

Gerard Spong, de advocaat die namens de Haagse As Soennah-moskee, aangifte deed tegen Wilders verwerpt de redenering van De Roos. Wilders is niet de groenteboer om de hoek, zegt hij. “Een politicus is in de positie om de massa op te zwepen en zou zich juist terughoudend moeten opstellen.” Volgens Spong zou Wilders juist een modelrol moeten vervullen gezien zijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Wat vindt u? Heeft justitie een verstandig besluit genomen? Of bent u het eens met Spong? Vindt u ook dat juist een politicus zich terughoudend moet opstellen in het publieke debat?


Dit bericht heeft 106 reacties op “Ziet justitie terecht af van vervolging Wilders?”

 1. doubledutch zegt:

  goed zo, justitie; onzin, spong! ik stem op een bepaalde volksvertegenwoordiger opdat hij mijn mening verwoordt buiten de groentewinkel, niet opdat hij zich terughoudend opstelt in het publieke debat.

 2. A. Stuijt zegt:

  Of we verlegen zitten om de door de heer Wilders aangezwngelde discussie is een terechte vraag. Ik niet. Ik heb geen persoonlijke belangstelling meer voor de godsdiensten. Maar veel mensen hebben er een echt probleem mee. Het is de keuze van de politicus om er een zaak van te maken. Wilders doet dat en gooit met stenen die ook internationaal rimpeles in allerlei vijvers veroorzaken. Of hieruit ‘iets goeds’ kan voortkomen, is de vraag van mensen, zoals ik, die liever ‘rust in de tent hebben’ en dus liever de andere middelen voor aanpak en oplossing inzetten.
  Maar vervolgen lijkt ook mij onjuist. Waarom? Er zou een heel constructieve verbetering in de samenleving uit kunnen voortkomen. De discussie onderdrukken is zelden eengoed middel gebleken. We kunnen ook dit heus wel aan.

 3. JLM Kanen zegt:

  Wilders, als Nederlandse zetbaas van Israelische belangen, geeft uiting aan racistische meningen tegen Islam in het zeer algemeen, tegen Islamieten in het algemeen, en tegen Palestijnen in het bijzonder, onder een deel van de Nederlandse kiezers,

  Het feit dat Wilders het racisme uit dat onder zijn kiezers leeft, maakt dat nog niet wettig.

  Ik maak er bezwaar tegen dat het conflict tussen de Israeliers, die de Gaza strook beheren als een getto, en de Palestijnse bevolking, via met een Israelische vrouwe getrouwdde Wilders, exporteren naar Nederland, alwaar sluimerende racisctische gevoelens onder de NL bevolking worden gekanaliseerd tegen Islamieten in het algemeen en in Israelische belang.

 4. A.h.h. Sevenster-Blink zegt:

  Ik ben het volledig met de heer Spong eens. Wilders’ opmerkingen dragen niet bij aan het maatschappelijk debat. De in dit artikel genoemde opmerkingen betreffen een persoonlijke mening, maar heeft andere dingen gezegd waarmee hij een hetze ontketent heeft tegen de islam en moslims waartegen zij zich niet of moeilijk kunnen verdedigen. Daarvan zijn tekenen te zien op bv. het discussieforum Stand.nl. M.i. behoort een politicus zich rekenschap te geven van wat hij met zijn woorden aanricht.

 5. Agonie Muis zegt:

  Het leed is al geschiedt. Politici kunnen banden aanhalen wat ze willen, maar als Saoudi-Arabië in de toekomst voor de keuze komt te staan welke landen te bevoorraden met olie en welke niet, kunnen de Sheiks altijd de Fitna film uit de kast trekken als motief om Nederland of Shell over te slaan.
  Dat hebben we dan aan Geert Wilders en het OM te danken.

 6. J.J. v.d. Gulik zegt:

  Justitie verwijst naar het Europese Hof in Straatsburg om het afzien van vervolging van Wilders te rechtvaardigen. Daarmee lijkt de rechterlijke macht voorlopig te stoppen met het wachten totdat ook het Europese Hof ‘correcte’ politiek zou gaan bedrijven.

  Al jarenlang wachtte justitie op een veroordeling van het Hof in Straatsburg in een zaak op grond waarvan ook een politicus als Wilders in Nederland veroordeeld kon worden. Daar het Europese Hof over het publieke debat andere denkbeelden heeft dan de Nederlandse rechters hebben die jarenlang vergeefs op een dergelijke uitspraak zitten te wachten.

  Jarenlang heeft de rechterlijke macht zo uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg op het gebied van de uitingsvrijheden praktisch doodgezwegen om hier ‘niet correct’ geachte meningen te kunnen vervolgen. Omdat men hier niet veel langer mee door kon gaan doordat het langzaam maar zeker steeds meer mensen begon op te vallen is men de laatste jaren de opvattingen een beetje aan het bijbuigen richting de uitspraken van het Europese Hof.

  In enkele gevallen bleek men wel degelijk op de hoogte te zijn van de opvattingen van het Hof. In die gevallen ging het steeds om zaken waarbij linkse belangen in het spel waren en die belangen konden zo gediend worden.

  J.J. v.d. Gulik(mr.drs.)

 7. Rob Nuijten, Amsterdam zegt:

  Iedereen heeft het recht om te weten wat Wilders wil zeggen. Net zoals wij het recht hebben, te weten wat andersdenkenden willen zeggen. Ontneem elkaar niet het echt om te spreken en te luisteren, te debatteren en te leren. Een verstandig mens leert ook van hen die hij minacht, of dom vindt, aangezien ieders mening iets vertelt van een ervaring, een inzicht. We zouden niet zozeer bang hoeven te zijn van hen die zich uiten, maar veeleer van hen die hun gedachten binnen houden en misschien andere middelen zoeken dan democratische om hun zin door te drijven.

  I.p.v. te verbieden, bestede men liever moeite aan onderwijs, aan het verspreiden van inzicht. Maar wie zegt dat jouw inzicht de enige is die fatsoenlijk genoeg is om geuit en gehoord te mogen worden? Laat meningen maar verkeerd of ongewenst zijn, dan kunnen ze tenminste met argumenten geconfronteerd worden, ipv met verboden.

 8. luckybee zegt:

  Wilders de enige politikus die onze ideen vertegenwoordigd? willen julie monddood maken? Kunnen julie mij vertellen wat de ware islam zal zijn?

  De Qoran en de a Hadith zijn hier heel duidelijk, weg met alle ongelovigen,door vechten tot dat alles alleen Allah toebehoort?Of zal ik al die Jihad texten hier plakken?Islam kan alleen veranderen als de Qoran en a Hadith door Arabieren,mischien zelfs Mekkaanse of Medinense Arabieren wordt veranderd ne niet eerder.Liefs een nakoomling van de profeet. Al die mooie versen die ze ons altijd voorhouden, zijn geabroggeerde versen uit de Mekaanse predikkingen (Voor de Hijra)

 9. Henk Mommaas zegt:

  Los van het feit dat de moddergooiende Wilders zijn kruit verschoten heeft, mag het nooit zo zijn dat een publieke persoonlijkheid met politieke verantwoordelijkheid een hele bevolkingsgroep demoniseert en verkettert op basis van een geloofsovertuiging.
  Dit is de brandstapel uit de middeleeuwen met Wilders in de rol van de beul.

 10. Hanxie zegt:

  Het is bijna vermakelijk te lezen hoe verbolgen de mensen op deze zaak geageren in het NRC.

  Echt waar! Deze boosheid over zoveel ‘onrecht’ jegens die ‘arme’ en ‘hulpeloze’ moslims lees je alleen in het NRC.

  We hebben het overigens dus over moslims en niet ‘de allochtonen’ in z’n algemeenheid.
  Van rascisme is derhalve geen spraken ( Hr Kanen).
  Sterker ik zou op deze aantijging willen reageren met de vraag aan Dhr. JLM Kanen; wat is de relevantie van het benoemen van het feit dat Wilders met een Israelische vrouw getrouwd is?

  Is U zelve wellicht niet een ietwat crypto-rascistisch burgermannetje?

 11. Mickey zegt:

  Wel ja Kanen, geef de Joden maar weer de schuld. Dat is lekker makkelijk, en zo hoef je nergens het debat over aan te gaan. Wat u schrijft is natuurlijk onzin. Maar ja, je ziet dat vaker, dat mensen die perse hun gelijk willen aantonen terwijl ze geen gelijk hebben, erg creatief met waarheid en feiten omgaan. Het is veelzeggend dat u Wilders beschuldigt van racisme terwijl u zelf duidelijk een anti-semiet bent. Dat noem ik meten met twee maten…

 12. J v Bijsterveld zegt:

  Compliment voor justitie en haar adviseurs. Het is een strijd tussen culturen en niet tussen bevolkingsgroepen.
  Je moet het ook zo houden.

 13. e. starink zegt:

  Ik had het heldhaftiger gevonden van Justitie als men tot vervolging was overgegaan wetende dat het risico bestaat dat de zaak in hoger ressort (bijvoorbeeld Hof van Justitie te Straatsburg) kan stranden.
  Nu moet je je als islamiet maar laten aanleunen dat ene Wilders over je zegt:
  “Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij.”
  “Als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien.”
  “De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen.”
  En dat ene mijnheer Roos van mening is dat je dan worden aangesproken op je geloof en niet op het lid zijn van een bevolkingsgroep. Ik neem aan dat mijnheer Roos het juridisch haarscherpe onderscheid geloof – bevolkingsgroep heeft aangegeven in zijn advies?
  Heeft u ook het gevoel dat we er met ons allen mijlen op vooruit zijn gegaan met dat onderscheid?????

 14. Jacqueline zegt:

  Waarom moeten niet-moslims hun mond houden?
  Is dat omdat men bang is dat er iets van waar is, wat er gezegd word?
  Er wordt meestal niet geluisterd naar mensen die minder prettige dingen zeggen, maar de geschiedenis heeft bewezen dat het soms verstandig is om te luisteren en niet bij voorbaat te zeggen dat hij ongelijk heeft.
  We luisteren toch ook naar de onheilsprofeten over het millieu,
  Er werd niet geluisterd naar de waarschuwingen tegen Hitler, in de bijbel werd niet geluisterd toen er voor een zondvloed gewaarschuwd werd.
  Als het te laat is zien we pas dat iemand gelijk of ongelijk had.

  Ik ben het niet met alles eens wat Wilders zegt,maar
  om hem te veroordelen omdat hij vindt dat de Koran gehalveerd moet worden, vind ik ook erg ver gaan!
  Zijn vrouw is Israelisch,mag dat, of moet hij daar toestemming voor vragen om haar naar Nederland te halen?
  Andere mensen mogen hun geliefden toch ook naar Nederland halen?

  Als Geert wel veroordeeld was, dan was ik een rechtzaak begonnen tegen Justitie want hij zegt wat ik denk.
  Maar Geert is een roepende in de woestijn,
  mensen die de waarheid niet willen horen
  zullen ook niet naar hem luisteren.

  Wat hij zegt is voor Nederlandse Moslims bedoeld en niet voor de hele wereld.
  Hoeveel politici zeggen er niet dat Nederland vol is
  en dat de grenzen dicht moeten?
  Als Wilders dat zegt is het opeens strafbaar.

  Groetjes Jacqueline

 15. Fred K. zegt:

  Hoewel ik het meestal niet met zijn standpunten eens ben verheugt het me dat het OM niet gaat proberen hem publiekelijk af te branden. Ik zal het daarentegen wel waarderen als het IS dhr. Balkenende en zijn kornuiten vanwege de illegale oorlog in Afghanistan gaat vervolgen.

 16. Jocro zegt:

  Ik ben het helemaal eens met het OM om geen vervolging in te stellen. De anti discriminatie organisaties, vrijwel altijd drijvend op belastinggeld, moeten eens van ophouden weten voordat de maat bij gewone Nederlanders op raakt. Als Nederlander eis ik het recht op mijn wortels te beschermen. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Er zijn genoeg landen waar je heen kunt als je hoofddoek, burka en sluier dragen wilt. Hier gelden onze mores. Elk “dier” heeft recht op bescherming van zijn “habitat” waarom moet de mens de enige zijn die dat niet heeft?

 17. Jocro zegt:

  Trouwens, waarom zie ik in NRC niets over het bijna doodgooien van een, op Curacao geboren maar wat licht uitgevallen, exemplaar van onze mensheid door Antillianen die riepen “Dood aan de Makambas! “? Als het andersom was geweest, “Rechtse Nederlandse jongen gooit Antilliaan/Marokkaa, Turk, schdelbasisfractuur”, dan was het voorpaginanieuws geweest. NRC waar is je journalistieke onpartijdigheis gebleven?

 18. jwempe zegt:

  Ik had niet anders verwacht dat ie Wilders er zo van af zou komen.
  Dank zij personen als P.f en nu Geert heb ik er voor gekozen om NL te verlaten.
  Die haat die jegens moslims wordt uit gestoort komt ook bij ander buitenlanders op hun bordje.
  Commentaar geven mag best maar kom met iets wat je bevolking helpt .
  En kom niet met ideen die niet uit te voeren zijn .
  Daarmee geef je je volgelingen een verkeerd hoop.
  Dat er relatief veel marokaanen hier zijn heeft een reden.en die hoor ik nooit .
  zoek de reden waarom de dingen verkeert zijn gegaaan
  en daarna kan je naar oplossingen zoeken.
  Maar die Wilders roept maar een kant op en ze volgelingen schreeuwen hem na.
  Resultaat een verschrikelijke klimaat van twee delling .
  Wij en zij witte en nog witter en dat in een land van 17 milj inwooners anno 2008

 19. HN zegt:

  Ik kan me ook niet vinden in de Joodse onderbouwing eerder, ik hoop dat we dat hoofdstuk eindelijk een keer af kunnen sluiten. Meer dan 60 jaar geleden…hmmmm

  Meningen en emotionele reactie voor en tegen doen mij niet zoveel in dit debat. Hoewel ik mij persoonlijk zeer zeker stoor aan dit soort uitspraken die op geen enkele manier bij kunnen dragen aan een structureel debat. Het in de verdediging drukken van hele bevolkingsgroepen kan op de langer termijn slechts resulteren in een aanval. Een kat in het nauw maakt rare sprongen zullen we maar zeggen. Dit geldt overigens van beide kanten.

  Ik had het inderdaad van veel karakter vinden getuigen indien De Roos er voor had gekozen tot vervolging over te gaan ongeacht zijn bevindingen of het wel of niet een grondbeginsel heeft of niet. Dit zou daadwerkelijk jurisprudentie opleveren voor de toekomst. Door niets te ondernemen schep je slechts een situatie waarin er in de toekomst meer of nog extremere uitspraken gedaan kunnen worden met dezelfde grondslag en kun je je beroepen op geen vervolging in het verleden. Een zeer fout signaal. Laat er een grens gesteld worden in aan vrijheid van meningsuiting om debatten enig fatsoen in te geven. Daarnaast is mijns inziens het niet aan een hoogleraar strafrecht of aan het OM om te beslissen of iets wel of niet door de beugel kan, daar hebben we dacht ik rechtspraak voor.

  Ik denk niet dat de heer Spong dit leest. Toch maar een vraag aan hem, kunnen we niet massaal een civiele procedure starten om persoonlijk gegrief vergoed te zien. Iets zoals aantijging in roddelbladen die gecorrigeerd dienen te worden? Op die manier krijgen we in ieder geval een vorm van rechtspraak, positief of negatief hebben we in ieder geval iets van jurisprudentie??

 20. Emil Havas zegt:

  Nee. Absoluut verkeerd. Als de klagers in Nederland geen gehoor krijgen moeten ze oorgaan tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Bij dat Hof, dat boven het Nederlandse politieke gewoel staat, zullen ze mijns inziens in verschillende gevallen gelijk krijgen. Niet dat dat zoveel zal helpen, want Nederland lapt beslissingen van dat Hof aan zijn laars, zo is al gebleken.

 21. gier zegt:

  Ik stel voor dat alle imams vervolgd worden voor discriminatie van niet-moslims, inclusief joden, christenen, homo’s, afvalligen, boedhisten. Het is te gek voor woorden dat het NRC zo’n belachelijke vraag stelt! Is er ooit een imam vervolgd voor het van flats willen gooien van homo’s, voor het toestaan van verkrachting van meisjes, voor het propageren van gruwelijke verminking van vrouwen! Houd dan op met deze belachelijke politieke lafheid!

 22. Ellen zegt:

  Wilders mag zich – als iedere andere burger – in het publieke debat roeren. Ik ben gelukkig bij machte mij kritisch op te stellen tegenover de populistische Wilders en zal ook niet op hem stemmen. De vrijheid van meningsuiting wordt met deze rechterlijke uitspraak gewaarborgd en dat doet mij deugd.

 23. Mostafa Mouktafi zegt:

  De moslims weten nu, wat alleemaal mag en kan gezegt worden over ze, in Nederland.Prachtig om te weten.

  Maar, wat mag je nóóit zeggen over de moslims, blijft een raadsel!! En dat is iets die kan ik niet volgen.
  OM is ook een Rechtbank, blijkbaar! Alleen als het over de moslims gaat??!! nou ja!

  Als het een politiek besluit was van OM, ben ik mee eens, want als Wilders hier wordt strafbaar verklaard, loopt hij zeker een kans om gevolgd te worden door Jordanie!!
  Als moslim zeg ik , juist omdat nu Jordanie met Wilders bemoeit, moet hij onschuldig verklaren.Klaar.
  Want Jordanie moet naar haar eigen hel kijken!
  Jordanie is geen goed voorbeeld van islam, democratie of rechtsstaat.

  Maar wilders blijft een rare vogel die met geheime programma’s rond loopt, waar Nederland alléén naar achteren loopt als het gaat om een normaal sociaal samenleving in een beschaafde land.

  Haat en onbegrip zou en zal nooit de islamisering van Nederland tegen te gaan, ZEG WAT JE WIL!!

 24. A. Theïst zegt:

  Prima werk van justitie, men is deze keer niet over één nacht ijs gegaan. Ik ben alleen van mening dat Wilders niet ver genoeg gaat. Hij zou de andere godsdiensten ook af moeten wijzen, ze belemmeren al duizenden jaren de geestelijke ontwikkeling van de mens.

 25. Max Nuijens zegt:

  Rob Nuijten uit Amsterdam (7) verwoordt het erg goed. Wilders het spreekrecht ontnemen is onnodig en onrechtmatig. Het zou op langere termijn het democratische systeem in Nederland ondermijnen.

  Het denken dat de heer Spong verwoordt gaat ervan uit dat Nederlandse kiezers een willoze en eenvoudig manipuleerbare massa vormt die eenvoudig tot extremisme valt op te zwepen. Dit is een latente visie die bij veel mensen in het (politieke) establishment voorkomt.

  Men heeft de mond vol van democratie, maar in werkelijkheid gelooft de gevestigde orde niet dat het electoraat in staat is een zelfstandig oordeel te vellen. Concurrerende politieke partijen met succes worden extreem of populistisch genoemd, of ze nu links of rechts zijn. Volgens mij is het een gezonde polarisatie die af en toe nodig is. Niets om bang voor te zijn. Alleen bange mensen verbieden anderen het recht om te zeggen wat ze denken.

  Zolang godsdiensten niet dominant zijn in het publieke debat, hoeven we niet zo bang te zijn voor (politiek) extremisme. Laten we toe dat religieuze groeperingen overheidsbeleid gaan bepalen, dan is de kans veel groter dat tongen worden uitgesneden en ketters op de brandstapel belanden.

 26. Tineke van der Haar zegt:

  Ik denk niet dat de vraag moet zijn of Justitie Wilders al dan niet vervolgt maar aan de rechter moet worden gevraagd aan welke gedragscodes een politicus zich dient te houden en duidelijk wordt op basis van welk gedrag een policus wel of niet kan blijven. Immers, dit kost burgers en overheid toch kapitalen en teveel energie die anders 1000 x (misschien nog wel meer) beter kan worden besteed. Wie is het daar niet mee eens?

 27. Job M. zegt:

  Te gek weer, zoveel woorden er vandaag alweer gewijd zijn aan dit onderwerp! Wat zijn wij toch een vreselijk bang volk, ergerlijk! Wilders schreef alleen maar OVER, wat hij in de koran las, mag dat ook al niet meer? Gaan we ook zoveel aandacht besteden aan – en die cabaretiers aanklagen, die Christenen ECHT beledigen? En – vervolgen we ook die moslims, die onze vrouwen voor “hoeren” uitmaken of ons vergelijken met varkens of honden of zeggen dat homo’s van de bovenste etage gegooid mogen/moeten worden? Schei uit met dit laffe en slappe gedoe!! Laat het hier weer NORMAAL worden!

 28. Egbert Bömers zegt:

  Advocaat Gerard Spong zegt: “Een politicus is in de positie om de massa op te zwepen.” Hij waarschuwt dat Geert Wilders dezelfde kant uit kan gaan als een bekende volksmenner wiens naam ongenoemd blijft.
  De advocaat vergist zich. Het ongeleid projectiel uit Venlo, zoals NRC Handelsblad de politicus Wilders ooit typeerde, lijkt totaal niet op Desi Bouterse.
  Anders dan de Surinaamse leider schreeuwde Wilders nooit tijdens het toespreken van zijn gehoor. Een politicus die geen geluidsterreur gebruikt om de massa te verhitten, weet zich een disco-uitbater tijdens een stroomstoring. Massa’s die niet audiomatisch worden opgezweept, raken heus niet op drift. Ze komen niet in beweging.
  Trouwens, een mobiel volkje als de Nederlanders, de godganse dag in auto en trein reeds in beweging, snakt ‘s avonds naar wat stilstand.

  Gerard Spong wil van Geert Wilders een slechterik maken, dat heeft hij goed duidelijk gemaakt.

 29. merlijn zegt:

  ik vind de redeneringen van het om inhoudsloos gezwam.het ligt volgens mij heel simpel:
  wilders kan niet vervolg worden voor uitlatingen gedaan in onder andere fitna, omdat Geert in die hele film geen enkele uitspraak doet!

 30. Geïntersseerde zegt:

  Moeten wij iemand als Kanen nog serieus nemen. Zijn feitenkennis strekt geeneens zover dat hij weet dat Wilders een Hongaarse vrouw heeft. ( dit is gewoon op internet te vinden) Dan is de rest van zijn reaktie toch ook niet serieus te nemen.

 31. rolanda zegt:

  Het gaat er om dat er geen sprake was van aanzetten tot haat ten aanzien van een bepaalde bevolkingsgroep. Mijns inziens worden er steeds negatieve citaten aangehaald, welke uit hun verband worden gehaald, zodat dit dan klachtwaardig zou moeten zijn.

  Er is een maatschappelijk debat gaande en in dit debat kan iedere politicus zijn mening geven vanuit zijn rol als politicus en andere politici kunnen daar op reageren. Minister Hirsch Ballin (CDA) hield steeds een vinger aan de pols en was bovendien steeds geinformeerd over hetgeen Wilders wilde publiceren in zijn documentaire en hiertoe werden ambtelijke notulen aangevoerd. Minister President Balkenende heeft steeds nauwlettend in de gaten gehouden wat de effecten waren van de documentaire van Wilders. De Minister President heeft in Europees verband benadrukt dat het de mening van de politicus Wilders betreft en dat de Nederlandse regering hecht aan de vrijheid van meningsuiting in het politieke debat. Alles bleef dus in Nederland en Europa binnen de aanvaardbare grenzen, zodat Justitie niet anders kon concluderen dan dat er geen vervolging van Wilders mogelijk is.

 32. Dieter Heymann, Houston, USA zegt:

  De meeste Nederlanders hebben het altijd heerlijk gevonden om te worden geringeloord.

 33. Torero zegt:

  Een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting! Dat aandachtsgeile clown Wilders een boodschap verkondigt die op zijn minst zeer gesimplificeerd overkomt, betekent natuurlijk niet dat hij beperkt hoeft te worden in hetgeen hij zegt.

  Precies waarom ook zijn tegenstanders geen strobreed in de weg gelegd dienen te worden om ook hun zegje te kunnen doen. En ja, Geert, daar horen ook wat meer “beledigde” tekstjes bij. Zelf -terecht- vinden dat je iedereen en alles mag “beledigen” en gaan janken als je es wat tegen”beledigingen” krijgt, is het gedrag van het irritante schooljongetje dat propjes schiet en net doet alsof zijn buurman het heeft gedaan.

  Maar goed dat dit idiote verzoek tot een “zaak” niet doorgaat.

 34. Arthur zegt:

  Met genoegen kijk ik naar de mogelijkheden. Als Christen heb ik nog enige oude rekeningen met een zekere G.Reve (overleden maar toch) en M.’t Hart. Voorts staan R.Verdonk (betutteling door christenen), F.Halsema en meer op mijn inquisitielijst.
  Indien zij niet worden vervolgt is er geen gelijkheid van Godsdienst.
  Oftewel: we gaan nu een heel eng weggetje van zelfcensuur op!

 35. marielle zegt:

  Hele goede beslissing van het OM. Natuurlijk is Wilders niet strafbaar. Het is juist goed dat hij de duistere kant van de islam aan de kaak stelt. Go Geert.

 36. P. van der Spuyt zegt:

  Men schijnt nogal eens te vergeten dat het de rechter is die recht spreekt.
  In deze gaat het OM (en helaas niet voor het eerst) op de stoel van de rechter zitten, door de zaak niet ter beoordeling voor te leggen.

  Indien ik of anderen gelijkwaardige uitspraken doen Zal het OM wel tot vervolging overgaan! Het geeft geen pas dat het OM en meneer Wilders zich verschuilen achter het volksvertegenwoordigerschap van de laatste.
  Een volksvertegenwoordiger zou zich juist meer nog dan een gewone burger aan de wet moeten houden net zoals b.v. een politieagent.

  Saillant detail in een 2 andere zaken (zie de telegraaf voor details) een (donkere) voetballer die een forse vervangende vrijheidsstraf krijgt voor de verkrachting van een 56-jarige vrouw versus een (ex)medewerker van justitie die een werkstraf van 200 uur krijgt voor het verkrachten van een 15-jarig meisje.
  De details; ‘donkere’ en medewerker van justitie zouden in een werkelijke rechtstaat er niet toe moeten doen, maar als zelfs de Telegraaf zich afvraagt of dit wel klopt…

  Het OM is eigenlijk niet in staat om de eigen medewerkers en openbare vertegenwoordigers aan het oordeel van de rechter te onderwerpen.
  Zo holt het OM de rechtstaat uit en maakt zichzelf ongeloofwaardig/overbodig

 37. Willem Job van Ingen zegt:

  In Amsterdam hebben drie PvdA-ers het bijltje er maar bij neergelegd. Ze zijn eindelijk wakker :
  Iemand die in dienst is van de Gemeente Amsterdam mag nooit weigeren een ander een hand te geven. Dat die Cohen daar anders over denkt is een schande.

  Moslim onderwijs op openbare scholen ? Wie is hier nu eigenlijk gek geworden ? En altijd maar weer als men zich hiertegen uitspreekt is men racist of iets van dien aard.

  Fortis geeft geen spaarvarkentjes meer weg omdat moslims hierover geklaagd hebben. De Nederlander is dit verschrikkelijk beu en dat wil tot die botte geesten maar niet doordringen.

  Wilders heeft nog niets gezegd wat niet door de beugel kan en het zou goed zijn als het O.M. wel vervolging zou instellen : dan blijkt alras dat er met Wilders niets mis is.

 38. Wilbert zegt:

  Mij viel op, dat de kans op SUCCESVOL vervolgen klein werd geacht en dat dáárom van daadwerkelijke vervolging werd afgezien.

  Interessante nuance, vind ik, als ik het tenminste goed heb meegekregen en ook heb begrepen.

  Het OM WIL Wilders kennelijk dan eigenlijk wel vervolgen, maar ziet zichzelf juridisch daarbij bij voorbaat al als verliezer, naar het schijnt.

  Het interessante daarvan is dan natuurlijk, dat ‘juridisch’ de boventoon voert boven ‘gevoelsmatig’ rechtsgevoel. En waarom wordt het verschil daartussen in stand gehouden? Wat is rechtspraak dan nog?

  Wie heeft daar wel eens over nagedacht? Ik zal echt niet de enige zijn.

 39. Miel Lumen zegt:

  Het OM heeft het enig juiste besluit genomen.
  Het is ondenkbaar dat een lid van de Tweede Kamer zou worden beperkt in zijn beschrijving van de ‘ideale’ samenleving.
  Wilders heeft in geen van zijn uitlatingen iemand aangespoord ook maar iets in offensieve zin te ondernemen tegen enig lid van enigerlei groep.
  Dat dit door sommigen is opgevat als zijnde wel een activiteit in die zin, is toe te schrijven aan een tekort aan begripsvermogen, de wil Wilders’ opmerkingen objectief uit te leggen en/of enige andere drijfveer die niet direct inhoudelijk de zaak aangaat.
  Het model volgens de heer Spong zou – mutatis mutandis – (kunnen) betekenen dat de meningsuiting werd beknot indien die iemand onwelgevallig zou zijn…!
  De massa heeft een geheel eigen verantwoordelijkheid, net als bij de verkiezingen…
  Tuchtig onderwijs in luisteren, lezen en formuleren is een zeer krachtig middel om die te vormen, te onderhouden en als een kostbaar goed te behoeden.

 40. luckybee zegt:

  @Henk Mommaas
  Wilders gooit met modder?De bedrijgingen komen toch allemaal van de moslims en niet van Wilders?Zijn kruit verschoten? dat geloof ik nauwelijks.Voor jouw bestaat de wereld alleen uit jouw kunst en anders niets.En jij durf een oordeel maken over wat op het ogenblik in de wereld speelt?In Amerika gaan wij een moslim als president krijgen; now proost dan het westen krijgt een Sheik als Supreem comander.Daar zal Osama Bin Laden wel erg blij mee zijn.

 41. Joop Remmé zegt:

  @ A.h.h. Sevenster-Blink: Overdrijf je niet wat? Hij heeft “een hetze ontketent heeft tegen de islam en moslims waartegen zij zich niet of moeilijk kunnen verdedigen.”? Waarom zou je geen kritiek mogen hebben op de Islam? Ik ga nog wat verder en meen dat ritueel slachten verboden moet worden, als de systematische dierenmarteling dat het is. Waarom Moslims wel dieren mogen martelen en anderen (terecht) niet, is mij onduidelijk, tenzij het verklaart wordt door de neiging bij links om alle mogelijke groepen die zich als zielig manifesteren over de bol te aaien.
  Uit allerlei onderzoek is gebleken dat Moslims, waar dan ook, zichzelf vaak als slachtoffer zien en daardoor snel verongelijkt zijn. Dat komt waarschijnlijk door de in hun culturen gelegde nadruk op eer, waardoor men zich al snel in zijn eer voelt aangetast. Maar het wordt tijd dat wij ons daar niet langer schuldig over voelen en het wordt tijd dat Moslims leren te relativeren en minder gevoelig te zijn. Dat is belangrijker dan klachten indienen.

 42. Joop Remmé zegt:

  @ A.h.h. Sevenster-Blink: Je zegt dat Wilders “een hetze ontketent heeft tegen de islam en moslims waartegen zij zich niet of moeilijk kunnen verdedigen.” Volgens het OM richt Wilders zich alleen tegen de Islam, niet tegen Moslims. Ik vind dergelijke kritiek op een ideologie wel duidelijk. Ik wou dat in het verleden democratische parlementsleden net zo duidelijk waren geweest tegen Masrkus Bakker, in de trant van “jij vertegenwoordigt de ideologie van de Goelag”.
  Verder moeten Moslims maar eens ophouden met zo verongelijkt te doen. Hoe kom je er bij dat ze zich niet kunnen verdedigen? In gele delen van het land kunnen ouderen de straat niet meer op vanwege rondhangende Marokkanen en dan zeg jij dat Moslims zich niet kunnen verdedigen? Ik maak maar zelden mee dat iemand een individuele Moslim iets in de weg legt en de Moslims die ik persoonlijk ken hoor ik daar niet over.

 43. smartannabeth zegt:

  @ JML Kanen

  Wat bedoelt u met Wilders is ‘vertegenwoordiger in Nederland van Israelische belangen’? HOE – gezien ook buiten Wilders er miljoenen in heel Europa anti-Islam zijn?

  Waren anti-Islam Pim Fortuyn en Theo van Gogh ook ‘met Joden getrouwd en dienden daarom Israelische belangen”? En hoe zit dat met Ayaan Hirsi Ali Magan en anderen niet van origine anti-Islam/moslims aanwezigheid inheemse Nederlanders? Ook ‘onderdeel van het Zionistisch complot’ waar ook de Jodenhater Hitler zei last van te hebben – zoals u kenbaar een anti-semiet?

  Jammer wel dat wij met de Islam de Jodenhaat van moslims importeerden overgeheveld naar hun ‘umah’ sympathie voor de Palestijnen – toch!

  De pot verwijt de ketel …..

 44. smartannabeth zegt:

  Oh ja vergeten = natuurlijk ziet Justitie van vervolging van Wilders af want hij is een gekozen hete bliksem die bliksems veel last kan bezorgen voor de regering doordat grote delen van de bevolking bliksemsnel in – verdere – opstand kunnen komen.

  Wilders zegt niets dat niet waar is met rijkelijk bewijzen aanwezig in de Koran/hadith’s – en ook dat weet Justitie die daarom haar handen aftrekt van de hete bliksem Wilders.

  Een nee Wilders heeft helemaal geen ‘hetze ontketend tegen de Islam’ want die ontstond door Jan Maat, Bolkestein, ging verder door Pim Fortuyn, ging over in o.a. Theo van Gogh en Ayaan …..

  Maar wel fijn te weten dat Wilders niet vervolgd gaat worden want dat betekent dat o.a. ik ook niet vervolgd an worden door Justitie als mijn woorden afkeurend de Koran/Mohammed/hadith’s/hoofddoeken/sharia/moslimfratsen/veel-wijverij en meer Islam ellende beroeren.

 45. Toeschouwer. zegt:

  Ik voel af en toe de neiging om een steentje met een briefje eraan dwars door een ruit te gooien. Op dat briefje staat alleen maar: Wil je meedoen de geschiedenis in een juiste richting te helpen? Ben je bereid een ander de hand te reiken zonder onderscheid van man- of vrouw zijn. Zonder onderscheid van ras, natie, klasse of geloof? Hoe positief deze gedachte ook is als ik dat steentje zou gooien dan ben ik strafbaar als ik aangeklaagd zou worden. Ook al heb ik zulke goede bedoelingen en denk ik dat er geen andere mogelijkheid is om anderen voor mijn overtuiging wakker te schudden. Maar Wilders en aanhangers vreest niet ik ben een eerlijk en vredelievend mens en zal dit steentje nooit gooien. Ik zal al jullie door justitie goed gekeurde bakstenen zorgvuldig zien te vermijden. Als er toch iemand wordt geraakt zal ik een deel van de pijn op me willen nemen. Als er iemand onverhoeds met bakstenen naar jullie zou gaan terug gooien dan zal ik ook jullie willen helpen deze zorgvuldig te ontwijken. (Daar bedoel ik niet de de bescherming mee die jullie kwetsende voorganger al krijgt van justitie) Wat ik nastreef is dat ieder mens in deze wereld in vrede en gerechtigheid zal kunnen leven.

 46. h.welling zegt:

  Mijn geloof in de nederlandse rechtstaat is weer een beetje bijgetrokken. Ik dacht, al een tijdje, dat men vastbesloten was alles wat aan vrijheid en liberalisme bijelkaar gesprokkeld was in de laatste 60 jaar overboord te zetten in het allesoverheersende politiek correct denken. Waarbij het woord ‘denken’ uiteraard ironisch bedoeld is. Alles is nog niet verloren. Goddank.

 47. Anders zegt:

  Ik heb mij op het Volkskrant forum enigzins ongenuanceerd uitgelaten over moslims nadat ik op CNN een zoveelste reportage had gezien over misdaden uitgevoerd door supporters van Bin Laden en z’n trawanten. Omdat ik vergeten ben Bin Laden en z’n gespuis expliciet te noemen in een reactie ben ik door de Volkskrant verbannen van het forum.Ik heb ze zelfmoordbommen ,enz genoemd, maar natuurlijk zijn niet alle moslims zo. Al is er wel veel symphatie voor dit gespuis! Maar de problemen blijven hetzelfde, in het Midden_Oosten en in Nederland. Er zijn nog steeds grote problemen met onopgevoedde marokkaanse jeugdigen in bijna alle steden in dit land. En veel van die problemen komen voort uit een anti-westerse cultuur en een anti-westerse godsdienst: een woestijncultuur en godsdienst, en kritiek wordt niet geduld. Je wordt bespuugd door marokkaanse jeugdigen die in bijna alle steden de controle in de trams hebben overgenomen, je mag niet eens boos kijken want ze laten je hun messen zien. Een politicus als Wilders mag deze probemen niet benoemen van de politiek overcorrecten. Ik ben geen aanhanger van Wilders maar, als niemand de problemen aankaart gebeurt er nooit iets. Vandaag gelezen in de NRC: in de Utechtse nieuwbouwwijk Leidse Rijn verhuizen er al mensen die er pas wonen, vanwege grote overlast door marokkaanse hangjongeren. En het gaat maar door. Als iedereen zwijgt dan neemt de afkeer toe, evenals de onderbuikgevoelens. Als je groepen niet mag corrigeren omdat ze in één of andere God geloven, waar blijf je dan als samenleving?

 48. Peter van Eldik zegt:

  Volgens mij heeft de overigens respectabele prof. De Roos zich in dit geval als adviseur van het OM flink vergaloppeerd. Legio zijn de uitlatingen van Wilders over de fascistische Koran (moet kunnen; zou je ook over de Bijbel kunnen zeggen), maar ook legio zijn zijn haatzaaiende uitlatingen over moslims als groep. Dat kan niet in een rechtstaat. Dat is fascistisch.
  Volgens hoofdofficier De Wit is dat niet strafbaar, want een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Welk debat? Het debat dat in Nederland fascistoide
  vuiligheid een rechtmatige plek verdient in de politiek?
  Ik geloof dat ik nu dus ook straffeloos kan zeggen dat ik het OM fascistoide vind. Hetgeen natuurlijk niet het geval is, maar dit zou dan weer bij kunnen dragen aan een hernieuwd maatschappelijk debat over klassejustitie, nationalisme etc.
  Nou waarom ook niet: ik vind het OM fascistoide.

 49. Frits Lancee zegt:

  In zekere zin is het jammer dat justitie af ziet van
  vervolging van Wilders.
  Het zou de vrijheid van menings uiting in de jurisprudentie brengen en het zou een welkome aan-
  leiding zijn om de uitingen ten opzichte van
  ongelovigen van Moslims en in geschriften van de Islam eens tegen het juridisch licht te houden.

  Is men er zich in Nederland wel van bewust dat de Islam in strijd is met onze Grondwet?
  De Grondwet garandeert de vrijheid van Godsdienst zonder een bepaalde Godsdienst te noemen. Dit betekent ook de vrijheid om een Godsdienst te verlaten voor een andere of voor geen Godsdienst.
  De Islam ontkent deze vrijheid voor muslims.

  Bij een verdere Islamisering van onze samenleving
  komen de meest essentiele waarden van onze Democratie
  in het geding.
  Zou de Heer Wilders hier tegen niet mogen ageren?

 50. Paul Kirchhoff zegt:

  Als kamerlid heeft Geert wilders volledige immuniteit voor uitspraken gedaan tijdens bijeenkomsten van het parlement.

  Justitie kan alleen onderzoek doen naar uitspraken die buiten het parlement zijn gedaan.
  Daar valt ook de film Fitna onder.

  Voor islam aanhangers zijn de uitspraken van Geert Wilders kwetsend mogelijk zelfs beledigend.
  Ze zijn in ieder geval niet meer haatzaaiend dan de teksten die in de Koran voorkomen.
  Ik raad iedereen aan zelf eens een vertaling van de Koran in te zien.
  Het is niet mogelijk een willekeurige bladzijde op te slaan zonder minstens een keer geconfronteerd te worden met teksten die betrekking hebben op haat en onverdraagzaamheid jegens anderen die de islam niet volgen.
  Geef er de verklaring aan die u wilt, keer op keer wordt er opgeroepen andersdenkenden te vuur en te zwaard te bestrijden.

  Het is het goed recht van iedere Nederlander zich af te zetten tegen een dergelijk geschrift.
  De inhoud van de Koran is op meerdere punten in strijd met de Nederlandse wet en zou op grond daarvan verboden moeten worden.
  Daar hoor ik het OM niet over helaas.

 51. martinus zegt:

  Wat de voorstanders van vervolging van Wilders kennelijk willen, is een veroordeling en daarmee (misschien ongewild, maar niet onvoorzien)een vrijplaats creëerend voor godsdienstige uitingen die het overgrote deel van de samenleving in het geheel niet passend vindt.
  Verstandig?. Lijkt mij niet. Want stel dat Wilders wordt vrijgesproken; dan komt ´vrijheid van meningsuiting´ plotseling in een populair daglicht te staan. Meer uitgelicht dan nu, en dan wordt de goede smaak die de overgrote meerderheid in dit soort zaken aan de dag legt, waarschijnlijk weer iets verlegd.
  Ik waardeer de opstelling van het OM. Ik hoop dat deze uitspraak, iemand van gezag op het idee brengt om het debat tussen ´Wilders c.s.´ en de ´getroffen groep´ nu eens goed te structureren en te laten plaatsvinden. Want het wegduiken op kritische momenten van beide kanten, dat zou in een volwassen debat eindelijk eens kunnen worden doorbroken.

 52. Kees de Boer zegt:

  Ik ben blij voor Geert dat ze hem niet durven pakken, want een veroordeling zou gelijk staat aan een politieke veroordeling. Advies aan de moslims: wen maar aan Geert, want hij zal jullie achterlijk geloof blijven bestoken!

 53. Piet zegt:

  Alleen de vraag op zich al is merkwaardig. Spong heb ik nog nooit kunnen betrappen op een relevante mening. Hij wekt enkel afschuw op bij mij. Het publiekelijk monddood maken van Wilders wordt dus niet door justitie ondersteund. Daarmee blijft het beetje respect wat ik nog over heb voor de Nederlandse rechtsstaat in stand, hetgeen met name door toedoen van walgelijke figuren als Spong nagenoeg geheel verdwenen is.

 54. Emil Havas zegt:

  @ 1. doubledutch zegt:
  “Ik stem op een bepaalde volksvertegenwoordiger opdat hij mijn mening verkondigt” .”

  Nou, zo lust ik ze rauw. Hoezo mening? Wat mening? Rabiate vuilspijterij is opeens verheven tot mening? Dat gaat toch echt te ver. Straks gaat doubledutch nog beweren dat Wilders over een “gedachtegoed” beschikt. Je kunt pas een gedachtegoed hebben als je eerst stevig gedacht hebt, als je eerst op grond van een analyse tot bepaalde constateringen bent gekomen, aan de hand van die constateringen een theorie hebt ontwikkelt en aan de hand van die theorie oplossingen zoekt voor politieke problemen.

 55. SNIX zegt:

  Wilders geeft zelf aan pro-Israel te zijn. Dat benoemen is geen antisemitisme. Zijn priveleven doet inderdaad niet terzake.

 56. Frank Lenssen zegt:

  Het is onbedoeld komisch: Wilders heeft zich, in zijn woeste aanvallen op de Islam/Koran, meermalen beroepen op de superioriteit van ons eigen gedachtengoed en onze eigen bronnen van cultuur.
  Er is echter niets wat erop wijst dat hij ook maar het geringste weet van de inhoud van ‘ons’ Oude Testament, of, zo men wil, de Torah. (Trouwens, de Bijbel is één van die boeken waar iedereen over meepraat of een mening over heeft, maar die niemand zelf gelezen heeft – dit terzijde).
  Ik kan hem uit de droom helpen: het O.T. is een uiterst gewelddadig geschrift, een handleiding over hoe je andere stammen moet uitmoorden, tot aan het laatste kind aan toe, en aldus land kunt veroveren. Jahweh is de enige echte, en bovendien naijverige en wraakzuchtige God – alle anderen zijn afgoden (Baäl bijvoorbeeld). Dezelfde Jahweh bezoekt Uw wandaden aan Uw nazaten, tot in het derde en vierde geslacht (m.a.w.: de kinderen en kleinkinderen gaan naar de kloten omdat vader iets fout gedaan heeft). Als het hem in de zin komt, beveelt Jahweh aan aartsvader Abraham om zijn eerstgeborene in de slaap diens keel door te snijden. In Jahweh’s naam wordt genocide gepleegd, worden andersdenkenden gemarteld en worden hun voorhuiden als trofee meegenomen, en worden honderden omliggende steden in de as gelegd. Niet omdat die anderen iets misdaan hadden, nee, ze hielden er ongelukkigerwijze de verkeerde goden op na en beschikten overigens geheel toevallig ook nog eens over groene, grazige weiden.
  Kortom: mutatis mutandis hadden de aanvallen van de elfde september 2001 heel goed een goddelijk plan van Jahweh kunnen zijn, en niet van Allah. Moreel maakt het allemaal gene ene moer uit.

  Kortom: gekte is gekte, onder welke vlag ze dan ook plaatsvindt. Wat Wilders niet vermag te begrijpen is dat de Westerse culturen al lange, lange eeuwen in een sterk afgezwakte en aangepaste versie van de bijbelse traditie handelen en leven. En dat geldt exact hetzelfde voor alle gematigde Islamitische stromingen. De terreur vanuit de radicale Islam komt helemaal niet voort uit de wens om de wereld te veroveren en elke anderszins gelovige de keel af te snijden. Die komt voort uit (wellicht wel terechte) wrok. Wanneer je bedenkt dat Amerika en Israël een monsterlijke politiek uitvoeren jegens de Palestijnen, liegen, bedriegen, moorden en brandschatten (zie Sharon in Sabra en Chatila, 1980); en wie bedenkt dat Amerika al een halve eeuw via chantage zéér goedkope olie uit het Midden-Oosten betrekt (‘steelt’) en aldus al 50 jaar 40% van de wereldenergievoorraad opsoupeert, terwijl het land slechts 4% van de wereldbevolking uitmaakt; en wie oorzaak, aanleiding en gevolg van de onwettige Irak-invasie (‘et tu, Balkenende’) doorziet – die kan misschien héél voorzichtig beginnen te begrijpen dat de Arabische Islamieten gegronde redenen hebben om Amerika intens te haten, zonder dat de Koran nu direct als directe aansporing in het geding hoeft te zijn.
  Dit is een lange bijdrage, en ze is dat omdat ik wil aantonen dat Wilders wél terecht vervolgd moet worden. Hij is er door selectief winkelen en onkunde over onze eigen religieuze bronnen toe gekomen om een aantal gratuite en onterechte beschuldigen en aantijgingen te lanceren, en dat dient geen enkele goede zaak. Het kan alleen maar tot meer geweld leiden.

 57. Martina zegt:

  Het OM heeft een juiste uitspraak gedaan.

  De heer Wilders is soms een beetje “intelligent”! U mag van mij ook verder gaan maar dan binnen de juiste spraakafspraken.

  Hem zou ik aanraden zijn slimheid anders in te zetten en de goede vorm te vinden Nederland en Europa te helpen mensen te laten groeien, ook met het geloof wel of niet aan te hangen. Hij hoeft de Koran of de Bijbel niet te lezen.

 58. John zegt:

  Het OM roept – zoals overigens helaas vaker – wel erg de verdenking van klassejustitie over zich af. Of liever: van selectieve justitie. Wilders’ waanideeën zijn blijkbaar toch te veel verwant aan de eigen liberale intolerantie van een aanzienlijk deel van de juridische elite. Liberalisme = fundamentalisme, die kant lijkt het uit te gaan.

  Wilders’ hate-speech is historisch verregaand identiek met het virulente Franse antisemitisme van rond de Dreyfuss-affaire. Ook dat werd gevoed door een typisch seculier-liberaal superioriteitsdenken, geloofde in een joods wereldcomplot, beriep zich gretig op de vrijheid van meningsuiting.

  Tot in de jaren negentig – opnieuw wakker geschud door Rwanda en Bosnië – waren we ons bewust van de gevaren van hate-speech. En heeft Nederland zelfs internationaal alles ondertekend wat ook maar hate-speech moest inperken. Nu, met onze eigen golf van antisemisme – voor de aardigheid eens niet tegen joden, maar tegen moslims gericht, maar inhoudelijk zo’n beetje hetzelfde – lijken we al die historische lessen plotseling vergeten.

 59. Mostafa Mouktafi zegt:

  Haat en onbegrip zal nooit een oplossing zijn om tegen de islamiseren van Nederland.
  Wie gelooft in de vrijheid van de meningsuiting en NIET in de vergissing, is een egoist en asociaal.
  de tweede is een definitie van de natuur!!

 60. Denk eens na. zegt:

  Het is wel duidelijk dat al deze z.g. forums bij de kranten worden overgenomen door de aanhangers van Wilders c.s. Wat hier voor vooroordelen worden uit gesproken over anderen is minzaam en beneden alle peil. Ik ken gelukkig nog heel veel meer mensen die weigeren mee te gaan in deze negatieve spiraal van haat en discrimininatie tegen ieder die verdacht wordt van anders denken alleen al v.w. een ander uiterlijk of geloof. Ik ben er van overtuigd dat het goede het kwade zal overwinnen ook al lijkt het tegendeel de overhand te hebben. De schreeuwers die het gelijk van hun vooroordelen bevestigd willen zien worden op hun wenken bediend door hun grote voorbeeld Wilders die weer gesteund wordt door het OM. Ik reken me tot de mensen die er op vertrouwen en er keihard aan werken dat er vrede en gerechtigheid zal gaan plaats vinden in onze wereld. Maar dit menselijk streven zal nog heel vaak worden tegen gewerkt door bepaalde mensen ongeacht hun ras, natie of geloof. Helaas voorbeelden genoeg in deze wereld en op dit soort verloederde forums.

 61. Laura zegt:

  Afgelopen zondag op de radio: http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/3299530/afleveringen/39526982/items/39757098/. Een herhaling uit 1991 waarin zusters en paters vertelden over hun missie: het bekeren van heidenen.

  Je hebt het dan over ongeveer 40 à 50 jaar geleden. Hoe de zieltjes in Afrika en Azië gewonnen moesten worden.

  Van een dergelijke indringende aanpak is vanuit islamitische hoek geen sprake. Waarom wordt er niet eerst eens gekeken wat we nota bene zelf deden? Maar wat wil je: Wilders is zelf rk.

  Een misser vind ik het dat er niet eens getoetst wordt wat je als lid van het parlement kan en mag zeggen. Wat mij betreft geldt bij de arbeidsvoorwaarden dat een kamerlid en ook een lid van het kabinet de grondwet dient te respecteren. Het gedrag van Wilders kun je daaraan toetsen.

 62. B Peters zegt:

  De uitspraken van Wilders, hoe ongenuanceerd ook, dragen bij aan de broodnodige emancipatie van bepaalde groepen binnen de samenleving. In een vrije en democratische maatschappij moeten soms stevige dingen gezegd kunnen worden om discussie op gang te brengen. Discussie die vervolgens weer leidt tot meer wederzijds begrip en snellere integratie. Het bewijs daarvoor is de zeer beheerste reactie vanuit de islamitische gemeenschap op de film van Wilders.

 63. sander willemsen zegt:

  Het recht om in het openbaar allerhande onzinnigheden te debiteren, heeft uiteraard zijn grenzen. Die liggen voor gewone burgers, meen ik toch, een ietsje scherper dan voor politici, althans, voor de volksvertegenwoordigers die de mogelijkheid hebben om wetten te maken en te veranderen. Ook de grondwet.
  Dus die voorbeeldfunctie waar onder andere Spong naar verwijst, lijkt me juist níet van toepassing op een Tweede Kamerlid.

  Tenzij we de grondwet absoluut en onveranderbaar maken, dan ontstaat er wellicht een grondslag om uitlatingen als die van Wilders aan te toetsen.

 64. tegen zegt:

  @ Mostafa (59): Wat bedoel je nou precies man? Als je een constructieve bijdrage aan deze discussie wilt leveren, mogen we toch op zijn minst verwachten dat je dit doet in begrijpelijk Nederlands.

  Dankjewel.

 65. Mostafa Mouktafi zegt:

  mijn heer of mevrouw tegen! u bent al per definitie tegen.
  Uw zelf gekozen naam pas prima met uw reactie!
  Leeg is leeg!!

 66. Mostafa Mouktafi zegt:

  tege! wel reactie 23 goed begrijpen??!!!!

 67. Gloria zegt:

  @56 Frank Lenssen, het is maar goed dat Christus het Beeld van God, door bloed zweet en tranen heen, in ere heeft hersteld. Als je uit het Oude blijft citeren, zou je kunnen blijven hangen in de wrekende God die schoon genoeg kreeg van al die burgerlijke ongehoorzaamheden! Christus is het sleutelwoord voor allen die durven inzien dat we grondig hebben verloren aan medemenselijkheid en meesters zijn in het wijzende vingertje. Deze Coach wil ons leren van genade en vergeving en bovenal SAMEN DELEN!

  Want zie nou toch eens al die betweterige reacties hier… nota bene van een volk dat zich de das om laat doen door een farizeese zondagschristen die heult met wereldmoordenaar Bush en trawanten. De ‘bijbel’ van de EU is een wanstaltig dictaat dat mensen knevelt en vrijheden steeds meer inperkt. Er mag ongebreideld opgepakt en gedood worden. Mag het volk tot op het bot uitkleden om de rijke elite van dienst te zijn.
  Een volk dat zich op 1 juli gedwee een rookverbod laat voorschrijven in alle uitgaansgelegenheden. Nou ja!! Een volk dat te belazerd is om in opstand te komen en te boers is om de benen massaal te bewegen naar Den Haag.
  Want DAAR is de modderpoel die ons steeds verder weg laat zakken in een democratie die op z’n gat ligt! Het is die CDA-kliek die maar niet kan nalaten dit soort VOCleiders in het zadel te helpen. Een blamage voor Christus!
  En zie: we hebben weer een nieuwe vijand: ROKERS! Samen met de Moslims kunnen zij de nieuwe kruistocht tegemoet zien. Want dat wordt toch weer eens tijd, na het uitmoorden van miljoenen Joden. We hebben er inmiddels al ruim een miljoen opzitten in Irak! Om over Afghanistan maar niet te spreken…
  Wie had dit ooit kunnen denken? Dat je bekeurd, jazelfs opgepakt kan worden als je een rokertje opsteekt in de gebieden die afgezet zijn door de antirook-junks.
  Dit volk is ziek! Aangetast door de leugen- en bedrog virus die dit kabinet over het volk verspreidt.
  En het volk? Logisch! Die krijgt de leider die het verdient!!
  Dat heb je met een populistisch volk dat geen gevoel heeft voor beschaving. Hoe anders kan je Wilders en zijn grote bek nog ondersteunen? Het verschil met toen is, dat we nu dondersgoed weten wat we doen!
  Laat de ‘waarheid’ maar tevoorschijn komen:
  Homo sapiens zijn DODELIJK!

 68. Rob Nuijten, Amsterdam zegt:

  “Denk eens na” schrijf op 1 juli, 11:00 uur: “Het is wel duidelijk dat al deze z.g. forums bij de kranten worden overgenomen door de aanhangers van Wilders c.s”.
  Dat is niet zuiver. Deze fora kunnen niet worden overgenomen. Iedereen kan iets schrijven. De suggestie, dat het weinig voorkomen van uw mening, veroorzaakt zou worden door een ‘overname’ van andersdenkenden, wordt ook weleens gebezigd door weer andersdenkenden, die telkens linkse complotten vermoeden als zij hun rechtse zin niet krijgen. Uw eigen inbreng in deze discussie bewijst dat uw mening meedoet en dat het misschien zin heeft, anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. En als het forum naar uw idee tóch geen zin heeft, besteed uw tijd dan aan wat anders.
  Een aanhanger van het vrije woord is overigens niet per definitie een aanhanger van Wilders! Ook dat moge blijken uit vele reacties.

 69. tegen zegt:

  @Mustafa (66) Nee, ook daar ontgaat de strekking mij volledig, met alle respect voor u overigens. Uw aggressieve reactie is dan ook volledig misplaatst. Maar ik beëindig hiermee de discussie. Gezien uw reactie onder 65 ontbeert u simpelweg het niveau om een zinvolle discussie mee te voeren. Uit uw reactie blijkt mijns inziens namelijk ook dat u uw mening allang heeft bepaald en niet naar de andere kant van de zaak kunt kijken. Dus in dit geval is het een kwestie van de pot die de ketel verwijt. Succes met deze houding.

 70. Jeroen van Rietschoten zegt:

  De vervolging van Wilders is, mijns inziens, terecht afgelast. Waarom zou iemand die zijn mening uit strafrechterlijk vervolgd moeten worden en op grond waarvan?
  Ongeacht of je het eens bent met de inhoud van de standpunten van Wilders moeten we toch met z’n allen concluderen dat vrijheid van meningsuiting ook voor Wilders moet gelden? Of maken we hiervoor een uitzondering onder het motto van ‘positieve discriminatie’?
  Als het laatste het geval is, dan wil ik nog graag even opmerken: wat is er dan zo positief aan discriminatie? Als je een ethnische Nederlander discrimineerd is het positief en als je een allochtoon discrimineerd niet. Ik zie in beide gevallen alleen maar discriminatie en dat is wettelijk verboden. Kortom strafrechterlijke vervolging alleen voor diegenen die discrimineren, welke groep dan ook!

 71. antonwithagen zegt:

  Van mij hoeven ze een schreeuwlelijke Wilders niet te vervolgen. Waarom moest Nekschot vastgezet worden en werd Janmaat wel veroordeeld.
  Weet het OM zelf wel waar ze mee bezig zijn ??
  Wordt vervolgd (in de meest letterlijke betekenis

 72. Jan M zegt:

  Als onze minister van Buitenlandsche zaken Maxime ‘d Integere, zijnde een goed katteliek grristen (en grristenen liegen niet) stelt dat Israel GEEN rascistische staat is, dan kan ons vals blond germaans belhameltje toch zeggen wat hij wil. Zonder op enig moment rascistisch te zijn. Niet met twee maten meten.
  O ja Om als Jood een Israelisch paspoort te krijgen, is het best wel aan te raden om de haren op zijn Wilders te verven, blauwogige contactlenzen in te doen en zorg aub dat u blank bent. Dan hebt U de meeste kansen om jood te mogen worden in Israel
  Ps Dit laatste is vrij naar Chomsky

 73. dollie zegt:

  In mijn optiek: Een gemiste kans van het OM. Ze geven het GROENE LICHT aan Wilders om te vernederen, beledigen etc en dat nb als een politicus. Onbegrijpelijk!!. Wilders noemt Jordanie een bananenrepubliek; fout, Wij zijn hier aan het afzakken naar een BANANENREPUBLIEK. Hij kan net als in een
  bananenrebubliek gewoon zijn gang gaan en het OM weet er geen raad mee!!

 74. Jacqueline zegt:

  In mijn ogen ziet justitie terecht af van vervolging
  van Wilders.
  Je hoeft het niet eens te zijn met GW, maar in Nederland is het wettelijk gezien niet verboden om je mening te verkondigen.
  Als er mensen zijn die zich gekwetst voelen door zijn woorden is dat vervelend voor ze.

  Persoonlijk heb ik liever met mensen te maken die eerlijk zeggen hoe ze over je denken, want dan weet
  je tenminste wat je aan ze hebt.
  Dan hoor ik liever de (hun) waarheid als ze me aankijken.
  Jacqueline

 75. A. Theïst zegt:

  Welke god Gloria? allah? jehova? jaweh? verdomme? Bovennatuurlijke wezens zijn verzonnen door mensen die niet wisten. Tegenwoordig weten niet-gelovigen wel en gelovigen nog steeds niet. Neem eens een boek, ook op een zomeravond buiten. Nee geen boek met van die zweefverhalen, maar iets over de harde realiteit, techniek of zo. Kan heel verhelderend werken op de zwevende geest. Heeft iemand zich wel eens afgevraagd waarom mensen met een technische opleiding tegenwoordig zo duur en schaars zijn? Komt door die zachte gelovige vrouwen die voor de klas van de basisschool staan. Zal mijn tijd wel duren.

 76. Rosa de Lange zegt:

  Spong: “Wilders is niet de groenteboer om de hoek”

  Nee, dat niet. Maar de man is wel een gekozen volksvertegenwoordiger en het is zijn werk om de groenteboer op de hoek te vertegenwoordigen.

  Zoals de Roos zegt is het geoorloofd om openlijk een overtuiging van een ander aan te vallen, dat is gewoon alledaagse politiek.

  Het heeft ook iets zieligs: bij gebrek aan politiek vermogen om Wilders van repliek te dienen en met bevredigende oplossingen te komen voor de problemen ga je de rechter vragen hem de mond te snoeren.

 77. Emil Havas zegt:

  Gek dat er mensen zijn die menen dat vrijheid van meningsuiting betekent dat je iemand kan aanvallen op wat zij of hij is. “Ik ben van mening dat openbare zwembaden op zondag open moeten zijn, ook in Staphorst.” is iets anders dan “Staphorsters zijn achterlijk en moeten alles wat ze tot Staphorsters maakt, opgeven.” Met dat laatste ontzeg je iemand zijn bestaansrecht, legitimeer je haat en uiteindelijk baan je daarmee de weg naar geweld, verdrijving, eliminatie, etc.

  Gek dat diezelfde mensen zich op vrijheid van meningsuiting beroepen, altijd wanneer een sterkere groep een zwakkere groep op de korrel neemt, wanneer een meerderheid een minderheid aanvalt, wanneer zij die de macht hebben tegen de machtelozen optreden.

  Gek ook dat diezelfde mensen niet in de gaten hebben, beter: niet willen zien, dat wat die sterkere groep van die zwakkere groep verlangt, vaak niets anders is dan ophouden te bestaan, omdat ze van die anderen iets verlangen dat niet mogelijk is om op te geven, bijvoorbeeld opgeven “een vreemde” of “anders” te zijn.

  De wetgever heeft dit alles wat ik hier genoemd heb al lang onderkent door artikelen over discriminatie in het Wetboek van Strafrecht op te nemen.
  Het strafrecht geldt voor iedereen, ook voor parlementariërs. Ons recht voorziet niet in zoiets als een ontsnappingsclausule voor parlementariërs. “Vrijheid van meningsuiting” ontneemt aan haat niet het haatdragende karakter, maakt een belediging van een bepaalde bevolkingsgroep niet minder beledigend.

 78. J.J. v.d. Gulik zegt:

  Emil Havas zegt: “De wetgever heeft dit alles wat ik hier genoemd heb al lang onderkent door artikelen over discriminatie in het Wetboek van Strafrecht op te nemen.”

  De rechter dient zich aan de wet te houden en zo ook rekening te houden met het noodzakelijkheidscriterium van art. 10 EVRM zoals vormgegeven door het Europese Hof in Straatsburg. Om politieke redenen gebeurde dat bijna nooit en bovendien mag gezien het onderwerp discriminatie verwacht worden dat wetgeving hier wordt uitgelegd in lijn met het ontstaan van het Antiracismeverdrag waarbij er werd uitgegaan van veel ruimte voor het openbare debat. De Nederlandse afgevaardigde Mommersteeg heeft toen nog gewaarschuwd voor ontwikkelingen die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en die ertoe leidden dat er een verstikkende deken over Nederland werd gelegd.

  De politiek en de rechterlijke instanties hebben tientallen jaren de tijd gehad om Nederland weer een voldoende niveau van vrijheid van meningsuiting te bezorgen. Het is (veel meer dan) hoog tijd dat dit eindelijk wordt gerealiseerd.

 79. scholten zegt:

  natuurlijk mag wilders dat zeggen, dat heet nou vrijheid van meningsuiting, bovendien is fitna origineel, de beelden zijn gewoon authentiek

 80. Gloria zegt:

  A.Theïst, je wilt niet weten wat ik op de verrukkelijke zomeravonden in mijn tuin literair wegknabbel. Noem jij het maar zweven als je met je hele atoomuitrusting schouwt in het atomaire heelal en daar kennis van wilt nemen. Ons zoekt ons? Brengt je met je volle verstand toch bij de Ontwerper, die Zich niet stapsgewijs laat volgen. Daarvoor is ons collectieve verstand blijkbaar niet toereikend evenals onze techniek, alhoewel de mens in staat bleek prachtige theorieën te ontwikkelen, die may be herleiden naar dat gigantische hoogtepunt. Wat een wonderbaar schouwspel zal dat geweest zijn! Erbij te staan en naar te kijken… kicken voor God!
  En ja: goed. Alles was goed. Het heeft niet lang geduurd… altijd weer die mens die in de schoenen van God wil staan.

  Neem nou zo’n christen Bush. Een beter voorbeeld van iemand die voor god wil spelen? Neem christen Balkenende met zijn rigide zwarte kousenkabinet, waar christen Rouvoet v.Middelkoop heer en meester laat zijn over de moordwapens, zodat we op de meest geavanceerde wijze Moslims naar de andere wereld helpen. Tenslotte hoeven we toch niet te leven met mensen die anders zijn… laat staan dat we niet mogen zeggen wat we willen…
  Je weet: alles moet kunnen! Behalve moslims en rokers. Dat is de nieuwe hunt!! Korans moeten branden en sigaretten moeten doven. Op de brandstapel!

  Misschien maar goed dat veel kinderen te maken kregen met gelovige juffen op de basisschool. Hopelijk blijft het hangen in de achterhoofden, zodat de technische diehards hun wapens om gaan smeden tot ploegscharen… kwestie van technologische ontwikkeling, toch? Maar niets zonder geestelijke ontwikkeling en die lijkt nogal te lijden aan dyslexie. Tja, dat heb je als je voor god wilt spelen… krijg je te maken met wat missing links.
  Zie maar hoe we in de aap gelogeerd zijn!

 81. Joop Remmé zegt:

  @ A. Theïst: Ook u heeft vrijheid van meningsuiting, ondanks de respectloze houding die uit uw bijdrage naar voren komt. En evenzozeer hebben degenen die u bespot vrijheid van godsdienst.

 82. Viktor van Vlietland zegt:

  Het OM vervolgt liever kindertjes zonder licht op de fiets dan dat zij pogingen in het werk stelt om onze Nationale Oprisping uit het pikdonkere zuiden aan te pakken.Het gaat er niet om dat Wilders Allah,Mohammed en de Moslims beledigd, maar vooral op de onfrisse manier waarop.Ik zou mij kunnen voorstellen dat gelovige Nederlandse Moslims zich tot de civiele-rechter wenden om een immaterieele schadevergoeding te eisen van Wilders wegens krenking van eer en goede naam van deze Nederlandse geloofsgroep.Spong heeft dan niets meer te maken met het OM maar kan tot en met de hoogste instantie zijn gelijk proberen te halen. Leuk bijkomend feit voor Wilders is dat dit een zeer kostbare grap is.

 83. Ton zegt:

  Terecht dat Wilders vrij-uit gaat. Zeker zolang haatzaaierij van de andere kant ook niet wordt aangepakt.
  Al ben ik het niet [altijd] met Wilders eens, ik ben ervan overtuigd dat hij zo ongeveer de enige politicus is die niet liegt, draait, konkelt in achterkamertjes en slappe compromissen sluit, zoals alle anderen in de kaasstolp Den Haag.

 84. Frank Siddiqui zegt:

  De vraag waar ik mee blijf zitten is waarvoor Nederland een antidiscriminatiewetgeving heeft, als die niet mag woren ingezet. Als het argument van de vrije meningsuiting boven al het andere gaat, kunnen we de antidiscriminatiebepalingen in de wet beter afschaffen.

  Waarom overigens alleen kijken naar racisme, en niet naar opruiing – dwz. het opzetten van de ene bevolkingsgroep tegen de andere? Of naar het gevaar voor de openbare orde, door het risico te lopen terroristen naar Nederland te lokken?

  Het OM heeft eenvoudig de expertise niet om de maatschappelijke effecten van de maaksels en uitspraken van Wilders aan de wet te toetsen. Een seculiere vooringenomenheid zal ook zeker een rol spelen. Last but not least: welke van de leden va het OM heeft ooit zelf ervaren hoe het is om vernederd te worden om je geloof of afkomst, of allebei?
  Racisme hoort thuis bij misbruik, zoals aanranding, iets dat de normen overschrijdt en dat je gewoon niet doet, – zeker niet als parlementslid. En dat dit een slim verpakt racistisch verhaal is, staat voor mij wel vast. Het past in een lange reeks intolerant en onheus anti-islamisme, dat vroeger het jodendom gold. Een smet op het blazoen van Nederland dat na zulke uitingen nog met parlementariers zaken wordt gedaan. we hebben op dat vlak geen normen meer, kijken de andere kant op.
  Zoals blijkt uit de laffe – en m.i. ondeskundige – opstelling van het OM.

 85. Frank Siddiqui zegt:

  En, beste Ton, hoe kom je erbij dat haatzaaierij aan de andere kant ook niet wordt aangepakt? Er zijn al imams het land uit gezet, dus informeer je eens voor je iets roept.

 86. Willem Nijmegen zegt:

  De islam laat over een aantal zaken geen misverstand bestaan, en Wilders doet dat evenmin, want ziet tal van daaruit voortvloeiende, kwalijke praktijken ook in ons land tot uitvoering gebracht. Mag hij? Wilders signaleert slechts, en stelt daar kamervragen over, of brengt het in een film als Fitna tot uitdrukking. Dat achterlijke gebieden als Jordanie het daar niet mee eens zijn hoeft niet te verbazen, want juist waar de islam overheerst is het met de democratie slecht gesteld. Onbegrijpelijk dat daar in ons land en ook in tal van reacties hierboven zo spastisch en lafhartig op wordt gereageerd. Het heeft me dan ook nooit verbaasd dat ons land tijdens WOII zo snel onder de voet werd gelopen, en zoveel joden konden worden afgevoerd, want de gangbare mentaliteit is er een van opportunisme, ontdaan van inzicht en visie.

 87. dollie zegt:

  Wilders is politicus, als je dat zo mag noemen. Hoe hoort een politicus zich te gedragen en hoe ver kun je gaan als politicus? That’s the question!!.
  Zijn hufterig gedrag in de kamer door collega’s te beledigen, tja een beetje actie mag wel in de Kamer, maar respect moet er blijven. Spong”s opmerking over de groenteboer om de boek vind ik ook een belediging voor mijn groenteboer en vele andere, want die moet niets van Wilders hebben!!
  Fitna is en blijft als doel haat te zaaien en niet anders. Parcival, hoog op zijn paard met zijn geblondeerde haar is een grote, maar gevaarlijke grap.
  Veel Moslims zijn het station gepasseerd, die laten zich niet zo snel meer uit de tent lokken en Jordanie is ver weg. En Hirshi Ali heeft hij ook als een baksteen laten vallen. Weinig karakter, slap. Hij durfde het niet voor haar op te nemen toen haar bewaking werd geschrapt. Op dat punt had hij bij mij nog kunnen scoren. Hij is gewoon een gelikte politicus die handig gebruikt maakt van angsten in de samenleving.

 88. Wijze van Zion zegt:

  Wel vreemd overigens, dat het gebruikte beeldmateriaal niet door Wilders zelf geschoten is; of bepaalt het NOB bijvoorbeeld, de inhoud van EO’s jongerendag ?

 89. Wijze van Zion zegt:

  >>Mostafa Mouktafi zegt:
  dinsdag 1 juli 2008, 10:53 uur

  Haat en onbegrip zal nooit een oplossing zijn om tegen de islamiseren van Nederland
  .
  Kunnen we dan misschien van u vernemen wat te doen tegen het “Islamiseren”?

 90. Emil Havas zegt:

  @.78 J.J. van der Gulik spreekt over een “verstikkende deken die over Nederland werd gelegd” en dat het hoog tijd wordt (werd?) dat Nederland weer een voldoende niveau van vrijheid van meningsuiting te bezorgen.

  Dat zou allemaal heel mooi zijn als we inderdaad in zo’n geitenwollensokkenland zouden wonen waar allochtonen met zachte handschoentjes worden aangepakt.
  Misschien is dat inderdaad zo geweest in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat wat Wilders nu doet en zegt opeens fris en gezond is. Racisme aanwakkeren en haat zaaien veranderen zijn gewoon wat ze zijn. Het is zonde dat het OM de rechter niet de kans heeft gegeven om zich over Wilders’ uitlatingen en gedragingen uit te laten. Wat betreft het noodzakelijkheidscriterium dat Gulik aanhaalt: Wilders speelt voortdurend op de man en niet op de bal spelen, daar is niet noodzakelijks aan.

 91. gerard zegt:

  Gezien/gelezen de reacties hierboven zijn er onder u velen voor vrijheid van meningsuiting, laten wij dat (in Ned.) zo houden.

 92. Jacqueline zegt:

  @80 Gloria
  Mooi gezegd
  Er wordt vaak op een Christen neergekeken, alsof je niet goed bij je hoofd bent omdat je in God gelooft
  en geniet van het mooie dat Hij heeft geschapen.

  @82 Viktor van Vlietland
  Hier een bericht uit het pikdonkere Venlo waar Geert
  vandaan komt.
  Of het OM liever kindertjes die zonder licht fietsen
  vervolgen weet ik niet, maar voor die kinderen is het wel veiliger om licht te hebben.
  Overigens staat in de wet dat je licht moet hebben.
  Er staat nergens in de wet dat je het geloof van een ander niet mag aanvallen.
  Als dat er wel zou staan waren er al veel mensen veroordeeld wegens het beledigen van God, Jezus.
  Het is vervelend voor Moslims dat er op de Koran wordt neergekeken en de Islam verbonden wordt aan terrorisme.
  Veel terroristische daden worden nu eenmaal gepleegd
  in naam van Allah.
  Je kunt iemand niet veroordelen omdat hij de waarheid
  toont of zegt.

 93. Wilbert zegt:

  Ton, #83,

  Ja, ja… OK.
  Zo dus, begrijp ik.

 94. Emil Havas zegt:

  SORRY! Verzoek aan de redactie om deze bijdrage te plaatsen ipv vorige wegens storende fout!

  Emil Havas zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
  woensdag 2 juli 2008, 22:35 uur
  @.78 J.J. v.d. Gulik spreekt over een “verstikkende deken die over Nederland werd gelegd” en dat het hoog tijd wordt (werd?) dat Nederland weer een voldoende niveau van vrijheid van meningsuiting te bezorgen.

  Dat zou allemaal heel mooi zijn als we inderdaad in zo’n geitenwollensokkenland zouden wonen waar allochtonen met zachte handschoentjes worden aangepakt.
  Misschien is dat ooit zo geweest in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat wat Wilders nu doet en zegt opeens fris en gezond is. Racisme aanwakkeren en haat zaaien zijn gewoon wat ze zijn.

  Het is in zekere zin zonde dat het OM op deze manier de weg naar de rechter afsnijdt. Andere dan juridische overwegingen zullen hierbij ongetwijfeld een doorslaggevende rol hebben gespeeld: een veroordeling door de rechter van Wilders zou hem in de ogen van zijn aanhangers tot een soort martelaar maken. Dat martelaarschap is voor Wilders het begeerlijkste dat er bestaat en wordt hem nu onthouden. Misschien is dit een goede zet van het OM.

  Wat betreft het noodzakelijkheidscriterium dat v.d. Gulik aanhaalt. U legt niet uit wat dat betekent en maakt daarmee de discussie niet toegankelijk voor ik schat 99% van de forumdeelnemers. Niettemin: Wilders speelt voortdurend op de man en niet op de bal spelen, daar is niets noodzakelijks aan te ontdekken. Wilders is voortdurend bezig met een anti-stemming te kweken, niet met het beestje bij zijn naam te noemen.

 95. Henk Laaglander zegt:

  Justitie heeft een verstandig besluit genomen. Spong kan beter stopen.
  Een politicus moet zich in het algemeen wel terughoudend opstellen in het publieke debat, maar die terughoudendheid leidt al gauw tot gezapigheid en een soort stilzwijgende censuur (van groepen die menen te weten wat politiek correct is en wat niet). Het grote probleem van Nederland, en van heel Europa, is dat er een grote bevolkingsgroep is gekomen die hun oren laten hangen naar beroepsgeestelijken die hun uitleg van de Koran willen opdringen en de hele maatschappij die richting willen opsturen. Het is helaas de waarheid, en nogal ongemakkelijk: de Koran bevat teksten die onverenigbaar zijn met de Basis van onze democratische samenleving, de Grondwet, de joods/christelijke-verlichte cultuur en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wilders heeft het volste recht daarover zijn mening te geven, en op de manier waarop hij dat doet.
  Overigens, ligt de bal dus in feite bij de moslims in dit land. Zij houden zich zo koest en kiezen niet duidelijk voor die Basis. Ze zouden eens af moeten rekenen met de probleemteksten in hun heilige boek, net zoals de christenen in dit land hebben gedaan.

 96. Eisso zegt:

  Over vervolging of niet twijfel ik. Maar een aantal argumenten tégen vervolging zijn in elke geval ondeugdelijk.
  ‘Vrijheid van meningsuiting is absoluut’- Wilders zal de eerste zijn om dat te ontkennen met zijn verzoek om verbod op de Koran, of op kunstwerken die hij als bedreigend ervaart. Haatzaaien is verboden, beledigen in principe ook hoewel daar terecht meer ruimte voor is.
  ‘In Nederland mag steeds minder gezegd worden’- tien of twintig jaar geleden was het tamelijk gewoon dat figuren als Glimmerveen of Janmaat vervolgd werden en toen werd echt niet geroepen dat Nederland een dictatuur werd. Nu moet je je verontschuldigen als je een racist voor de rechter wilt slepen.
  ‘Wilders valt de Islam aan maar niet de moslims’; als iemand zegt dat hij de hoofddoekjes rauw lust en dat er geen moslims Nederland meer binnen mogen komen is dit wel een erg onnozele uitspraak.
  ‘Zo wordt het debat onmogelijk gemaakt.’ Paul Cliteur, Afshin Ellian, Hans Jansen etc. zeggen ook allerlei negatieve en soms aanvechtbare dingen over moslims maar ik zou er niet voor pleiten een van deze heren de mond te snoeren en dat gebeurt meen ik ook niet. Debat en beleid op integratie is er volop, ook zonder wild om zich heen meppende lieden als Wilders of Nekschot. Het is al vaker gezegd dat iemand als Wilders alleen averechts werkt, omdat hij de wereld in twee kampen opdeelt: pro- en antimoslim.

 97. Dieter Heymann, Houston, USA zegt:

  @luckybee. Wij krijgen in Amerika een Moslim president? Onzin. De werkelijkheid is: een Jesus-freak.

 98. Willem Nijmegen zegt:

  90 Emil Havas
  Racisme aanwakkeren en haat zaaien, op de man en niet op de bal spelen, u schuift het Wilders wel erg makkelijk in zijn schoenen. De praktijk is echter anders, en daar kunt u zich beter toe richten dan ongenuanceerde / ongefundeerde kritiek te spuien. Bekijk de site van Wilders eens (heb ik ook gedaan, vandaar) en neem zijn Kamervragen eens door, om te weten waar hij feitelijk voor staat. Eerlijk gezegd kom ik racisme noch haat zaaien, en ook al niet op de man spelen tegen. Graag dus voorbeelden, want met uw opmerkingen kan ik niets. Probleem met de Wildershaters is dat ze elkaar allemaal napraten, zonder te weten waarover, helaas.

 99. Eisso zegt:

  Meneer Laaglander, ik geloof echt niet dat ‘alle christenen in Nederland hebben afgerekend met de probleemteksten in de Bijbel’. In de Nederlandse Biblebelt worden kinderen geestelijk mishandeld met het idee dat ze een ‘boos hartje’ hebben en ‘voorgoed verloren’ zijn als God ze niet redt ‘hoewel ze het niet verdienen’. Van dat soort christenen lopen er meer rond in Nederland dan radicale moslims, maar je hoort er bijna nooit over, want moslim-baiting is op dit moment nu eenmaal meer in de mode.

 100. jochem zegt:

  Natuurlijk vervolgt het OM Wilders niet! Immers, een veroordeling door de rechter zou tot grote verontwaardiging bij een meerderheid van de bevolking leiden (en dus nog meer reden om maar anarchist te worden en groeiende lak aan overheid) en tot hoger beroep. De zaak zou zich minstens 7 jaar gaan voortslepen (tot aan het Europese Hof). Dat zou dus 7 jaart lang reclame voor Wilders betekenen, want een ding bergijpt hij beter dan wie dan ook: elke publiciteit is goed: ook slechte (vrij naar Mick Jagger, die zijn gelijk ruimschoots bewezen heeft).
  En de kans wordt extra groot dat Wilders in de volgende regering komt te zitten (die kans is sowieso groot want de “oude hap” zal geen 50% halen….) en dan is hij heus niet vergeten wie zijn vrienden en vijanden waren. En dat kan bij macht op Justitie toch voor heel vervelende dingen leiden voor zijn vijanden (reken maar dat hij zijn macht zal gebruiken).
  En allen die graag wel vervolging zouden hebben gezien: ga gewoon het debat aan met type “groenteboer” als u wel een oplossing heeft. Dat heeft meer zin dan de gerechtelijke weg: rechters zorgen zelden voor de oplossing van grote maatschappelijke problemen, eerder zijn het veroorzakers daarvan (door de wet niet goed toe te passen, waar vele rechters in Nederland moeite mee schijnen te hebben, in het familierecht, het civiele recht, het administratieve recht en helaas ook in het strafrecht).

 101. Emil Havas zegt:

  @ 98. Willem Nijmegen
  “90 Emil Havas
  Racisme aanwakkeren en haat zaaien, op de man en niet op de bal spelen, u schuift het Wilders wel erg makkelijk in zijn schoenen. De praktijk is echter anders, en daar kunt u zich beter toe richten dan ongenuanceerde / ongefundeerde kritiek te spuien.”

  Kom nou toch! Willem Nijmegen, een filmpje als Fitna is de slechtste vorm van documentaire journalistiek denkbaar, geen student journalistiek zou met zo’n prutswerkje dat enkel een hoop suggereert en alle objectiviteit schuwt, wegkomen. Een dikke onvoldoende zou hem ten deel vallen.

 102. Joop Remmé zegt:

  @ Frank Siddiqui: U heeft gelijk dat er een spanning bestaat tussen vrijheid van meningsuiting en de anti-discriminatiewetgeving. Maar het lijkt mij niet zo te zijn dat de antidiscriminatiewetgeving zinloos is als de vrijheid van meningsuiting voorop komt te staan. Met het geven van je mening moet je namelijk tot op zekere hoogte mogen discrimineren. Je moet kunnen zeggen: “dit vind ik van die ideologie, dat geloof, die politieke partij (en wel om die en die reden)”. In een democratie is het belangrijk dat je dat soort meningen juist wel kunt uiten en dat recht komt toe aan ons allemaal.

  Bij anti-discriminatie komt het er vooral op neer dat je niet de een anders mag behandelen dan de ander zonder zakelijk te rechtvaardigen reden (bv, een arts bij de eerste hulp mag de ene patient eerder behandelen dan de andere vanwege de aard van de kwetsuren, niet vanwege geslacht of huidskleur). Zo kun je zeggen dat Moslims in dit land best wat beter in staat mogen zijn om uitspraken over zich heen te laten komen dan wel verbaal te beantwoorden, terwijl aan de andere kant zij, net als andere burgers, beschermd moeten worden tegen onnodig verschil in behandeling.

 103. Willem Nijmegen zegt:

  101 Emil Havas: Ik geloof niet dat Wilders met Fitna pretendeert een documentaire of kunstwerk te hebben afgeleverd, maar enkel (een minimum aan) hedendaagse bewijzen bundelt, om zijn gelijk kracht bij te zetten. Daarin verschilt hij niet van u en mij, alsmede zo’n zestien miljoen andere polderlanders, en ook in de media is nauwelijks anders waar te nemen. Iedereen voert bewijzen voor zijn al dan niet vermeende gelijk aan, ook al zijn de meeste argumenten inwisselbaar. Wat verwijt u Wilders nu eigenlijk? Dat hij een mening ventileert, of de wijze waarop? Als beide niet meer mogelijk zijn leven we in een dictatuur, maar misschien zijn we al aardig op weg…

 104. Paul Kirchhoff zegt:

  @ tegen

  Laat je niet opnaaien door die nep Marokkaan.
  Die figuur is instaat uitstekend en foutloos Nederlands te schrijven als het hem uitkomt.
  Een trol van het zuiverste water.

 105. Ceesthai zegt:

  Ik ben het een veel gevallen met Wilders eens maar vind het jammer dat er geen rechtzaak van komt. Ik begrijp het wel want De jurisprudentie van een uitspraak zou wel eens kunnen zijn dat niet Wilders fout zit maar juist de Islam en Koran gelet op de Grondwet en Nederlandse Wet. Dat zou een bijna onbeheersbare discussie worden en het ongelijk van de zg politieke correcten aantonen. Nogtans Nederland let op Uw zaak. Geen Jan Salie-geest heeft ons ooit verder gebracht.

  “Alsoo daer is ontstaen een trotse wrede wet
  Ontrent de roode zee door d’hand van Mahumed,
  Seer vreemd van Christus leer, een spiegel dogh van ’t leven
  Waer toe het Christendom sigh hadde toen begeven.
  Dees’ Alcoransche wet, in ’t minst niet ootmoedigh
  nogh lijdsaem, maer tot wraek genegen ende bloedigh,
  maekt sonderlingh haer werk van ’t uitterlijk gelaet,
  Als wesend’ ingestelt tot styvingh van den staet,
  En den gemeenen man neemts’ uit de hand de boeken,
  Jae op de straff van ’t lijf verbied sy t’onderzoeken.
  Om nu te weten welk van beyde dese wetten Is beter,
  wilt voor eerst op bey de brengers letten.[]
  Den onsen was altijd heel reyn en vroom van leven,
  Daer Mahumet heeft rooff en overspel bedreven.”
  Hugo de Groot Grotius

 106. Enduring Freedom? zegt:

  Niemand kan ontkennen dat de Islam en het christelijk/ joodse Westen cultureel ernstig botsen in binnen en buitenland. Dat agendapunt is nog steeds actueel. Jammer dat de PVV en TON het debat in soundbites voeren. Dat doet geen recht aan de complexiteit en respect voor onze medeburgers.

  Moslimstrijders mondeling en met spotprenten provoceren mag niet, ze ongestraft in Irak, Afghanistan en binnenkort Iran uitroeien kennelijk wel.

  Gelovigen houden de open dialoog in binnen- en buitenland tegen en hebben ondertussen geen probleem met terroristische aanslagen of ( heilige? ) gewelddadige geheime expedities met koloniale ambities in “Verweggiestans”. Waarin het Westen haar cultuur en democratie wil dicteren en afdwingen. Zo creëert het Westen zijn eigen terroristen die zich tegen hun “way of life” blijven verzetten. Hoezo een oorlog in naam van de vrijheid, leven en laten leven?

  Voorstanders van globalisering ( internationalebedrijven ) moeten bedenken dat met de import van buitenlandse moslim-medewerkers ze een “wereldvreemde” cultuur binnenhalen die botst met tal van gewoonten in onze samenleving.
  Die kosten en spanningen komen niet voor rekening van de internationale bedrijven maar voor de nederlandse overheid en dus de belastingbetaler.

  Dosering van de immigrantenstroom, spreiding, aanpassing, een open dialoog en taalbeheersing zijn vereisten om de spanning te beheersen en acceptatie mogelijk te maken.

  De open dialoog met gelovigen ( christenen en moslims), is helaas niet mogelijk.
  Wilders zal voorlopig nog wel een agendapunt zal hebben.

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.