Archief voor: januari 2008


Verdient Peter R. de Vries een standbeeld voor zijn publiciteitsstunt?

peter_r_de_vries.JPGMisdaadverslaggever Peter R. de Vries claimt de zaak-Natalee Holloway te hebben opgelost, meldt hij op zijn website. Hij maakt echter pas zondagavond bekend wat hij precies ontdekt heeft. In een twee uur durende televisieshow op SBS 6 zal hij uit de doeken doen wat hij met een verborgen camera filmde op Aruba.

Ongetwijfeld zal die uitzending net zoveel kijkers trekken als De Vries’ eerdere onthullingen, over geruchtmakende kwesties als de Puttense moordzaak, de affaire-Tonino en Mabelgate.

Verdient Peter R. de Vries een standbeeld voor zijn speurwerk? Of stoort u zich aan het publiciteitsoffensief dat hij voor zijn tv-programma ontketend heeft?

Wordt het tijd voor koningin Beatrix (70) om af te treden?

beatrix.corbijn.jpgVandaag viert koningin Beatrix haar zeventigste verjaardag. Minister-president Balkenende heeft haar vanmorgen met deze mijlpaal gefeliciteerd.

Met het stijgen van haar leeftijd zwellen ook de geruchten aan dat een aftreden van het Nederlandse staatshoofd aanstaande is. Inmiddels zou kroonprins Willem-Alexander klaar zijn voor de opvolging. Sommigen zien in de grondige verbouwing van kasteel Drakesteijn, waar Beatrix als kroonprinses woonde, een voorbode van haar vertrek uit Den Haag als staatshoofd –  ,,Zodra de boktor uit Drakesteijn is verjaagd, treedt ze af”.

Daarnaast was de koningin onlangs enkele keren middelpunt van enige controverse.  De SGP, de meest koningsgezinde partij van Nederland kritiseerde vorige week in bedekte bewoordingen haar werken op zondag. En over haar laatste kersttoespraak ontstond eind december een flinke politieke rel. PVV-aanvoerder Geert Wilders vond dat deze vol ‘multi-culti-onzin’ stond.

Wat vindt u: is het tijd voor kroonprins Willem-Alexander om de scepter van zijn moeder over te nemen? Of is het juist goed voor het landsbestuur als koningin Beatrix aanblijft als staatshoofd?

NB: In deze discussie worden alleen reacties geplaatst die een argumentatie bevatten en van toegevoegde waarde zijn op het bericht en eerdere bijdragen van deelnemers. Wij behouden ons het recht voor reacties te redigeren of in te korten.

NB2: Alleen als u met voor- en achternaam reageert, maakt u kans op vermelding in de krant.

Pornofilm Deep Throat wel of niet uitzenden?

deep_throat_1.JPGPorno op de Publieke Omroep. 23 februari is het dan zo ver. BNN en de VPRO zullen dan de omstreden pornofilm Deep Throat in zijn geheel uitzenden. SGP, CDA en ChristenUnie zijn ontstemd. Minister Rouvoet (ChristenUnie) heeft inmiddels een „een moreel appel” gedaan op de „maatschappelijke verantwoordelijkheid” van de BNN en de VPRO.

De hoge opbrengst van de film zette aan tot een florerende porno-industrie. De film is omstreden omdat de opbrengst naar de maffia gegaan zou zijn en de hoofdrolspeelster mogelijk is gedwongen tot haar rol. De mannelijke hoofdrolspeler, makers en andere medewerkers en belanghebbenden zijn veroordeeld wegens het verspreiden van pornografie. In 23 Amerikaanse staten is Deep Throat nog steeds verboden.

De omroepen vinden het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen over de film uit 1972 na te laten denken. De VPRO stelt dat deze ‘historische’ film „vaart bracht in de seksuele revolutie”. Het was de eerste keer dat de vrouwelijke seksualiteit werd gethematiseerd. Door feministen wordt de film daarom positief uitgelegd: in de film wordt de vrouw namelijk het recht op een orgasme toegezegd.

Wat vindt u: Moeten de Publieke Omroepen de pornofilm uitzenden? Dient het een publiek, educatief doel of is het gewoon provocatie om de kijkcijfers?

Leeuwen horen niet door een hoepel te springen

leeuw.JPGHet is niet meer van deze tijd dat leeuwen door een hoepel moeten springen. Een verbod op het houden van circusdieren is daarom logisch. Dat vindt een krappe meerderheid in de Tweede Kamer.

Het was maandag de eerste keer dat de Kamer een nota dierenwelzijn en nota diergezondheid behandelde. Dit duidt mogelijk op een kentering in het denken over dierenwelzijn. Of zoals Gerda Verburg, minister van Landbouw, zei: “Een samenleving moet eens in de zoveel tijd haar opvattingen tegen het licht houden.”

Het CDA vindt een verbod op het houden van wilde dieren voor vermaak te ver gaan. “Wat is een wild dier? Keizer Haile Selassi bijvoorbeeld hield leeuwen en voerde ze. We zouden het dan ook moeten hebben over het houden van honden of kooikarpers en paardrijden”, meent Henk Jan Ormel (CDA).

Wat vindt u: moet er een verbod komen op het houden van wilde dieren voor vermaak?

NB: In deze discussie worden alleen reacties geplaatst die een argumentatie bevatten en van toegevoegde waarde zijn op het bericht en eerdere bijdragen van deelnemers. Wij behouden ons het recht voor reacties te redigeren of in te korten.

NB2: Alleen als u met voor- en achternaam reageert, maakt u kans op vermelding in de krant.

Is er met Soeharto een groot staatsman heengegaan?

soe6.jpgIn Jakarta is vanochtend Soeharto overleden. De oud-president van Indonesië lag sinds 4 januari in het ziekenhuis. Morgen wordt hij begraven.

Soeharto was sedert 1966 gedurende meer dan dertig jaar de machthebber van de zogenoemde Nieuwe Orde in Indonesië. Hij werd tien jaar geleden onder voortdurende studentenprotesten tot aftreden gedwongen ten gevolge van de Aziatische geldcrisis die een abrupt eind had gemaakt aan de economische groei van Indonesië. Soeharto liet zich graag “vader van de economische voorspoed” noemen. Tegelijkertijd wordt hij verantwoordelijk gehouden voor moordpartijen onder communisten na zijn aantreden, voor repressie en mensenrechtenschendingen en voor het bedrijven van corruptie op grote schaal.

Wat vindt u? Moeten we in Soeharto de redder van Indonesië zien of moeten we de nadrukleggen op de schendingen van de mensenrechten en de corruptie?

NB: In deze discussie worden alleen reacties geplaatst die een argumentatie bevatten en van toegevoegde waarde zijn op het bericht en eerdere bijdragen van deelnemers. Wij behouden ons het recht voor reacties te redigeren of in te korten.

NB2: Alleen als u met voor- en achternaam reageert, maakt u kans op vermelding in de krant.

Vuurwerk, alleen met oudjaar?

Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling wordt beperkt. Minister Jacqueline Cramer (VROM) wil het afsteken alleen nog toestaan in de nacht van oud op nieuw tussen 22.00 uur en 02.00 uur. Momenteel mag dat op oudjaar vanaf ‘s ochtends tien uur. 

Cramer wil het verder mogelijk maken dat gemeenten vuurwerk alleen op bepaalde plaatsen toestaan. Afgelopen jaarwisseling liep de vuurwerkoverlast zo sterk uit de hand dat er stemmen opgingen voor strengere regels.

Wat vindt u? Is het idee van Cramer een goed plan, of is dit een nieuw hoofdstuk in de betutteling van haar bevolking door de Nederlandse overheid?

Waarom doen meisjes het beter dan jongens op het VWO?

PHlage35_139439.jpgIn het vwo voltrekt zich een drama, zegt leraar wiskunde Suzanne Dannenburg in het openingsverhaal van Opinie & Debat. Duizenden jongens haken voortijdig af omdat de manier waarop er onderwijs wordt gegeven, niet aansluit bij hun manier van denken en doen, terwijl zij inhoudelijk wel op vwo-niveau zijn. Lees verder »

Moet het Concertgebouworkest meer geld krijgen om topmusici te betalen?

Het Koninklijk Concertgebouworkest vraagt drie miljoen euro extra subsidie om de salarissen van topmusici te betalen. Volgens chef-dirigent dreigt de kwaliteit verloren te gaan als het Concertgebouworkest zijn muzikanten niet evenveel kan betalen als concurrerende orkesten in Berlijn, Wenen of New York. Momenteel krijgt het orkest 10 miljoen euro subsidie per jaar.

Chef-dirigent Mariss Jansons: “Het Concertgebouworkest heeft speciale steun nodig, het is nu eenmaal het beste Nederlandse orkest. Dan moet er ook onderscheid worden gemaakt. We verdienen meer wegens excellentie, harder werken, meer stress. In elk concert in binnen- en buitenland moet het KCO zijn enorme reputatie waarmaken.”

Wat vindt u: moet het Concertgebouworkest meer geld krijgen dan andere Nederlandse orkesten om de internationale concurrentie aan te kunnen?

NB: In deze discussie worden alleen reacties geplaatst die een argumentatie bevatten en van toegevoegde waarde zijn op het bericht en eerdere bijdragen van deelnemers. Wij behouden ons het recht voor reacties te redigeren of in te korten.

NB2: Alleen als u met voor- en achternaam reageert, maakt u kans op vermelding in de krant.

Vrijspraak Hofstadgroep: overwinning of nederlaag voor de rechtstaat?

Hofstadgroep.jpg       CDA en VVD hebben een aanscherping van de anti-terrorisme-wetgeving bepleit. Ze reageren daarmee op de vrijspraak, gisteren, door het Haagse gerechtshof van leden van Hofstadgroep.

Het gerechtshof heeft onvoldoende bewijs gevonden dat de Hofstadgroep een georganiseerd samenwerkingsverband is. De bijeenkomsten van de groep waren niet zodanig van opzet dat men kan spreken van een terroristische organisatie, aldus het hof. Ook zijn er onvoldoende aanknopingspunten dat de verdachten allemaal hetzelfde gedachtegoed aanhingen.

De VVDer Teeven spreekt van een klassiek bewijsprobleem, omdat in het verleden al vaker is gebleken dat een criminele organisatie lastig te bewijzen is. De terroristische organisatie is daar een variant op. Hij verwacht dat het probleem ondervangen kan worden door ook terroristische samenwerking strafbaar te stellen. ,,Zoals het nu omschreven is in de wet, kunnen politie en justitie er niet mee uit de voeten. En het zou onaanvaardbaar zijn als je dit soort netwerken niet kunt aanpakken.”

Kamerlid Jan de Wit van de SP voorspelt echter dat verruiming van de terreurwetgeving geen oplossing biedt. ,,Als je de definities verder oprekt, wordt het nog vager. Dan kan bij wijze van spreken elke bijeenkomst strafbaar worden. Je komt er in dit soort gevallen gewoon niet uit met terrorismewetgeving.”

Ook hoogleraar strafrecht Ybo Buruma laat vandaag in nrcnext weten weinig te zien in oprekking van de wetgeving. ,,De nieuwe wet stelt namelijk ook samenspanning strafbaar. En voorbereiding van terroristische misdrijven is al langer strafbaar. Er is dus nog genoeg mogelijk.”

Wat vindt u: Toont de uitspraak van het Hof wel of niet aan dat de huidige anti-terrorisme wetgeving tekort schiet? 

NB: In deze discussie worden alleen reacties geplaatst die een argumentatie bevatten en van toegevoegde waarde zijn op het bericht en eerdere bijdragen van deelnemers. Wij behouden ons het recht voor reacties te redigeren of in te korten.NB2: Alleen als u met voor- en achternaam reageert, maakt u kans op vermelding in de krant.

Merkt u dat het onderwijsniveau daalt?

onderwijsniveau.JPGNederland „duikelt” volgens Heim Meijerink, voormalig hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, uit de internationale kopgroep van landen met een hoog onderwijsniveau.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs schreef hij een advies aan de regering. In het rapport toont hij aan dat het onderwijsniveau, met name op het gebied van taal en rekenen, daalt. Nooit eerder werd dit in een regeringsadvies zo onomwonden gesteld.

De cijfers: ruim de helft van de leerlingen in het beroepsonderwijs beschikt over onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om op school en in de beroepspraktijk adequaat mee te kunnen komen. Een kwart van de leerlingen verlaat het basisonderwijs met een leesvaardigheid die niet uitkomt boven het niveau van groep 6.

Herkent u het beeld dat hier geschetst wordt? Welke maatregelen moeten er volgens u genomen worden?

NB: In deze discussie worden alleen reacties geplaatst die een argumentatie bevatten en van toegevoegde waarde zijn op het bericht en eerdere bijdragen van deelnemers. Wij behouden ons het recht voor reacties te redigeren of in te korten.

NB2: Alleen als u met voor- en achternaam reageert, maakt u kans op vermelding in de krant.