Archief voor: december 2009


Revolutionaire geest

In weinig landen ter wereld heeft het jaar 2009 voor zoveel beweging gezorgd als in Iran. Sinds de verkiezingen van 12 juni trilt de islamitische republiek op haar grondvesten. Kon het politieke spectrum tot voor kort nog vrij eenvoudig en overzichtelijk worden ingedeeld in een conservatief kamp enerzijds en een hervormingsgezinde vleugel anderzijds – die beide binnen de grenzen van de islamitische revolutie bleven – nu worden de scheidslijnen steeds gecompliceerder.

Iran was in 2009 zo in beweging dat het nu buigen of barsten wordt

Lees verder »

Gelukkig Nieuwjaar

Vijfduizend incidenten als brandstichting, mishandeling, geweld tegen ambulance-, brandweer- en politiepersoneel. Achthonderd arrestaties. Op het station Rotterdam Alexander werden twee jongens door een trein geschept nadat ze bij een ruzie de rails waren opgevlucht. Een dode in Vlijmen als gevolg van vuurwerk. Schade voor verzekeraars in één nacht van zo’n 8 miljoen euro. Jawel, het was een relatief rustige jaarwisseling toen 2008 in 2009 overging.

Jaarwisseling noopt tot beleid dat eigenlijk niet acceptabel is

Lees verder »

Nucleair overleg

Voor de Kerstdagen leek een nieuw kernwapenverdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland een kwestie van tijd. Zowel in Moskou als in Washington maakten diplomaten zich op voor de laatste ronde van een bilateraal akkoord. Dit verdrag zou het Strategic Arms Reduction Treaty (START), dat op 5 december afliep, vervangen.

VS geven niet toe aan tactiek van Rusland bij kernwapenakkoord

Het optimisme dat deze laatste loodjes niet zwaar zouden wegen, werd mede ingegeven door de beleidswijziging van president Obama. Die zag dit najaar af van een permanent antiraketschild in Polen en Tsjechië, dat door Moskou niet werd opgevat als een verdediginglinie tegen Iran maar als een slinks wapen tegen Rusland. Obama’s nieuwe idee, een mobieler antiraketschild op schepen, leek aan die Russische bezwaren tegemoet te komen.

Lees verder »

Broze economie

Na de rampjaren 2008 en 2009 gaat de wereldeconomie met een gematigd optimisme het nieuwe jaar in. Sinds het derde kwartaal vertoont de economie een voorzichtige lijn omhoog en de hoop is dat die trend doorzet. Consumenten vertrouwen meer op de toekomst, de industrie lijkt haar zwaarste tijd achter de rug te hebben. De werkloosheid is fors gestegen, maar niet zo sterk als gevreesd. En de beurzen staan rond het hoogste punt van de afgelopen anderhalf jaar.

Echte test voor internationale samenwerking volgt straks pas

Lees verder »

Gezagsvacuüm

De gewelddadige plunderwoede, die eind vorige week het stadje Albina in het oosten van Suriname overspoelde, is meer dan alleen een geweldsincident in een gespannen gouddelversgebied. De uitbarsting illustreert ook dat de sociale verhoudingen in Suriname zich snel wijzigen.

Plunderwoede in Suriname is keerzijde van relatief succes

De aanleiding voor het geweld was, hoe treurig ook, vrij overzichtelijk. Bij een ruzie over geld werd een Surinaamse mensensmokkelaar door een Braziliaanse migrant gedood. De moord was de lont in het kruitvat. Om hun woede te koelen ontketenden Surinaamse marrons een strooptocht tegen Braziliaanse arbeiders en Chinese middenstanders. Het mondde uit in een manifestatie van rancune jegens alle ‘buitenlanders’ die er goede zaken doen met de goudkoorts.

Lees verder »

Het lichaam gescand

De mislukte aanslag op een vliegtuig boven Detroit heeft de discussie doen oplaaien over bodyscans op luchthavens, apparaten waarmee door kleding kan worden gekeken. Tenslotte was de verdachte zowel op het vliegveld in Lagos, Nigeria, als op Schiphol door de controles gekomen, zonder dat de explosieve stof werd aangetroffen die hij tijdens de vlucht van Northwest Airlines op zijn lichaam droeg.

Aantasting van privacy dreigt onder mom van veilig vliegen

Lees verder »

Een zwaar beroep

Een zwaar beroep is een beroep dat bij langjarige uitoefening kan leiden tot blijvende fysieke gezondheidsschade. Deze beperkte definitie is afkomstig van de bewindslieden voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Donner (CDA) en staatssecretaris Klijnsma (PvdA).

Donner zadelt bedrijfsleven op met lastige problemen

Zij stuurden vorige week de voorontwerpen van een wet naar de Tweede Kamer met daarin het ‘flankerend beleid’ bij de aangekondigde verhoging van de AOW-leeftijd.

Lees verder »

Totale veiligheid

Umar Farouk Abdulmutallab, de zoon van een Nigeriaanse ex-minister en bankier die op Eerste Kerstdag geprobeerd heeft een vliegtuig boven Detroit tot ontploffing te brengen, werd al verdacht voordat hij in Lagos op het vliegtuig stapte. Anderhalf jaar geleden had hij op het Amerikaanse consulaat in Londen gewoon een visum gekregen. In november was hij, na een bezorgde tip van zijn eigen vader, echter op de Terrorist Identities Datamart Environment gezet, een lijst waarop maar liefst 550.000 namen staan.

Lees verder »

Voor kabinet dreigt het jaar van de misoogsten

De ministerraad komt dit jaar niet meer bijeen, de Tweede Kamer is tot en met 11 januari met reces, alleen een enkele minister, zoals Donner (Sociale Zaken, CDA) en Van der Laan (Integratie, PvdA), laat dezer dagen van zich horen. En, zo mag worden verwacht, minister Eurlings (Verkeer CDA) verdiept zich grondig in de vraag hoe het toch kon dat het openbaar vervoer in Nederland de afgelopen dagen vrijwel tot stilstand kwam.

Conflictstof ligt voor het opstapelen voor de coalitie; stuurmanskunst van

Lees verder »

De zaak tegen John D.

In München is gisteren onder massale belangstelling het strafproces hervat tegen de van oorlogsmisdaden verdachten John Demjanjuk (89). De zittingen moeten kort zijn wegens zijn zwakke gezondheid. Demjanjuk wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op 27.900 Joden in het vernietigingskamp Sobibor. Daar zou hij als Oekraïense krijgsgevangene Hilfswillige kampbewaker zijn geweest en dus medepleger van genocide. Dat verjaart nooit.

Leeftijd speelt wrange rol in proces tegen Demjanjuk

Lees verder »