Archief voor: augustus 2009


Het rijke rode leven

De PvdA gaat inkomenspolitiek in eigen gelederen bedrijven. Een „erecode” moet volgens partijvoorzitter Ploumen een einde maken aan wat als ‘graaicultuur’ wordt beschouwd. De voorzitter gaat daarmee consequent voort op een weg die ze al een tijd  bewandelt, wat nog niet wil zeggen dat ze zich in de goede richting begeeft.
Op de partijraad in juni dit jaar kondigde ze de erecode al aan, uit ergernis Lees verder »

Wende in Japan

Het lijkt op een revolutie met democratische middelen. De Japanse kiezer heeft een einde gemaakt aan ruim een halve eeuw hegemoniale macht, die nauw was verbonden met de dominante positie van de Verenigde Staten in Azië. In het lagerhuis bezet de Liberaal-Democratische Partij (LDP) na de verkiezingen van gisteren nog maar 20 procent van de zetels. Lees verder »

Privacy prins weegt niet op tegen publiek debat

Wie beroemd, bekend of prominent is, leert omgaan met journalistieke en andere media. Dat is altijd een proces van aantrekken en afstoten, waarbij de relatie wederkerig is en vaak dubbelzinnig. Informatievrijheid en privacybescherming krijgen afwisselend voorrang. Media en beroemdheden vinden daarin een modus, bijgestuurd door de rechter. Meestal is het geven en nemen, een kwestie Lees verder »

Burgemeestersmacht

Burgemeesters mogen, als het aan minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) ligt, niet langer dan achttien jaar in dezelfde gemeente hun ambt uitoefenen. Dat wil ze wettelijk vastleggen. In zijn algemeenheid is er veel voor te zeggen dat machtsuitoefening aan termijnen wordt gebonden. En dat geldt zeker voor benoemde functionarissen. De vraag die zich dan wel opdringt, is Lees verder »

Grens aan Wikigeloof

Het was een hoogtepunt in het korte leven van de online encyclopedie Wikipedia (begonnen in 2001), toen het wetenschappelijke tijdschrift Nature in 2005 vaststelde dat dit gratis digitale naslagwerk bijna even betrouwbaar was als de Encyclopaedia Brittannica (sinds 1768). Tegen drie fouten in de Brittannica stonden er ongeveer vier in Wikipedia. De Encyclopaedia Brittannica afficheert zich als ‘de som van menselijke kennis’, maar de inhoud berust niet op de verzamelde kennis van alle mensen, maar op bijdragen van strikt geselecteerde specialisten. Wikipedia bracht de slogan in praktijk. Lees verder »

Keerpunt in partyland

Het debacle met het strandfeest afgelopen zaterdagnacht in Hoek van Holland brengt nu ook de positie van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in het geding. Maandag liet hij de gemeenteraad weten de komende twee jaar geen gratis grootschalige dance-evenementen meer toe te staan. In afwachting van een periode van ‘bezinning en onderzoek’. De burgemeester acht het risico van excessief en massaal geweld  te groot.
Deze maatregel stuit bij een meerderheid van de raad op bezwaren. Lees verder »

De Tobin-tax

Hef een kleine belasting op beurstransacties om daarmee hulp aan de derde wereld te financieren. Deze Tobin-tax, genoemd naar de geestelijk vader, de Amerikaanse econoom James Tobin, was lange tijd het domein van links, en werd in de financiële sector nauwelijks serieus genomen. Dat uitgerekend de invloedrijke voorzitter  van de Britse toezichthouder op de financiële sector, FSA, deze belasting nu uit de kast haalt, is dan ook opmerkelijk.

Lees verder »

De solotocht van Laura

‘Het is tien maanden eenzame opsluiting met dwangarbeid.’’ De Britse zeezeiler Robin Knox-Johnston schreef dit in A world of my own, zijn boek over de solozeiltocht die hij in 1968/1969 rond de wereld maakte. Knox-Johnston was de eerste ter wereld die dat non-stop deed. Hij was toen een volwassen man. Het tienermeisje Laura Dekker uit Wijk bij Duurstede wil zijn voorbeeld nu volgen. Met de zegen van haar ouders. Andere tijden, andere boten, andere communicatiemiddelen. En Laura plant ook tussenstops in havens. Maar ze is pas 13. Toch lijkt niets haar te kunnen weerhouden. Ze heeft zout in de aderen, zegt haar advocaat. Lees verder »

Play it again, Ben

Wegens succes geprolongeerd: Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal Reserve Board (Fed), het stelsel van Amerikaanse centrale banken. President Obama droeg hem gisteren voor een tweede termijn van vier jaar voor. Hoewel Bernanke het bij de hoorzitting in de Senaat zwaar te verduren zal krijgen, staat weinig zijn benoeming in de weg. De Democraten hebben een ruime meerderheid. En  de Republikein Bernanke kan op steun rekenen in eigen kring. Lees verder »

Geen pardon voor CIA

Directeur Panetta van de CIA heeft vermoedelijk de op één na zwaarste functie die nu in Amerika moet worden vervuld. Hij moet de dienst, die door de war on terror in diskrediet is geraakt, saneren en tegelijkertijd voorkomen dat de dienst verder wegzinkt. Dat is een helse opgave, nu minister Holder van Justitie een aanklager heeft aangewezen die moet onderzoeken of CIA-medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan foltering en andere strafbare feiten. Lees verder »