Archief voor: november 2008


Verandering van Obama oogt al tamelijk klassiek

Sinds zijn overwinning op 4 november is er een nieuwe website van de aanstaande president in de lucht: change.gov. Het eerste woord herinnert aan de campagnebelofte van Barack Obama. De extensie ‘gov’, die in Amerika alleen wordt gebruikt door overheidsinstellingen, duidt erop dat Obama nu al half regeert.
 De website is niet alleen een instrument voor public relations. Via www.change.gov kunnen burgers ook solliciteren naar een baan bij de nieuwe regering. De belangrijkste functies zijn echter niet meer vacant. Of Obama zijn rivaal Hillary Clinton zal vragen als minister van Buitenlandse Zaken, is nog niet zeker. Maar voor de rest is de voorhoede van de regering zo goed als geformeerd.

Lees verder »

Links, linker, link

Het cliché wil dat links dankzij de kredietcrisis slapend rijk wordt. Het aureool van de neoliberale almacht is dit najaar op Wall Street immers verdwenen. Het woord is volgens de gangbare redenering nu dus weer aan politieke stromingen die de overheid een warmer hart toedragen.
In Nederland en Groot-Brittannië lijken opiniepeilingen dit te bevestigen. Maar elders is er juist geen sprake van revitalisatie van sociaal-democratisch links. In twee van de klassiekste partijen in Europa regeert zelfs regelrechte chaos.

Lees verder »

De prijs van Zalm

Is het leiden van een grote bank onder normale omstandigheden al een lastige taak, oud-minister Zalm van Financiën krijgt daar als topman van ABN Amro en Fortis de nodige hindernissen bij. De tijden zijn niet normaal. Het klimaat in de financiële sector is ongekend moeilijk, en vraagt veel van bankbestuurders.
 ABN Amro en Fortis zijn daarbij ook nog losgeweekt. ABN Amro werd in drieën gedeeld. En Fortis was onderdeel van het gelijknamige Belgisch-Nederlandse concern. Die banken fuseren, is dus een zware taak. Zeker omdat de twee een gezamenlijk verleden hebben waaruit inmiddels de nodige animositeit is voortgekomen.

Lees verder »

Frontlinie Mumbai

In een land met ruim 1,1 miljard inwoners is elk onheil per definitie heel groot. De terroristische aanval op Mumbai, met circa 14 miljoen inwoners een der grootste steden ter wereld, is daarop geen uitzondering.
Maar het geweld in het economische centrum van India zou nu wel eens nog ingrijpender kunnen zijn dan de kille cijfers al doen vermoeden. Een aantal feiten wijst  er op een cesuur in de geschiedenis van het terrorisme in India.

Lees verder »

Barroso holt vooruit

Toen de financiële crisis half oktober haar apotheose bereikte, reageerden de landen van de EU opmerkelijk eensgezind. Binnen een etmaal namen de meeste regeringen dezelfde maatregelen om het financiële systeem, dat in acuut gevaar was, te redden. Nu het beleid zich evenwel richt op het bestrijden van de economische gevolgen van de crisis, is van die eensgezindheid minder sprake. Lees verder »

John en Jezus

In een gesprek met het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone omschreef John Lennon de entourage van de popgroep The Beatles op het hoogtepunt van hun roem als „portable Rome”. Hij verwees naar de orgieën die Titus Petronius had beschreven in Satyricon. Door het andere ‘Rome’, dat van de Paus, was Lennon toen al officieel veroordeeld. Niet voor zedelijk wangedrag à la Petronius – kerkelijk terrein bij uitstek – maar omdat hij de faam van The Beatles had vergeleken met die van Jezus Christus. Nu, na 42 jaar, komt het Vaticaan op die veroordeling terug, niet officieel maar via de Osservatore Romano, de staatskrant van Vaticaanstad. Lees verder »

Niet bij dwang alleen

Gisteren gaven PvdA en CDA antwoord aan de VVD, PVV en Verdonk op het thema integratie. Ook PvdA en CDA kiezen voor extra beperkende en repressieve maatregelen.
Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA wil kansloze huwelijksmigranten vergaand weren en „ondermijnende” organisaties verbieden. De PvdA wil probleemjongeren door de rechter eerder uit buurten laten verwijderen en hen langer verplichte reclassering opleggen. De PvdA-fractie kondigt op de kaft aan dat de vrijblijvendheid „voorbij” is.

Lees verder »

Daadkracht of paniek

Wederom gaan wereldwijd honderden miljarden aan overheidsgeld over tafel. Dit keer niet om de financiële sector te redden, hoewel de  Amerikaanse steun voor Citibank en de Nederlandse garantie voor Leaseplan aantonen dat ook steunoperaties nog niet voorbij zijn. De miljardenbedragen die nu circuleren, moeten de economie stimuleren. De Europese Commissie komt namens de EU-lidstaten met een plan om 1 procent van het bruto binnenlands product uit te trekken. Dat moet de economie behoeden voor een vrije val. Het totaalbedrag is  130 miljard euro. Lees verder »

Onverjaard verleden

Lees verder »

Blowende feiten

Hoe staat het met het Nederlandse  cannabisgebruik? Circa 3,3 procent van de bevolking gebruikt het, ongeveer het Europees gemiddelde. Dat zijn 363.000 landgenoten met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar. De startleeftijd ligt tussen 16 en 19 jaar.  De omvang van deze groep blijft al een aantal jaren stabiel. Een kwart gebruikt cannabis dagelijks. Onder  de gebruikers zijn mannen oververtegenwoordigd. Onder hen de jongeren. En onder de jongeren de probleemjongeren. Het THC-gehalte in nederwiet is 16 procent. De sterkte van geïmporteerde wiet is 6 procent. Coffeeshops dekken 70 procent van de vraag. Thuisdealers en bezorgers de rest.  Lees verder »