Archief voor: december 2007


Geschat: 18.000 doden

Terwijl het jaar 2007 al bijna geschiedenis was, maakte het ministerie van Verkeer en Waterstaat het goede nieuws bekend. Opnieuw is het aantal verkeersdoden gedaald, vorig jaar naar 811. Het slechte nieuws is dat het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu geen reden zag om zijn ruwe schatting van het jaarlijkse aantal voortijdig doden in Nederland als gevolg van luchtverontreiniging te herzien. Die bedraagt 18.000. Lees verder »

Spoel het badwater weg, laat de bankiers blijven

Geld maakt niet gelukkig, zo heet het, en 2007 was het jaar waarin het grote geld voor flink wat opschudding zorgde. De belangrijkste bank van Nederland, ABN Amro, werd na een lang gevecht door drie kopers in stukken gescheurd bij een van de grootste bankovernames ooit. De bank, tot voor kort zelf een rover op de Italiaanse bankenmarkt, bleek  een verzwakte prooi te zijn geworden zonder enige invloed op het eigen lot.
Een andere categorie opkopers, samengevat onder de noemer ‘private equity’, werd ontdaan van haar imago van goedertieren en geduldige bedrijvendokters. Lees verder »

Moord in atoomstaat

In de vooralsnog enige islamitische kernmacht ter wereld, gelegen in een chaotisch gebied, is een moord gepleegd, waarvoor iedereen in dat land verantwoordelijk kan zijn. Juist door die combinatie van atoombommen, geopolitiek en paranoia is de moordaanslag op Benazir Bhutto veel gevaarlijker dan andere politieke moorden tot nu toe in Pakistan. Lees verder »

Het stickie wordt hard

Het softdrugsbeleid in Nederland is toe aan herijking. Tot zover kan de oproep die vijf burgemeesters, drie korpschefs en twee oud-ministers eerder deze maand deden, worden onderschreven. Maar de richting waarin zij het zoeken – minder repressie, meer nationale beleidsvrijheid – houdt te weinig rekening met nieuwe kennis en actuele ontwikkelingen. Het beleid wordt al jaren gekenmerkt door tegenstrijdigheden, waarover min of meer is afgesproken dat ze samen een balans vormen tussen repressie en gedogen. De risico’s van cannabisgebruik wegen daarin echter onvoldoende mee. Lees verder »

De krimp van de VS

Het zit de Verenigde Staten niet mee. Economisch is het feest voorbij. Er heerst een hypotheekcrisis. Het overheidstekort blijft groeien, de dollar verliest zijn vooraanstaande positie. Londen heeft New York ingehaald als mondiaal financieel centrum. En de Europese anti-kartelwetten zijn de Amerikaanse regels aan het vervangen als standaard voor de wereld. Lees verder »

De triomf van Thaksin

De Partij van de Volksmacht heeft bij de verkiezingen in Thailand de meeste stemmen behaald en zeker één prominente inwoner van Engeland mag daar een reden in zien om de vlag uit te steken: Thaksin Shinawatra. Lees verder »

Geen honger in India

In 1966, het jaar dat het huwelijk van toenmalig prinses Beatrix door een rookbom werd overschaduwd en Nederland ook anderszins in de ban was van de zogeheten ‘jaren zestig’, doneerde de Nederlandse bevolking, aangespoord door televisiepresentatrice Mies Bouwman, maar liefst 26 miljoen gulden voor de actie ‘Eten voor India’.
Die vrijgevigheid kwam voort uit herkenning én schuldgevoel. Terwijl Nederland zich na de wederopbouwjaren had opgewerkt tot een consumptieve welvaartsstaat, werd India juist geteisterd door hongersnood. De media berichtten daar toen toen indringend over. De exacte dag is niet te achterhalen, maar ineens hield het op. Lees verder »

De harde werkelijkheid na de kleurenbrochure

Wie in juni van dit jaar op basis van het prospectus aandelen zou hebben gekocht in de onderneming Balkenende IV zou zich achter de oren krabben, nu het kerstreces is ingegaan. De vrome voornemens van het kabinetsplan Samen werken, samen leven staan ver af van de politieke praktijk in Den Haag sinds de derde dinsdag van september. Toen, met Prinsjesdag, presenteerde het kabinet voor de derde keer dezelfde plannen die het al openbaarde in het regeerakkoord in februari. Maar nu moest de heilstaatverwachting worden omgezet in concrete doelstellingen, met echte termijnen, onderbouwd door harde euro’s in financiële paragrafen. Dat was een stuk moeilijker dan het drukken van een kleurenbrochure en zo werd het nu afgesloten politieke seizoen een kroniek van de ontgoocheling. Lees verder »

De strafbare staat

Als het aan een meerderheid  in de Tweede Kamer ligt, krijgt de Staat der Nederlanden binnenkort de bevoegdheid zichzelf te vervolgen en te straffen. Die behoefte werd actueel na de rampen in Volendam en Enschede, waar locale overheden en het ministerie van Defensie strafrechtelijk immuun bleken en aan straf ontkwamen. Deze overheden  hadden echter zulke fouten gemaakt dat de straffen voor betrokken burgers en bedrijven daders er lager door werden. Deze ongelijkheid ondermijnde het vertrouwen van de burger. Lees verder »

De SGP en de vrouw

De Nederlandse rechter weet blijkbaar niet goed raad met de SGP en heeft zo de staat voor een dilemma geplaatst. Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren geoordeeld dat de staat tegen deze politieke partij moet optreden, omdat zij vrouwen discrimineert. Vrouwen mogen bij de SGP geen bestuursfuncties vervullen en de partij niet in gekozen organen vertegenwoordigen (het passief kiesrecht). Als de staat hiertegen niet in het geweer komt, handelt hij „onrechtmatig”, aldus het hof. Lees verder »